การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

1
หุ้น
1.509B
เงินทุนของตลาด
152.540K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.85%
เปลี่ยนแปลง
−6.00%
ประสิทธิภาพ เดือน
−2.81%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
3.149QAR−0.85%−0.027QAR
มีแรงขาย
152.54K480.348K1.509BQAR8.460.38QAR