อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
140.194M0.000.74%277.716Kบริการเชิงพาณิชย์5
259.927M0.00-2.22%750.700Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
179.536B1.370.51%1.419Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.499B2.14-1.01%1.001Mระบบขนส่ง6
6.136B62.093.81%6.170Mระบบขนส่ง2
404.562M1.97-0.31%542.875Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.141B0.35-1.53%2.738Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.201B2.99-2.22%272.961Kการค้าปลีก2
1.320B4.02-1.50%74.567Kการผลิตของผู้ผลิต10
350.102M1.241.71%42.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
16.425B3.510.59%38.553Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
13.115B1.73-1.52%85.323Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.031B3.32-0.71%24.804Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
7.356B5.320.00%495.333Kบริการผู้บริโภค2
3.030B1.570.41%292.736Kการผลิตของผู้ผลิต19
49.323B2.730.49%4.697Mบริการผู้บริโภค6
946.861M3.470.00%16.700Kการค้าปลีก1
736.518M0.38-0.32%200.919Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
126.125M0.002.73%422.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
71.610B4.140.89%1.034Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
990.830M4.82-1.10%146.005Kบริการเชิงพาณิชย์6
136.416M0.00-5.36%1.651Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
569.490M4.39-1.17%1.117Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M0.000.00%968.686Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
7.969B1.450.17%178.630Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.120B1.87-1.14%103.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.657B2.34-0.21%485.622Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.000.00%1.826Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
195.394M0.00-1.81%27.437Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
859.943M0.00-1.08%1.519Mการค้าปลีก2
555.150M2.35-0.78%8.600Kการค้าปลีก1
93.644B4.39-0.29%2.730Mสาธารณูปโภค5
1.822B1.15-1.77%9.161Mการผลิตของผู้ผลิต8
3.708B2.532.13%2.020Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.735B0.330.20%1.635Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
4.285B0.891.07%104.773Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
56.123M0.005.94%37.802Kบริการการกระจายสินค้า2
241.392M4.080.00%17.000Kการค้าปลีก1
2.903B5.41-0.39%360.746Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
58.203B2.130.45%12.885Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
852.451M2.790.24%535.621Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.874B3.470.28%180.962Kการเงิน4
1.495B1.96-1.99%128.862Kการเงิน7
705.886M5.630.00%41.567Kบริการการกระจายสินค้า2
3.728B2.260.38%280.891Kการค้าปลีก2
34.007B1.930.07%19.643Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.329B1.92-1.25%3.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.691B1.80-0.25%512.261Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.488B1.361.71%3.275Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.441B5.15-1.87%431.700Kสาธารณูปโภค1
2.619B3.38-0.60%125.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.602B0.78-0.31%3.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
48.468B0.55-0.58%1.875Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.490B3.12-0.54%163.939Kบริการผู้บริโภค7
—%บริการผู้บริโภค
999.297M3.230.91%401.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.131B3.34-0.56%934.712Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.719B1.45-0.47%1.216Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.341B2.18-0.58%217.104Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.183B1.31-0.37%9.418Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1.870B0.88-1.87%413.463Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
9.926B2.990.29%225.882Kการเงิน8
99.029M0.000.89%23.035Kอื่นๆ2
53.586B2.80-0.29%191.037Kการเงิน2
89.451B3.960.22%559.026Kการสื่อสาร3
38.210B3.533.02%1.728Mระบบขนส่ง6
1.621B3.50-0.48%45.709Kบริการการกระจายสินค้า2
30.681B1.55-0.21%1.047Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.419B1.960.48%1.128Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
22.324B1.630.02%270.233Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.049B3.263.41%347.700Kอื่นๆ2
1.398B1.511.39%1.001Mบริการเชิงพาณิชย์8
16.405B2.16-0.35%911.777Kการผลิตของผู้ผลิต25
10.739B1.060.27%1.291Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
417.227M5.410.00%518.700Kการเงิน1
458.208M0.00-0.50%81.604Kการผลิตของผู้ผลิต4
33.520B4.25-0.35%1.046Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.685B0.00-1.09%7.137Mแร่พลังงาน2
2.600B2.081.13%72.130Kแร่พลังงาน2
37.594B0.63-0.29%6.804Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
646.098M2.052.21%2.425Mบริการผู้บริโภค8
309.128M2.040.90%240.998Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
865.086M4.45-0.57%164.633Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
39.521B2.60-0.89%2.735Mระบบขนส่ง16
1.642B0.370.22%3.228Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
196.990M2.80-0.70%3.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
100.693M0.001.07%271.172Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.069B0.49-1.21%53.962Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
323.835M3.021.29%23.600Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
233.493M0.0011.11%11.892Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
16.067B2.46-0.48%121.223Kการเงิน9
103.124M0.472.03%372.387Kบริการผู้บริโภค2
782.745M10.79-2.96%1.333Mบริการผู้บริโภค3
706.346M5.030.49%16.759Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
60.147B2.52-0.27%2.282Mการเงิน68
29.953B4.57-0.12%448.771Kการเงิน17
363.670M2.981.65%3.117Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
276.845B5.160.17%2.887Mการเงิน9
684.993M2.09-0.73%88.743Kบริการผู้บริโภค3
16.105B2.770.45%3.815Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.462B4.730.68%15.300Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.243B4.66-0.10%493.846Kการค้าปลีก6
6.675B1.920.10%633.029Kการสื่อสาร7
2.263B0.85-1.70%1.985Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
869.294M0.23-0.16%1.370Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
984.154M0.25-0.24%864.823Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.174B9.030.14%225.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.794B0.870.07%938.995Kระบบขนส่ง3
2.384B1.611.37%368.673Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.663B5.01-0.16%238.304Kสาธารณูปโภค4
69.692B3.36-0.09%715.030Kบริการการกระจายสินค้า30
38.700B2.25-0.47%597.218Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ