อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
140.194M0.00-2.55%609.707Kบริการเชิงพาณิชย์5
259.927M0.004.65%4.169Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
179.536B1.37-0.41%2.370Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.499B2.141.30%4.292Mระบบขนส่ง6
6.136B62.09-0.33%8.643Mระบบขนส่ง2
404.562M1.970.00%364.395Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.141B0.35-0.68%3.748Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.201B2.993.24%4.123Mการค้าปลีก2
1.320B4.02-0.17%79.936Kการผลิตของผู้ผลิต10
350.102M1.240.90%33.034Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
16.425B3.51-0.33%73.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
13.115B1.730.58%264.126Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.031B3.32-0.61%84.228Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
7.356B5.321.52%1.576Mบริการผู้บริโภค2
3.030B1.570.71%947.854Kการผลิตของผู้ผลิต19
49.323B2.730.24%5.464Mบริการผู้บริโภค6
946.861M3.470.35%52.600Kการค้าปลีก1
736.518M0.380.57%342.671Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
126.125M0.00-2.65%651.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
71.610B4.142.25%3.422Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
990.830M4.82-0.11%597.490Kบริการเชิงพาณิชย์6
136.416M0.000.00%765.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
569.490M4.390.00%1.372Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M0.000.85%979.318Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
7.969B1.450.23%279.869Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.120B1.871.15%600.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.657B2.34-0.73%698.566Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.000.00%611.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
195.394M0.000.00%3.266Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
859.943M0.000.00%796.144Kการค้าปลีก2
555.150M2.351.19%36.800Kการค้าปลีก1
93.644B4.390.23%2.518Mสาธารณูปโภค5
1.822B1.150.80%9.757Mการผลิตของผู้ผลิต8
3.708B2.530.67%1.790Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.735B0.331.17%1.320Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
4.285B0.89-0.16%46.131Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
56.123M0.00-3.66%198.127Kบริการการกระจายสินค้า2
241.392M4.083.16%13.900Kการค้าปลีก1
2.903B5.41-0.22%507.032Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
58.203B2.131.92%19.381Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
852.451M2.79-0.33%430.062Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.874B3.47-0.14%101.210Kการเงิน4
1.495B1.961.24%130.121Kการเงิน7
705.886M5.630.00%70.398Kบริการการกระจายสินค้า2
3.728B2.26-0.74%510.054Kการค้าปลีก2
34.007B1.93-0.55%55.141Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.329B1.92-0.38%7.391Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.691B1.800.38%415.327Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.488B1.360.02%1.454Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.441B5.15-0.37%6.800Kสาธารณูปโภค1
2.619B3.38-0.75%106.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.602B0.782.33%7.221Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
48.468B0.550.71%2.241Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.490B3.12-0.12%64.995Kบริการผู้บริโภค7
—%บริการผู้บริโภค
999.297M3.23-0.17%539.673Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.131B3.340.86%722.708Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.719B1.451.06%1.832Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.341B2.181.00%246.553Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.183B1.312.09%20.299Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1.870B0.880.83%1.046Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
9.926B2.990.32%236.453Kการเงิน8
99.029M0.000.00%85.751Kอื่นๆ2
53.586B2.801.01%362.494Kการเงิน2
89.451B3.96-0.60%2.912Mการสื่อสาร3
38.210B3.53-0.90%15.063Mระบบขนส่ง6
1.621B3.500.16%112.824Kบริการการกระจายสินค้า2
30.681B1.55-0.18%1.581Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.419B1.96-0.48%741.325Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
22.324B1.63-0.32%873.786Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.049B3.26-0.77%627.041Kอื่นๆ2
1.398B1.510.03%432.500Kบริการเชิงพาณิชย์8
16.405B2.160.28%2.154Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.739B1.06-0.24%1.309Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
417.227M5.41-1.77%1.267Mการเงิน1
458.208M0.000.46%174.197Kการผลิตของผู้ผลิต4
33.520B4.253.29%14.490Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.685B0.005.51%23.053Mแร่พลังงาน2
2.600B2.08-0.21%93.940Kแร่พลังงาน2
37.594B0.630.96%19.525Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
646.098M2.051.70%957.805Kบริการผู้บริโภค8
309.128M2.040.16%117.456Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
865.086M4.450.69%239.736Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
39.521B2.60-1.24%2.682Mระบบขนส่ง16
1.642B0.371.08%3.338Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
196.990M2.80-1.38%20.400Kบริการเชิงพาณิชย์1
100.693M0.000.00%171.795Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.069B0.49-0.13%68.907Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
323.835M3.02-1.28%37.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
233.493M0.000.00%4.315Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
16.067B2.460.39%95.032Kการเงิน9
103.124M0.47-1.97%277.736Kบริการผู้บริโภค2
782.745M10.795.77%4.437Mบริการผู้บริโภค3
706.346M5.030.00%1.828Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
60.147B2.520.17%3.579Mการเงิน68
29.953B4.57-0.16%1.134Mการเงิน17
363.670M2.980.00%215.892Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
276.845B5.160.29%6.672Mการเงิน9
684.993M2.09-0.61%118.449Kบริการผู้บริโภค3
16.105B2.771.44%4.509Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.462B4.73-1.99%85.100Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.243B4.660.46%473.249Kการค้าปลีก6
6.675B1.92-0.03%636.620Kการสื่อสาร7
2.263B0.853.72%4.114Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
869.294M0.230.23%680.676Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
984.154M0.25-0.02%1.226Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.174B9.03-1.88%675.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.794B0.870.39%1.111Mระบบขนส่ง3
2.384B1.610.63%250.798Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.663B5.010.12%825.915Kสาธารณูปโภค4
69.692B3.36-0.62%2.585Mบริการการกระจายสินค้า30
38.700B2.250.47%4.408Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ