อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
262.347M-6.28%152.255Kบริการเชิงพาณิชย์6
253.749M-4.55%6.027Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
181.027B0.02%688.651Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.449B-0.07%382.425Kระบบขนส่ง6
6.157B0.00%2.054Mระบบขนส่ง2
434.489M0.00%238.248Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.872B0.07%5.633Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.353B-1.35%398.784Kการค้าปลีก2
1.352B0.04%103.830Kการผลิตของผู้ผลิต10
341.931M0.00%28.232Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.495B-0.35%36.033Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.805B-0.03%6.189Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.138B4.04%482.357Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.836B-0.92%236.377Kบริการผู้บริโภค2
2.988B-0.29%148.674Kการผลิตของผู้ผลิต19
51.655B-0.47%968.872Kบริการผู้บริโภค6
953.437M0.00%200การค้าปลีก1
685.574M1.24%49.510Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
153.644M0.74%132.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
70.093B-0.09%388.508Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
981.743M-0.09%29.878Kบริการเชิงพาณิชย์6
116.928M-6.52%263.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
596.555M0.00%359.530Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M0.00%303.293Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.476B-0.83%122.668Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.156B-1.11%536.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.690B0.03%212.825Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%870.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
181.044M-2.53%66.621Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
786.629M-1.77%224.116Kการค้าปลีก2
548.619M-0.40%1.900Kการค้าปลีก1
94.148B-0.36%459.456Kสาธารณูปโภค5
2.167B-0.65%6.262Mการผลิตของผู้ผลิต8
4.114B0.88%853.649Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.905B3.25%922.364Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.030B-0.37%63.928Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
61.813M3.73%76.891Kบริการการกระจายสินค้า2
253.707M0.00%10.000Kการค้าปลีก1
2.914B0.13%171.133Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.008B-0.04%1.417Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
882.387M0.29%196.357Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.603B-1.02%61.804Kการเงิน4
1.467B-0.02%17.828Kการเงิน7
669.169M-0.44%16.734Kบริการการกระจายสินค้า2
3.607B0.76%141.452Kการค้าปลีก2
34.241B-0.21%299สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.028B-0.13%4.178Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.800B0.38%301.305Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.482B0.89%1.821Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.570B0.72%145.200Kสาธารณูปโภค1
2.584B-0.16%97.380Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.616B0.83%1.340Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
50.495B0.67%1.306Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.382B-1.19%119.049Kบริการผู้บริโภค7
951.582M1.00%357.605Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.117B-0.12%207.377Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.847B0.81%1.235Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.107B0.46%223.841Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.624B0.12%2.590Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.175B-2.12%3.051Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.108B-0.34%134.345Kการเงิน8
127.615M0.00%211.206Kอื่นๆ2
53.873B-0.03%215.840Kการเงิน2
95.635B-0.29%53.592Kการสื่อสาร3
37.597B-0.03%80.130Kระบบขนส่ง6
1.081B0.87%78.300Kบริการการกระจายสินค้า1
32.644B5.11%9.330Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.526B0.00%82.182Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.609B0.33%575.368Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.041B-1.16%2.151Mอื่นๆ2
1.446B0.26%534.456Kบริการเชิงพาณิชย์8
17.163B1.20%1.066Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.747B0.17%229.161Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
420.986M0.00%373.100Kการเงิน1
425.954M-0.55%29.842Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.649B1.23%58.400Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.727B-0.45%2.634Mแร่พลังงาน2
2.578B-0.33%22.446Kแร่พลังงาน2
38.038B0.73%4.102Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
640.716M-1.22%1.200Mบริการผู้บริโภค9
337.085M2.01%4.111Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
860.121M2.68%1.960Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
38.641B0.44%570.864Kระบบขนส่ง16
1.664B0.34%1.290Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
202.500M-1.36%100.200Kบริการเชิงพาณิชย์1
103.915M5.10%219.104Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.527B-0.49%49.654Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
321.043M2.19%29.600Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.833B-0.28%60.442Kการเงิน9
113.601M-1.84%509.835Kบริการผู้บริโภค2
764.298M-1.53%995.656Kบริการผู้บริโภค3
677.463M0.76%7.733Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.787B-0.02%490.337Kการเงิน68
29.740B-0.02%97.222Kการเงิน17
378.340M2.05%2.440Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
280.166B-0.00%356.695Kการเงิน9
905.190M-3.44%140.996Kบริการผู้บริโภค4
16.153B-0.06%792.104Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.287B0.00%3.400Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.266B0.05%394.469Kการค้าปลีก6
6.726B-1.32%266.075Kการสื่อสาร7
2.368B-0.98%369.909Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
838.063M-0.65%413.683Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
969.319M2.07%8.274Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.912B-3.15%964.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.879B-0.12%476.741Kระบบขนส่ง3
2.613B0.69%292.367Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.597B0.62%59.329Kสาธารณูปโภค4
70.011B0.12%398.930Kบริการการกระจายสินค้า31
42.290B-2.67%168.966Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ