อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
274.215M4.76%1.342Mบริการเชิงพาณิชย์6
259.651M-2.38%2.998Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
180.101B-0.23%2.184Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.422B-0.36%858.056Kระบบขนส่ง6
6.090B-1.10%7.021Mระบบขนส่ง2
433.639M-0.88%629.751Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.901B-0.46%10.694Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.421B-1.43%870.205Kการค้าปลีก2
1.346B-0.42%250.175Kการผลิตของผู้ผลิต10
341.931M1.08%38.892Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.417B1.00%110.955Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.794B0.76%129.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.117B-1.83%4.402Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.889B-3.14%5.402Mบริการผู้บริโภค2
2.981B-0.13%459.913Kการผลิตของผู้ผลิต19
51.605B-0.98%5.977Mบริการผู้บริโภค6
936.998M0.00%6.300Kการค้าปลีก1
667.560M1.71%1.094Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
154.790M-4.29%714.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
70.156B-0.36%4.125Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
983.460M0.25%81.965Kบริการเชิงพาณิชย์6
112.056M-2.27%1.421Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
596.555M1.13%1.053Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M1.31%657.632Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.369B0.33%382.804Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.168B-2.81%36.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.739B0.27%777.434Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%3.787Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
176.456M0.00%0บริการทางด้านเทคโนโลยี2
815.955M0.00%255.733Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%10.000Kการค้าปลีก1
94.612B-0.07%3.920Mสาธารณูปโภค5
2.243B0.83%10.240Mการผลิตของผู้ผลิต9
4.169B-0.69%3.061Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4.069B-1.10%3.856Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.146B-0.71%509.016Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
62.513M0.00%99.849Kบริการการกระจายสินค้า2
263.560M-1.87%105.000Kการค้าปลีก1
2.919B-1.56%879.807Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.403B0.49%2.941Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
875.191M0.29%539.733Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.604B0.69%258.636Kการเงิน4
1.467B-0.17%62.878Kการเงิน7
666.266M-0.43%90.399Kบริการการกระจายสินค้า2
3.650B0.00%438.591Kการค้าปลีก2
34.197B0.21%26.522Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.028B-1.98%14.894Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.843B-1.07%522.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.429B0.55%2.197Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.595B0.00%22.200Kสาธารณูปโภค1
2.585B0.22%104.872Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.636B0.34%1.518Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
50.925B2.24%7.442Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.358B-0.12%163.366Kบริการผู้บริโภค7
942.184M-1.10%1.014Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.129B0.86%512.955Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.820B0.41%1.011Mการผลิตของผู้ผลิต20
5.994B0.59%296.452Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.634B0.90%20.051Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.188B-2.35%4.235Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.086B0.35%311.904Kการเงิน8
127.615M-4.54%6.408Kอื่นๆ2
53.772B-2.21%2.230Mการเงิน2
94.422B-1.11%2.405Mการสื่อสาร3
37.327B0.02%3.451Mระบบขนส่ง6
1.081B2.99%248.800Kบริการการกระจายสินค้า1
32.986B5.12%30.414Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.495B3.81%15.907Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.742B-0.67%975.499Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.037B-0.38%102.399Kอื่นๆ2
1.437B0.05%1.067Mบริการเชิงพาณิชย์8
17.317B0.91%5.037Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.638B-1.01%667.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
424.744M-1.79%2.015Mการเงิน1
424.099M-0.84%51.146Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.135B-0.12%693.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.764B0.51%8.370Mแร่พลังงาน2
2.572B-0.81%237.662Kแร่พลังงาน2
38.226B3.77%9.678Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
653.558M1.98%1.896Mบริการผู้บริโภค9
339.830M-1.57%981.956Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
865.951M3.82%12.199Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
38.644B-1.53%3.212Mระบบขนส่ง16
1.669B0.36%7.261Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M0.00%0บริการเชิงพาณิชย์1
106.062M-4.03%656.886Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.513B0.56%245.432Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
318.252M2.15%60.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.934B-0.03%306.787Kการเงิน9
113.601M-3.89%2.392Mบริการผู้บริโภค2
785.917M0.67%800.981Kบริการผู้บริโภค3
680.689M1.08%7.331Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.823B0.07%2.374Mการเงิน68
29.662B1.38%3.267Mการเงิน17
378.340M-3.43%2.755Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
278.653B-1.35%7.475Mการเงิน9
911.770M-2.85%696.806Kบริการผู้บริโภค4
16.209B0.61%5.337Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.329B-0.36%31.200Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.271B-0.58%1.135Mการค้าปลีก6
6.636B-0.33%453.936Kการสื่อสาร7
2.381B0.65%1.831Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
837.362M0.08%814.481Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
968.841M1.34%3.305Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.626B0.50%2.307Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.910B-1.74%1.250Mระบบขนส่ง3
2.660B-0.53%805.002Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.578B0.10%1.022Mสาธารณูปโภค4
69.269B0.08%992.783Kบริการการกระจายสินค้า31
41.465B-1.17%3.749Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ