บริษัทโปแลนด์ companies operating in one industry: เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทโปแลนด์ ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น SCPFL หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง MEDICALG ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
SNTSYNEKTIK
1.046 B PLN122.6 PLN−0.97%35.989 K0.892.47%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SSCPSCPFL
486.306 M PLN178.4 PLN−3.98%5.089 K2.65−6.89 PLN−105.84%47.97%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MMDGMEDICALG
259.369 M PLN26.06 PLN+3.82%17.636 K1.45−0.31 PLN+99.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
GGMTGENOMTEC
163.03 M PLN13.30 PLN−2.06%12.642 K0.320.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
URTURTESTE
135.328 M PLN96.0 PLN−4.00%2821.07−4.63 PLN−45.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BBMXBIOMAXIMA
66.671 M PLN15.90 PLN+1.27%2.873 K1.553.14%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
IICEMEDINICE
58.807 M PLN9.10 PLN−0.87%5.572 K0.37−0.79 PLN−0.61%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CCRMCORMAY
49.513 M PLN0.588 PLN+0.68%21.217 K0.89−0.05 PLN+31.54%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ZRXZORTRAX
22.554 M PLN0.1954 PLN−0.10%236.62 K0.75−0.13 PLN−69.36%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NNNGNANOGROUP
20.7 M PLN1.030 PLN0.00%27.204 K0.620.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AAWMAIRWAY
19.816 M PLN0.2725 PLN−0.91%131.79 K0.460.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GGMZGRUPAMZ
17.115 M PLN0.497 PLN−0.40%14.553 K1.16−0.01 PLN+51.37%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MMTNMILTON
9.311 M PLN0.600 PLN0.00%00.00−0.04 PLN+47.35%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ