บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

1
หุ้น
540.750M
เงินทุนของตลาด
8.235K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.23%
เปลี่ยนแปลง
+2.10%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.72%
ประสิทธิภาพ ปี
−10.64%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
5.162 QAR+0.23%28.371K0.19540.75M QAR12.110.43 QAR+22.22%5.14%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม