อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
274.215M0.00%701.786Kบริการเชิงพาณิชย์6
259.651M0.00%683.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
180.101B-0.32%161.579Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.422B0.18%237.395Kระบบขนส่ง6
6.090B-0.89%2.224Mระบบขนส่ง2
433.639M-0.86%418.166Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.901B0.21%7.401Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.421B-1.35%155.927Kการค้าปลีก2
1.346B-0.38%14.975Kการผลิตของผู้ผลิต10
341.931M-0.35%22.597Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.417B0.14%47.257Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.794B0.82%5.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.117B0.58%1.455Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.889B-1.69%1.161Mบริการผู้บริโภค2
2.981B-0.68%174.592Kการผลิตของผู้ผลิต19
51.605B-1.46%3.051Mบริการผู้บริโภค6
936.998M0.00%6.300Kการค้าปลีก1
667.560M0.61%135.259Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
154.790M-5.00%444.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
70.156B-0.03%526.941Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
983.460M-0.24%8.151Kบริการเชิงพาณิชย์6
112.056M-2.27%58.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
596.555M0.00%113.271Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M-0.84%439.133Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.369B-0.69%102.566Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.168B-1.69%6.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.739B-0.31%230.990Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%1.303Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
176.456M2.01%6.229Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
815.955M0.00%125.010Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%5.300Kการค้าปลีก1
94.612B-0.13%290.307Kสาธารณูปโภค5
2.243B0.35%1.759Mการผลิตของผู้ผลิต8
4.169B0.08%832.618Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4.069B-1.53%1.629Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.146B-0.56%78.036Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
62.513M-2.51%14.023Kบริการการกระจายสินค้า2
263.560M-1.87%33.900Kการค้าปลีก1
2.919B-0.91%128.906Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.403B0.35%892.219Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
875.191M-0.53%287.105Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.604B1.30%25.961Kการเงิน4
1.467B-0.23%31.342Kการเงิน7
666.266M0.00%50.349Kบริการการกระจายสินค้า2
3.650B0.33%63.077Kการค้าปลีก2
34.197B0.21%15.355Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.028B-0.02%11.637Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.843B-0.48%168.807Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.429B-0.77%410.664Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.595B-0.71%40.000Kสาธารณูปโภค1
2.585B-0.42%64.957Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.636B-0.55%368.830Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
50.925B2.22%2.256Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.358B0.61%35.994Kบริการผู้บริโภค7
942.184M-0.47%682.964Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.129B0.43%201.373Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.820B0.16%555.330Kการผลิตของผู้ผลิต20
5.994B0.50%112.698Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.634B1.33%13.531Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.188B-1.60%2.155Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.086B0.35%46.835Kการเงิน8
127.615M-3.85%4.656Kอื่นๆ2
53.772B-0.53%18.109Kการเงิน2
94.422B-0.33%82.286Kการสื่อสาร3
37.327B-0.00%166.837Kระบบขนส่ง6
1.081B2.56%127.300Kบริการการกระจายสินค้า1
32.986B5.09%12.671Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.495B2.86%5.325Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.742B-0.39%68.827Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.037B-0.38%31.950Kอื่นๆ2
1.437B-0.79%335.066Kบริการเชิงพาณิชย์8
17.317B2.02%2.354Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.638B-0.17%93.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
424.744M0.00%278.600Kการเงิน1
424.099M-1.38%24.950Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.135B0.00%10.200Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.764B0.06%3.126Mแร่พลังงาน2
2.572B-0.13%20.647Kแร่พลังงาน2
38.226B1.60%2.661Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
653.558M1.77%376.216Kบริการผู้บริโภค9
339.830M-2.32%166.838Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
865.951M3.82%8.700Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
38.644B-0.58%317.628Kระบบขนส่ง16
1.669B1.26%3.627Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M0.00%78.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
106.062M0.00%279.109Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.513B0.31%173.503Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
318.252M0.86%29.500Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.934B0.22%67.893Kการเงิน9
113.601M-1.94%1.248Mบริการผู้บริโภค2
785.917M0.67%389.917Kบริการผู้บริโภค3
680.689M-0.58%6.234Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.823B0.05%329.277Kการเงิน68
29.662B-0.19%215.463Kการเงิน17
378.340M-3.43%994.827Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
278.653B0.07%492.211Kการเงิน9
911.770M0.23%209.306Kบริการผู้บริโภค4
16.209B-0.07%1.399Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.329B-1.78%3.600Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.271B-0.28%130.520Kการค้าปลีก6
6.636B-0.36%121.595Kการสื่อสาร7
2.381B-0.65%422.887Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
837.362M-0.55%200.296Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
968.841M-0.39%1.622Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.626B1.34%867.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.910B-0.12%339.395Kระบบขนส่ง3
2.660B0.13%368.514Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.578B0.19%54.458Kสาธารณูปโภค4
69.269B0.34%143.974Kบริการการกระจายสินค้า31
41.465B-0.25%508.774Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ