สาธารณูปโภค (ภาค)

1
หุ้น
19.558B
เงินทุนของตลาด
819.777K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.66%
เปลี่ยนแปลง
−3.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.57%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
17.13QAR−3.66%−0.65QAR
มีแรงขายรุนแรง
819.777K14.043M19.558BQAR12.681.40QAR