อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.735B-0.00%1.326Mบริการเชิงพาณิชย์6
1.314B0.04%94.684Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
174.828B0.19%536.935Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
9.136B-0.36%1.447Mระบบขนส่ง8
4.300B-1.50%4.482Mระบบขนส่ง2
601.401M0.58%4.874Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
2.981B1.71%5.325Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
2.343B0.00%24.728Kการค้าปลีก2
1.241B0.20%109.329Kการผลิตของผู้ผลิต10
213.157M0.00%107.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
20.524B1.96%231.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.828B-0.32%81.729Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.109B0.00%464.600Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
205.202M2.70%894.500Kบริการผู้บริโภค1
2.652B-0.47%528.774Kการผลิตของผู้ผลิต18
47.146B0.05%2.380Mบริการผู้บริโภค6
670.008M-0.12%1.498Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
160.392M-2.67%439.700Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
66.396B-0.94%1.047Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
800.663M-1.49%50.704Kบริการเชิงพาณิชย์5
886.791M3.59%11.184Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
14.550M0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
116.178M-3.90%348.200Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
8.394B0.66%611.642Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5.776B-0.42%317.527Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
125.376M-3.53%12.222Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
99.278M0.00%89.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
774.613M-2.63%97.720Kการค้าปลีก2
559.504M0.00%14.300Kการค้าปลีก1
93.083B-0.10%1.290Mสาธารณูปโภค6
2.014B1.50%2.863Mการผลิตของผู้ผลิต13
898.880M4.82%1.541Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
4.153B1.37%1.073Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
3.906B0.31%276.555Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
25.900M0.00%99.000Kบริการการกระจายสินค้า1
256.171M0.00%30.000Kการค้าปลีก1
2.674B4.25%246.476Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
53.154B-0.17%2.065Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม64
762.854M-0.78%247.195Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
5.360B-0.50%176.801Kการเงิน4
1.758B0.72%439.727Kการเงิน16
1.079B0.54%96.175Kบริการการกระจายสินค้า3
3.688B-0.08%233.216Kการค้าปลีก3
33.963B-0.42%22.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.955B1.24%15.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.820B0.55%1.095Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
4.909B-0.62%627.936Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
6.430B0.43%246.630Kสาธารณูปโภค2
2.004B0.17%56.543Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
2.052B-0.99%941.936Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
52.127B-0.34%1.041Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.421B-0.13%36.041Kบริการผู้บริโภค6
927.484M1.39%482.496Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
830.740M0.28%36.826Kการผลิตของผู้ผลิต2
6.075B3.08%4.885Mการผลิตของผู้ผลิต20
8.035B-0.52%450.241Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
10.015B0.29%5.351Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.769B0.88%285.486Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
11.015B0.04%199.410Kการเงิน10
1.274B-2.12%195.004Kการเงิน2
98.223M-1.00%8.800Kอื่นๆ1
368.362M-1.01%246.800Kการเงิน1
49.693B-0.26%236.898Kการเงิน2
90.985B0.04%813.628Kการสื่อสาร4
36.006B-0.63%833.488Kระบบขนส่ง5
1.138B0.00%76.100Kบริการการกระจายสินค้า1
36.111B0.98%2.784Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
4.628B0.46%1.228Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
23.566B-1.36%443.078Kการผลิตของผู้ผลิต16
12.384B0.11%286.112Kอื่นๆ41
7.681B1.01%131.258Kบริการเชิงพาณิชย์14
14.734B0.40%1.121Mการผลิตของผู้ผลิต18
9.958B-0.08%276.267Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4.495B0.52%512.309Kการเงิน2
425.818M1.69%272.347Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.649B-0.49%212.100Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.568B0.15%757.583Kแร่พลังงาน2
2.582B2.87%438.424Kแร่พลังงาน2
35.025B-1.67%3.593Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
562.536M4.08%13.601Mบริการผู้บริโภค8
368.663M-1.15%1.138Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
879.145M0.66%1.587Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
31.977B-1.11%2.055Mระบบขนส่ง14
2.795B-0.02%4.803Mบริการทางด้านเทคโนโลยี18
195.612M1.43%14.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
—%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5.211B-0.69%395.095Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
314.064M-1.30%8.400Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.796B-0.02%41.336Kการเงิน5
101.028M1.53%61.235Kบริการผู้บริโภค2
666.344M3.16%302.171Kบริการผู้บริโภค2
754.789M1.25%9.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
56.156B-0.52%1.103Mการเงิน67
30.094B-0.32%426.915Kการเงิน17
422.135M0.00%3.026Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
267.482B-0.09%1.351Mการเงิน9
676.777M-0.53%376.079Kบริการผู้บริโภค3
13.984B0.09%2.490Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
9.195B-0.68%378.356Kการค้าปลีก8
772.355M-1.54%6.042Mการสื่อสาร6
2.580B-1.00%240.056Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
188.492M0.00%722.169Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
789.595M0.09%734.911Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.483B11.50%4.486Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.595B0.25%792.686Kระบบขนส่ง3
2.316B-0.46%309.163Kการผลิตของผู้ผลิต8
2.514B-0.18%30.876Kสาธารณูปโภค4
65.904B-0.64%305.695Kบริการการกระจายสินค้า27
44.798B0.07%765.082Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ