สาธารณูปโภค (ภาค)

1
หุ้น
18.788B
เงินทุนของตลาด
902.572K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.35%
เปลี่ยนแปลง
+1.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.48%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
QEWS QATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
17.060.35%0.06ซื้อ902.572K15397878.3218.788B14.391.18
โหลดเพิ่ม