ตลาดหลักทรัพย์โปแลนด์

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โปแลนด์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์17.399B PLN3.11%0.96%8.388K468
การสื่อสาร20.41B PLN2.32%0.67%785.241K310
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร647.329B PLN7.84%−0.04%221721
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร448.111B PLN2.06%0.63%770833
บริการผู้บริโภค12.513B PLN1.36%2.22%53.071K828
บริการการกระจายสินค้า15.055B PLN3.04%1.11%62.233K444
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.761B PLN1.27%1.45%3.838K819
แร่พลังงาน103.875B PLN9.51%2.70%1.351M49
การเงิน991.507B PLN4.29%0.87%156.006K11111
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ973.627M PLN2.35%−0.36%1.7K28
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25.284B PLN4.66%−0.06%6.885K436
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม16.827B PLN3.81%1.94%51.687K340
อื่นๆ3.723B PLN7.09%−0.81%192.497K219
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน32.572B PLN3.47%2.40%345.119K521
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16.696B PLN7.86%0.51%52.327K830
การผลิตของผู้ผลิต567.069B PLN2.74%0.01%581960
การค้าปลีก193.606B PLN1.24%2.55%688.511K527
บริการทางด้านเทคโนโลยี46.21B PLN2.27%1.36%86.339K4150
ระบบขนส่ง2.415B PLN3.40%0.87%39.839K57
สาธารณูปโภค137.259B PLN3.66%2.11%312.715K420