อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
256.654M-0.00%5.850Mบริการเชิงพาณิชย์6
241.947M0.00%1.595Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
179.700B-0.39%277.249Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.397B-0.41%1.854Mระบบขนส่ง6
6.003B-2.78%7.972Mระบบขนส่ง2
421.898M-0.88%227.786Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.855B5.13%6.542Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.398B-1.05%325.199Kการค้าปลีก2
1.333B0.47%80.799Kการผลิตของผู้ผลิต10
338.322M-0.00%5.689Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.605B2.85%450.768Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.896B-1.42%723.476Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.168B0.99%1.196Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.721B-0.78%447.436Kบริการผู้บริโภค2
2.923B-0.32%207.783Kการผลิตของผู้ผลิต19
49.722B-1.61%6.246Mบริการผู้บริโภค6
933.710M0.35%3.800Kการค้าปลีก1
676.567M1.46%644.199Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
148.140M0.75%201.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
69.115B-0.30%1.509Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
983.553M0.00%96.188Kบริการเชิงพาณิชย์6
102.312M0.00%221.900Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
599.897M-0.56%302.523Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
168.224M1.38%429.298Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.235B-0.99%211.081Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.084B0.00%244.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.712B-0.43%232.478Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%2.720Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
180.002M1.97%25.213Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
781.293M1.88%127.403Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%0การค้าปลีก1
93.884B0.21%3.308Mสาธารณูปโภค5
2.270B2.13%9.931Mการผลิตของผู้ผลิต9
4.143B0.88%1.981Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4.189B1.02%1.518Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.177B-0.14%501.451Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
64.613M25.61%5.494Mบริการการกระจายสินค้า2
258.634M0.95%2.300Kการค้าปลีก1
2.866B-0.70%300.422Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.480B-0.22%1.336Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
857.345M0.25%423.257Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.508B0.34%216.001Kการเงิน4
1.460B-0.14%31.480Kการเงิน7
674.976M-0.43%7.142Kบริการการกระจายสินค้า2
3.638B-1.49%801.048Kการค้าปลีก2
34.361B-0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.907B-2.47%16.315Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.777B0.09%328.576Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.425B0.60%775.557Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.531B0.00%0สาธารณูปโภค1
2.580B-0.21%51.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.612B-0.43%689.320Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
52.153B-0.50%3.546Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.358B0.38%147.522Kบริการผู้บริโภค7
954.045M0.35%342.599Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.097B-0.22%857.804Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.925B0.25%462.821Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.030B-0.09%167.214Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.659B-0.01%5.443Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.093B1.03%1.523Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.063B-0.11%259.364Kการเงิน8
121.722M-0.72%39.039Kอื่นๆ2
51.712B-0.08%115.411Kการเงิน2
93.651B-0.79%200.449Kการสื่อสาร3
37.034B0.45%1.739Mระบบขนส่ง6
1.114B0.00%1.400Kบริการการกระจายสินค้า1
35.794B2.95%13.314Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.634B-0.84%1.032Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.735B-1.56%2.113Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.033B0.41%209.459Kอื่นๆ2
1.443B0.32%1.011Mบริการเชิงพาณิชย์8
17.644B0.78%2.742Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.440B0.04%423.257Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
413.468M-0.00%666.700Kการเงิน1
425.517M-1.38%76.532Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.451B0.00%139.200Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.722B-1.70%3.361Mแร่พลังงาน2
2.533B-1.05%152.848Kแร่พลังงาน2
38.028B-0.68%7.018Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
657.200M-0.85%419.920Kบริการผู้บริโภค9
339.211M-1.24%933.330Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
923.381M1.36%3.836Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
38.299B-0.59%1.337Mระบบขนส่ง16
1.668B0.59%1.568Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M0.00%67.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
111.857M-2.37%76.926Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.514B-0.37%62.329Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
325.231M0.43%34.800Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.774B-2.83%618.901Kการเงิน9
103.124M2.03%303.229Kบริการผู้บริโภค2
749.540M0.00%279.133Kบริการผู้บริโภค3
679.950M0.77%5.269Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.454B-0.31%750.982Kการเงิน68
29.973B-0.48%771.984Kการเงิน17
383.429M-2.02%762.848Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
275.206B0.22%3.270Mการเงิน9
899.631M-0.32%401.625Kบริการผู้บริโภค4
16.210B2.70%11.136Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.279B0.00%4.400Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.178B-0.63%1.163Mการค้าปลีก6
6.650B-0.41%197.421Kการสื่อสาร7
2.315B0.48%356.397Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
830.094M0.10%2.199Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
994.876M1.04%1.832Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.409B-6.70%3.275Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.760B3.34%950.909Kระบบขนส่ง3
2.677B-1.44%308.540Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.555B-1.41%326.074Kสาธารณูปโภค4
69.142B0.23%198.298Kบริการการกระจายสินค้า31
39.169B-0.70%962.543Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ