อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
340.524M0.12%1.189Mบริการเชิงพาณิชย์6
2.731B0.556.24%2.490Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
181.037B3.220.20%2.759Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ56
1.613B1.100.37%201.480Kระบบขนส่ง7
3.148B1.28%6.317Mระบบขนส่ง2
3.675B1.871.15%679.327Kสาธารณูปโภค2
1.017B1.491.53%390.745Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
2.159B2.132.39%1.537Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
2.355B0.164.16%804.379Kการค้าปลีก2
1.341B1.580.48%125.182Kการผลิตของผู้ผลิต9
240.412M0.51%574.786Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.116B2.95-1.08%178.213Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
7.997B2.870.89%87.766Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
626.698M2.650.89%456.100Kบริการผู้บริโภค1
7.452B0.794.05%1.351Mการผลิตของผู้ผลิต19
5.110B6.120.51%911.600Kบริการผู้บริโภค1
38.761B2.40-0.60%7.376Mบริการผู้บริโภค5
316.800M0.880.76%26.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
945.051M0.94%254.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
97.425B4.80-0.20%4.849Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1.805B3.230.94%347.611Kบริการเชิงพาณิชย์5
156.062M0.00%61.412Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1.852B2.002.39%765.758Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
158.627M2.960.00%94.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
9.950B0.472.30%1.170Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
6.161B1.660.07%219.428Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
163.100M0.00%367.800Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
376.097M0.00%10.446Mการค้าปลีก2
70.098B4.571.09%4.791Mสาธารณูปโภค6
3.754B0.921.03%638.132Kการผลิตของผู้ผลิต15
914.754M4.27%370.812Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
4.596B0.610.10%2.894Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
5.172B3.340.55%190.420Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
240.881M3.08%2.709Mบริการการกระจายสินค้า2
1.667B2.14-1.04%1.371Mการค้าปลีก2
3.015B3.44-0.19%346.776Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
38.269B0.700.37%4.286Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม73
833.461M0.62-0.70%6.576Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
4.969B2.560.77%97.727Kการเงิน4
4.886B0.121.42%2.217Mการเงิน14
1.196B3.541.61%38.761Kบริการการกระจายสินค้า2
4.421B1.82-0.59%2.709Mการค้าปลีก4
31.329B1.81-0.60%159.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.400B0.590.39%1.397Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
7.386B2.490.13%278.904Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
6.721B1.851.86%3.220Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
3.980B5.70-1.59%3.537Mสาธารณูปโภค1
3.354B1.270.55%716.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
2.557B1.510.00%864.138Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
62.322B0.91-0.59%4.257Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.745B-0.54%399.316Kบริการผู้บริโภค7
1.301B2.070.87%881.718Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
950.239M5.81-0.57%944.919Kการผลิตของผู้ผลิต2
14.154B0.743.37%2.937Mการผลิตของผู้ผลิต25
6.812B2.23-0.08%909.388Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
15.391B0.981.31%18.417Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
2.245B0.501.96%887.506Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
7.075B5.870.74%225.354Kการเงิน5
252.176M-3.43%11.242Kการเงิน2
1.781B3.660.00%2.343Mอื่นๆ22
300.704M1.27%425.600Kการเงิน1
65.277B2.440.90%1.209Mการเงิน2
55.421B4.570.85%7.705Mการสื่อสาร3
37.891B4.03-0.08%4.440Mระบบขนส่ง7
34.071M0.00%131.000Kบริการผู้บริโภค1
4.137B0.63-1.58%4.139Mบริการการกระจายสินค้า2
26.121B22.73-0.62%12.406Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
769.537M1.93-0.35%47.696Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
49.517B1.063.42%8.105Mการผลิตของผู้ผลิต15
35.407B5.510.38%2.450Mอื่นๆ32
6.140B2.920.86%455.511Kบริการเชิงพาณิชย์18
10.487B3.171.22%1.241Mการผลิตของผู้ผลิต16
7.203B1.610.85%141.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
5.278B1.59-0.02%429.104Kบริการผู้บริโภค3
3.394B3.40-0.12%338.479Kการเงิน2
1.049B1.941.39%1.287Mการผลิตของผู้ผลิต5
33.243B4.29-3.23%1.208Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
2.958B1.021.38%18.768Mแร่พลังงาน1
4.125B1.311.20%2.557Mแร่พลังงาน2
27.389B1.033.05%12.443Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
664.449M0.570.37%767.392Kบริการผู้บริโภค7
612.260M1.481.62%853.321Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
551.040M10.451.48%2.250Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
29.075B0.631.22%4.019Mระบบขนส่ง12
4.100B0.501.00%2.148Mบริการทางด้านเทคโนโลยี21
169.036M2.690.00%0บริการเชิงพาณิชย์1
7.345B4.380.71%1.239Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
2.359B1.221.70%266.223Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.573B5.690.13%30.289Kการเงิน3
55.176M0.00%35.200Kบริการผู้บริโภค1
542.875M1.303.70%2.480Mบริการผู้บริโภค2
739.546M1.66-0.95%53.828Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
43.624B2.290.41%839.010Kการเงิน60
39.652B4.53-0.27%1.596Mการเงิน18
432.615M0.94%5.460Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
299.904B6.27-0.53%9.748Mการเงิน8
1.939B0.841.24%615.127Kบริการผู้บริโภค3
38.443B1.850.99%2.352Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
9.372B4.750.02%114.880Kการค้าปลีก9
19.413B2.601.22%1.684Mการสื่อสาร7
4.847B2.380.17%865.956Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
65.381M0.00%18.320Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.627B0.13-0.39%3.502Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.683B7.600.31%72.900Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.548B1.051.98%1.738Mระบบขนส่ง4
2.827B0.001.82%490.518Kการผลิตของผู้ผลิต8
2.713B6.07-0.19%181.452Kสาธารณูปโภค4
80.617B3.280.53%4.108Mบริการการกระจายสินค้า27
37.602B4.581.09%2.938Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม