อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
140.194M0.001.59%185.487Kบริการเชิงพาณิชย์5
259.927M0.00-2.22%462.100Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
179.536B1.370.23%549.664Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.499B2.140.43%391.338Kระบบขนส่ง6
6.136B62.090.54%2.535Mระบบขนส่ง2
404.562M1.97-0.31%541.434Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.141B0.35-0.98%2.172Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.201B2.99-0.47%108.364Kการค้าปลีก2
1.320B4.02-1.35%31.204Kการผลิตของผู้ผลิต10
350.102M1.241.25%39.574Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
16.425B3.510.48%22.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
13.115B1.73-0.46%11.154Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.031B3.32-1.38%14.663Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
7.356B5.32-0.71%102.257Kบริการผู้บริโภค2
3.030B1.570.88%204.620Kการผลิตของผู้ผลิต19
49.323B2.730.33%2.443Mบริการผู้บริโภค6
946.861M3.47-1.04%13.500Kการค้าปลีก1
736.518M0.380.33%256.779Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
126.125M0.002.73%319.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
71.610B4.140.54%369.530Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
990.830M4.82-1.36%66.528Kบริการเชิงพาณิชย์6
136.416M0.00-0.89%1.215Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
569.490M4.39-0.59%515.848Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M0.000.00%891.080Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
7.969B1.45-0.15%98.613Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.120B1.870.00%20.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.657B2.34-0.73%275.752Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.000.00%1.257Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
195.394M0.000.00%21.558Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
859.943M0.00-1.71%1.456Mการค้าปลีก2
555.150M2.351.19%36.800Kการค้าปลีก1
93.644B4.39-0.37%1.315Mสาธารณูปโภค5
1.822B1.15-0.54%6.764Mการผลิตของผู้ผลิต8
3.708B2.531.19%842.037Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.735B0.33-0.23%771.858Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
4.285B0.890.48%38.179Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
56.123M0.004.99%21.628Kบริการการกระจายสินค้า2
241.392M4.080.00%3.000Kการค้าปลีก1
2.903B5.41-0.49%187.469Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
58.203B2.130.00%7.840Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
852.451M2.790.69%233.117Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.874B3.470.09%70.925Kการเงิน4
1.495B1.96-1.00%94.490Kการเงิน7
705.886M5.63-0.41%16.892Kบริการการกระจายสินค้า2
3.728B2.260.00%158.794Kการค้าปลีก2
34.007B1.930.07%4.786Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.329B1.920.19%3.842Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.691B1.800.01%257.485Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.488B1.360.34%1.417Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.441B5.15-2.99%194.300Kสาธารณูปโภค1
2.619B3.38-0.84%88.575Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.602B0.78-0.14%2.916Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
48.468B0.55-0.74%570.835Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.490B3.12-0.16%27.076Kบริการผู้บริโภค7
—%บริการผู้บริโภค
999.297M3.230.20%167.581Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.131B3.34-0.32%735.307Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.719B1.45-0.24%922.279Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.341B2.18-0.39%161.437Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.183B1.31-0.37%6.196Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1.870B0.88-1.74%286.069Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
9.926B2.990.19%61.573Kการเงิน8
99.029M0.000.89%9.859Kอื่นๆ2
53.586B2.80-0.01%58.011Kการเงิน2
89.451B3.960.39%165.505Kการสื่อสาร3
38.210B3.532.10%411.568Kระบบขนส่ง6
1.621B3.50-0.32%18.219Kบริการการกระจายสินค้า2
30.681B1.55-0.45%486.361Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.419B1.960.48%586.405Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
22.324B1.630.23%83.167Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.049B3.263.01%192.574Kอื่นๆ2
1.398B1.511.90%434.970Kบริการเชิงพาณิชย์8
16.405B2.160.40%666.205Kการผลิตของผู้ผลิต25
10.739B1.06-0.26%284.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
417.227M5.41-0.90%354.300Kการเงิน1
458.208M0.00-1.00%35.713Kการผลิตของผู้ผลิต4
33.520B4.25-1.53%197.800Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.685B0.00-0.94%3.602Mแร่พลังงาน2
2.600B2.080.50%41.883Kแร่พลังงาน2
37.594B0.63-0.74%4.433Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
646.098M2.052.21%553.682Kบริการผู้บริโภค8
309.128M2.042.13%159.763Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
865.086M4.450.35%104.686Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
39.521B2.60-0.96%1.323Mระบบขนส่ง16
1.642B0.370.06%1.267Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
196.990M2.80-0.70%3.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
100.693M0.001.07%226.835Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.069B0.49-0.49%27.718Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
323.835M3.020.43%10.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
233.493M0.000.00%300.000Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
16.067B2.46-0.54%33.053Kการเงิน9
103.124M0.472.03%291.968Kบริการผู้บริโภค2
782.745M10.79-1.41%906.604Kบริการผู้บริโภค3
706.346M5.030.55%8.536Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
60.147B2.52-0.01%1.448Mการเงิน68
29.953B4.570.19%185.252Kการเงิน17
363.670M2.982.13%2.909Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
276.845B5.160.18%1.225Mการเงิน9
684.993M2.09-1.05%43.199Kบริการผู้บริโภค3
16.105B2.77-0.02%1.993Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.462B4.731.01%12.100Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.243B4.66-0.00%168.293Kการค้าปลีก6
6.675B1.920.23%275.533Kการสื่อสาร7
2.263B0.85-1.24%1.094Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
869.294M0.23-0.07%933.222Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
984.154M0.250.02%616.188Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.174B9.030.14%99.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.794B0.870.26%515.634Kระบบขนส่ง3
2.384B1.610.94%187.152Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.663B5.01-0.08%197.592Kสาธารณูปโภค4
69.692B3.36-0.89%300.969Kบริการการกระจายสินค้า30
38.700B2.25-0.45%97.422Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ