อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
256.654M-4.20%679.597Kบริการเชิงพาณิชย์6
247.848M0.00%3.123Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
180.687B-0.19%675.299Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.419B-1.17%1.464Mระบบขนส่ง6
6.090B0.00%4.910Mระบบขนส่ง2
427.718M-0.50%185.994Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.899B-2.43%1.916Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.434B0.08%70.325Kการค้าปลีก2
1.341B-0.29%17.015Kการผลิตของผู้ผลิต10
341.931M-2.08%20.939Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.404B0.08%57.674Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.757B0.59%94.553Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.175B0.00%231.920Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.825B0.71%1.134Mบริการผู้บริโภค2
2.930B-0.74%146.164Kการผลิตของผู้ผลิต19
51.020B-1.16%2.726Mบริการผู้บริโภค6
936.998M-0.35%6.900Kการค้าปลีก1
671.663M-1.19%238.026Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
155.936M-1.49%291.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
69.651B-0.34%3.287Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
983.634M-0.02%37.224Kบริการเชิงพาณิชย์6
107.184M-4.65%240.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
593.213M0.00%338.888Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M-7.16%2.821Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.282B0.83%203.218Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.144B1.73%6.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.701B-0.26%546.126Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%400.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
180.002M0.00%0บริการทางด้านเทคโนโลยี2
801.292M-0.67%112.919Kการค้าปลีก2
548.619M-0.40%20.300Kการค้าปลีก1
94.208B-0.69%1.158Mสาธารณูปโภค5
2.245B-0.14%7.524Mการผลิตของผู้ผลิต9
4.129B1.13%1.222Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4.222B0.94%1.782Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.150B1.12%1.016Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
60.949M5.74%126.948Kบริการการกระจายสินค้า2
263.560M-1.87%105.000Kการค้าปลีก1
2.922B0.20%167.672Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.248B-0.47%1.501Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
875.192M-2.42%720.145Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.483B-0.02%154.765Kการเงิน4
1.461B-0.26%28.572Kการเงิน7
669.169M0.87%3.435Kบริการการกระจายสินค้า2
3.666B-0.06%84.034Kการค้าปลีก2
34.150B-0.21%2.692Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.004B0.02%9.957Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.845B-0.58%248.019Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.443B-0.76%780.157Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.570B-1.08%1.200Kสาธารณูปโภค1
2.581B-0.61%65.544Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.615B-0.36%594.799Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
51.364B-0.52%2.538Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.377B-0.11%31.517Kบริการผู้บริโภค7
965.453M-0.15%255.222Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.093B-0.49%294.537Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.858B0.74%888.694Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.003B-0.09%131.953Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.605B-1.06%2.690Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.165B1.02%3.481Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.041B-0.11%178.038Kการเงิน8
127.615M-3.12%2.255Kอื่นๆ2
53.240B-0.82%362.379Kการเงิน2
93.762B0.30%385.664Kการสื่อสาร3
37.305B-0.64%1.126Mระบบขนส่ง6
1.105B-2.49%32.800Kบริการการกระจายสินค้า1
34.763B-2.44%8.910Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.495B0.00%2.575Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.805B0.36%928.283Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.041B-1.57%33.333Kอื่นๆ2
1.443B-0.61%1.042Mบริการเชิงพาณิชย์8
17.595B-0.93%1.314Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.600B-0.26%610.926Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
420.986M0.00%437.300Kการเงิน1
430.495M-0.32%168.737Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.491B0.00%155.900Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.767B-2.54%5.204Mแร่พลังงาน2
2.570B-1.19%123.651Kแร่พลังงาน2
38.253B-0.55%2.936Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
650.836M-0.75%1.391Mบริการผู้บริโภค9
351.549M-1.59%423.409Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
892.183M-1.27%2.337Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
38.371B0.42%453.481Kระบบขนส่ง16
1.673B-0.22%2.756Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M0.00%100.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
118.226M-4.48%632.816Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.512B-0.38%115.729Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
325.231M-2.10%5.600Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.806B-0.18%182.783Kการเงิน9
109.410M0.00%429.298Kบริการผู้บริโภค2
756.919M-3.17%217.390Kบริการผู้บริโภค3
677.732M-0.91%10.894Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.428B-0.49%580.939Kการเงิน68
29.545B-0.20%1.175Mการเงิน17
393.822M-5.26%180.879Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
278.797B0.13%1.728Mการเงิน9
906.804M2.67%225.668Kบริการผู้บริโภค4
16.136B-0.37%1.755Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.337B-2.14%12.400Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.270B-0.84%2.570Mการค้าปลีก6
6.682B-0.15%427.383Kการสื่อสาร7
2.330B-1.67%1.032Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
834.828M-0.36%823.355Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
989.911M-0.61%789.743Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.421B-1.16%944.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.879B-3.06%4.034Mระบบขนส่ง3
2.657B-0.57%331.396Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.559B0.19%241.509Kสาธารณูปโภค4
69.405B-0.61%461.675Kบริการการกระจายสินค้า31
39.266B1.17%424.306Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ