ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
32.300B
เงินทุนของตลาด
2.833M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.49%
เปลี่ยนแปลง
+0.03%
ประสิทธิภาพ เดือน
−19.33%
ประสิทธิภาพ ปี
+16.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
3RG3RGAMES
0.490 PLN0.20%0.001 PLN
มีแรงซื้อ
123.89K60.706K PLN37.063M PLN1222.500.00 PLN
ALEALLEGRO
29.305 PLN−1.51%−0.450 PLN
มีแรงซื้อรุนแรง
2.913M85.378M PLN30.932B PLN−1.81 PLN
ANRANSWEAR
30.40 PLN−0.82%−0.25 PLN
มีแรงซื้อ
1.666K50.646K PLN531.819M PLN
AREARENAPL
2.60 PLN−1.52%−0.04 PLN
มีแรงขายรุนแรง
9002.34K PLN206.458M PLN−0.08 PLN3
GMVGAMIVO
111.0 PLN1.37%1.5 PLN
มีแรงซื้อ
758.325K PLN111.833M PLN11.529.51 PLN53