Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

            
IDC ITALPINAS DEVELOPMENT CORPORATION
2.1211.58%0.22ซื้อ3.103M6578360.00920.473M54.00การเงิน
MARC MARCVENTURES
1.38-6.12%-0.09ซื้อ5.986M8260680.004.160B4.420.33353.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
PHN PHINMA CORPORATION
17.202.38%0.40แนะนำให้ซื้อ59.600K1025120.004.680B4.283.92แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UBP UNION BANK OF THE PHILIPPINES
107.501.42%1.50ซื้อ146.930K15794975.00131.082B9.4111.273506.00การเงิน
โหลดเพิ่ม