ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์

หุ้นฟิลิปปินส์ที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นฟิลิปปินส์ ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

ทิกเกอร์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
NOWNOW CORPORATION
81.681.50PHP8.70%0.12PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
14.317M21.476M2.493BPHP246.430.01PHP70การสื่อสาร
ACENACEN CORPORATION
76.387.63PHP3.67%0.27PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
24.537M187.217M292.026BPHP56.180.13PHP207แร่พลังงาน
EWEAST WEST BANKING CORPORATION
75.786.84PHP−0.15%−0.01PHP
มีแรงซื้อ
220.6K1.509M15.412BPHP6.291.09PHP7.281Kการเงิน
BCORBERJAYA PHILIPPINES, INC.
74.738.84PHP−0.11%−0.01PHP
มีแรงซื้อ
1.1K9.724K38.42BPHP46.920.19PHP493การค้าปลีก
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
74.381.83PHP3.39%0.06PHP
มีแรงซื้อ
9.184M16.807M10.041BPHP3.090.57PHP1.631Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
IDCITALPINAS DEVELOPMENT CORPORATION
71.900.89PHP7.23%0.06PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
3.612M3.215M522.542MPHP63การเงิน
FGENFIRST GEN CORPORATION
71.6617.22PHP2.01%0.34PHP
มีแรงซื้อ
296.5K5.106M58.885BPHP4.973.40PHP2.205Kสาธารณูปโภค
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
70.739.95PHP0.00%0.00PHP
มีแรงซื้อ
2.551M25.384M92.301BPHP5.571.79PHP38.954Kการเงิน