อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
138.837M0.000.92%346.454Kบริการเชิงพาณิชย์5
242.598M0.002.33%2.816Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
179.204B1.370.35%1.514Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.348B2.3813.72%1.961Mระบบขนส่ง6
6.170B61.750.00%1.940Mระบบขนส่ง2
409.317M1.953.54%176.498Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.154B0.35-0.41%409.458Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.215B2.97-2.37%343.133Kการค้าปลีก2
1.304B4.070.22%72.547Kการผลิตของผู้ผลิต10
338.223M1.281.24%18.003Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
16.389B3.52-0.59%45.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
13.078B1.740.06%37.164Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.017B3.360.47%374.120Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
7.367B5.310.55%525.255Kบริการผู้บริโภค2
2.990B1.59-0.35%260.410Kการผลิตของผู้ผลิต19
49.192B2.73-0.08%2.427Mบริการผู้บริโภค6
948.505M3.470.52%1.600Kการค้าปลีก1
749.559M0.37-1.94%40.774Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
134.152M0.00-2.59%338.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
69.503B4.260.62%500.634Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
1.011B4.72-1.88%26.355Kบริการเชิงพาณิชย์6
135.198M0.000.00%278.300Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
576.165M4.34-1.16%362.563Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
176.016M0.00-0.83%340.581Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
7.944B1.45-0.48%191.851Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.072B1.91-1.14%143.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.596B2.360.94%544.769Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.000.00%969.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
202.486M0.00-3.50%16.768Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
879.942M0.00-1.67%152.736Kการค้าปลีก2
555.150M2.35-0.39%9.300Kการค้าปลีก1
94.151B4.370.46%1.304Mสาธารณูปโภค5
1.774B1.180.95%6.758Mการผลิตของผู้ผลิต8
3.708B2.530.34%649.045Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.677B0.341.06%2.570Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
4.239B0.890.54%17.886Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
61.277M0.002.28%26.998Kบริการการกระจายสินค้า2
238.928M4.12-0.00%17.000Kการค้าปลีก1
2.907B5.390.39%1.377Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
56.758B2.180.71%3.182Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
858.416M2.77-0.00%72.160Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.874B3.46-0.56%41.896Kการเงิน4
1.489B1.97-0.30%175.758Kการเงิน7
705.886M5.63-0.66%354บริการการกระจายสินค้า2
3.798B2.22-0.75%339.580Kการค้าปลีก2
34.096B1.930.28%17.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.344B1.91-0.54%4.921Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.724B1.790.64%328.804Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.491B1.36-0.52%700.909Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.454B5.130.37%2.100Kสาธารณูปโภค1
2.655B3.34-0.41%104.380Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.573B0.790.38%1.141Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
47.143B0.57-0.42%1.159Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.518B3.10-1.46%40.008Kบริการผู้บริโภค7
1.032B3.13-1.84%42.661Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.091B3.380.77%2.026Mการผลิตของผู้ผลิต4
4.655B1.470.13%340.278Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.155B2.252.40%204.412Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
10.990B1.330.43%5.473Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1.850B0.890.74%389.265Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
9.859B3.010.36%36.562Kการเงิน8
98.927M0.000.99%24.515Kอื่นๆ2
53.227B2.820.30%32.409Kการเงิน2
89.606B3.950.65%577.261Kการสื่อสาร3
38.072B3.542.34%6.242Mระบบขนส่ง6
1.606B3.530.33%43.027Kบริการการกระจายสินค้า2
30.695B1.55-0.05%252.494Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.397B1.97-0.48%59.934Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
21.953B1.660.15%287.868Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.059B3.220.00%226.728Kอื่นๆ2
1.390B1.511.35%724.207Kบริการเชิงพาณิชย์8
16.192B2.190.11%607.210Kการผลิตของผู้ผลิต25
10.716B1.060.14%1.199Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
413.468M5.451.80%921.400Kการเงิน1
455.191M0.00-0.50%13.445Kการผลิตของผู้ผลิต4
30.512B4.675.08%2.324Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.611B0.000.00%1.469Mแร่พลังงาน2
2.606B2.070.10%34.409Kแร่พลังงาน2
37.271B0.630.23%12.390Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
652.229M2.03-2.62%148.941Kบริการผู้บริโภค8
304.230M2.071.35%224.766Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
866.944M4.45-0.22%271.874Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
40.060B2.56-0.37%1.238Mระบบขนส่ง16
1.623B0.38-0.68%2.010Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M2.760.00%3.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
99.620M0.001.05%3.125Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.114B0.49-1.28%19.712Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
325.231M3.000.00%37.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
233.493M0.00-11.11%115.000Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
15.944B2.470.04%131.642Kการเงิน9
105.219M0.462.05%374.520Kบริการผู้บริโภค2
697.349M12.12-0.53%1.493Mบริการผู้บริโภค3
712.459M4.98-0.41%498อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
58.174B2.610.93%6.211Mการเงิน68
29.962B4.57-0.60%605.485Kการเงิน17
361.072M3.000.00%309.668Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
275.852B5.180.17%2.748Mการเงิน9
688.315M2.080.35%61.576Kบริการผู้บริโภค3
15.471B2.880.84%738.724Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.437B4.78-3.30%400บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.320B4.610.17%380.708Kการค้าปลีก6
6.616B1.931.03%464.480Kการสื่อสาร7
2.257B0.85-0.69%612.605Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
867.234M0.230.12%1.341Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
994.848M0.250.61%1.516Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.397B8.57-0.66%236.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.783B0.871.48%1.689Mระบบขนส่ง3
2.395B1.601.49%186.523Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.683B4.970.26%347.048Kสาธารณูปโภค4
68.774B3.400.73%849.316Kบริการการกระจายสินค้า30
38.615B2.250.00%499.037Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ