ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4.566B-0.65%5.678Mบริการเชิงพาณิชย์7
1.330B-1.85%5.864Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
171.178B0.35%1.277Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
7.610B-0.12%583.790Kระบบขนส่ง8
3.001B3.47%73.923Mระบบขนส่ง2
498.113M-0.29%4.026Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
3.295B-0.73%7.652Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
1.654B0.00%779.895Kการค้าปลีก2
1.036B0.83%330.237Kการผลิตของผู้ผลิต10
243.074M7.35%3.502Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
14.414B-0.98%71.146Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.277B-2.09%72.168Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.129B-0.60%1.976Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
188.564M6.25%18.539Mบริการผู้บริโภค1
2.349B-0.04%1.300Mการผลิตของผู้ผลิต18
37.744B-0.52%10.378Mบริการผู้บริโภค6
678.525M-0.23%1.187Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
177.086M4.14%1.625Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
64.899B-2.05%4.906Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
784.603M1.31%575.870Kบริการเชิงพาณิชย์5
661.160M0.38%45.618Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
15.035M0.00%7.200Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
233.845M-3.09%6.733Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
6.808B-1.77%1.082Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
5.518B-0.02%513.929Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
380.329M3.00%26.317Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
95.733M-6.90%168.200Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
521.267M-2.72%45.334Mการค้าปลีก2
84.607B-1.05%6.353Mสาธารณูปโภค6
2.474B3.35%18.797Mการผลิตของผู้ผลิต13
1.217B-2.72%10.140Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
5.041B0.08%31.078Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
3.484B-1.13%787.982Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
20.300M-9.38%150.000Kบริการการกระจายสินค้า1
250.086M0.00%31.000Kการค้าปลีก1
2.683B-1.10%3.960Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
44.300B0.54%6.970Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม63
678.025M3.10%6.307Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4.104B-1.69%236.427Kการเงิน4
1.248B2.50%15.579Mการเงิน11
952.046M-0.60%145.184Kบริการการกระจายสินค้า2
3.165B0.45%2.086Mการค้าปลีก3
32.813B0.29%52.738Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.902B-1.48%199.950Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
7.022B-0.07%911.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
4.333B0.14%5.815Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
5.909B0.48%662.046Kสาธารณูปโภค2
1.727B-0.72%693.487Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
1.948B0.01%3.562Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
47.741B1.27%4.117Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.980B0.54%1.123Mบริการผู้บริโภค6
1.739B-0.54%3.557Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
693.780M-0.66%408.347Kการผลิตของผู้ผลิต2
6.645B-0.86%8.815Mการผลิตของผู้ผลิต20
8.862B2.38%4.206Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
10.954B0.28%35.273Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
2.146B0.10%1.465Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
8.734B-1.51%4.079Mการเงิน8
961.129M-0.12%2.764Mการเงิน2
75.631M0.00%5.000Kอื่นๆ1
248.081M1.54%1.519Mการเงิน1
45.574B0.54%808.151Kการเงิน2
91.423B0.66%2.498Mการสื่อสาร4
35.907B-0.02%6.771Mระบบขนส่ง5
1.342B0.00%98.900Kบริการการกระจายสินค้า1
135.410B3.98%23.210Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
3.778B-0.56%2.461Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
23.052B0.72%963.888Kการผลิตของผู้ผลิต16
10.723B0.16%1.843Mอื่นๆ40
7.954B-1.77%411.610Kบริการเชิงพาณิชย์13
24.826B3.45%13.561Mการผลิตของผู้ผลิต18
7.225B-2.03%2.268Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4.207B-0.68%726.938Kการเงิน2
616.166M-0.12%1.259Mการผลิตของผู้ผลิต4
33.045B0.12%1.311Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.070B-1.94%25.825Mแร่พลังงาน2
2.065B-0.82%346.660Kแร่พลังงาน2
30.022B-0.30%17.919Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
542.533M-1.12%12.290Mบริการผู้บริโภค7
299.433M-2.66%1.058Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
2.490B-2.33%45.876Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
26.862B-3.47%1.592Mระบบขนส่ง14
3.069B0.59%17.223Mบริการทางด้านเทคโนโลยี17
195.624M-2.07%10.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
4.914B-1.81%1.711Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
324.467M-0.86%53.500Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.113B-0.92%162.978Kการเงิน5
99.260M4.49%19.561Mบริการผู้บริโภค2
560.903M-3.49%513.453Kบริการผู้บริโภค2
691.358M-0.39%26.729Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
46.369B-0.07%2.584Mการเงิน67
27.282B0.03%889.382Kการเงิน17
290.570M-2.86%4.968Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
245.666B0.05%5.880Mการเงิน9
693.626M4.78%2.751Mบริการผู้บริโภค3
15.721B-2.40%10.151Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
7.835B-0.72%1.176Mการค้าปลีก9
657.071M0.14%1.082Mการสื่อสาร5
2.104B-0.54%1.751Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
162.716M-1.44%2.130Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
985.113M-0.72%12.028Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.021B-0.38%1.011Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.275B-1.58%3.713Mระบบขนส่ง3
1.675B-0.82%417.770Kการผลิตของผู้ผลิต8
2.413B-0.20%211.807Kสาธารณูปโภค4
63.448B1.67%1.466Mบริการการกระจายสินค้า26
38.078B-0.23%4.724Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ