Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

            
C CHELSEA LOGISTICS AND INFRASTRUCTURE HOLDINGS CORP.
1.70-1.16%-0.02ขาย930.000K1581000.003.097B-1.702116.00ระบบขนส่ง
RCI ROXAS AND COMPANY, INC.
0.700.00%0.00ขาย1.534M1073800.001.555B-0.38360.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
โหลดเพิ่ม