อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
921.270M4.230.00%22.972Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.245B1.030.06%160.368Kวัสดุพื้นฐาน4
3.955B2.46-0.79%1.615Mในทางอุตสาหกรรม11
9.322B-0.36%7.673Mในทางอุตสาหกรรม2
13.160B2.151.81%1.996Mในทางอุตสาหกรรม3
18.188B1.491.12%1.465Mวัสดุพื้นฐาน6
1.820B1.760.70%100.811Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
3.045B2.560.06%142.691Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
3.039B3.44-0.47%191.765Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
12.565B1.74-0.23%1.458Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.818B5.370.79%1.425Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.431B2.98-0.80%207.669Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
352.651B4.150.42%3.364Mไฟแนนซ์10
85.557M1.82-2.98%106.142Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
14.839B3.491.23%100.235Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
471.410M-1.16%299.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4.330B0.94-1.62%5.780Mในทางอุตสาหกรรม13
1.503B1.940.45%400.389Kในทางอุตสาหกรรม11
8.373B5.251.00%640.742Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.392B4.88-0.47%173.006Kในทางอุตสาหกรรม6
86.240B3.88-0.41%7.671Mวัสดุพื้นฐาน18
434.601M1.21-0.83%473.493Kเทคโนโลยี3
255.208M0.45%1.508Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.383B7.08-1.71%715.943Kเทคโนโลยี5
43.997B2.640.33%4.481Mในทางอุตสาหกรรม69
8.213B1.21-1.31%825.254Kวัสดุพื้นฐาน17
2.134B1.77-0.57%603.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
10.967B4.370.33%1.495Mไฟแนนซ์4
940.596M12.43-2.49%163.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
836.132M0.67%1.662Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
30.060M28.57%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
34.909M0.00%5.000Kวัสดุพื้นฐาน1
1.037B4.30-0.64%24.985Kในทางอุตสาหกรรม6
1.456B1.841.51%17.993Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
65.854B5.73-0.52%3.356Mสาธารณูปโภค1
3.159B1.59-0.47%190.342Kในทางอุตสาหกรรม23
6.176B3.41-0.46%3.319Mเทคโนโลยี11
281.873M1.961.82%146.725Kในทางอุตสาหกรรม2
6.935B6.770.00%2.730Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1.025B2.610.91%77.072Kในทางอุตสาหกรรม5
4.982B4.150.82%1.368Mไฟแนนซ์1
67.812B1.79-0.17%2.146Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร39
144.545B1.890.31%1.466Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร43
5.391B1.890.49%111.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
188.505M0.00%8.219Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
5.061B2.470.51%2.136Mวัสดุพื้นฐาน26
238.238M-1.77%19.112Kในทางอุตสาหกรรม2
53.601B0.66-0.50%5.704Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
279.354M3.870.00%48.024Kในทางอุตสาหกรรม2
719.092M4.16-0.40%40.931Kในทางอุตสาหกรรม3
2.802B4.710.18%58.391Kในทางอุตสาหกรรม2
1.870B0.730.30%8.982Kไฟแนนซ์2
2.783B2.62-0.03%293.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
346.741M1.16-1.82%562.635Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
48.493B2.910.73%3.372Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
494.919M5.00-2.52%6.924Kเทคโนโลยี2
5.120B2.29-0.83%3.847Mเทคโนโลยี48
5.476B5.590.96%971.048Kสาธารณูปโภค3
46.997B3.24-0.00%1.346Mในทางอุตสาหกรรม10
7.073B1.980.34%595.875Kในทางอุตสาหกรรม35
1.782B3.030.61%24.900Kพลังงาน1
16.453B0.820.07%1.054Mบริการโทรคมนาคม11
1.205B2.84-0.21%57.728Kไฟแนนซ์4
240.317M4.09-0.40%1.387Mไฟแนนซ์3
202.946M0.611.23%6.000Kไฟแนนซ์1
1.646B0.301.91%514.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
556.518M2.550.00%0ไฟแนนซ์1
6.957B0.971.12%235.814Kในทางอุตสาหกรรม9
47.249B4.111.27%1.325Mในทางอุตสาหกรรม6
37.255B1.670.38%4.108Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
7.909B2.75-0.06%404.944Kไฟแนนซ์3
17.612B4.580.61%2.872Mสาธารณูปโภค2
36.546B4.37-0.11%658.681Kสาธารณูปโภค2
13.301B1.820.90%268.525Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
10.877B2.050.43%519.583Kวัสดุพื้นฐาน17
32.960M0.00%130.000Kเทคโนโลยี1
4.276B0.51%12.937Mพลังงาน3
26.528B3.650.01%473.500Kพลังงาน4
36.021B0.881.55%11.114Mพลังงาน21
2.327B5.88-1.90%1.278Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
1.045B1.94-0.07%21.710Kวัสดุพื้นฐาน8
355.189M3.521.85%250วัสดุพื้นฐาน2
70.014M-1.72%6.220Mในทางอุตสาหกรรม2
1.185B3.24-0.04%1.822Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
974.848M4.220.64%183.793Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
2.495B3.901.90%492.154Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
7.294B4.20-0.08%224.409Kไฟแนนซ์4
72.544B3.41-0.31%2.539Mไฟแนนซ์84
740.203M0.00%15.800Kไฟแนนซ์1
982.002M1.970.22%275.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
5.945B3.44-2.36%6.130Mเทคโนโลยี5
10.434B1.87-0.45%204.051Kเทคโนโลยี12
985.725M1.95-0.86%58.972Kในทางอุตสาหกรรม4
5.200B1.14-0.84%26.188Mเทคโนโลยี4
378.102M2.93-1.02%64.172Kวัสดุพื้นฐาน3
364.000M2.201.68%344.500Kวัสดุพื้นฐาน1
4.616B3.82-0.28%547.783Kวัสดุพื้นฐาน24
827.772M2.150.01%67.932Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
821.740M4.28-1.04%15.928Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
9.737B4.552.77%132.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
3.605B4.55-0.52%152.906Kสาธารณูปโภค4
118.722B3.290.71%2.302Mบริการโทรคมนาคม7
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ