เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

1
หุ้น
310.500M
เงินทุนของตลาด
156.400K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.99%
เปลี่ยนแปลง
−9.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
−25.00%
ประสิทธิภาพ ปี
−25.00%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
1.500 QAR−0.99%156.4K0.53310.5M QAR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์