อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.735B-0.62%3.627Mบริการเชิงพาณิชย์6
1.314B0.51%223.767Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
174.828B-0.72%986.738Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
9.136B2.78%4.948Mระบบขนส่ง8
4.300B3.59%28.263Mระบบขนส่ง2
601.401M0.56%312.837Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
2.981B-1.90%6.387Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
2.343B-1.32%850.573Kการค้าปลีก2
1.241B0.71%201.555Kการผลิตของผู้ผลิต10
213.157M0.00%105.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
20.524B1.43%777.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.828B-5.13%201.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.109B0.00%638.200Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
205.202M0.00%153.400Kบริการผู้บริโภค1
2.652B1.14%1.160Mการผลิตของผู้ผลิต18
47.146B-0.55%7.094Mบริการผู้บริโภค6
—%การค้าปลีก
670.008M-0.12%2.540Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
160.392M4.17%4.516Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
66.396B0.14%4.857Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
800.663M0.30%334.380Kบริการเชิงพาณิชย์5
886.791M1.29%35.786Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
14.550M0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
116.178M-1.28%1.446Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
8.394B1.18%1.083Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5.776B1.21%828.528Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
125.376M3.67%11.312Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
99.278M0.00%10.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
774.613M-1.89%519.993Kการค้าปลีก2
559.504M0.00%23.100Kการค้าปลีก1
93.083B0.87%4.508Mสาธารณูปโภค6
2.014B-0.47%15.000Mการผลิตของผู้ผลิต13
898.880M-0.80%1.387Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
4.153B0.32%4.963Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
3.906B0.74%895.977Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
25.900M-5.41%1.889Mบริการการกระจายสินค้า1
256.171M-1.92%3.300Kการค้าปลีก1
2.674B0.66%2.400Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
53.149B-0.37%3.668Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม64
762.854M0.00%396.341Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
5.360B2.53%558.783Kการเงิน4
1.758B0.26%757.015Kการเงิน16
1.079B3.21%201.633Kบริการการกระจายสินค้า3
3.688B-0.30%133.808Kการค้าปลีก3
33.963B-0.76%39.183Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.955B1.31%16.869Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.820B-0.05%437.743Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
4.909B0.41%1.307Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
6.430B0.67%145.536Kสาธารณูปโภค2
2.004B0.62%174.836Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
2.052B-0.27%1.949Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
52.127B-0.08%3.874Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.421B0.14%118.443Kบริการผู้บริโภค6
927.484M-0.54%600.437Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
830.740M-0.55%677.748Kการผลิตของผู้ผลิต2
6.075B1.02%2.906Mการผลิตของผู้ผลิต20
8.035B0.46%953.952Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
10.015B2.19%39.742Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.769B-0.13%2.652Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
11.015B0.09%661.814Kการเงิน10
1.274B0.00%796.743Kการเงิน2
98.223M-1.00%8.800Kอื่นๆ1
368.362M1.02%394.200Kการเงิน1
49.693B0.07%513.797Kการเงิน2
90.985B-0.13%1.910Mการสื่อสาร4
36.006B-1.26%6.549Mระบบขนส่ง5
1.138B-1.24%725.700Kบริการการกระจายสินค้า1
36.111B-1.34%11.653Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
4.628B0.00%1.147Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
23.566B1.40%2.781Mการผลิตของผู้ผลิต16
12.384B-0.27%496.793Kอื่นๆ41
7.681B0.09%749.259Kบริการเชิงพาณิชย์14
14.734B0.33%3.126Mการผลิตของผู้ผลิต18
9.958B-0.55%548.044Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4.495B-0.40%525.573Kการเงิน2
425.818M0.92%900.763Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.649B-0.12%870.600Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.568B2.88%4.332Mแร่พลังงาน2
2.582B-1.73%532.663Kแร่พลังงาน2
35.025B1.22%17.714Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
562.536M-1.08%6.888Mบริการผู้บริโภค8
368.663M-1.86%1.364Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
879.145M0.90%1.460Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
31.977B-2.03%5.240Mระบบขนส่ง14
2.795B2.16%6.391Mบริการทางด้านเทคโนโลยี18
195.612M-1.41%53.700Kบริการเชิงพาณิชย์1
5.201B-0.74%135.205Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
314.064M2.22%65.200Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.796B0.46%74.272Kการเงิน5
101.028M-1.91%153.079Kบริการผู้บริโภค2
666.344M-2.37%2.097Mบริการผู้บริโภค2
754.789M0.94%9.750Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
56.155B0.48%2.001Mการเงิน67
30.094B-0.03%1.356Mการเงิน17
422.135M-1.83%3.460Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
267.482B0.34%5.331Mการเงิน9
676.777M0.00%740.169Kบริการผู้บริโภค3
13.984B0.71%6.159Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
—%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9.195B-0.05%848.095Kการค้าปลีก8
772.355M-1.44%4.595Mการสื่อสาร6
2.580B-0.37%774.972Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
188.492M-2.14%1.596Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
789.595M0.10%1.248Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.483B4.10%2.252Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.595B-0.18%1.101Mระบบขนส่ง3
2.316B-0.82%588.173Kการผลิตของผู้ผลิต8
2.514B0.38%42.018Kสาธารณูปโภค4
65.904B-0.71%1.560Mบริการการกระจายสินค้า27
44.798B-0.48%1.206Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ