ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์

หุ้นสามัญหุ้นฟิลิปปินส์

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นฟิลิปปินส์ ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
2GO2GO GROUP' INC.
7.24PHP−0.14%−0.01PHP
มีแรงซื้อ
2K14.48K17.851BPHP503.470.01PHPระบบขนส่ง
ABATOK-BIG WEDGE COMPANY, INC.
7.75PHP−0.13%−0.01PHP
ปานกลาง
55K426.25K19.749BPHP−0.01PHP3แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABAABACORE CAPITAL HOLDINGS, INC.
2.04PHP0.00%0.00PHP
มีแรงขาย
3.576M7.295M8.539BPHP1.841.11PHP10แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABGASIABEST GROUP INTERNATIONAL
3.54PHP0.00%0.00PHP
มีแรงขาย
8K28.32K1.062BPHP−0.01PHPการเงิน
ABSABS-CBN CORPORATION
7.46PHP−1.32%−0.10PHP
มีแรงขายรุนแรง
168.4K1.256M6.614BPHP−4.55PHP5.87Kบริการผู้บริโภค
ACAYALA CORPORATION
676.0PHP−2.59%−18.0PHP
มีแรงขาย
197.55K133.544M429.685BPHP13.8950.11PHPการเงิน
ACEACESITE (PHILS.) HOTEL CORP.
1.41PHP−11.88%−0.19PHP
มีแรงขายรุนแรง
23K32.43K551.596MPHP−0.18PHPบริการผู้บริโภค
ACENACEN CORPORATION
7.63PHP3.67%0.27PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
24.537M187.217M292.026BPHP56.180.13PHP207แร่พลังงาน
ACEXACE ENEXOR, INC.
14.90PHP0.68%0.10PHP
มีแรงซื้อ
183K2.727M3.7BPHP−0.22PHPบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ACRALSONS CONSOLIDATED RESOURCES
0.79PHP0.00%0.00PHP
มีแรงขาย
62K48.98K4.97BPHP10.000.08PHP488สาธารณูปโภค
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
54.30PHP−1.45%−0.80PHP
มีแรงขายรุนแรง
1.346M73.088M310.225BPHP10.655.17PHP12.679Kสาธารณูปโภค
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
9.95PHP0.00%0.00PHP
มีแรงซื้อ
2.551M25.384M92.301BPHP5.571.79PHP38.954Kการเงิน
ALIAYALA LAND, INC.
29.30PHP1.03%0.30PHP
มีแรงซื้อ
7.819M229.105M427.96BPHP25.231.15PHPการเงิน
ALLDYALLDAY MARTS, INC.
0.247PHP−0.40%−0.001PHP
มีแรงขาย
3.32M820.04K5.669BPHP25.050.01PHP250การค้าปลีก
ALLHCAYALALAND LOGISTICS HOLDINGS CORP.
3.12PHP−2.19%−0.07PHP
มีแรงขายรุนแรง
1.065M3.323M19.944BPHP21.010.15PHPการเงิน
ANIAGRINURTURE, INCORPORATED
7.74PHP1.84%0.14PHP
มีแรงซื้อ
8.358M64.692M7.786BPHPบริการการกระจายสินค้า
ANSA. SORIANO CORPORATION
9.00PHP0.00%0.00PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
25.3K227.7K11.048BPHP5.661.59PHP686การผลิตของผู้ผลิต
APABOITIZ POWER CORPORATION
33.70PHP0.45%0.15PHP
มีแรงซื้อ
269.6K9.086M246.881BPHP10.013.35PHP3.87Kสาธารณูปโภค
APCAPC GROUP, INC.
0.203PHP0.00%0.000PHP
มีแรงซื้อ
1.47M298.41K1.523BPHP−0.00PHP4แร่พลังงาน
APLAPOLLO GLOBAL CAPITAL, INC.
0.027PHP0.00%0.000PHP
มีแรงขาย
15.1M407.7K7.903BPHP135.000.00PHP1การเงิน
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
1.83PHP3.39%0.06PHP
มีแรงซื้อ
9.184M16.807M10.041BPHP3.090.57PHP1.631Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ARAARANETA PROPERTIES, INC.
1.16PHP7.41%0.08PHP
มีแรงซื้อ
854K990.64K2.107BPHP−0.00PHPการเงิน
ASLAGRASLAG CORP
1.74PHP0.00%0.00PHP
มีแรงซื้อ
992K1.726Mสาธารณูปโภค
ATATLAS CONSOLIDATED MINING
3.69PHP1.10%0.04PHP
มีแรงซื้อ
96K354.24K12.985BPHP3.760.97PHP2.359Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ATIASIAN TERMINALS, INC.
14.40PHP3.60%0.50PHP
มีแรงซื้อ
1.049M15.1M27.8BPHP10.951.27PHP1.745Kระบบขนส่ง
ATNATN HOLDINGS, INC. A
0.360PHP1.41%0.005PHP
มีแรงซื้อ
30K10.8K2.409BPHP443.750.00PHP28การเงิน
AUBASIA UNITED BANK CORPORATION
41.00PHP2.50%1.00PHP
มีแรงซื้อ
2008.2K19.412BPHP3.3911.80PHP2.398Kการเงิน
AXLMAXELUM RESOURCES CORP.
2.52PHP1.20%0.03PHP
ปานกลาง
55K138.6K9.458BPHP11.140.22PHP384สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BALAIBALAI NI FRUITAS INC
0.57PHP0.00%0.00PHP
มีแรงขาย
616K351.12Kการค้าปลีก
BCBENGUET CORPORATION A
4.20PHP−1.64%−0.07PHP
มีแรงขาย
128K537.6K2.692BPHP1.702.53PHP1.422Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BCORBERJAYA PHILIPPINES, INC.
8.84PHP−0.11%−0.01PHP
มีแรงซื้อ
1.1K9.724K38.42BPHP46.920.19PHP493การค้าปลีก
BDOBDO UNIBANK, INC.
127.0PHP−0.94%−1.2PHP
มีแรงขาย
2.011M255.457M562.373BPHP11.2611.48PHP38.873Kการเงิน
BELBELLE CORPORATION
1.24PHP1.64%0.02PHP
มีแรงซื้อ
19K23.56K10.467BPHP8.220.15PHP67การเงิน
BKRBRIGHT KINDLE RESOURCES
1.44PHP2.86%0.04PHP
ปานกลาง
305K439.2K2.14BPHP28.570.05PHPการเงิน
BLOOMBLOOMBERRY RESORTS CORPORATION
7.10PHP−2.61%−0.19PHP
มีแรงซื้อ
3.376M23.972M78.97BPHP28.500.26PHP9.56Kบริการผู้บริโภค
BMMBOGO MEDELLIN MILLING COMPANY
52.00PHP−0.38%−0.20PHP
มีแรงขายรุนแรง
10520313.2MPHP−4.43PHP248อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BNCOMBANK OF COMMERCE
8.21PHP1.36%0.11PHP
มีแรงซื้อ
3.3K27.093K11.364BPHPการเงิน
BPIBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
98.00PHP−1.01%−1.00PHP
มีแรงซื้อ
1.033M101.202M446.8BPHP12.098.19PHP18.619Kการเงิน
BRNA BROWN COMPANY, INC.
0.76PHP7.04%0.05PHP
มีแรงซื้อ
602K457.52K1.684BPHP3.250.22PHP204การผลิตของผู้ผลิต
BSCBASIC ENERGY CORPORATION
0.295PHP−3.28%−0.010PHP
มีแรงขายรุนแรง
2.23M657.85K4.468BPHP8.970.03PHP15สาธารณูปโภค
CCHELSEA LOGISTICS AND INFRASTRUCTURE HOLDINGS CORP.
1.20PHP2.56%0.03PHP
มีแรงซื้อ
228K273.6K2.132BPHP−1.74PHP2.041Kระบบขนส่ง
CACONCRETE AGGREGATES CORP A
38.00PHP0.00%0.00PHP
มีแรงขาย
50019K1.055BPHP54.130.70PHP2บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CATCENTRAL AZUCARERA DE TARLAC
8.72PHP−3.33%−0.30PHP
มีแรงขาย
2001.744K2.151BPHP40.050.23PHP320อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CDCCITYLAND DEVELOPMENT CORP.
0.66PHP0.00%0.00PHP
มีแรงขาย
294K194.04K3.204BPHP3.320.20PHP181การเงิน
CEBCEBU AIR, INC.
37.60PHP−1.18%−0.45PHP
มีแรงขาย
543.8K20.447M23.451BPHP−25.57PHPระบบขนส่ง
CEICROWN EQUITIES, INC.
0.080PHP0.00%0.000PHP
ปานกลาง
1.19M95.2K1.197BPHP19.510.00PHP75การเงิน
CEUCENTRO ESCOLAR UNIVERSITY
6.40PHP−2.14%−0.14PHP
มีแรงขาย
1.3K8.32K2.436BPHP9.060.72PHP976บริการผู้บริโภค
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
27.85PHP−0.18%−0.05PHP
มีแรงซื้อ
9.6K267.36K75.087BPHP4.046.91PHP10.18Kการเงิน
CHPCEMEX HOLDINGS PHILIPPINES, INC.
0.61PHP1.67%0.01PHP
มีแรงขาย
671K409.31K8.094BPHP−0.07PHP759แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CICCONCEPCION INDUSTRIAL CORP
17.00PHP−2.86%−0.50PHP
ปานกลาง
2.4K40.8K6.99BPHP55.910.31PHP1.389Kการผลิตของผู้ผลิต
CLICEBU LANDMASTERS, INC.
2.64PHP0.00%0.00PHP
มีแรงซื้อ
113K298.32K9.148BPHP3.090.85PHP691การเงิน
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
24.25PHP2.75%0.65PHP
มีแรงขาย
3.687M89.415M83.597BPHP17.001.39PHP18.753Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CNVRGCONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC
15.94PHP4.18%0.64PHP
มีแรงซื้อ
10.355M165.052M111.179BPHP14.011.09PHP2.799Kการสื่อสาร
COLCOL FINANCIAL GROUP, INC.
3.40PHP0.00%0.00PHP
มีแรงซื้อ
1K3.4K16.184BPHP77.980.04PHPการเงิน
COSCOCOSCO CAPITAL, INC.
4.00PHP0.00%0.00PHP
มีแรงขาย
5.934M23.736M28.735BPHP3.971.01PHP12.332Kการค้าปลีก
CPMCENTURY PEAK HLDGS CORP
2.70PHP1.50%0.04PHP
มีแรงซื้อ
150K405K7.502BPHP12.540.21PHP252แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CROWNCROWN ASIA CHEMICALS CORP
1.48PHP0.68%0.01PHP
มีแรงซื้อ
146K216.08K897.639MPHP4.060.36PHPอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTSCTS GLOBAL EQUITY GROUP INC
0.93PHP2.20%0.02PHP
มีแรงซื้อ
1.38M1.283M6.256BPHPการเงิน
DDDOUBLEDRAGON CORPORATION
6.81PHP−0.44%−0.03PHP
มีแรงขาย
25.9K176.379K16.04BPHP3.132.19PHP496การเงิน
DFNNDFNN, INC.
3.50PHP−2.78%−0.10PHP
มีแรงซื้อ
220K770K1.134BPHP−0.40PHP137การค้าปลีก
DITODITO CME HOLDINGS CORPORATION
2.93PHP−3.93%−0.12PHP
มีแรงขาย
4.258M12.476M42.807BPHP−1.57PHP800การเงิน
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
10.10PHP3.06%0.30PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
8.738M88.251M130.119BPHP4.002.45PHP11แร่พลังงาน
DMWD.M. WENCESLAO & ASSOCIATES, INCORPORATED
6.69PHP−0.15%−0.01PHP
มีแรงขาย
20K133.8K22.752BPHP8.930.75PHP174การเงิน
DNLD&L INDUSTRIES, INC.
7.72PHP−2.03%−0.16PHP
มีแรงซื้อ
8.783M67.806M56.286BPHP18.640.42PHP987สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EAGLEEAGLE CEMENT CORPORATION
19.72PHP−1.30%−0.26PHP
มีแรงขาย
11.3K222.836K99.9BPHP19.331.03PHP534แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ECPEASYCALL COMMUNICATIONS PHILS.
4.40PHP12.82%0.50PHP
มีแรงซื้อ
5K22K585MPHP18.260.21PHP30บริการเชิงพาณิชย์
EEIEEI CORPORATION
3.09PHP−3.13%−0.10PHP
มีแรงขายรุนแรง
1.435M4.434M3.306BPHP135.170.02PHP19.852Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ELIEMPIRE EAST LAND HOLDINGS, INC
0.190PHP1.06%0.002PHP
ปานกลาง
540K102.6K2.759BPHP3.390.06PHPการเงิน
EMIEMPERADOR INC.
20.15PHP−1.23%−0.25PHP
มีแรงซื้อ
2.021M40.727M321.024BPHP32.480.63PHP3.396Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EUROEURO-MED LABORATORIES PHILS.,
0.88PHP−2.22%−0.02PHP
มีแรงขาย
91K80.08K3.701BPHP21.180.04PHP987เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
EVEREVER-GOTESCO RES. & HLDGS, INC
0.250PHP0.81%0.002PHP
ปานกลาง
6.24M1.56M1.24BPHP0.580.43PHP13อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EWEAST WEST BANKING CORPORATION
6.84PHP−0.15%−0.01PHP
มีแรงซื้อ
220.6K1.509M15.412BPHP6.291.09PHP7.281Kการเงิน
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
39.00PHP−1.39%−0.55PHP
มีแรงซื้อ
188.1K7.336M233.71BPHP11.253.52PHP10.371Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FCGFIGARO COFFEE GROUP INC
0.60PHP0.00%0.00PHP
มีแรงขาย
985K591Kบริการผู้บริโภค
FDCFILINVEST DEVELOPMENT CORP.
6.59PHP0.00%0.00PHP
ปานกลาง
2.5K16.475K56.993BPHP14.790.45PHP11.778Kการเงิน
FEUFAR EASTERN UNIVERSITY, INC.
593.0PHP6.85%38.0PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
105.93K13.286BPHP9.1660.57PHP2.288Kบริการผู้บริโภค
FGENFIRST GEN CORPORATION
17.22PHP2.01%0.34PHP
มีแรงซื้อ
296.5K5.106M58.885BPHP4.973.40PHP2.205Kสาธารณูปโภค
FLIFILINVEST LAND, INC.
0.89PHP0.00%0.00PHP
มีแรงซื้อ
261K232.29K21.582BPHP8.240.11PHPการเงิน
FNIGLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS
2.43PHP0.83%0.02PHP
มีแรงซื้อ
2.531M6.15M12.507BPHP6.120.39PHP420แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FOODALLIANCE SELECT FOODS INC.
0.52PHP0.00%0.00PHP
มีแรงขาย
10K5.2K1.3BPHP−0.02PHP1.136Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
61.90PHP0.16%0.10PHP
มีแรงซื้อ
11.28K698.232K29.455BPHP2.6923.01PHP121สาธารณูปโภค
FRUITFRUITAS HOLDINGS, INC.
1.02PHP0.99%0.01PHP
มีแรงซื้อ
1.481M1.511M2.155BPHP49.750.02PHP6การค้าปลีก
GEOGEOGRACE REOURCES PHILS., INC.
0.196PHP2.08%0.004PHP
มีแรงซื้อ
3.01M589.96K672MPHP−0.00PHPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GERIGLOBAL-ESTATE RESORTS, INC.
0.92PHP1.10%0.01PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
41K37.72K9.997BPHP5.560.17PHP825การเงิน
GLOGLOBE TELECOM, INC.
2190PHP−3.95%−90PHP
มีแรงขายรุนแรง
91.89K201.239M328.458BPHP9.99229.57PHPการสื่อสาร
GMA7GMA NETWORK, INC. (COMMON)
10.70PHP−0.37%−0.04PHP
ปานกลาง
201.3K2.154M36.129BPHP7.871.37PHPบริการผู้บริโภค
GREENGREENERGY HOLDINGS INC.
1.54PHP−1.28%−0.02PHP
มีแรงขายรุนแรง
3.315M5.105M4.057BPHP3เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
105.0PHP−0.57%−0.6PHP
มีแรงขาย
102.25K10.736M30.236BPHP6.8815.34PHP1.2Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GTCAPGT CAPITAL HOLDINGS, INC.
443.0PHP1.14%5.0PHP
ปานกลาง
532.7K235.986M94.295BPHP5.6577.47PHPสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HIHOUSE OF INVESTMENTS, INC.
3.75PHP5.63%0.20PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
13K48.75K2.756BPHP1.871.90PHP29.909Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HLCMHOLCIM PHILIPPINES, INC.
4.03PHP−2.89%−0.12PHP
มีแรงขาย
178K717.34K26.776BPHP35.590.12PHP1.161Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HOMEALLHOME CORP.
1.62PHP−2.99%−0.05PHP
มีแรงขาย
15.919M25.789M6.263BPHP7.200.23PHP639การค้าปลีก
HTIHAUS TALK INC
0.95PHP−4.04%−0.04PHP
ปานกลาง
235K223.25K2.475BPHP197การเงิน
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
184.3PHP−4.75%−9.2PHP
มีแรงขาย
1.2M221.068M391.716BPHP13.8014.05PHP9.468Kระบบขนส่ง
IDCITALPINAS DEVELOPMENT CORPORATION
0.89PHP7.23%0.06PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
3.612M3.215M522.542MPHP63การเงิน
IMIINTEGRATED MICRO-ELECTRONICS
4.98PHP−0.20%−0.01PHP
มีแรงขาย
69K343.62K11.064BPHP−0.23PHPเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
INFRAPHILIPPINE INFRADEV HOLDINGS INC.
0.92PHP2.22%0.02PHP
มีแรงซื้อ
995K915.4K5.455BPHP4.710.29PHP25การเงิน
IONIONICS, INC.
0.53PHP3.92%0.02PHP
มีแรงซื้อ
315K166.95K419.767MPHP1.790.29PHPเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
JFCJOLLIBEE FOODS CORPORATION
236.4PHP−0.25%−0.6PHP
มีแรงขาย
858.88K203.039M265.137BPHP26.069.10PHP10.959Kบริการผู้บริโภค
JGSJG SUMMIT HOLDINGS, INC.
43.75PHP−2.89%−1.30PHP
มีแรงขายรุนแรง
1.635M71.509M338.82BPHP0.52PHP22.827Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร