อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ธนาคารในภูมิภาค247.879 B MYR5.77%+0.07%32.543 Kการเงิน6
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า171.934 B MYR2.23%+0.03%101.277 Kสาธารณูปโภค6
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร157.971 B MYR3.18%+0.16%1.104 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
ธนาคารรายใหญ่152.271 B MYR4.56%−0.02%82.438 Kการเงิน5
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์101.692 B MYR3.00%+0.48%318.417 Kการเงิน93
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง76.662 B MYR2.92%−0.34%308.024 Kบริการการกระจายสินค้า39
โทรคมนาคมรายใหญ่69.806 B MYR4.06%−0.44%6.911 Kการสื่อสาร2
วิศวกรรมและก่อสร้าง69.673 B MYR1.51%+0.41%461.648 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม81
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล65.217 B MYR1.48%+0.13%3.292 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
การผลิตโลหะ62.475 B MYR1.17%+0.04%30.518 Kการผลิตของผู้ผลิต17
เคมีพิเศษเฉพาะ60.92 B MYR2.12%+0.22%6.543 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
เซมิคอนดักเตอร์54.485 B MYR1.18%−0.17%105.59 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์44.92 B MYR5.24%+0.25%33.821 Kการเงิน19
การขนส่งทางทะเล44.532 B MYR3.87%+0.16%2.464 Mระบบขนส่ง10
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ40.713 B MYR4.22%+0.68%403.353 Kสาธารณูปโภค2
การขนส่งอื่นๆ35.885 B MYR2.35%−0.89%546.552 Kระบบขนส่ง9
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ34.226 B MYR4.26%+0.30%298.092 Kบริการผู้บริโภค11
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม33.395 B MYR1.32%+0.12%17.51 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
การผลิตเบ็ดเตล็ด30.701 B MYR1.30%+0.13%158.278 Kการผลิตของผู้ผลิต25
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์28.14 B MYR2.23%+0.75%96.9 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
โทรคมนาคมพิเศษ27.873 B MYR3.51%+0.01%198.151 Kการสื่อสาร5
สร้างบ้าน27.325 B MYR1.39%−0.01%147.872 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน24.526 B MYR1.22%−0.01%603.458 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย22.578 B MYR4.07%0.00%23.01 Kการสื่อสาร3
เครื่องจักรอุตสาหกรรม21.031 B MYR0.64%−0.11%66.709 Kการผลิตของผู้ผลิต26
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ20.544 B MYR1.08%+0.03%304.337 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง13.371 B MYR0.25%−0.17%51.048 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ12.78 B MYR6.54%+0.18%205.803 Kการค้าปลีก13
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์12.465 B MYR5.41%−0.05%111.937 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ12.259 B MYR2.32%−0.14%215.177 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์11.264 B MYR0.77%+1.16%210.573 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม10.555 B MYR2.20%+0.38%110.527 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์10.208 B MYR3.19%−0.11%64.716 Kการเงิน6
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์9.951 B MYR+0.76%464.118 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
อื่นๆ9.895 B MYR1.91%−0.55%593.052 Kอื่นๆ7
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม9.803 B MYR1.18%−0.38%35.815 Kการผลิตของผู้ผลิต7
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด9.646 B MYR1.58%+1.16%595.095 Kบริการเชิงพาณิชย์29
บริการประมวลผลข้อมูล9.569 B MYR16.58%+0.38%1.926 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
ยานพาหนะใช้มอเตอร์8.389 B MYR2.79%−0.01%88.302 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
เครื่องใช้ไฟฟ้า8.277 B MYR0.89%−0.07%36.916 Kการผลิตของผู้ผลิต15
วัสดุก่อสร้าง7.437 B MYR0.65%−0.05%126.196 Kการผลิตของผู้ผลิต20
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง7.197 B MYR3.83%−0.56%307.988 Kการเงิน5
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย6.975 B MYR4.27%+0.11%1.164 Kการเงิน3
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า6.904 B MYR3.11%+0.45%812.163 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป5.74 B MYR0.60%−0.16%985.074 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี25
การผลิตพลังงานทางเลือก5.522 B MYR1.42%−0.73%285.975 Kสาธารณูปโภค3
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย5.456 B MYR1.65%+0.06%479.936 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์5.41 B MYR5.02%−0.03%116.369 Kบริการการกระจายสินค้า7
เหล็ก5.143 B MYR1.72%+0.67%239.508 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์4.947 B MYR2.12%+0.50%529.386 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ภาพยนต์/บันเทิง4.847 B MYR4.08%−1.24%310.59 Kบริการผู้บริโภค4
สายการบิน4.468 B MYR−1.52%1.735 Mระบบขนส่ง3
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ4.371 B MYR1.65%+0.47%259.042 Kระบบขนส่ง14
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์4.135 B MYR3.47%+0.12%205.889 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
เกมและบ่อนคาสิโน4.135 B MYR−0.59%164.665 Kบริการผู้บริโภค2
ยาอื่นๆ3.747 B MYR0.28%−0.04%191.713 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
ชุดประกันภัยรวม3.735 B MYR3.55%+0.13%13.62 Kการเงิน3
เคมีทางการเกษตร3.613 B MYR1.17%−0.56%7.79 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ค้าปลีกอาหาร3.363 B MYR1.73%−0.35%9.093 Kการค้าปลีก2
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน3.326 B MYR2.46%−0.68%50.8 Kบริการเชิงพาณิชย์1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า2.878 B MYR3.48%+0.56%5.458 Kการค้าปลีก4
บริการทางการแพทย์/พยาบาล2.871 B MYR0.60%−0.12%285.415 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ2.77 B MYR5.54%+0.06%34.478 Kสาธารณูปโภค4
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า2.758 B MYR3.00%−0.22%36.011 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM2.677 B MYR2.58%+0.54%78.015 Kการผลิตของผู้ผลิต9
ห้างสรรพสินค้า2.507 B MYR2.24%−0.41%646.585 Kการค้าปลีก3
ยาสูบ2.39 B MYR7.17%−0.24%3 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ยารายใหญ่2.243 B MYR3.53%+0.62%873เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน2.128 B MYR2.92%+0.24%1.556 Kแร่พลังงาน3
ขุดเจาะตามสัญญา2.095 B MYR0.98%+4.35%13.137 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.994 B MYR0.59%+1.76%428.882 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
บริการน้ำมันแบบครบวงจร1.9 B MYR2.54%−0.42%31.7 Kแร่พลังงาน1
เสื้อผ้า/รองเท้า1.699 B MYR3.41%+0.12%558.578 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
ร้านอาหาร1.681 B MYR4.04%+5.34%255.017 Kบริการผู้บริโภค5
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต1.574 B MYR2.11%−0.33%45.642 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม1.514 B MYR6.90%0.00%83 Kบริการผู้บริโภค1
สิ่งทอ1.137 B MYR2.42%−0.42%310.22 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์1.099 B MYR0.00%0.00%80.8 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์1.062 B MYR1.71%−0.23%701.105 Kการค้าปลีก2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.046 B MYR0.11%+1.37%1.07 Mบริการผู้บริโภค8
อะลูมินั่ม1.038 B MYR2.72%+0.50%93.722 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ1.019 B MYR1.64%+1.11%409.155 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ957.942 M MYR2.26%−0.81%1.115 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การดูแลครัวเรือน/บุคคล804.711 M MYR1.12%0.00%33.128 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์801.418 M MYR2.19%+2.39%106.5 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์797.384 M MYR−0.38%117.813 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร789.248 M MYR+0.45%36.692 Kบริการการกระจายสินค้า4
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม756.465 M MYR7.30%−2.13%554.964 Kการผลิตของผู้ผลิต2
เยื่อกระดาษและกระดาษ738.26 M MYR4.17%−0.74%27.508 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
โลหะมีค่า702.008 M MYR0.00%123.3 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
บริการด้านสิ่งแวดล้อม627.885 M MYR0.40%−0.20%2.314 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์518.871 M MYR3.67%−1.63%1.894 Mบริการผู้บริโภค2
การออกอากาศกระจายเสียง510.232 M MYR3.26%+2.17%208 Kบริการผู้บริโภค1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์462.348 M MYR4.70%−0.28%41.886 Kบริการเชิงพาณิชย์3
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์446.324 M MYR+1.33%64.138 Kบริการการกระจายสินค้า4
บริการด้านโฆษณา/การตลาด429.789 M MYR−1.41%339.892 Kบริการเชิงพาณิชย์5
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา427.578 M MYR4.01%0.00%44.356 Kการผลิตของผู้ผลิต2
ประกันชีวิต/สุขภาพ297.688 M MYR0.00%5 Kการเงิน1
อุปกรณ์โทรคมนาคม245.971 M MYR2.96%0.00%1.441 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ240.694 M MYR1.39%−6.12%21.146 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2