Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นที่ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ — ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์

หุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์นั้นสามารถพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สะท้อนจากราคาสูงสุดของหุ้นในเวลา 1 ปี ซึ่งมักจะก่อตัวมาจากแนวต้านที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์การลงทุนจำนวนมากที่อิงตามมูลค่าหุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์ หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือเมื่อคุณซื้อและถือหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วง 52 สัปดาห์ หรือขายหุ้นซึ่งไม่ได้ทำตามนั้น

            
CSB CITYSTATE SAVINGS BANK, INC.
8.500.24%0.02แนะนำให้ซื้อ100850.001.280B91.970.09282.00การเงิน
PHN PHINMA CORPORATION
17.202.38%0.40แนะนำให้ซื้อ59.600K1025120.004.680B4.283.92แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UBP UNION BANK OF THE PHILIPPINES
107.501.42%1.50ซื้อ146.930K15794975.00131.082B9.4111.273506.00การเงิน
โหลดเพิ่ม