การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

1
หุ้น
1.424B
เงินทุนของตลาด
136.320K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.43%
เปลี่ยนแปลง
+1.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.01%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.92%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
2.996 QAR+2.43%136.32K8.711.424B QAR8.940.34 QAR−10.73%4.34%การผลิตของผู้ผลิต