การสื่อสาร (ภาค)

10
หุ้น
22.203B
เงินทุนของตลาด
727.062K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.05%
เปลี่ยนแปลง
+9.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.38%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
CPSCYFRPLSAT
19.04PLN−0.52%−0.10PLN
มีแรงซื้อ
6.467K123.132K12.017BPLN10.071.87PLN
ECLEASYCALL
5.12PLN5.35%0.26PLN
มีแรงซื้อ
1.864K9.544K
FTLFOOTHILLS
0.720PLN0.00%0.000PLN
มีแรงขาย
005.957MPLN
IUSINTERNET UNION
7.35PLN0.00%0.00PLN
มีแรงขาย
2518458.334MPLN
KORKORBANK
7.95PLN0.00%0.00PLN
มีแรงซื้อ
00
OPLORANGEPL
6.988PLN−0.14%−0.010PLN
มีแรงซื้อ
40.21K280.987K9.068BPLN18.430.38PLN
R22R22
47.95PLN−0.10%−0.05PLN
มีแรงซื้อ
83239.894K666.93MPLN
SFNSFERANET
2.14PLN−1.83%−0.04PLN
มีแรงขาย
7816717.028MPLN41.120.05PLN22
TLGTELGAM
0.292PLN−6.71%−0.021PLN
มีแรงซื้อ
10.338K3.019K
TLSTELESTRADA
14.8PLN0.68%0.1PLN
มีแรงซื้อ
2002.96K33.448MPLN11.281.30PLN89