หุ้นฟิลิปปินส์ ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทฟิลิปปินส์ สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
SMSM INVESTMENTS CORPORATION
61.654B PHP825.0 PHP+0.73%70.47K0.311.001T PHP13.5161.05 PHP+41.98%0.92%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
BDOBDO UNIBANK, INC.
57.054B PHP131.0 PHP−1.87%1.431M0.55703.309B PHP11.0911.81 PHP1.91%การเงิน
มีแรงซื้อ
SCCSEMIRARA MINING AND POWER CORP
39.871B PHP28.55 PHP−1.38%726.9K0.59123.053B PHP4.576.24 PHP−36.62%6.22%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BPIBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
39.605B PHP104.5 PHP+1.16%818.36K0.62510.839B PHP10.759.72 PHP3.25%การเงิน
มีแรงซื้อ
GLOGLOBE TELECOM, INC.
33.313B PHP1719 PHP+0.53%8.155K0.26246.631B PHP9.94172.89 PHP−24.28%5.85%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
MBTMETROPOLITAN BANK & TRUST COM.
32.776B PHP50.20 PHP+0.50%1.486M0.68224.581B PHP5.499.15 PHP3.20%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
31.896B PHP219.8 PHP+1.85%575.9K0.27438.503B PHP13.1516.71 PHP+19.22%3.97%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
31.087B PHP9.28 PHP+0.87%643.7K0.37122.153B PHP5.261.76 PHP−28.10%7.83%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SMPHSM PRIME HOLDINGS, INC.
30.1B PHP33.00 PHP+2.17%4.211M0.52932.799B PHP24.921.32 PHP+35.63%0.73%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MERMANILA ELECTRIC COMPANY
28.431B PHP367.0 PHP+1.94%177.01K0.84405.694B PHP11.1632.89 PHP+38.67%5.43%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
APABOITIZ POWER CORPORATION
27.535B PHP36.60 PHP−2.40%2.069M1.43270.22B PHP7.714.75 PHP+41.62%4.99%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
ACAYALA CORPORATION
27.398B PHP655.0 PHP−1.36%90.71K0.30411.552B PHP11.8555.29 PHP+10.65%1.09%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
LTGLT GROUP, INC.
25.137B PHP8.82 PHP−0.34%6.957M2.0995.726B PHP3.982.22 PHP−21.94%1.69%การเงิน
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
24.827B PHP47.00 PHP+0.43%452.7K0.49263.015B PHP12.303.82 PHP−26.14%3.14%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
22.263B PHP49.60 PHP−0.60%62.5K0.57294.87B PHP13.743.61 PHP+2.64%3.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
19.108B PHP30.35 PHP−0.16%53.9K0.6681.817B PHP3.967.66 PHP3.29%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ALIAYALA LAND, INC.
18.617B PHP31.00 PHP−0.64%6.612M0.66466.196B PHP19.551.59 PHP+37.90%1.19%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GTCAPGT CAPITAL HOLDINGS, INC.
18.36B PHP535.0 PHP−1.38%220.46K1.48116.792B PHP4.44120.40 PHP+55.41%0.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
16.108B PHP9.61 PHP−1.94%2.572M0.9687.033B PHP5.071.89 PHP+6.04%1.22%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SGPSYNERGY GRID & DEV`T PHILS.
15.021B PHP6.18 PHP−0.32%330.2K0.2132.648B PHP2.712.28 PHP−10.32%13.99%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
FGENFIRST GEN CORPORATION
14.251B PHP17.00 PHP+2.41%2.164M3.8557.908B PHP4.94%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
13.956B PHP113.1 PHP+0.09%1.054M0.74246.093B PHP17.186.58 PHP+19.70%1.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MEGMEGAWORLD CORPORATION
13.455B PHP2.03 PHP−1.46%2.273M0.1364.237B PHP3.710.55 PHP+26.89%3.20%การเงิน
มีแรงซื้อ
ACENACEN CORPORATION
13.055B PHP4.81 PHP+0.21%3.055M0.24190.452B PHP12.310.39 PHP+198.24%0.83%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
12.676B PHP60.15 PHP−2.83%19.31K1.4228.707B PHP1.7933.57 PHP+45.90%3.55%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
UBPUNION BANK OF THE PHILIPPINES
12.529B PHP56.75 PHP+1.34%429.75K1.19131.81B PHP12.464.55 PHP3.57%การเงิน
มีแรงซื้อ
RCBRIZAL COMMERCIAL BANKING CORP
12.08B PHP22.10 PHP+0.45%3.3K0.3353.23B PHP4.245.21 PHP4.91%การเงิน
PNBPHILIPPINE NATIONAL BANK
11.532B PHP18.52 PHP+0.43%55.3K1.6728.135B PHP2.068.99 PHP0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SECBSECURITY BANK CORPORATION
10.556B PHP68.05 PHP−3.48%519.53K2.0153.124B PHP5.3712.68 PHP4.26%การเงิน
มีแรงซื้อ
EMIEMPERADOR INC.
10.061B PHP20.90 PHP−0.24%163.1K0.09329.679B PHP34.010.61 PHP−2.15%1.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
RLCROBINSONS LAND CORPORATION
9.75B PHP14.56 PHP+0.28%288.3K0.3370.314B PHP6.082.40 PHP+45.00%3.58%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
9.287B PHP27.45 PHP+0.92%483.8K0.4778.34B PHP8.353.29 PHP+5.75%3.16%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
STRVISTAMALLS, INC.
8.362B PHP2.45 PHP+8.89%1K0.0920.644B PHP2.271.08 PHP+40.61%1.25%การค้าปลีก
PALPAL HOLDINGS, INC.
8.164B PHP5.38 PHP+1.51%2000.0261.538B PHP3.771.43 PHP−81.11%0.00%ระบบขนส่ง
NIKLNICKEL ASIA CORPORATION
7.931B PHP5.00 PHP−0.99%4.557M2.9570.215B PHP14.630.34 PHP−45.47%3.37%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
HOUSE8990 HOLDINGS, INC.
7.593B PHP9.04 PHP+0.44%13K0.4248.738B PHP6.641.36 PHP−9.13%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
JFCJOLLIBEE FOODS CORPORATION
7.559B PHP233.8 PHP+3.18%607.99K0.45253.756B PHP39.095.98 PHP−34.23%1.01%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CNVRGCONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC
7.439B PHP8.49 PHP+3.41%1.556M0.3159.659B PHP8.011.06 PHP−2.98%0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
COSCOCOSCO CAPITAL, INC.
7.054B PHP4.50 PHP−1.75%83K0.0732.83B PHP4.161.08 PHP+7.24%3.06%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
AUBASIA UNITED BANK CORPORATION
6.267B PHP45.95 PHP+2.34%1000.0621.79B PHP2.8815.93 PHP4.45%การเงิน
VLLVISTA LAND & LIFESCAPES, INC.
6.12B PHP1.65 PHP−0.60%612K1.5619.83B PHP2.810.59 PHP+2.75%3.73%การเงิน
ปานกลาง
MWCMANILA WATER COMPANY, INC.
5.923B PHP18.04 PHP+0.22%763.9K0.5846.704B PHP5.853.08 PHP+111.55%5.54%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
RRHIROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC
5.847B PHP39.50 PHP−1.50%478.3K1.3858.846B PHP14.492.73 PHP−34.26%4.99%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
FDCFILINVEST DEVELOPMENT CORP.
5.651B PHP5.08 PHP0.00%5000.0143.934B PHP5.770.88 PHP+97.42%1.29%การเงิน
DDDOUBLEDRAGON CORPORATION
5.552B PHP8.31 PHP+1.34%195.3K0.4819.229B PHP3.902.13 PHP−6.86%3.20%การเงิน
GMA7GMA NETWORK, INC. (COMMON)
5.442B PHP8.26 PHP−0.36%173.1K0.9527.887B PHP14.250.58 PHP−57.53%13.27%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
LPZLOPEZ HOLDINGS CORPORATION
5.439B PHP4.30 PHP−0.69%2K0.0319.668B PHP2.761.56 PHP+106.76%1.15%สาธารณูปโภค
BLOOMBLOOMBERRY RESORTS CORPORATION
5.172B PHP9.50 PHP−1.55%13.992M1.84110.302B PHP11.020.86 PHP+237.14%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
4.999B PHP30.80 PHP+1.32%1.733M0.67107.685B PHP20.171.53 PHP+9.99%0.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
EWEAST WEST BANKING CORPORATION
4.625B PHP8.30 PHP−2.24%3K0.0319.102B PHP2.892.87 PHP4.83%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
4.547B PHP167.5 PHP0.00%6.3K0.8747.96B PHP7.2123.24 PHP+51.45%1.79%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SHLPHSHELL PILIPINAS CORPORATION
4.076B PHP11.60 PHP−0.17%48.5K0.6118.748B PHP10.861.07 PHP−64.80%8.61%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
WLCONWILCON DEPOT, INC.
3.848B PHP21.00 PHP−0.71%496K0.1986.709B PHP23.830.88 PHP−1.07%1.75%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
PSBPHILIPPINE SAVINGS BANK
3.678B PHP55.80 PHP+1.36%4000.0723.499B PHP5.689.83 PHP5.45%การเงิน
SHNGSHANG PROPERTIES, INC.
3.634B PHP3.69 PHP+2.22%5K0.0617.191B PHP2.891.28 PHP+120.07%8.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MWIDEMEGAWIDE CONSTRUCTION CORP.
3.578B PHP3.05 PHP0.00%144K0.756.141B PHP1.561.96 PHP0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
SLISTA. LUCIA LAND, INC.
3.434B PHP3.23 PHP−1.22%12K0.1527.129B PHP7.200.45 PHP−4.84%0.00%การเงิน
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
3.342B PHP2.88 PHP+2.13%6.693M1.3715.997B PHP4.940.58 PHP+1.57%1.90%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DNLD&L INDUSTRIES, INC.
3.318B PHP6.10 PHP−2.24%2.446M0.4544.571B PHP16.960.36 PHP−14.92%4.81%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ATATLAS CONSOLIDATED MINING
3.218B PHP3.50 PHP+2.94%381K0.9012.096B PHP12.090.29 PHP−70.18%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CLICEBU LANDMASTERS, INC.
3.171B PHP2.48 PHP−0.80%159K0.648.663B PHP2.560.97 PHP+13.59%6.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ATIASIAN TERMINALS, INC.
3.025B PHP15.78 PHP+1.15%18K4.8831.2B PHP7.122.21 PHP+74.50%5.69%ระบบขนส่ง
INFRAPHILIPPINE INFRADEV HOLDINGS INC.
2.983B PHP0.550 PHP+10.00%237K2.563.031B PHP1.000.55 PHP+186.66%0.00%การเงิน
FLIFILINVEST LAND, INC.
2.89B PHP0.56 PHP0.00%2.358M0.5113.58B PHP4.080.14 PHP+27.04%6.43%การเงิน
มีแรงซื้อ
ANSA. SORIANO CORPORATION
2.801B PHP11.14 PHP+0.91%10.2K0.2913.552B PHP5.362.08 PHP+30.54%4.53%การผลิตของผู้ผลิต
ROCKROCKWELL LAND CORPORATION
2.302B PHP1.35 PHP0.00%135K16.678.258B PHP2.920.46 PHP+27.94%5.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
KEEPRTHE KEEPERS HOLDINGS, INC.
2.235B PHP1.49 PHP0.00%1.784M2.0021.618B PHP8.860.17 PHP−53.60%3.62%บริการการกระจายสินค้า
DMWD.M. WENCESLAO & ASSOCIATES, INCORPORATED
2.122B PHP6.28 PHP+0.16%7K0.2321.292B PHP12.800.49 PHP−34.62%1.20%การเงิน
SEVNPHILIPPINE SEVEN CORPORATION
2.057B PHP76.50 PHP+2.00%1.103M1.8656.731B PHP19.263.97 PHP+109.04%0.00%การค้าปลีก
ABAABACORE CAPITAL HOLDINGS, INC.
2.023B PHP1.02 PHP−0.97%2.413M2.374.312B PHP1.790.57 PHP−48.67%0.97%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SSISSI GROUP, INC.
1.93B PHP2.68 PHP−4.29%332K0.759.215B PHP3.480.77 PHP+67.79%0.96%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
FNIGLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS
1.921B PHP2.33 PHP−0.85%13K0.0512.061B PHP7.780.30 PHP−24.04%4.26%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FEUFAR EASTERN UNIVERSITY, INC.
1.867B PHP572.0 PHP−0.09%4601.0213.693B PHP7.2578.88 PHP+30.24%5.24%บริการผู้บริโภค
BNCOMBANK OF COMMERCE
1.8B PHP7.30 PHP−2.54%20.3K5.2210.509B PHP5.761.27 PHP0.00%การเงิน
PXPHILEX MINING CORPORATION
1.796B PHP3.10 PHP+1.31%758K0.4817.694B PHP17.920.17 PHP−60.24%0.65%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
GERIGLOBAL-ESTATE RESORTS, INC.
1.792B PHP0.74 PHP0.00%54K0.518.13B PHP4.720.16 PHP−4.27%1.53%การเงิน
VVTVIVANT CORPORATION
1.595B PHP14.20 PHP−8.27%10K4.8814.533B PHP5.762.47 PHP+71.64%2.74%สาธารณูปโภค
PPCPRYCE CORPORATION
1.537B PHP5.21 PHP0.00%168.5K0.159.841B PHP5.320.98 PHP+21.79%5.37%การเงิน
BELBELLE CORPORATION
1.396B PHP1.16 PHP0.00%68K0.329.952B PHP6.980.17 PHP+11.93%5.17%การเงิน
BCBENGUET CORPORATION A
1.331B PHP4.80 PHP−1.03%15K0.093.026B PHP3.771.27 PHP−49.29%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PBBPHILIPPINE BUSINESS BANK
1.311B PHP8.80 PHP+0.57%416K2.907.205B PHP5.501.60 PHP3.98%การเงิน
HVNGOLDEN MV HOLDINGS, INC.
1.293B PHP847.0 PHP0.00%100.00545.568B PHP420.012.02 PHP−19.16%0.00%การเงิน
SPCSPC POWER CORPORATION
1.272B PHP7.27 PHP+1.11%42.6K0.6510.76B PHP7.091.02 PHP+100.53%10.43%สาธารณูปโภค
PCORPETRON CORPORATION
1.182B PHP3.39 PHP0.00%581K1.0631.782B PHP29.330.12 PHP−59.75%2.95%แร่พลังงาน
ปานกลาง
HIHOUSE OF INVESTMENTS, INC.
1.174B PHP3.23 PHP−1.22%3K0.112.539B PHP−0.47 PHP−124.94%1.53%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PLCPREMIUM LEISURE CORPORATION
1.16B PHP0.59 PHP−1.67%2.135M0.8418.258B PHP10.030.06 PHP+29.23%8.37%บริการผู้บริโภค
RFMRFM CORPORATION
1.069B PHP2.96 PHP+0.68%1.655M8.449.906B PHP9.020.33 PHP−15.74%8.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CDCCITYLAND DEVELOPMENT CORP.
1.03B PHP0.70 PHP0.00%21K0.433.484B PHP4.040.17 PHP−10.48%4.11%การเงิน
ALLHCAYALALAND LOGISTICS HOLDINGS CORP.
1.007B PHP1.63 PHP+1.88%88K0.1110.003B PHP12.810.13 PHP−16.21%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
AXLMAXELUM RESOURCES CORP.
983.517M PHP2.17 PHP+3.33%98K0.517.977B PHP−0.04 PHP−119.05%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VMCVICTORIAS MILLING COMPANY, INC
965.992M PHP3.01 PHP−5.35%3K0.188.254B PHP4.300.70 PHP+114.38%1.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PHNPHINMA CORPORATION
947.677M PHP20.10 PHP0.00%52.3K1.925.755B PHP6.273.20 PHP−17.23%2.99%การผลิตของผู้ผลิต
HOMEALLHOME CORP.
933.769M PHP1.17 PHP0.00%683K0.084.388B PHP3.930.30 PHP+28.31%3.20%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
TTKC METALS CORPORATION
925.828M PHP0.495 PHP+10.00%20K0.25423M PHP0.471.06 PHP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MRSGIMETRO RETAIL STORES GROUP, INC.
917.274M PHP1.23 PHP+0.82%73K0.743.997B PHP5.230.24 PHP+100.85%4.88%การค้าปลีก
CPGCENTURY PROPERTIES GROUP INC.
901.29M PHP0.310 PHP+1.64%30K0.083.538B PHP4.410.07 PHP+11.23%3.97%การเงิน
PIZZASHAKEY`S PIZZA ASIA VENTURES, INC.
874.402M PHP9.36 PHP+0.54%3.1K0.0715.676B PHP13.520.69 PHP+90.32%1.07%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
STISTI EDUCATION SYSTEMS HOLDINGS
870.268M PHP0.465 PHP+1.09%490K0.054.326B PHP4.690.10 PHP+100.40%3.26%บริการเชิงพาณิชย์
ALCOARTHALAND CORPORATION
821.082M PHP0.445 PHP+7.23%30K0.532.367B PHP3.610.12 PHP−9.21%2.70%การเงิน
IPOIPEOPLE, INC.
769.302M PHP7.00 PHP+7.69%1000.086.788B PHP12.970.54 PHP−30.16%2.92%บริการผู้บริโภค