เคมีทางการเกษตร (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
7.698B
เงินทุนของตลาด
46.658K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.02%
เปลี่ยนแปลง
+15.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
+24.46%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.33%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ATTGRUPAAZOTY
44.22PLN−2.56%−1.16PLN
มีแรงซื้อ
75.152K3.323M4.501BPLN2.4618.45PLN15.796K
CMCCOMECO S.A.
0.479PLN9.11%0.040PLN
มีแรงซื้อรุนแรง
31.243K14.965K5.356MPLN−0.02PLN7
PCEPOLICE
12.60PLN−1.56%−0.20PLN
มีแรงซื้อ
4.955K62.433K1.589BPLN6.002.13PLN
ZAPPULAWY
87.0PLN3.82%3.2PLN
มีแรงซื้อรุนแรง
8.017K697.479K1.602BPLN1.6849.92PLN4.716K