ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นฟิลิปปินส์ ที่ราคาปรับขึ้นมากที่สุด

บริษัทฟิลิปปินส์ ด้านล่างคือหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด: ซึ่งแสดงให้เห็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดของราคาในแต่ละวัน แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการผลิกผันอยู่เสมอ ดังนั้นอย่าลืมพิจารณาสถิติทั้งหมด รวมถึงราคาหุ้นและมูลค่าตลาด
สัญลักษณ์
เปลี่ยนแปลง %
ราคา
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
+3.60%288.0 PHP1.545M0.98564.893B PHP17.2316.71 PHP+19.22%3.08%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
JFCJOLLIBEE FOODS CORPORATION
+1.80%271.8 PHP960.3K1.73299.121B PHP45.445.98 PHP−34.23%0.86%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
UBPUNION BANK OF THE PHILIPPINES
+1.33%45.55 PHP124.9K1.22134.367B PHP12.703.59 PHP3.50%การเงิน
มีแรงซื้อ
PNBPHILIPPINE NATIONAL BANK
+1.14%19.50 PHP1.085M3.7229.417B PHP1.6611.77 PHP0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SCCSEMIRARA MINING AND POWER CORP
+1.08%32.65 PHP1.145M1.31137.293B PHP5.236.24 PHP−36.62%5.57%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
+0.73%34.35 PHP62.6K0.3291.775B PHP4.497.66 PHP2.93%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BPIBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
+0.66%121.9 PHP2.412M0.97636.889B PHP2.77%การเงิน
มีแรงซื้อ
CICCONCEPCION INDUSTRIAL CORP
+0.64%12.52 PHP1000.034.95B PHP4.02%การผลิตของผู้ผลิต
SMSM INVESTMENTS CORPORATION
+0.49%921.0 PHP362.82K2.141.12T PHP15.0961.05 PHP+41.98%0.82%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
EMIEMPERADOR INC.
+0.41%19.72 PHP2.128M1.86309.064B PHP32.090.61 PHP−2.15%1.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
PIZZASHAKEY`S PIZZA ASIA VENTURES, INC.
+0.40%10.14 PHP1.4K0.0117.006B PHP14.640.69 PHP+90.32%0.99%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
+0.35%113.6 PHP653.05K0.44246.334B PHP17.256.58 PHP+19.70%1.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
+0.31%49.20 PHP1.532M1.15275.66B PHP12.883.82 PHP−26.14%3.00%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
+0.30%50.15 PHP11.08K0.38295.461B PHP13.893.61 PHP+2.64%3.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MBTMETROPOLITAN BANK & TRUST COM.
+0.16%61.95 PHP1.758M0.62278.085B PHP6.599.39 PHP2.59%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
FEUFAR EASTERN UNIVERSITY, INC.
+0.08%599.5 PHP2101.1414.339B PHP7.7777.11 PHP+19.63%5.01%บริการผู้บริโภค