ภาพยนต์/บันเทิง (อุตสาหกรรม)

9
หุ้น
4.671B
เงินทุนของตลาด
7.595K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.76%
เปลี่ยนแปลง
+25.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
+59.31%
ประสิทธิภาพ ปี
+41.58%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AGOAGORA
6.88 PLN2.69%0.18 PLN
มีแรงซื้อรุนแรง
90.319K621.395K PLN320.476M PLN−1.06 PLN
ASRASTRO
0.238 PLN0.42%0.001 PLN
มีแรงขาย
5012 PLN9.546M PLN−0.15 PLN15
ATGATMGRUPA
3.13 PLN1.29%0.04 PLN
มีแรงขาย
14.8K46.324K PLN263.859M PLN8.140.38 PLN37
BFTBENEFIT
1155 PLN3.59%40 PLN
มีแรงซื้อ
1.005K1.161M PLN3.388B PLN33.5233.27 PLN
GKSGKS KATOWICE
0.228 PLN0.00%0.000 PLN
มีแรงซื้อ
00 PLN
NXBNEXTBIKE
9.00 PLN0.00%0.00 PLN
มีแรงขาย
20180 PLN15.399M PLN−0.49 PLN
PLIPLATIGE IMAGE
30.6 PLN0.00%0.0 PLN
มีแรงซื้อ
1.395K42.687K PLN108M PLN2.13 PLN359
RCWRUCH CHORZOW
0.380 PLN0.00%0.000 PLN
มีแรงขาย
00 PLN19.665M PLN−0.03 PLN16
TMRTATRY
125.00 PLN0.00%0.00 PLN
มีแรงขาย
00 PLN675.373M PLN−8.01 PLN1.359K