ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ (อุตสาหกรรม)

8
หุ้น
3.128B
เงินทุนของตลาด
66.376K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.74%
เปลี่ยนแปลง
+11.68%
ประสิทธิภาพ เดือน
+70.43%
ประสิทธิภาพ ปี
+17.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ABEABPL
51.0 PLN0.59%0.3 PLN
มีแรงซื้อ
3.957K201.807K PLN823.303M PLN
ACTACTION
17.94 PLN0.34%0.06 PLN
มีแรงซื้อ
34.327K615.826K PLN359.464M PLN
ASBASBIS
29.20 PLN0.69%0.20 PLN
มีแรงซื้อ
119.043K3.476M PLN1.621B PLN4.696.18 PLN
BEEBEEIN
25.4 PLN−0.78%−0.2 PLN
มีแรงขาย
1.833K46.558K PLN
CCSCCS
2.20 PLN7.84%0.16 PLN
มีแรงขาย
4497 PLN34.96M PLN6.330.32 PLN
ETLEUROTEL
80.0 PLN1.27%1.0 PLN
มีแรงซื้อ
1.549K123.92K PLN299.86M PLN6.8911.47 PLN400
PFGPREFAGRP
25.0 PLN−16.67%−5.0 PLN
มีแรงซื้อ
2556.375K PLN
VDSVIDIS
5.20 PLN−1.89%−0.10 PLN
มีแรงขายรุนแรง
96499 PLN12.591M PLN5.750.92 PLN68