บริษัทโปแลนด์ companies operating in one industry: Food: Specialty/Candy

The list below has บริษัทโปแลนด์ that operate under the same industry, Food: Specialty/Candy. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ECKEUROSNACK
2.50 PLN−1.57%11.99K0.69สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ESKESKIMOS
0.230 PLN0.00%12.32K2.104.753M PLN−0.56 PLN−152.18%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EXCEXCELLENC
0.232 PLN+1.75%272.792K0.6136.593M PLN0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HELHELIO
26.4 PLN0.00%1.902K0.60132M PLN0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MAKMAKARONPL
24.2 PLN−1.22%13.085K0.80267.17M PLN2.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OTMOTMUCHOW
4.14 PLN0.00%30.00125.526M PLN23.590.18 PLN0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WWLWAWEL
764 PLN+3.24%6498.291.146B PLN1.31%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขายรุนแรง