ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นฟิลิปปินส์ ราคาต่ำกว่ามูลค่ามากที่สุด

หุ้นฟิลิปปินส์ ที่่อยู่ในเขตขายมากเกินไปถูกจัดเรียงไว้ด้านล่างตาม Relative Strength Index: ซึ่งแสดงความเร็วและขนาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา ด้วยสิ่งเหล่านี้ เทรดเดอร์มีโอกาสจะได้รับผลกำไรจากการฟื้นตัวในอนาคตโดยการเล่นกับความไม่แน่นอนของราคา
สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
UPSONUPSON INTERNATIONAL CORP
21.191.10 PHP−3.51%38K0.303.563B PHP3.87%การค้าปลีก
SMCSAN MIGUEL CORPORATION
23.12101.2 PHP−2.69%310.49K1.11247.925B PHP−1.50 PHP+81.76%1.35%แร่พลังงาน
มีแรงขายรุนแรง
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
25.5110.44 PHP−1.51%977.4K0.2993.453B PHP5.511.89 PHP+6.04%1.42%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
FNIGLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS
25.821.81 PHP0.00%3.6M4.429.29B PHP6.050.30 PHP−24.04%5.52%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน