บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

1
หุ้น
3.716B
เงินทุนของตลาด
138.348K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.32%
เปลี่ยนแปลง
+8.14%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.60%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
8.146QAR0.32%0.026QAR
มีแรงซื้อ
138.348K1.127M3.704BQAR6.191.31QAR