อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โปแลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
242.792M3.022.81%19.370Kบริการเชิงพาณิชย์6
87.416M0.00-2.25%49.952Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
5.119B3.300.50%54.080Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
—%ในทางอุตสาหกรรม
768.414M1.601.37%57.010Kระบบขนส่ง1
16.586B0.002.22%693.512Kสาธารณูปโภค3
—%วัสดุพื้นฐาน
3.268B7.031.61%2.759Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
17.329B0.920.21%20.592Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
4.557B0.540.19%54.370Kการค้าปลีก3
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3.003B0.34-2.37%21.844Kการผลิตของผู้ผลิต4
1.531B6.940.67%567สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
—%ไฟแนนซ์
5.835B0.30-0.80%150สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
52.070M15.53-1.18%1.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
3.133B0.00-1.76%6.534Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
222.112M2.680.34%3.112Kบริการผู้บริโภค2
1.118B5.58-0.88%5.929Kการผลิตของผู้ผลิต11
—%ในทางอุตสาหกรรม
17.715B3.36-1.08%369.772Kบริการผู้บริโภค1
6.503B0.52-0.82%14.581Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2.092B0.270.00%78.313Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.444B12.51-0.10%7.271Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
3.626B6.240.81%685.573Kแร่พลังงาน3
35.512M1.888.91%2.357Kบริการเชิงพาณิชย์1
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
31.267M4.78-1.30%2.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
—%ในทางอุตสาหกรรม
303.476M2.51-2.19%6.793Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
210.874M8.620.00%8.777Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
671.797M1.07-0.89%6.603Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
—%ไฟแนนซ์
312.412M1.36-0.47%74บริการทางด้านเทคโนโลยี2
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
—%ไฟแนนซ์
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
56.399B3.91-0.08%118.129Kสาธารณูปโภค8
—%ในทางอุตสาหกรรม
1.116B3.800.45%3.034Kการผลิตของผู้ผลิต6
52.370M7.71-0.92%1.711Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
309.720M4.351.07%522เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
226.280M10.39-1.21%133.858Kบริการการกระจายสินค้า2
24.387M0.00-1.20%4.307Kการค้าปลีก1
997.851M3.020.30%3.636Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
—%ในทางอุตสาหกรรม
8.187B17.440.96%21.230Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม27
794.165M1.20-1.35%242.659Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
—%ในทางอุตสาหกรรม
1.659B8.50-7.08%179การเงิน3
496.794M12.29-5.04%1.620Kการเงิน3
12.736M0.00%0บริการเชิงพาณิชย์1
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
29.824M2.150.00%0บริการการกระจายสินค้า1
13.383B0.000.73%231.709Kการค้าปลีก1
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
35.793M0.00-8.74%43.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
638.206M1.580.51%351สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2.318B4.760.40%477สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
—%วัสดุพื้นฐาน
44.880M0.000.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
264.951M0.000.60%5.316Kสาธารณูปโภค2
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
362.571M0.000.81%89.972Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2.537B9.340.00%1.013Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
741.558M1.40-0.07%262บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6.650B0.210.08%40บริการผู้บริโภค3
190.892M0.00-3.91%1.894Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
—%สาธารณูปโภค
978.423M3.13-0.68%15.647Kการผลิตของผู้ผลิต11
—%ในทางอุตสาหกรรม
2.434B1.78-1.08%48.554Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
11.255B3.69-0.45%32.757Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
169.960M1.340.02%9.721Kการเงิน2
23.816B4.93-2.84%1แร่พลังงาน1
—%พลังงาน
—%บริการโทรคมนาคม
305.198M1.830.46%1.621Kการค้าปลีก1
2.010B1.44-0.87%4.118Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
1.843B7.24-2.13%45.369Kการเงิน7
729.033M0.68-1.48%3.721Kการเงิน9
451.266M0.001.23%6.743Kอื่นๆ15
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
624.553M0.86-3.64%3การเงิน1
435.042B4.03-1.00%208.183Kการเงิน4
9.114B0.000.22%615.349Kการสื่อสาร1
904.695M7.43-1.29%24.175Kระบบขนส่ง1
1.504B2.071.69%3.672Kบริการการกระจายสินค้า2
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
344.892M0.00-5.34%88.019Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
354.543M0.000.00%386บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.177B6.78-0.02%1.364Kการผลิตของผู้ผลิต4
7.177B1.550.84%10.690Kบริการเชิงพาณิชย์19
1.666B4.681.76%364การผลิตของผู้ผลิต3
383.565M5.05-0.44%1.823Kบริการผู้บริโภค1
47.825B3.29-0.06%28การเงิน1
719.207M0.001.39%2.845Kการผลิตของผู้ผลิต2
25.049B4.15-4.02%6.733Mแร่พลังงาน2
50.228B4.08-0.13%915.815Kแร่พลังงาน3
770.681M0.00-1.18%44.931Kบริการผู้บริโภค4
9.745M0.000.61%93สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
18.998B0.000.43%949.578Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
63.055M0.000.90%1ระบบขนส่ง1
3.102B1.413.25%10.468Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
—%วัสดุพื้นฐาน
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
11.632B3.83-0.15%1.341Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
1.008B1.370.00%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
139.784M0.00-10.40%3.373Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
32.626B7.41-1.61%984.038Kการเงิน1
7.428M0.000.00%0บริการผู้บริโภค1
458.355M5.08-0.20%4.221Kบริการผู้บริโภค1
268.997M0.00-0.08%2.879Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
25.053B4.550.18%18.972Kการเงิน26
—%ไฟแนนซ์
26.467B0.39-2.39%132.932Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
106.388B4.41-0.86%208.126Kการเงิน11
—%พลังงาน
10.361B0.01-1.15%55.536Kบริการผู้บริโภค3
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
482.170M0.00-0.89%234เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
—%เทคโนโลยี
—%วัสดุพื้นฐาน
169.024M0.00-0.87%8.153Kการค้าปลีก3
1.505B0.000.89%156.747Kการสื่อสาร2
—%วัสดุพื้นฐาน
1.856B4.11-0.78%6.035Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
39.150M13.790.34%102เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
105.000M0.000.00%15อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
352.698M0.001.70%227สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
111.648M2.45-6.54%23.874Kระบบขนส่ง2
3.231B11.24-0.39%68.733Kการผลิตของผู้ผลิต8
4.863B3.650.65%60.427Kบริการการกระจายสินค้า14
8.421B4.381.24%557.837Kการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ