อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.734B0.02%3.894Mบริการเชิงพาณิชย์6
1.325B-0.83%546.041Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
175.743B-0.52%928.384Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
9.127B0.11%4.211Mระบบขนส่ง8
4.454B-3.47%30.074Mระบบขนส่ง2
588.735M2.15%133.551Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
2.981B-0.02%5.750Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
2.317B1.14%1.413Mการค้าปลีก2
1.237B0.31%81.606Kการผลิตของผู้ผลิต10
213.157M0.00%65.293Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
20.140B1.90%810.209Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.629B1.57%158.605Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.095B1.25%702.500Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
210.748M-2.63%584.300Kบริการผู้บริโภค1
2.656B-0.14%281.165Kการผลิตของผู้ผลิต18
47.031B0.24%5.897Mบริการผู้บริโภค6
—%การค้าปลีก
674.111M-0.61%126.182Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
155.936M2.86%880.300Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
65.983B0.63%2.046Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
795.197M0.69%322.119Kบริการเชิงพาณิชย์5
875.339M1.31%16.396Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
14.550M0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
113.199M2.63%1.253Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
8.468B-0.88%707.916Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5.733B0.75%453.857Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
135.590M-7.53%15.572Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
102.824M-3.45%47.600Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
759.950M1.93%478.628Kการค้าปลีก2
561.681M-0.39%784.900Kการค้าปลีก1
92.876B0.22%1.794Mสาธารณูปโภค6
1.979B1.69%14.535Mการผลิตของผู้ผลิต13
897.233M0.18%622.919Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
4.098B1.34%3.214Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
3.890B0.41%1.232Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
19.600M32.14%4.923Mบริการการกระจายสินค้า1
266.023M-3.70%24.800Kการค้าปลีก1
2.722B-1.76%978.447Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
53.111B0.07%3.564Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม64
773.096M-1.32%1.545Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
5.282B1.48%458.010Kการเงิน4
1.746B0.65%569.889Kการเงิน15
1.079B0.02%51.396Kบริการการกระจายสินค้า3
3.702B-0.38%523.651Kการค้าปลีก3
34.009B-0.14%13.460Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.916B1.32%16.618Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.803B0.25%1.363Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
4.949B-0.82%774.417Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
6.372B0.92%384.658Kสาธารณูปโภค2
2.015B-0.52%87.766Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
1.995B2.89%3.121Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
52.136B-0.02%8.431Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.425B-0.14%66.906Kบริการผู้บริโภค6
932.308M-0.52%1.340Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
839.940M-1.10%70.773Kการผลิตของผู้ผลิต2
5.931B2.43%3.643Mการผลิตของผู้ผลิต20
8.143B-1.33%1.835Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
9.979B0.36%31.917Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.783B-0.79%1.092Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
11.044B-0.26%2.551Mการเงิน10
1.274B0.00%923.433Kการเงิน2
96.258M2.04%2.200Kอื่นๆ1
368.362M0.00%471.400Kการเงิน1
49.520B0.35%489.321Kการเงิน2
91.291B-0.33%1.190Mการสื่อสาร4
35.918B0.24%4.152Mระบบขนส่ง5
1.138B0.00%84.500Kบริการการกระจายสินค้า1
37.385B-3.41%10.426Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
4.638B-0.22%1.160Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
23.636B-0.30%750.794Kการผลิตของผู้ผลิต16
12.352B0.26%1.282Mอื่นๆ41
7.681B-0.01%368.542Kบริการเชิงพาณิชย์14
14.744B-0.07%2.094Mการผลิตของผู้ผลิต18
9.910B0.48%707.136Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4.495B0.00%637.977Kการเงิน2
428.911M-0.72%835.520Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.412B0.73%1.422Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.581B-0.85%3.582Mแร่พลังงาน2
2.561B0.82%546.213Kแร่พลังงาน2
34.744B0.81%21.383Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
537.753M4.61%9.587Mบริการผู้บริโภค8
363.174M1.51%2.736Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
878.152M0.11%2.464Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
31.915B0.11%2.670Mระบบขนส่ง14
2.805B-0.36%1.995Mบริการทางด้านเทคโนโลยี18
195.612M0.00%50.100Kบริการเชิงพาณิชย์1
5.227B-0.52%110.691Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
312.668M0.45%53.500Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.844B-0.60%45.001Kการเงิน5
101.028M0.00%217.389Kบริการผู้บริโภค2
676.355M-1.48%1.368Mบริการผู้บริโภค2
763.511M-1.14%3.946Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
56.316B-0.29%1.437Mการเงิน67
30.116B-0.07%1.951Mการเงิน17
400.536M5.39%3.430Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
267.380B0.04%5.132Mการเงิน9
676.777M0.00%2.171Mบริการผู้บริโภค3
14.039B-0.39%8.950Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
—%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9.179B0.18%954.450Kการค้าปลีก8
737.655M4.68%11.026Mการสื่อสาร6
2.571B0.33%571.971Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
183.655M2.63%3.683Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
790.446M-0.11%1.193Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.466B0.49%1.197Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.620B-1.60%3.646Mระบบขนส่ง3
2.331B-0.67%631.373Kการผลิตของผู้ผลิต8
2.543B-1.13%1.491Mสาธารณูปโภค4
66.057B-0.23%1.029Mบริการการกระจายสินค้า27
45.315B-1.14%1.183Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ