ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โปแลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
322.550M1.05%28.380Kบริการเชิงพาณิชย์7
260.476M0.00%52.812Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
7.104B0.34%86.513Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
%ระบบขนส่ง2
754.381M-0.46%1.640Kระบบขนส่ง1
22.286B-1.76%888.607Kสาธารณูปโภค2
5.894B2.01%10.418Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
21.803B-1.08%3.294Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
6.322B-1.75%138.050Kการค้าปลีก3
5.381B-0.51%7.251Kการผลิตของผู้ผลิต3
1.143B-0.48%1.199Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
6.270B-0.18%458สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
232.784M-2.56%3.382Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.644B0.03%52.530Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
307.116M-1.87%5.988Kบริการผู้บริโภค2
2.646B-0.66%11.590Kการผลิตของผู้ผลิต12
19.287B-1.37%305.397Kบริการผู้บริโภค2
6.931B0.25%34.931Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
2.711B0.16%109.099Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
3.324B1.47%232.623Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
5.239B1.36%546.935Kแร่พลังงาน4
62.584M1.76%6บริการเชิงพาณิชย์3
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
9.902M0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
18.797B6.75%671.890Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.130B0.41%11.452Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
215.943M0.85%1.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
406.787M-0.11%9.868Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
770.115M-0.91%2.567Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
76.087B-1.70%165.496Kสาธารณูปโภค13
1.253B-0.59%7.573Kการผลิตของผู้ผลิต8
68.994M0.84%5.253Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
498.265M-4.02%6.647Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
22.117M-2.69%2.750Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.508B-2.74%259.233Kบริการการกระจายสินค้า6
976.170M-1.24%3.760Kการค้าปลีก2
1.288B-0.56%11.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
13.262B-0.44%58.810Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม31
1.570B-0.67%6.289Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1.623B0.07%1.756Kการเงิน13
1.452B0.28%2.322Kการเงิน16
100.800M3.45%167บริการการกระจายสินค้า2
25.930B-2.69%165.992Kการค้าปลีก3
90.698M-1.14%5.150Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
927.420M-3.17%9.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1.388B0.42%17.678Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
67.871M-1.02%502แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
416.449M0.59%4.027Kสาธารณูปโภค1
550.307M2.52%30.947Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
1.169B0.04%10.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
847.570M-0.01%79.296Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
1.321B-1.98%1บริการผู้บริโภค2
614.163M1.07%351.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
%การผลิตของผู้ผลิต2
1.142B1.37%5.212Kการผลิตของผู้ผลิต11
1.731B-0.75%3.884Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
15.453B-0.44%33.184Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
223.152M-1.01%8.103Kการเงิน3
23.371B1.74%52.355Kแร่พลังงาน1
60.620B-0.17%600.502Kการค้าปลีก5
3.851B0.30%5.822Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
4.512B1.11%337.978Kการเงิน13
1.950B-0.95%4.236Kการเงิน20
1.339B0.05%21.667Kอื่นๆ20
424.204M2.86%4.678Kการเงิน1
437.491B0.47%255.155Kการเงิน4
10.055B-0.65%1.020Mการสื่อสาร3
1.032B0.66%115.006Kระบบขนส่ง1
21.730M-3.79%110บริการผู้บริโภค1
3.546B0.01%2.715Kบริการการกระจายสินค้า4
3.061B0.10%21.562Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
1.396B2.20%2.863Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
1.972B-0.64%3.126Kการผลิตของผู้ผลิต9
1.876B3.84%277.635Kอื่นๆ2
8.078B-1.97%19.140Kบริการเชิงพาณิชย์60
1.962B0.04%5.734Kการผลิตของผู้ผลิต3
2.997B-0.58%597บริการผู้บริโภค6
1.495B-0.16%2.494Kการผลิตของผู้ผลิต3
37.958B-0.17%4.180Mแร่พลังงาน2
44.877B-1.31%576.417Kแร่พลังงาน3
53.118M1.85%4.523Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.005B0.71%1.164Kบริการผู้บริโภค5
2.343M-0.25%2.512Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
40.250B0.15%464.543Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
173.101M-2.08%7.369Kระบบขนส่ง3
14.190B1.48%29.307Kบริการทางด้านเทคโนโลยี66
12.456M13.21%1.141Mบริการเชิงพาณิชย์1
21.077B-0.59%1.855Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
630.353M-0.30%211.681Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
33.040B-0.83%1.978Mการเงิน1
44.664M8.01%1.606Kบริการผู้บริโภค2
771.694M6.41%32.402Kบริการผู้บริโภค2
428.732M-0.57%88.389Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
29.255B2.10%5.543Kการเงิน36
2.182B2.27%4.842Kการเงิน2
2.114B-0.15%300.672Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
103.744B-1.49%297.536Kการเงิน12
7.010B-0.11%52.408Kบริการผู้บริโภค6
3.284B-0.54%4.235Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
25.268B-0.22%290.393Kการค้าปลีก10
2.318B0.05%1.207Kการสื่อสาร9
3.076B0.29%7.243Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
59.190M-1.04%5.276Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
607.426M2.89%929อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
663.373M-1.67%117.037Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
81.174M3.46%225.649Kระบบขนส่ง1
3.646B-0.36%104.258Kการผลิตของผู้ผลิต13
387.777M-2.47%60สาธารณูปโภค4
6.750B-0.44%99.156Kบริการการกระจายสินค้า32
334.349M1.10%7.660Kการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter