อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
256.654M-0.99%1.566Mบริการเชิงพาณิชย์6
241.947M0.00%2.239Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
178.996B-2.56%2.423Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.392B1.44%2.387Mระบบขนส่ง6
5.836B-4.72%20.616Mระบบขนส่ง2
418.176M-4.26%1.410Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.002B-1.81%13.529Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.372B-1.04%395.320Kการค้าปลีก2
1.340B-0.25%102.852Kการผลิตของผู้ผลิต10
338.322M-0.34%167.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
18.106B-2.25%109.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.713B-2.58%648.458Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.180B0.80%2.262Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.669B-1.73%1.240Mบริการผู้บริโภค2
2.914B-1.64%389.057Kการผลิตของผู้ผลิต19
48.924B-2.80%13.327Mบริการผู้บริโภค6
936.998M0.00%12.700Kการค้าปลีก1
686.443M-0.84%190.733Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
149.253M-2.99%364.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
69.086B-3.41%2.164Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
983.553M-0.49%218.898Kบริการเชิงพาณิชย์6
102.312M-2.38%938.600Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
596.555M-4.17%790.033Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
170.544M-1.36%1.818Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.154B-1.93%409.308Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.084B0.00%176.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.687B-2.07%466.286Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%2.833Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
183.547M-1.96%70.815Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
795.956M-0.67%574.840Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%18.000Kการค้าปลีก1
94.084B-1.43%2.466Mสาธารณูปโภค5
2.318B-4.44%8.301Mการผลิตของผู้ผลิต9
4.180B-2.59%2.453Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4.231B-3.01%2.257Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.170B-1.36%294.201Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
81.159M-9.89%1.931Mบริการการกระจายสินค้า2
261.097M-7.55%3.900Kการค้าปลีก1
2.845B-1.64%1.528Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.373B-2.43%2.873Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
859.498M-2.87%974.003Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.524B1.85%773.345Kการเงิน4
1.458B-0.17%46.956Kการเงิน7
672.072M-1.73%58.956Kบริการการกระจายสินค้า2
3.584B-1.12%498.924Kการค้าปลีก2
34.361B-0.68%16.850Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.835B-2.26%43.846Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.783B-2.00%812.468Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.457B-3.49%4.235Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.531B0.00%46.200Kสาธารณูปโภค1
2.574B-0.96%115.729Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.605B-2.42%1.051Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
51.890B1.91%3.142Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.375B-2.80%145.461Kบริการผู้บริโภค7
957.432M8.28%4.373Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.087B-2.05%922.660Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.939B-2.99%1.306Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.024B0.53%756.745Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.638B-2.77%9.568Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.115B-2.80%1.324Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.052B-1.49%518.968Kการเงิน8
120.842M-0.69%37.357Kอื่นๆ2
51.672B-1.83%303.094Kการเงิน2
92.908B-1.12%1.162Mการสื่อสาร3
37.202B-2.95%3.788Mระบบขนส่ง6
1.114B2.12%258.300Kบริการการกระจายสินค้า1
36.849B6.94%20.916Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.595B4.75%6.733Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.348B-3.02%2.412Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.037B-1.59%35.464Kอื่นๆ2
1.448B-2.11%886.030Kบริการเชิงพาณิชย์8
17.789B0.29%3.764Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.444B-3.99%584.609Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
413.468M-4.55%2.510Mการเงิน1
424.672M0.16%901.716Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.451B-0.85%184.800Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.693B-4.87%12.823Mแร่พลังงาน2
2.506B-2.71%143.112Kแร่พลังงาน2
38.488B-4.25%16.842Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
651.626M0.34%10.041Mบริการผู้บริโภค9
335.006M3.08%2.936Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
935.905M4.35%20.847Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
38.075B-2.95%2.629Mระบบขนส่ง16
1.678B-3.57%4.105Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M-1.38%10.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
109.210M-3.41%245.197Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.501B0.13%2.006Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
326.627M3.85%210.700Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.328B-2.41%723.918Kการเงิน9
105.219M-1.99%880.920Kบริการผู้บริโภค2
749.540M-3.73%274.105Kบริการผู้บริโภค3
685.163M1.07%7.075Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.273B-2.07%1.565Mการเงิน68
29.830B-0.49%677.530Kการเงิน17
375.688M-2.98%1.024Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
275.808B-1.14%5.354Mการเงิน9
896.780M-4.25%458.206Kบริการผู้บริโภค4
16.681B-3.88%5.783Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.279B0.73%60.600Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.127B-1.35%785.380Kการค้าปลีก6
6.623B-1.21%502.482Kการสื่อสาร7
2.326B-3.56%1.330Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
830.918M-3.27%664.350Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1.005B2.67%6.426Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.181B-6.28%2.462Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.818B-1.93%1.721Mระบบขนส่ง3
2.639B-3.43%696.463Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.519B-1.00%73.659Kสาธารณูปโภค4
69.303B-1.77%661.530Kบริการการกระจายสินค้า31
38.894B-0.48%392.900Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ