อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
221.851M0.960.58%76.395Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
747.256M0.375.07%518.483Kวัสดุพื้นฐาน2
3.766B1.91-1.17%1.058Mในทางอุตสาหกรรม13
6.880B11.66-1.12%2.606Mในทางอุตสาหกรรม2
14.871B1.90-0.31%2.022Mในทางอุตสาหกรรม3
20.230B1.26-0.18%650.226Kวัสดุพื้นฐาน6
4.115B2.114.42%586.364Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
2.947B2.410.99%65.081Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
2.983B4.962.59%43.481Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
12.529B1.84-0.09%730.259Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.774B6.27-0.45%813.175Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.213B3.810.64%65.797Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
334.743B4.630.18%3.208Mไฟแนนซ์10
16.482B3.48-0.51%32.389Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
310.576M-5.08%2.053Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4.728B0.930.68%2.258Mในทางอุตสาหกรรม13
859.013M3.170.79%267.239Kในทางอุตสาหกรรม9
8.763B5.340.30%690.981Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.686B4.02-0.80%5.596Mในทางอุตสาหกรรม6
24.266B5.51-0.25%2.981Mไฟแนนซ์14
73.086B4.26-0.02%2.988Mวัสดุพื้นฐาน21
795.932M0.661.28%16.610Mเทคโนโลยี3
337.661M1.61%2.128Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.595B6.530.44%2.825Mเทคโนโลยี4
47.591B2.390.33%2.978Mในทางอุตสาหกรรม69
7.108B1.331.41%634.354Kวัสดุพื้นฐาน17
2.370B1.481.46%4.742Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
10.696B4.72-0.67%876.041Kไฟแนนซ์5
725.685M14.990.78%1.160Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
47.250M1.850.00%0ไฟแนนซ์1
2.469B2.270.00%633.766Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
23.380M-12.50%6.239Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
28.562M0.00%0วัสดุพื้นฐาน1
888.558M4.452.39%25.679Kในทางอุตสาหกรรม5
1.839B2.960.26%94.069Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
78.252B3.850.44%2.005Mสาธารณูปโภค1
2.943B1.55-1.04%3.405Mในทางอุตสาหกรรม23
7.396B2.64-0.57%4.266Mเทคโนโลยี13
202.544M2.720.00%2.000Kในทางอุตสาหกรรม1
7.352B5.67-0.70%1.606Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
980.583M2.760.29%312.574Kในทางอุตสาหกรรม6
4.908B3.62-1.14%287.100Kไฟแนนซ์1
68.095B1.490.05%1.386Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร39
146.121B1.830.04%2.041Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร43
3.018B1.42-0.91%605.090Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
183.624M0.00%3.845Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4.657B3.140.28%540.404Kวัสดุพื้นฐาน24
97.200M2.2211.11%6.091Mในทางอุตสาหกรรม1
53.739B0.66-1.72%2.849Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
328.870M3.810.00%141.171Kในทางอุตสาหกรรม2
750.163M4.01-0.30%126.580Kในทางอุตสาหกรรม2
2.971B4.470.65%1.796Mในทางอุตสาหกรรม3
1.898B0.360.11%3ไฟแนนซ์2
3.275B2.690.29%726.760Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
378.948M1.062.79%10.492Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
49.032B2.720.16%2.780Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
373.511M6.62-1.95%2.209Mเทคโนโลยี1
6.633B1.540.25%5.495Mเทคโนโลยี47
6.155B4.980.01%2.187Mสาธารณูปโภค3
47.808B3.600.52%3.179Mในทางอุตสาหกรรม10
8.493B1.74-0.05%1.700Mในทางอุตสาหกรรม34
1.382B3.91-0.58%23.100Kพลังงาน1
20.692B0.65-0.44%1.598Mบริการโทรคมนาคม9
39.704M4.55%217.000Kเทคโนโลยี1
3.668B2.46-0.61%183.497Kไฟแนนซ์4
191.361M5.13-6.14%2.414Kไฟแนนซ์2
50.886M14.29%62.338Mไฟแนนซ์1
1.059B0.220.17%127.948Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
497.830M2.850.00%0ไฟแนนซ์1
8.869B0.780.53%289.309Kในทางอุตสาหกรรม9
57.242B3.490.39%2.949Mในทางอุตสาหกรรม6
37.762B1.430.40%2.374Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
7.886B2.76-1.10%716.583Kไฟแนนซ์3
14.732B5.50-0.62%1.832Mสาธารณูปโภค2
36.640B4.370.11%541.413Kสาธารณูปโภค2
14.140B1.780.07%264.496Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
9.974B2.52-0.17%308.178Kวัสดุพื้นฐาน14
67.332M0.00%181.700Kเทคโนโลยี1
4.805B-1.01%13.881Mพลังงาน3
25.705B2.73-0.32%213.573Kพลังงาน4
41.677B0.900.51%23.107Mพลังงาน22
1.742B4.400.41%34.095Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
998.954M1.94-0.73%123.815Kวัสดุพื้นฐาน7
319.675M3.920.00%3.366Kวัสดุพื้นฐาน2
126.433M-2.29%125.955Kในทางอุตสาหกรรม3
1.148B3.06-0.01%1.172Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
972.056M4.242.21%152.853Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
2.510B4.031.48%351.237Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
7.357B4.320.33%8.368Kไฟแนนซ์4
65.470B2.990.22%2.658Mไฟแนนซ์88
843.756M2.27-1.79%110.300Kไฟแนนซ์1
45.760M0.00%0พลังงาน1
1.539B1.240.06%9.048Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
7.916B2.531.14%3.516Mเทคโนโลยี5
11.419B1.69-0.35%650.923Kเทคโนโลยี12
1.251B0.700.23%438.074Kในทางอุตสาหกรรม4
4.281B1.55-0.73%10.109Mเทคโนโลยี5
5.570B5.700.22%510.924Kไฟแนนซ์3
665.993M3.34-0.13%414.770Kวัสดุพื้นฐาน4
336.000M2.380.00%64.000Kวัสดุพื้นฐาน1
5.015B3.49-0.65%2.088Mวัสดุพื้นฐาน26
898.016M2.050.67%717.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
791.391M4.71-0.95%211.291Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
4.683B8.05-0.61%484.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
3.949B4.550.42%392.257Kสาธารณูปโภค5
118.068B3.28-0.80%2.456Mบริการโทรคมนาคม6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ