สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

1
หุ้น
4.299B
เงินทุนของตลาด
30.670K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.30%
เปลี่ยนแปลง
+2.83%
ประสิทธิภาพ เดือน
+19.98%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.10%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ZHCD ZAD HOLDING QPSC
16.35-0.30%-0.05ซื้อ30.670K501454.504.299B21.560.76
โหลดเพิ่ม