หุ้นฟิลิปปินส์ที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นฟิลิปปินส์ ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AXLMAXELUM RESOURCES CORP.
80.702.31 PHP−0.43%186K0.828.812B PHP−0.04 PHP−119.05%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AUBASIA UNITED BANK CORPORATION
80.1949.00 PHP+2.08%26.1K3.0423.295B PHP3.0815.93 PHP4.17%การเงิน
SMCSAN MIGUEL CORPORATION
78.58114.6 PHP+3.24%661.63K2.97264.613B PHP−1.50 PHP+81.76%1.26%แร่พลังงาน
ปานกลาง
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
75.2232.55 PHP−0.15%1.311M0.61115.478B PHP21.321.53 PHP+9.99%0.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ