ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.519B5.47%13.353Mบริการเชิงพาณิชย์7
1.294B2.62%1.284Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
164.224B-0.75%911.522Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
6.907B-0.66%711.352Kระบบขนส่ง9
3.822B1.97%9.725Mระบบขนส่ง2
1.176B0.70%4.929Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
3.456B-1.31%3.283Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
2.042B1.36%1.427Mการค้าปลีก2
2.145B0.71%610.111Kการผลิตของผู้ผลิต9
304.681M-5.58%2.141Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.240B0.41%86.746Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
10.147B-0.04%44.971Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
2.225B1.97%2.255Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
499.140M4.04%3.499Mบริการผู้บริโภค1
4.543B-0.61%5.038Mการผลิตของผู้ผลิต19
42.908B1.08%6.618Mบริการผู้บริโภค6
1.484B2.84%1.264Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
392.068M-1.94%767.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
83.477B0.08%2.601Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
1.678B-0.45%791.680Kบริการเชิงพาณิชย์5
481.934M1.56%7.888Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
48.015M2.15%5.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
192.140M-1.16%932.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
7.480B-0.94%3.680Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
6.919B0.02%338.333Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
256.445M0.00%8.414Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
145.372M2.22%2.683Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
498.710M1.09%8.617Mการค้าปลีก2
78.394B0.14%2.863Mสาธารณูปโภค6
4.041B1.40%1.879Mการผลิตของผู้ผลิต14
1.284B-1.59%6.240Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
7.162B0.01%2.544Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
4.638B-0.29%1.100Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12.600M0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
293.447M0.00%0การค้าปลีก1
3.339B-0.16%917.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
44.881B-0.29%33.119Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม67
715.790M-1.19%2.761Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
5.009B-0.10%47.260Kการเงิน4
1.701B0.37%18.934Mการเงิน10
1.229B-0.02%13.777Kบริการการกระจายสินค้า3
4.147B0.33%922.444Kการค้าปลีก4
31.634B-0.45%92.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.436B0.24%3.367Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
8.089B0.01%640.222Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
4.894B1.67%916.594Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
9.060B1.64%16.378Mสาธารณูปโภค2
3.181B-0.82%1.322Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
2.899B-6.65%2.798Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
52.569B-0.15%4.381Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.928B-0.46%132.229Kบริการผู้บริโภค7
1.773B-1.92%7.403Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1.042B-0.69%2.258Mการผลิตของผู้ผลิต2
10.981B0.32%2.439Mการผลิตของผู้ผลิต26
12.688B0.95%1.866Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
16.305B0.03%20.321Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
2.889B0.23%626.299Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
9.707B-0.20%605.602Kการเงิน7
224.168M-0.71%58.947Kการเงิน2
252.321M0.00%1.356Kอื่นๆ20
319.498M2.41%903.800Kการเงิน1
59.802B0.38%790.545Kการเงิน2
90.879B0.74%3.498Mการสื่อสาร4
34.676B-0.79%899.267Kระบบขนส่ง6
1.470B-0.63%42.800Kบริการการกระจายสินค้า1
77.048B-1.36%12.240Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
5.317B-0.81%838.430Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
46.634B0.58%7.786Mการผลิตของผู้ผลิต15
20.499B-1.67%2.026Mอื่นๆ27
13.155B0.02%1.717Mบริการเชิงพาณิชย์18
15.700B-0.88%6.909Mการผลิตของผู้ผลิต17
7.877B0.22%899.120Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
2.714B1.00%523.200Kบริการผู้บริโภค1
4.307B-0.25%93.188Kการเงิน2
1.797B-1.83%12.719Mการผลิตของผู้ผลิต5
30.908B0.51%344.600Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.427B2.84%18.542Mแร่พลังงาน1
2.810B0.51%140.831Kแร่พลังงาน2
27.740B0.31%7.052Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
861.004M-0.99%6.325Mบริการผู้บริโภค7
812.116M-1.14%1.357Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1.742B0.32%7.414Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
29.704B-0.30%1.371Mระบบขนส่ง13
5.064B-0.15%14.269Mบริการทางด้านเทคโนโลยี19
213.251M-3.36%142.900Kบริการเชิงพาณิชย์1
5.537B0.90%2.055Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
301.387M0.00%7.300Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.182B2.39%803.902Kการเงิน5
134.274M6.31%34.520Mบริการผู้บริโภค2
611.669M2.83%2.811Mบริการผู้บริโภค2
818.496M0.62%17.716Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.357B-0.46%2.317Mการเงิน72
38.281B0.13%213.898Kการเงิน17
302.420M-0.30%225.719Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
272.628B0.22%7.538Mการเงิน9
1.040B-3.29%4.364Mบริการผู้บริโภค3
34.237B-1.75%4.333Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
8.112B0.75%2.015Mการค้าปลีก9
1.131B1.70%9.954Mการสื่อสาร6
4.438B1.32%4.698Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
359.536M0.00%15.520Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1.363B1.64%14.605Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
4.163B1.25%157.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.713B1.07%1.455Mระบบขนส่ง4
2.030B-0.93%2.608Mการผลิตของผู้ผลิต7
2.697B-0.06%381.693Kสาธารณูปโภค4
90.268B-0.08%6.954Mบริการการกระจายสินค้า29
46.448B0.78%3.711Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter