ตลาดหลักทรัพย์โปแลนด์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โปแลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
194.593M3.091.66%3.058Kบริการเชิงพาณิชย์5
42.200M4.310.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.492B5.21-0.76%10.183Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
%ระบบขนส่ง1
391.226M1.35%2.445Kระบบขนส่ง1
580.114M-0.15%3.215Kสาธารณูปโภค2
6.688B7.470.12%1.433Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
1.154B3.771.18%403สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
19.205B3.301.85%4.876Kการค้าปลีก5
6.973B0.74-0.17%612การผลิตของผู้ผลิต4
716.462M4.450.00%245สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
6.644B3.48-0.91%251สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
158.048M-1.40%367สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.967B0.16-2.09%4.512Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
308.550M3.210.47%616บริการผู้บริโภค3
1.137B4.21-0.20%786การผลิตของผู้ผลิต8
9.943M0.00%0บริการผู้บริโภค1
6.292B2.00-0.98%12.531Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
691.599M0.00-0.99%212อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
4.144B6.45-0.11%13.047Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
7.550B1.1810.38%1.156Mแร่พลังงาน5
2.877B1.240.09%630บริการเชิงพาณิชย์3
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
170.969M0.00-1.27%637เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
56.908M7.230.00%1.669Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
490.173M0.120.99%119แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
407.877M13.770.00%5.313Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
154.743M0.13%285อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
160.327M0.00%339บริการทางด้านเทคโนโลยี2
115.840B4.29-0.02%326.077Kสาธารณูปโภค14
1.280B0.38-1.50%19.087Kการผลิตของผู้ผลิต9
55.349M-1.74%1.532Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
735.117M3.841.11%1.599Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
2.524B4.532.00%35.980Kบริการการกระจายสินค้า8
41.331M0.00%4.193Kการค้าปลีก1
714.173M3.96-0.22%2.551Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
13.387B9.000.16%17.099Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม40
1.054B10.50-0.04%2.178Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
97.302M0.000.10%97การเงิน8
4.709B0.27-0.32%21.394Kการเงิน22
2.586B0.91-0.56%104.656Kบริการการกระจายสินค้า5
36.304B0.010.21%65.051Kการค้าปลีก3
308.250M0.340.33%5.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
100.359M-1.83%5.005Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
906.641M0.37-1.19%2.290Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
415.622M5.19-2.05%379แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
735.344M-1.90%3.931Kสาธารณูปโภค1
347.875M-1.94%316.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
749.676M12.38-2.75%980สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
891.955M3.59-0.24%83บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
722.687M0.003.43%24.128Kบริการผู้บริโภค2
860.475M2.780.29%10.439Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
%การผลิตของผู้ผลิต2
306.722M0.000.45%44.746Kการผลิตของผู้ผลิต8
782.302M4.14-2.90%35อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
5.889B2.480.12%1.328Kบริการทางด้านเทคโนโลยี33
536.562M0.96-0.82%3.309Kการเงิน3
24.938B3.60-0.56%561แร่พลังงาน2
26.398B-1.52%1.368Mการค้าปลีก6
580.731M3.230.05%91บริการทางด้านเทคโนโลยี6
5.233B5.67-1.21%40.859Kการเงิน11
651.674M2.45-1.75%2.491Kการเงิน13
1.434B2.56-0.20%1.712Kอื่นๆ17
441.172M0.00%5การเงิน1
392.703B3.63-1.30%69.088Kการเงิน4
11.978B6.300.16%104.954Kการสื่อสาร2
649.410M-2.07%120.014Kระบบขนส่ง1
3.488B1.470.94%1.787Kบริการการกระจายสินค้า5
496.464B3.210.00%27เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
84.989M-2.69%16.016Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
897.836M3.361.18%1.250Kการผลิตของผู้ผลิต9
1.188B2.22-1.22%24.495Kอื่นๆ2
7.397B3.58-0.32%6.718Kบริการเชิงพาณิชย์54
1.549B2.810.73%1.140Kการผลิตของผู้ผลิต4
566.531B6.90-1.18%13สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
3.336B0.060.30%986บริการผู้บริโภค9
385.377B5.260.00%0การเงิน1
526.477M8.930.91%512การผลิตของผู้ผลิต1
72.774B5.441.53%891.233Kแร่พลังงาน2
459.534M1.570.34%21.232Kบริการผู้บริโภค3
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
25.718B3.303.00%371.982Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
264.639M0.000.90%924ระบบขนส่ง3
37.142B2.23-3.21%176.854Kบริการทางด้านเทคโนโลยี107
3.057B4.530.90%1.082Kบริการเชิงพาณิชย์2
18.255B4.401.79%28.204Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
27.549B6.11-0.47%331.464Kการเงิน1
139.733M3.263.41%2บริการผู้บริโภค3
275.931M2.410.00%0บริการผู้บริโภค1
1.376B1.980.34%17.394Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
22.252B5.01-0.48%6.060Kการเงิน36
2.861B0.00%0การเงิน1
100.219B2.78-0.47%85.411Kการเงิน10
4.458B0.02-0.71%100.613Kบริการผู้บริโภค6
1.168B0.05-0.74%6.867Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
23.109B0.08-2.43%293.552Kการค้าปลีก11
668.022M1.51-0.74%2.667Kการสื่อสาร7
292.609M10.40-0.12%9.726Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
27.405M9.760.00%2.143Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
601.285M0.00-1.96%665อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
441.844M-1.90%17.346Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
53.512M4.631.75%23.816Kระบบขนส่ง1
4.327B0.720.46%62.169Kการผลิตของผู้ผลิต12
215.032M0.291.23%1สาธารณูปโภค3
4.056B3.82-0.62%4.736Kบริการการกระจายสินค้า25
9.176B0.441.39%1.351Mการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม