อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
268.522M-2.30%895.587Kบริการเชิงพาณิชย์6
259.651M-2.27%2.712Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
180.607B0.23%3.432Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.477B-1.95%1.336Mระบบขนส่ง6
6.278B-1.93%8.825Mระบบขนส่ง2
437.433M-0.67%302.216Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.852B0.70%2.023Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.199B6.97%2.777Mการค้าปลีก2
1.358B-0.44%123.935Kการผลิตของผู้ผลิต10
341.931M-0.00%64.107Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.307B1.09%132.812Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.783B0.17%813.432Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.163B-2.18%403.645Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.743B1.38%1.362Mบริการผู้บริโภค2
2.976B0.40%454.046Kการผลิตของผู้ผลิต19
51.476B0.35%2.994Mบริการผู้บริโภค6
951.793M0.17%1.000Kการค้าปลีก1
695.449M-1.42%1.164Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
159.377M-3.60%787.200Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
70.483B-0.55%1.832Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
987.401M-0.57%143.742Kบริการเชิงพาณิชย์6
109.620M6.67%6.282Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
596.555M0.00%1.093Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
176.016M0.85%1.225Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.403B0.86%325.999Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.144B0.56%703.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.666B0.42%386.370Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%2.445Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
170.407M6.24%107.782Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
821.291M-4.22%263.438Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%5.200Kการค้าปลีก1
94.185B-0.04%4.181Mสาธารณูปโภค5
2.163B0.19%11.885Mการผลิตของผู้ผลิต8
4.147B-0.81%3.838Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.871B0.87%4.300Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.014B0.33%1.482Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
61.813M-0.00%47.963Kบริการการกระจายสินค้า2
266.023M-4.63%3.000Kการค้าปลีก1
2.909B0.17%4.224Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
59.647B0.60%7.152Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
896.410M-1.56%1.075Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.620B-0.37%99.574Kการเงิน4
1.469B-0.12%62.384Kการเงิน7
669.169M-0.00%92.214Kบริการการกระจายสินค้า2
3.593B0.39%1.051Mการค้าปลีก2
34.218B0.07%85.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.054B-0.84%12.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.703B1.45%1.266Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.481B0.01%2.020Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.582B-0.36%126.000Kสาธารณูปโภค1
2.575B0.35%240.751Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.614B0.12%1.023Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
50.048B0.89%3.034Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.392B-0.23%126.340Kบริการผู้บริโภค7
949.925M0.17%278.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.101B0.40%601.560Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.815B0.67%1.141Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.099B0.13%289.287Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.605B0.17%7.287Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.228B-2.40%7.930Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.110B-0.03%387.508Kการเงิน8
127.615M0.00%15.535Kอื่นๆ2
54.009B-0.25%282.330Kการเงิน2
94.231B1.49%7.933Mการสื่อสาร3
37.461B0.36%4.391Mระบบขนส่ง6
1.076B0.44%41.400Kบริการการกระจายสินค้า1
32.446B0.61%5.096Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.464B1.44%2.889Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.692B-0.34%4.270Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.041B-0.02%185.589Kอื่นๆ2
1.438B0.42%630.386Kบริการเชิงพาณิชย์8
16.954B1.15%5.169Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.649B0.92%1.053Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
424.744M-0.88%1.792Mการเงิน1
429.376M-0.85%265.914Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.649B0.00%758.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.735B-0.46%5.743Mแร่พลังงาน2
2.587B-0.35%85.095Kแร่พลังงาน2
38.233B-0.59%23.187Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
643.804M-0.48%432.593Kบริการผู้บริโภค9
348.804M-3.36%1.240Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
868.865M-1.01%359.509Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
39.048B-1.04%970.611Kระบบขนส่ง16
1.692B-1.70%3.791Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M1.38%91.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
103.915M0.00%289.240Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.514B0.36%174.288Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
321.043M0.00%24.400Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.769B0.40%738.627Kการเงิน9
111.506M1.88%5.107Mบริการผู้บริโภค2
758.494M0.77%1.149Mบริการผู้บริโภค3
682.836M-0.79%21.654Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
60.089B-0.51%1.891Mการเงิน68
29.717B0.08%1.917Mการเงิน17
386.081M-2.01%177.570Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
279.684B0.17%4.592Mการเงิน9
921.110M-1.73%1.322Mบริการผู้บริโภค4
16.109B0.27%5.390Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.287B0.00%490.800Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.276B-0.12%683.259Kการค้าปลีก6
6.652B1.11%682.688Kการสื่อสาร7
2.311B2.40%2.915Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
850.337M-1.44%2.113Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
985.517M-1.68%5.225Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.009B-2.42%1.205Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.879B-0.00%2.200Mระบบขนส่ง3
2.620B-0.27%1.251Mการผลิตของผู้ผลิต9
2.595B0.10%381.473Kสาธารณูปโภค4
68.350B2.43%3.844Mบริการการกระจายสินค้า31
40.096B5.47%29.817Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ