บริษัทโปแลนด์ companies operating in one industry: Packaged Software

The list below has บริษัทโปแลนด์ that operate under the same industry, Packaged Software. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
11B11BIT
570 PLN+0.88%3.943K0.971.366B PLN318.861.79 PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
7LV7LEVELS
8.00 PLN0.00%00.005.202M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ABSASSECOBS
54.8 PLN+0.74%1.252K0.861.818B PLN19.332.83 PLN+11.37%4.23%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ACPASSECOPOL
75.25 PLN+0.40%51.027K0.556.221B PLN13.215.70 PLN−1.96%4.67%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ALEALLEGRO
31.350 PLN−2.78%1.735M1.0434.035B PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ALLAILLERON
16.35 PLN+4.81%38.514K1.13192.746M PLN32.840.50 PLN−63.96%6.41%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AMVASMODEV
1.40 PLN+16.67%70.289K3.21บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARGARTGAMES
0.748 PLN+0.27%5490.07บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARTARTIFEX
25.1 PLN+4.58%78.053K5.18285.528M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ATJATOMJELLY
1.730 PLN+4.22%2000.204.92M PLN−0.28 PLN−171.43%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
B24BRAND24
39.8 PLN−1.73%2.262K0.3490.178M PLN23.331.71 PLN+229.49%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BBTBOOMBIT
12.05 PLN+1.26%4.223K1.27161.126M PLN8.401.43 PLN+43.05%11.18%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BCMBETACOM
5.25 PLN+2.94%4.002K1.5920.604M PLN6.380.82 PLN4.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BCSBIGCHEESE
21.8 PLN−0.91%3.332K1.8090.97M PLN12.14%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BKDBKDGAMES
6.20 PLN+1.31%1350.1615.226M PLN20.650.30 PLN+115.89%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BLOBLOOBER
25.20 PLN+2.86%23.265K1.25472.975M PLN49.700.51 PLN−55.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BRPBLACKROSE
2.66 PLN+24.88%26.311K4.54บริการทางด้านเทคโนโลยี
CDRCDPROJEKT
110.35 PLN+0.59%147.171K0.4710.96B PLN34.183.23 PLN+49.48%0.91%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
CFGCREATIVEFORGE GAMES
9.30 PLN−1.69%7230.3925.23M PLN−1.08 PLN−809.99%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CHPCHERRYPICK GAMES
14.25 PLN+1.42%550.0419.098M PLN5.432.63 PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CIGCIGAMES
1.696 PLN−1.51%376.4K0.34315.028M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CLACONSOLE
11.7 PLN−2.50%3571.07บริการทางด้านเทคโนโลยี
CPLCOMPERIA
7.50 PLN0.00%3.142K0.5226.547M PLN20.490.37 PLN−49.95%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CRBCARBON STUDIO
18.55 PLN−0.27%60.0227.83M PLN48.980.38 PLN−11.44%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CRJCREEPYJAR
592 PLN+0.34%1550.32412.625M PLN6.78%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
CWAHUB4FINTECH S.A.
3.1000 PLN−5.20%4.731K1.06บริการทางด้านเทคโนโลยี
DATDATAWALK
34.75 PLN−3.61%13.538K1.95185.044M PLN−7.89 PLN+59.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DDIDRAW DISTANCE
0.988 PLN−0.40%50.0013.007M PLN−0.04 PLN−43.24%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DEGDETGAMES
2.38 PLN+6.25%7040.774.76M PLN−0.13 PLN−7.68%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DGEDRAGOENT
50.0 PLN−1.19%2.595K1.8054.934M PLN25.361.97 PLN−20.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DGSDEMGAMES
1.490 PLN0.00%00.003.427M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DRGDRAGEUS GAMES
1.50 PLN−1.96%9610.12บริการทางด้านเทคโนโลยี
DUADUALITY
2.34 PLN+1.74%4.069K0.24บริการทางด้านเทคโนโลยี
ECCECC GAMES
0.500 PLN+1.21%5.906K0.9510.885M PLN−0.05 PLN−60.07%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EDLEDITELPL
4.70 PLN+6.33%10.0113.046M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EMPEMPLOCITY
11.75 PLN0.00%1510.29บริการทางด้านเทคโนโลยี
ENDENEIDA
50.0 PLN−5.66%291.05บริการทางด้านเทคโนโลยี
EONEO NETWORKS
17.0 PLN−2.86%100.0932.169M PLN−0.53 PLN−232.17%2.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EXAEXAMOBILE
4.36 PLN0.00%00.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
FORFOREVER ENTERTAINMENT
3.05 PLN−0.65%13.95K0.8583.504M PLN15.190.20 PLN−15.84%3.26%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FOXSPACEFOX
2.60 PLN0.00%00.002.603M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FRMFREEMIND
7.900 PLN0.00%00.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
FRWFROZENWAY
59.80 PLN−1.73%1.26K8.32บริการทางด้านเทคโนโลยี
GDCGAMEDUST
0.126 PLN−3.08%20.42K2.91บริการทางด้านเทคโนโลยี
GIFGAMFACTOR
12.80 PLN−3.76%6.803K1.55บริการทางด้านเทคโนโลยี
GMBGAMESBOX
7.60 PLN+8.57%6.853K45.53บริการทางด้านเทคโนโลยี
GOPGAMEOPS
34.4 PLN−3.10%5.235K0.58195.224M PLN1630.330.02 PLN−94.77%1.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HUGHUUUGE
28.35 PLN+1.07%25.473K1.131.817B PLN8.093.51 PLN+50.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ICGICECODE
0.306 PLN+2.34%7.685K0.9237.996M PLN−0.04 PLN−2729.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IGTIGORIA TRADE
0.430 PLN+0.47%47.581K0.35บริการทางด้านเทคโนโลยี
IMGIMMGAMES
2.00 PLN0.00%00.006.41M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IMRINTM
0.0976 PLN+2.74%1500.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
INMINVENTIONMED
0.228 PLN−1.72%79.529K0.4047.047M PLN−0.01 PLN−77.94%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IVOINCUVO
1.640 PLN+0.31%17.275K0.8223.355M PLN4.820.34 PLN+527.31%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IWSIRONWOLF
4.04 PLN+1.00%2611.94บริการทางด้านเทคโนโลยี
JJBJUJUBEE
1.000 PLN+0.20%24.447K4.425.24M PLN35.210.03 PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
K2PKOOL2PLAY
1.48 PLN+0.68%3.059K0.722.76M PLN1.600.92 PLN+145.02%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KBTKLABATER
0.676 PLN−2.87%13.841K1.44บริการทางด้านเทคโนโลยี
LEGLEGIMI
34.0 PLN0.00%9321.1352.734M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LMGLMGAMES
5.28 PLN−6.71%2040.06บริการทางด้านเทคโนโลยี
LSILSISOFT
15.80 PLN0.00%2760.3450.722M PLN1.58%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LTMLTGAMES
3.90 PLN0.00%00.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
MADMADKOM
2.10 PLN−3.67%1.004K0.05บริการทางด้านเทคโนโลยี
MANMANYDEV
0.690 PLN0.00%200.0215.594M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MDAMEDAPP
0.348 PLN+5.45%19.284K0.3682.544M PLN−0.01 PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLMMILISYS
2.87 PLN−1.71%11.548K0.2032.12M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLTMOONLIT
0.1565 PLN0.00%00.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
MMSMADMIND
3.11 PLN0.00%6350.21บริการทางด้านเทคโนโลยี
MOVMOVIEGAMES
24.90 PLN+1.43%2.368K0.3963.17M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MPSMEGAPIXEL
6.70 PLN0.00%00.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
NGGNO GRAVITY GAMES
0.0708 PLN−1.67%8.9K0.0212.222M PLN−0.00 PLN+11.11%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NOBNOOBZ
11.00 PLN−4.35%1000.93บริการทางด้านเทคโนโลยี
NSTNESTMEDIC
1.18 PLN−0.84%6.021K0.5932.725M PLN−0.29 PLN+1.95%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
OMLONE MORE LEVEL
1.525 PLN−0.33%38.462K0.5486.47M PLN−0.13 PLN−221.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
OVIOVIDWORKS
0.435 PLN−0.91%7.651K0.184.709M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
P2CP2CHILL
4.67 PLN+1.97%3.417K3.6214.459M PLN51.720.09 PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PBTPRIME BIT GAMES
0.401 PLN+0.25%34.453K7.12บริการทางด้านเทคโนโลยี
PCFPCFGROUP
24.30 PLN+1.25%2.582K0.72862.567M PLN−1.17 PLN−165.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
PDGPYRAMID
19.9 PLN−1.00%1991.3426.042M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PLTPLOTTWIST
1.3800 PLN+6.15%3.19K1.23บริการทางด้านเทคโนโลยี
PLWPLAYWAY
286.5 PLN−5.91%27.264K13.312.01B PLN6.37%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
PMGPGMSA
2.65 PLN+3.11%36.709K0.1931.693M PLN−0.07 PLN−71.46%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PNTPOINTPACK
56.6 PLN+0.35%3.621K5.1963.104M PLN56.101.01 PLN−72.87%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PSHPOLYSLASH
1.440 PLN−3.36%5170.123.685M PLN−0.26 PLN−172.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QNTQUANTUM
23.8 PLN−0.83%1270.7032.757M PLN20.811.14 PLN+14.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QONQUARTICON
2.68 PLN+11.67%610.046.054M PLN−1.03 PLN+38.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
QUBQUBIC GAMES
2.04 PLN−2.86%1.036K0.1320.622M PLN60.180.03 PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RAERAEN
0.718 PLN−0.28%25.243K0.3433.894M PLN−0.02 PLN−123.37%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RNDRENDER
121 PLN+1.68%650.09บริการทางด้านเทคโนโลยี
RSGRSGAMES
21.000 PLN+0.79%2.819K4.6327.669M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RSTROAD
9.60 PLN−0.21%7.8K6.1414.172M PLN−0.27 PLN+50.06%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SAPSAP
720.8 PLN0.00%0872.19B PLN60.9511.83 PLN+29.28%1.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SEDSEDIVIO
9.30 PLN+0.22%1.109K0.33บริการทางด้านเทคโนโลยี
SHOSHOPER
28.5 PLN−1.72%1.248K0.10826.935M PLN34.550.82 PLN+35.68%0.03%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SHYSHEEPYARD
0.330 PLN0.00%00.008.478M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SIMSIMFABRIC
4.750 PLN+1.50%96.427K0.30บริการทางด้านเทคโนโลยี
SMTSIMTERACT
14.0 PLN−2.78%6650.54บริการทางด้านเทคโนโลยี
SOKSONKA
9.70 PLN+2.32%18.583K1.89บริการทางด้านเทคโนโลยี
SPRSPYROSOFT
463 PLN−0.22%680.18506.437M PLN27.5716.80 PLN−29.94%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
STASTARWARD
13.50 PLN−1.46%1.277K0.4726.729M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี