อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โปแลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด302.691M PLN6.89%−0.37%1.067Kบริการเชิงพาณิชย์6
ยานอวกาศและการป้องกัน115M PLN4.00%0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร3.12B PLN0.54%+0.76%14.798Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ343.886B PLN0.11%0.00%0ระบบขนส่ง2
สายการบิน754.381M PLN+8.14%37.019Kระบบขนส่ง1
การผลิตพลังงานทางเลือก412.642M PLN+0.67%25.574Kสาธารณูปโภค1
อะลูมินั่ม6.982B PLN8.64%+2.83%16.429Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เสื้อผ้า/รองเท้า143.925B PLN0.40%+0.02%529สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า544.826B PLN1.75%+0.25%3.58Kการค้าปลีก6
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM9.16B PLN0.77%+2.78%3.712Kการผลิตของผู้ผลิต5
ตลาดหลังการขายของยานยนต์982.747M PLN5.55%+1.69%871สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์1.949B PLN1.42%+0.39%1.649Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์165.399M PLN1.48%+2.22%105สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี1.562B PLN+3.49%35.437Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
การออกอากาศกระจายเสียง381.383M PLN2.62%+0.76%1.466Kบริการผู้บริโภค3
วัสดุก่อสร้าง1.521B PLN4.39%+3.19%14.791Kการผลิตของผู้ผลิต9
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม8.254B PLN+0.50%801.431Kบริการผู้บริโภค2
เคมีทางการเกษตร4.823B PLN+2.41%98.011Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์893.051M PLN4.88%+1.07%10.737Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมีพิเศษเฉพาะ5.064B PLN16.00%+0.16%8.343Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
ถ่านหิน6.492B PLN1.35%+3.91%597.944Kแร่พลังงาน5
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์3.349B PLN2.22%+2.63%18.695Kบริการเชิงพาณิชย์3
การสื่อสารคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์67.589M PLN0.00%+0.71%187เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์71.541M PLN1.33%+0.38%1.213Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง192.662M PLN+3.48%72.777Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
สินค้าอุปโภคบริโภค477.37M PLN12.81%+1.92%28.073Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ143.61M PLN0.00%1.218Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการประมวลผลข้อมูลบริการทางด้านเทคโนโลยี1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า265.675B PLN6.46%+0.40%279.239Kสาธารณูปโภค17
เครื่องใช้ไฟฟ้า697.786M PLN1.10%−1.34%9.532Kการผลิตของผู้ผลิต8
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์67.072M PLN−0.29%9.067Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์881.337M PLN3.59%+0.13%4.635Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์3.04B PLN5.42%+1.24%37.693Kบริการการกระจายสินค้า7
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์47.011M PLN0.00%6.59Kการค้าปลีก1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า587.184M PLN−0.99%4.742Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
วิศวกรรมและก่อสร้าง22.516B PLN2.73%+0.92%47.418Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม39
บริการด้านสิ่งแวดล้อม1.061B PLN4.36%−0.18%2.648Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง304.835M PLN0.43%−0.58%6.584Kการเงิน12
กลุ่มบริษัททางการเงิน118.804M PLN0.00%−0.20%4.103Kการเงิน8
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร3.708B PLN2.11%+2.41%122.95Kบริการการกระจายสินค้า4
ค้าปลีกอาหาร106.118B PLN1.43%+1.00%59.657Kการค้าปลีก4
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์246.733M PLN3.85%+2.33%5.554Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม98.689M PLN2.22%−1.12%1.913Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม1.572B PLN1.38%+1.62%2.583Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า658.989M PLN3.32%−0.12%1.179Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ859.131M PLN13.06%+1.72%9.236Kสาธารณูปโภค1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย325.184M PLN−2.96%240.564Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สร้างบ้าน3.423B PLN7.40%+0.99%10.234Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.118B PLN2.04%+0.38%9.764Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ689.427M PLN−0.73%14.953Kบริการผู้บริโภค2
การดูแลครัวเรือน/บุคคล1.037B PLN1.68%+1.05%21.484Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม62.976M PLN−8.85%281การผลิตของผู้ผลิต2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม529.819B PLN3.05%−0.00%53การผลิตของผู้ผลิต8
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.09B PLN2.31%+0.02%715อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ7.776B PLN1.96%+0.53%10.3Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย504.152M PLN5.95%+2.12%19.588Kการเงิน3
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต25.478B PLN−0.01%164การค้าปลีก5
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต274.705M PLN5.81%−1.36%2.239Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์5.791B PLN11.82%+2.29%173.017Kการเงิน8
ผู้จัดการด้านการลงทุน740.28M PLN1.35%+0.24%3.431Kการเงิน14
กองทรัสต์/กองทุนรวม1.504B PLN0.00%−0.38%7.725Kอื่นๆ16
ประกันชีวิต/สุขภาพ503.389M PLN−0.56%1.3Kการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่540.592B PLN2.87%+0.51%336.817Kการเงิน4
การขนส่งทางทะเล681.657M PLN−0.13%114.348Kระบบขนส่ง1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์4.144B PLN1.96%−0.97%1.774Kบริการการกระจายสินค้า5
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์2.035B PLN11.82%+2.57%24.365Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
บริการทางการแพทย์/พยาบาล62.589M PLN+0.83%31บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
การผลิตโลหะ1.05B PLN3.47%+3.41%5.039Kการผลิตของผู้ผลิต9
อื่นๆ2.112B PLN12.41%+2.66%64.462Kอื่นๆ2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด10.99B PLN3.06%+0.85%35.593Kบริการเชิงพาณิชย์51
การผลิตเบ็ดเตล็ด1.569B PLN2.38%−0.02%7.613Kการผลิตของผู้ผลิต3
ยานพาหนะใช้มอเตอร์541.818B PLN8.81%0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
ภาพยนต์/บันเทิง11.035B PLN1.71%−0.30%2.095Kบริการผู้บริโภค10
ชุดประกันภัยรวม431.395B PLN4.97%+0.23%117.781Kการเงิน2
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา535.162M PLN+0.45%5.098Kการผลิตของผู้ผลิต2
การผลิตน้ำมันและก๊าซ16.802M PLN−0.77%20.757Kแร่พลังงาน1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน89.036B PLN10.10%+1.89%1.835Mแร่พลังงาน3
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน33.596M PLN6.76%0.00%6.3Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ893.019M PLN0.00%+4.39%41.262Kบริการผู้บริโภค4
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ26.042B PLN1.08%+5.04%835.011Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
การขนส่งอื่นๆ586.505M PLN3.39%−2.86%10.178Kระบบขนส่ง3
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป805.089B PLN1.40%+0.11%84.328Kบริการทางด้านเทคโนโลยี116
บริการด้านบุคลากร4.033B PLN2.54%+4.05%14.732Kบริการเชิงพาณิชย์3
ยารายใหญ่155.194B PLN7.41%+0.17%1.806Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
ยาอื่นๆเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร182.243M PLN2.93%0.00%639บริการผู้บริโภค3
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์198.7M PLN1.51%0.00%0บริการผู้บริโภค1
เยื่อกระดาษและกระดาษ1.419B PLN13.21%+1.95%73.923Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์28.038B PLN2.00%+0.53%17.792Kการเงิน32
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์2.588B PLN0.00%0การเงิน2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ114.081M PLN−0.68%6.079Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ธนาคารในภูมิภาค163.733B PLN1.59%+3.18%285.521Kการเงิน10
ร้านอาหาร5.425B PLN0.02%+2.84%74.449Kบริการผู้บริโภค5
เซมิคอนดักเตอร์1.088T PLN0.96%+3.35%5เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ14.135B PLN0.20%+2.09%1.882Mการค้าปลีก10
โทรคมนาคมพิเศษ1.29B PLN1.10%+1.75%3.252Kการสื่อสาร5
เหล็ก293.534M PLN1.34%+0.79%5.795Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
อุปกรณ์โทรคมนาคม39.19M PLN+0.55%4.037Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
สิ่งทอ646.253M PLN4.64%+0.50%23.299Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3