อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
262.347M-1.40%846.374Kบริการเชิงพาณิชย์6
253.749M-2.27%2.712Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
181.025B0.24%3.444Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.449B-1.94%1.334Mระบบขนส่ง6
6.157B-1.93%8.825Mระบบขนส่ง2
434.489M-0.67%302.575Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.872B0.73%2.076Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.353B6.98%2.783Mการค้าปลีก2
1.352B-0.44%124.086Kการผลิตของผู้ผลิต10
341.931M-0.00%64.107Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.495B1.09%132.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.805B0.17%813.447Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.138B-2.15%403.219Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.836B1.39%1.363Mบริการผู้บริโภค2
2.988B0.48%457.456Kการผลิตของผู้ผลิต19
51.655B0.35%2.998Mบริการผู้บริโภค6
953.437M0.17%1.000Kการค้าปลีก1
685.574M-1.41%1.162Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
153.644M-3.60%787.200Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
70.093B-0.55%1.840Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
981.743M-0.57%142.663Kบริการเชิงพาณิชย์6
233.856M6.67%6.282Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
596.555M0.00%1.093Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M0.85%1.216Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.476B0.89%324.560Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.156B0.56%703.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.690B0.45%385.825Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%2.445Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
181.044M6.44%111.267Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
786.629M-4.20%264.882Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%5.200Kการค้าปลีก1
94.148B-0.04%4.176Mสาธารณูปโภค5
2.167B0.21%11.958Mการผลิตของผู้ผลิต8
4.114B-0.78%3.804Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.905B0.89%4.296Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.030B0.34%1.465Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
61.813M-0.00%47.963Kบริการการกระจายสินค้า2
253.707M-4.63%3.000Kการค้าปลีก1
2.914B0.18%4.300Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.008B0.63%7.176Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
882.387M-1.55%1.074Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.603B-0.36%99.966Kการเงิน4
1.467B-0.11%63.164Kการเงิน7
669.169M-0.00%92.214Kบริการการกระจายสินค้า2
3.607B0.39%1.053Mการค้าปลีก2
34.241B0.07%85.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.028B-0.84%12.180Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.800B1.50%1.298Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.482B0.03%2.050Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.570B-0.36%126.000Kสาธารณูปโภค1
2.584B0.36%243.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.616B0.12%1.027Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
50.495B0.89%3.034Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.382B-0.22%131.551Kบริการผู้บริโภค7
951.582M0.18%282.977Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.117B0.41%609.391Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.847B0.70%1.151Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.107B0.32%288.713Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.624B0.20%7.301Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.175B-2.12%7.502Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.108B-0.02%385.447Kการเงิน8
127.615M0.00%15.535Kอื่นๆ2
53.873B-0.25%282.770Kการเงิน2
95.635B1.49%7.932Mการสื่อสาร3
37.597B0.37%4.391Mระบบขนส่ง6
1.081B0.44%41.400Kบริการการกระจายสินค้า1
32.644B0.61%5.110Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.526B1.44%2.895Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.609B-0.33%4.261Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.041B-0.01%185.771Kอื่นๆ2
1.445B0.43%627.990Kบริการเชิงพาณิชย์8
17.149B1.18%5.265Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.747B0.94%1.048Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
420.986M-0.88%1.792Mการเงิน1
425.736M-0.84%263.136Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.649B0.00%758.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.727B-0.46%5.745Mแร่พลังงาน2
2.578B-0.35%84.933Kแร่พลังงาน2
38.034B-0.53%23.147Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
640.716M-0.47%434.218Kบริการผู้บริโภค9
337.085M-3.31%1.241Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
860.121M-1.00%356.331Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
38.641B-1.03%956.047Kระบบขนส่ง16
1.664B-1.68%3.784Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
202.500M1.38%91.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
103.915M0.00%289.240Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.527B0.38%180.925Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
321.043M0.00%24.400Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.833B0.41%745.378Kการเงิน9
113.601M1.89%5.145Mบริการผู้บริโภค2
764.298M0.90%1.119Mบริการผู้บริโภค3
677.463M-0.78%21.482Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.787B-0.46%1.893Mการเงิน68
29.740B0.08%1.922Mการเงิน17
378.340M-1.99%176.170Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
280.166B0.17%4.588Mการเงิน9
905.190M-1.42%1.258Mบริการผู้บริโภค4
16.153B0.28%5.363Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.287B0.00%490.800Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.266B-0.12%679.348Kการค้าปลีก6
6.726B1.11%683.027Kการสื่อสาร7
2.368B2.46%2.985Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
838.063M-1.44%2.111Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
969.319M-1.55%5.280Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.912B-2.42%1.205Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.879B-0.00%2.200Mระบบขนส่ง3
2.613B-0.21%1.214Mการผลิตของผู้ผลิต9
2.597B0.10%381.911Kสาธารณูปโภค4
70.011B2.50%3.820Mบริการการกระจายสินค้า31
42.290B5.48%29.826Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ