อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
140.194M0.003.21%247.828Kบริการเชิงพาณิชย์5
259.927M0.00-2.22%1.123Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
179.536B1.370.30%1.951Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.499B2.14-1.25%1.161Mระบบขนส่ง6
6.136B62.092.18%8.108Mระบบขนส่ง2
404.562M1.970.00%567.438Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.141B0.35-1.33%2.788Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.201B2.990.17%319.660Kการค้าปลีก2
1.320B4.02-0.79%74.485Kการผลิตของผู้ผลิต10
350.102M1.240.34%38.426Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
16.425B3.510.15%48.848Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
13.115B1.73-2.36%157.009Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.031B3.32-1.38%30.327Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
7.356B5.320.00%551.231Kบริการผู้บริโภค2
3.030B1.57-0.14%310.341Kการผลิตของผู้ผลิต19
49.323B2.730.36%5.933Mบริการผู้บริโภค6
946.861M3.470.00%16.700Kการค้าปลีก1
736.518M0.380.23%232.298Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
126.125M0.004.55%443.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
71.610B4.140.80%1.817Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
990.830M4.82-0.16%152.228Kบริการเชิงพาณิชย์6
136.416M0.00-4.46%1.684Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
569.490M4.39-0.59%1.264Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M0.000.00%1.033Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
7.969B1.45-0.24%199.228Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.120B1.870.57%338.900Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.657B2.34-0.06%523.104Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.000.00%2.026Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
195.394M0.00-1.81%27.437Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
859.943M0.00-2.79%1.527Mการค้าปลีก2
555.150M2.35-0.39%13.600Kการค้าปลีก1
93.644B4.39-0.56%3.978Mสาธารณูปโภค5
1.822B1.15-2.25%10.522Mการผลิตของผู้ผลิต8
3.708B2.532.02%2.274Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.735B0.330.72%1.783Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
4.285B0.890.85%120.626Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
56.123M0.005.94%37.802Kบริการการกระจายสินค้า2
241.392M4.080.00%17.000Kการค้าปลีก1
2.903B5.415.90%386.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
58.203B2.130.19%13.874Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
852.451M2.790.24%590.011Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.874B3.470.18%192.663Kการเงิน4
1.495B1.96-2.89%136.352Kการเงิน7
705.886M5.630.41%50.676Kบริการการกระจายสินค้า2
3.728B2.260.00%364.384Kการค้าปลีก2
34.007B1.93-0.21%47.064Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.329B1.92-1.25%3.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.691B1.800.37%533.895Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.488B1.361.65%4.626Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.441B5.15-2.99%482.300Kสาธารณูปโภค1
2.619B3.38-0.51%137.745Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.602B0.780.46%4.080Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
48.468B0.55-0.91%3.154Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.490B3.12-0.24%281.493Kบริการผู้บริโภค7
—%บริการผู้บริโภค
999.297M3.230.91%584.163Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.131B3.340.02%1.094Mการผลิตของผู้ผลิต4
4.719B1.45-0.22%1.259Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.341B2.18-0.44%240.534Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.183B1.31-0.33%10.404Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1.870B0.88-2.29%552.850Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
9.926B2.99-0.02%260.360Kการเงิน8
99.029M0.00-1.98%104.528Kอื่นๆ2
53.586B2.80-0.28%292.118Kการเงิน2
89.451B3.96-0.39%1.929Mการสื่อสาร3
38.210B3.532.68%2.776Mระบบขนส่ง6
1.621B3.50-0.16%46.040Kบริการการกระจายสินค้า2
30.681B1.55-0.33%1.409Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.419B1.960.48%1.179Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
22.324B1.630.06%490.787Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.049B3.264.17%391.650Kอื่นๆ2
1.398B1.511.83%1.050Mบริการเชิงพาณิชย์8
16.405B2.16-0.22%1.137Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.739B1.06-0.06%1.386Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
417.227M5.410.00%537.500Kการเงิน1
458.208M0.000.00%84.693Kการผลิตของผู้ผลิต4
33.520B4.252.72%1.580Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.685B0.00-1.09%8.053Mแร่พลังงาน2
2.600B2.081.23%82.905Kแร่พลังงาน2
37.594B0.63-1.03%8.218Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
646.098M2.051.56%2.545Mบริการผู้บริโภค8
309.128M2.04-0.22%249.963Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
865.086M4.45-0.23%206.628Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
39.521B2.60-1.18%3.205Mระบบขนส่ง16
1.642B0.370.11%3.708Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
196.990M2.803.50%3.100Kบริการเชิงพาณิชย์1
100.693M0.001.07%302.252Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.069B0.49-2.50%68.389Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
323.835M3.021.29%23.600Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
233.493M0.000.00%16.295Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
16.067B2.46-0.27%151.291Kการเงิน9
103.124M0.472.03%372.387Kบริการผู้บริโภค2
782.745M10.79-1.41%1.612Mบริการผู้บริโภค3
706.346M5.030.49%16.759Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
60.147B2.52-0.04%2.599Mการเงิน68
29.953B4.57-0.26%637.839Kการเงิน17
363.670M2.981.65%3.117Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
276.845B5.16-0.08%4.178Mการเงิน9
684.993M2.09-0.21%100.058Kบริการผู้บริโภค3
16.105B2.770.37%4.662Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.462B4.730.68%18.900Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.243B4.66-0.09%562.058Kการค้าปลีก6
6.675B1.920.25%704.913Kการสื่อสาร7
2.263B0.85-2.01%2.046Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
869.294M0.230.46%2.298Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
984.154M0.250.06%917.519Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.174B9.03-0.27%287.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.794B0.870.07%966.821Kระบบขนส่ง3
2.384B1.611.60%379.135Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.663B5.01-0.10%247.170Kสาธารณูปโภค4
69.692B3.36-0.37%1.160Mบริการการกระจายสินค้า30
38.700B2.25-0.70%1.177Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ