อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
256.654M-0.00%5.850Mบริการเชิงพาณิชย์6
241.947M0.00%1.595Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
178.996B-0.39%277.624Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.392B-0.35%1.846Mระบบขนส่ง6
5.836B-2.77%7.948Mระบบขนส่ง2
418.176M-0.87%227.609Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.002B5.48%6.423Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.372B-1.02%324.137Kการค้าปลีก2
1.340B0.48%80.492Kการผลิตของผู้ผลิต10
338.322M-0.00%5.689Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
18.106B2.89%452.446Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.713B-1.42%733.904Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.180B1.01%1.198Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.669B-0.78%447.463Kบริการผู้บริโภค2
2.914B-0.29%206.488Kการผลิตของผู้ผลิต19
48.924B-1.60%6.208Mบริการผู้บริโภค6
936.998M0.35%3.800Kการค้าปลีก1
686.443M1.47%643.899Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
149.253M0.75%201.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
69.086B-0.30%1.508Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
983.553M0.00%96.188Kบริการเชิงพาณิชย์6
102.312M0.00%221.900Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
596.555M-0.56%302.479Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
170.544M1.41%437.276Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.154B-0.98%211.551Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.084B0.00%244.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.687B-0.36%235.669Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%2.720Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
183.547M1.99%25.499Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
795.956M1.89%126.048Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%0การค้าปลีก1
94.084B0.22%3.315Mสาธารณูปโภค5
2.318B2.18%10.087Mการผลิตของผู้ผลิต9
4.180B1.06%2.032Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4.231B1.06%1.523Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.170B-0.12%522.587Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
81.159M61.02%11.269Mบริการการกระจายสินค้า2
261.097M0.95%2.300Kการค้าปลีก1
2.845B-0.68%302.451Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.373B-0.20%1.339Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
859.498M0.26%424.452Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.524B0.35%225.935Kการเงิน4
1.458B-0.14%31.464Kการเงิน7
672.072M-0.43%7.138Kบริการการกระจายสินค้า2
3.584B-1.48%797.680Kการค้าปลีก2
34.361B-0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.835B-2.47%16.358Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.783B0.10%328.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.457B0.70%774.469Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.531B0.00%0สาธารณูปโภค1
2.574B-0.18%51.128Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.605B-0.43%689.784Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
51.890B-0.50%3.546Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.375B0.39%147.488Kบริการผู้บริโภค7
957.432M0.38%343.395Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.087B-0.22%859.622Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.939B0.26%467.677Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.024B-0.08%161.915Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.638B0.01%5.441Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.115B1.30%1.509Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.052B-0.11%259.394Kการเงิน8
120.842M-0.69%37.357Kอื่นๆ2
51.672B-0.08%115.364Kการเงิน2
92.908B-0.79%201.944Kการสื่อสาร3
37.202B0.46%1.739Mระบบขนส่ง6
1.114B0.00%1.400Kบริการการกระจายสินค้า1
36.849B2.95%13.390Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.595B-0.83%1.030Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.348B-1.55%2.106Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.037B0.42%215.882Kอื่นๆ2
1.448B0.33%1.025Mบริการเชิงพาณิชย์8
17.789B0.80%2.767Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.444B0.04%421.475Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
413.468M-0.00%666.700Kการเงิน1
424.672M-1.23%76.393Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.451B0.00%139.200Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.693B-1.70%3.364Mแร่พลังงาน2
2.506B-1.05%151.401Kแร่พลังงาน2
38.488B-0.24%7.348Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
651.626M0.43%412.974Kบริการผู้บริโภค9
335.006M-1.17%944.261Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
935.905M1.41%3.917Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
38.075B-0.58%1.340Mระบบขนส่ง16
1.678B0.61%1.568Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M0.00%67.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
109.210M-2.32%77.761Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.501B-0.37%61.316Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
326.627M0.43%34.800Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.328B-2.71%594.453Kการเงิน9
105.219M2.05%305.931Kบริการผู้บริโภค2
749.540M0.00%279.133Kบริการผู้บริโภค3
685.163M0.78%5.259Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.273B-0.28%752.437Kการเงิน68
29.830B-0.47%766.208Kการเงิน17
375.688M-2.00%757.525Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
275.808B0.22%3.270Mการเงิน9
896.780M-0.31%401.864Kบริการผู้บริโภค4
16.681B2.86%11.727Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.279B0.00%4.400Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.127B-0.62%1.153Mการค้าปลีก6
6.623B-0.39%193.570Kการสื่อสาร7
2.326B0.50%357.430Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
830.918M0.10%2.199Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1.005B1.14%1.828Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.181B-6.70%3.275Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.818B3.35%954.764Kระบบขนส่ง3
2.639B-1.41%308.779Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.519B-1.40%324.834Kสาธารณูปโภค4
69.303B0.24%200.342Kบริการการกระจายสินค้า31
38.894B-0.70%962.527Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ