อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
908.671M4.290.29%73.318Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
710.920M1.81-0.54%627.144Kวัสดุพื้นฐาน4
4.571B2.31-0.45%1.574Mในทางอุตสาหกรรม11
10.382B5.79-0.20%3.372Mในทางอุตสาหกรรม2
14.028B1.90-0.40%2.005Mในทางอุตสาหกรรม3
19.384B1.541.41%2.275Mวัสดุพื้นฐาน6
1.725B1.851.81%558.218Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
2.990B2.61-0.12%1.978Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
3.047B3.44-0.44%115.170Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
12.727B1.210.08%1.255Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.885B5.24-0.40%3.992Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.573B2.95-0.70%43.863Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
373.106B3.90-0.22%3.843Mไฟแนนซ์10
117.699M1.341.83%295.152Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
14.740B3.49-0.58%114.196Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
637.789M-3.48%3.012Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
3.946B1.031.62%11.913Mในทางอุตสาหกรรม13
1.708B1.76-1.32%1.793Mในทางอุตสาหกรรม12
8.388B5.231.19%1.043Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.408B4.750.10%205.238Kในทางอุตสาหกรรม6
92.625B3.63-0.12%4.010Mวัสดุพื้นฐาน18
453.636M1.160.00%624.414Kเทคโนโลยี3
286.009M-3.25%870.588Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.634B5.99-0.37%2.636Mเทคโนโลยี5
41.643B2.790.28%5.046Mในทางอุตสาหกรรม69
7.061B2.100.13%590.689Kวัสดุพื้นฐาน18
2.268B2.520.34%1.938Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
11.524B4.10-0.55%1.765Mไฟแนนซ์4
1.157B10.090.25%1.125Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
810.298M-0.22%7.075Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
33.400M0.00%347.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
38.082M2.78%3.000Kวัสดุพื้นฐาน1
1.050B4.44-1.64%91.395Kในทางอุตสาหกรรม6
1.517B1.770.68%18.329Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
72.110B5.233.00%3.090Mสาธารณูปโภค1
3.233B1.85-2.23%1.117Mในทางอุตสาหกรรม24
4.984B3.031.12%18.651Mเทคโนโลยี10
281.675M2.230.00%10.120Kในทางอุตสาหกรรม2
8.082B7.422.58%797.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1.109B2.431.32%1.168Mในทางอุตสาหกรรม5
5.652B3.66-0.14%212.500Kไฟแนนซ์1
66.278B1.99-0.09%1.317Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร38
149.340B1.830.53%784.806Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร42
6.366B2.39-0.21%303.939Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
252.990M6.25%8.157Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
5.178B3.13-1.31%2.492Mวัสดุพื้นฐาน26
267.796M0.813.63%304.882Kในทางอุตสาหกรรม2
56.656B0.620.99%3.633Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
280.172M3.86-0.46%73.756Kในทางอุตสาหกรรม2
743.594M4.020.22%86.282Kในทางอุตสาหกรรม3
2.870B4.601.14%821.086Kในทางอุตสาหกรรม2
2.291B0.600.00%68.622Kไฟแนนซ์3
2.821B2.650.08%276.847Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
346.741M-1.86%300.336Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
51.499B2.630.70%6.028Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
540.346M4.58-1.14%213.696Kเทคโนโลยี2
5.899B1.97-0.57%7.039Mเทคโนโลยี50
6.095B5.024.48%8.827Mสาธารณูปโภค3
47.313B3.320.35%1.245Mในทางอุตสาหกรรม10
6.893B2.040.46%758.324Kในทางอุตสาหกรรม35
1.809B3.730.00%96.900Kพลังงาน1
18.220B0.790.76%1.440Mบริการโทรคมนาคม11
3.770B2.170.17%51.450Kไฟแนนซ์5
217.339M4.525.14%4.116Mไฟแนนซ์3
197.996M0.62-0.62%11.000Kไฟแนนซ์1
1.707B1.550.72%1.174Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
516.043M3.140.00%5.000Kไฟแนนซ์1
6.773B1.00-0.52%1.406Mในทางอุตสาหกรรม9
49.276B3.93-0.01%1.090Mในทางอุตสาหกรรม6
34.911B1.790.09%4.470Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
6.698B3.240.76%735.753Kไฟแนนซ์3
17.996B4.481.65%2.419Mสาธารณูปโภค2
3.685B4.701.05%84.400Kสาธารณูปโภค1
13.818B1.78-0.08%213.913Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
11.778B1.93-0.25%745.960Kวัสดุพื้นฐาน17
32.960M0.00%238.000Kเทคโนโลยี1
4.582B-1.36%25.725Mพลังงาน3
61.938B3.870.65%251.500Kพลังงาน5
37.344B1.06-1.05%43.870Mพลังงาน21
2.531B5.08-3.52%156.803Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
1.090B1.501.60%714.652Kวัสดุพื้นฐาน8
341.125M3.670.46%12.217Kวัสดุพื้นฐาน2
43.316M3.25%91.289Kในทางอุตสาหกรรม2
1.209B3.00-1.70%2.240Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
988.817M4.160.68%1.746Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
2.361B2.990.46%219.630Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
7.755B3.910.22%37.354Kไฟแนนซ์4
76.219B3.75-0.25%1.233Mไฟแนนซ์87
797.732M-1.92%636.100Kไฟแนนซ์1
915.908M2.11-2.33%6.931Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
6.297B3.252.86%10.499Mเทคโนโลยี5
11.992B2.110.24%793.111Kเทคโนโลยี12
1.152B1.67-2.64%447.000Kในทางอุตสาหกรรม4
4.672B1.27-0.80%21.780Mเทคโนโลยี4
467.833M2.570.25%327.981Kวัสดุพื้นฐาน4
366.000M1.090.00%160.500Kวัสดุพื้นฐาน1
5.003B4.14-1.37%3.554Mวัสดุพื้นฐาน24
867.670M1.950.16%183.133Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
833.632M4.21-1.54%10.298Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
9.868B4.48-0.87%169.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4.378B4.710.43%1.568Mสาธารณูปโภค5
115.317B3.352.29%2.787Mบริการโทรคมนาคม7
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ