อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
262.347M-6.28%2.747Mบริการเชิงพาณิชย์6
253.749M-4.55%12.829Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
181.027B0.33%2.504Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.449B-0.25%901.532Kระบบขนส่ง6
6.157B0.00%6.257Mระบบขนส่ง2
434.489M-1.36%1.034Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.872B-0.10%7.702Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.353B0.54%1.227Mการค้าปลีก2
1.352B-0.33%249.674Kการผลิตของผู้ผลิต10
341.931M0.00%15.033Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.495B-0.07%84.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.805B-0.29%131.103Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.138B5.18%1.393Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.836B-0.92%1.318Mบริการผู้บริโภค2
2.988B-1.68%311.475Kการผลิตของผู้ผลิต19
51.655B-1.13%3.876Mบริการผู้บริโภค6
953.437M0.00%6.300Kการค้าปลีก1
685.574M0.62%1.848Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
153.644M3.70%693.600Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
70.093B-0.72%2.301Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
981.743M0.01%61.022Kบริการเชิงพาณิชย์6
116.928M-4.35%1.148Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
596.555M-0.56%1.179Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M0.00%611.771Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.476B-1.05%323.845Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.156B-1.11%1.026Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.690B-0.68%538.835Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%870.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
181.044M2.15%6.659Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
786.629M-1.77%479.399Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%5.300Kการค้าปลีก1
94.148B-0.43%2.847Mสาธารณูปโภค5
2.167B0.19%9.325Mการผลิตของผู้ผลิต8
4.114B-0.94%3.385Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.905B3.66%3.193Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.030B0.07%530.773Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
61.813M-2.30%145.963Kบริการการกระจายสินค้า2
253.707M0.00%10.000Kการค้าปลีก1
2.914B0.06%998.720Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.008B-0.25%4.581Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
882.387M-0.00%616.598Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.603B-2.61%317.726Kการเงิน4
1.467B-0.37%73.135Kการเงิน7
669.169M0.44%54.254Kบริการการกระจายสินค้า2
3.607B0.43%1.248Mการค้าปลีก2
34.241B-0.14%12.564Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.028B-0.78%13.415Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.800B0.03%955.572Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.482B0.26%2.662Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.570B-0.71%40.000Kสาธารณูปโภค1
2.584B-0.19%162.681Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.616B-1.28%2.410Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
50.495B0.86%5.841Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.382B0.44%223.856Kบริการผู้บริโภค7
951.582M2.50%751.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.117B-0.89%2.165Mการผลิตของผู้ผลิต4
4.847B0.79%1.697Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.107B0.15%511.239Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.624B-0.25%8.245Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.175B-0.79%5.522Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.108B-0.45%326.081Kการเงิน8
127.615M0.00%0อื่นๆ2
53.873B-0.99%94.331Kการเงิน2
95.635B-0.70%582.552Kการสื่อสาร3
37.597B-0.06%747.611Kระบบขนส่ง6
1.081B2.18%179.600Kบริการการกระจายสินค้า1
32.644B5.39%23.749Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.526B0.00%2.128Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.609B0.26%3.259Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.041B0.39%60.461Kอื่นๆ2
1.446B0.40%840.697Kบริการเชิงพาณิชย์8
17.163B1.61%4.282Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.747B-0.35%719.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
420.986M-0.88%945.700Kการเงิน1
425.954M1.40%122.703Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.649B1.11%413.300Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.727B0.14%5.919Mแร่พลังงาน2
2.578B-0.09%71.835Kแร่พลังงาน2
38.038B0.30%10.663Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
640.716M-0.32%1.691Mบริการผู้บริโภค9
337.085M3.46%5.830Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
860.121M3.01%3.338Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
38.641B-0.70%939.770Kระบบขนส่ง16
1.664B0.22%2.792Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
202.500M0.00%78.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
103.915M11.75%908.760Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.527B-0.03%172.723Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
321.043M2.19%82.800Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.833B-0.80%393.130Kการเงิน9
113.601M-3.69%1.288Mบริการผู้บริโภค2
764.298M-3.60%1.449Mบริการผู้บริโภค3
677.463M-0.41%5.095Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.787B-0.71%2.019Mการเงิน68
29.740B-0.40%1.017Mการเงิน17
378.340M4.09%3.394Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
280.166B0.05%2.597Mการเงิน9
905.190M-0.59%458.111Kบริการผู้บริโภค4
16.153B-0.45%3.015Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.287B0.36%24.900Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.266B-0.02%1.687Mการค้าปลีก6
6.726B0.69%500.664Kการสื่อสาร7
2.368B-2.12%863.989Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
838.063M-0.31%1.919Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
969.319M2.24%13.432Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.912B-5.67%3.186Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.879B-1.59%1.847Mระบบขนส่ง3
2.613B-0.14%1.280Mการผลิตของผู้ผลิต9
2.597B-0.77%494.780Kสาธารณูปโภค4
70.011B0.20%1.561Mบริการการกระจายสินค้า31
42.290B-5.30%5.222Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ