สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

1
หุ้น
3.860B
เงินทุนของตลาด
9.093K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.71%
เปลี่ยนแปลง
−2.47%
ประสิทธิภาพ เดือน
−10.45%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ZHCDZAD HOLDING QPSC
14.15QAR−0.35%−0.05QAR
มีแรงขาย
1.3K18.395K3.86BQAR20.690.68QAR