การผลิตพลังงานทางเลือก (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
580.599M
เงินทุนของตลาด
8.000K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.31%
เปลี่ยนแปลง
+8.12%
ประสิทธิภาพ เดือน
−40.35%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.99%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
CLCCOLUMBUS ENERGY
8.00 PLN−2.44%−0.20 PLN
มีแรงซื้อ
8.373K66.984K550.189M PLN−1.59 PLN835
GNGG-ENERGY
0.287 PLN−8.60%−0.027 PLN
มีแรงขายรุนแรง
3.5K1.005K30.41M PLN−0.00 PLN