ระบบขนส่ง (ภาค)

7
หุ้น
1.731B
เงินทุนของตลาด
44.668K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.29%
เปลี่ยนแปลง
+15.70%
ประสิทธิภาพ เดือน
+45.99%
ประสิทธิภาพ ปี
+22.15%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ATAATC CARGO
18.35PLN0.82%0.15PLN
มีแรงซื้อ
3.113K57.124K120.683MPLN4.783.81PLN
ENTENTER
31.8PLN2.91%0.9PLN
มีแรงซื้อ
26.395K839.361K542.102MPLN−5.22PLN
FPOFORPOSTA
1.450PLN−8.81%−0.140PLN
มีแรงขายรุนแรง
2.923K4.238K
KPCKUPIEC
1.790PLN0.56%0.010PLN
มีแรงซื้อ
1018
OTSOTLOG
27.5PLN0.00%0.0PLN
มีแรงซื้อ
17.113K470.608K342.685MPLN
PKPPKPCARGO
14.58PLN−1.75%−0.26PLN
มีแรงขาย
85.087K1.241M664.638MPLN−1.71PLN21.223K
TRNTRANSPOL
3.21PLN−0.31%−0.01PLN
มีแรงซื้อ
3.297K10.583K60.459MPLN9.810.33PLN