อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
238.999M0.50%532.184Kบริการเชิงพาณิชย์6
241.947M-2.44%2.094Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
174.577B0.46%2.201Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.380B3.17%10.466Mระบบขนส่ง6
5.614B-1.56%9.236Mระบบขนส่ง2
400.373M2.17%1.425Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.037B-0.38%9.411Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.326B0.40%577.427Kการค้าปลีก2
1.312B-1.31%33.051Kการผลิตของผู้ผลิต10
337.183M-0.21%11.734Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.692B2.07%234.738Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.407B-0.35%166.655Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.182B-0.45%377.828Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.606B-0.08%177.517Kบริการผู้บริโภค2
2.864B-0.88%202.323Kการผลิตของผู้ผลิต19
47.389B1.32%5.211Mบริการผู้บริโภค6
936.998M0.35%2.500Kการค้าปลีก1
699.519M4.34%513.543Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
142.570M1.56%50.600Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
66.493B-0.56%1.281Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
978.758M-0.64%168.675Kบริการเชิงพาณิชย์6
102.312M-2.38%2.153Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
568.364M0.36%600.740Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
168.224M-2.26%1.065Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.065B2.54%243.935Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.084B1.73%166.900Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.558B0.65%368.498Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%2.750Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
183.547M-3.86%97.226Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
785.285M0.00%139.107Kการค้าปลีก2
550.796M-1.19%43.200Kการค้าปลีก1
92.808B-1.12%5.091Mสาธารณูปโภค5
2.195B0.66%7.681Mการผลิตของผู้ผลิต9
4.053B1.78%2.586Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4.816B75.98%2.667Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.095B2.53%754.439Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
73.832M-0.22%899.509Kบริการการกระจายสินค้า2
241.392M2.04%11.500Kการค้าปลีก1
2.797B-1.42%239.704Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
59.025B-0.01%2.623Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
830.192M1.84%583.644Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.582B0.80%312.042Kการเงิน4
1.453B-0.05%20.047Kการเงิน7
666.266M0.00%57.127Kบริการการกระจายสินค้า2
3.567B-0.39%704.272Kการค้าปลีก2
34.103B0.00%70.392Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.778B-0.16%15.006Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.649B1.09%345.093Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.247B1.41%2.398Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.531B0.00%156.700Kสาธารณูปโภค1
2.653B-0.31%67.453Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.572B0.80%495.908Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
52.802B-1.50%8.769Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.279B-1.29%93.763Kบริการผู้บริโภค7
1.062B-4.86%2.612Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.029B-0.68%2.628Mการผลิตของผู้ผลิต4
4.791B0.80%534.899Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.096B-0.93%489.098Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.284B0.65%5.448Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.042B2.93%3.276Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
9.843B0.97%322.865Kการเงิน8
119.962M0.00%13.209Kอื่นๆ2
50.685B0.09%1.193Mการเงิน2
91.712B0.13%1.510Mการสื่อสาร3
36.778B-0.47%3.314Mระบบขนส่ง6
1.138B-1.66%70.400Kบริการการกระจายสินค้า1
39.166B-3.24%20.725Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.809B-2.23%3.924Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
23.627B0.14%792.357Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.021B1.18%174.713Kอื่นๆ2
1.422B-1.05%1.231Mบริการเชิงพาณิชย์8
17.860B-0.52%4.070Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.027B0.12%689.398Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
390.915M0.96%480.900Kการเงิน1
431.286M-0.32%824.735Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.253B0.49%315.500Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.618B0.83%3.123Mแร่พลังงาน2
2.430B1.05%79.014Kแร่พลังงาน2
36.793B0.53%9.889Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
655.753M2.27%26.478Mบริการผู้บริโภค9
348.138M-2.59%1.062Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
994.070M-1.95%8.855Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
37.020B1.24%1.654Mระบบขนส่ง16
1.626B0.41%2.299Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
196.990M-1.38%20.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
107.062M0.00%194.493Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.553B-1.11%327.649Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
332.210M-2.94%165.300Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.030B0.22%312.276Kการเงิน9
103.124M0.00%383.441Kบริการผู้บริโภค2
728.979M0.65%1.064Mบริการผู้บริโภค3
689.058M-0.69%3.483Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
58.050B0.36%1.097Mการเงิน68
29.750B-0.58%2.101Mการเงิน17
364.483M-5.70%2.418Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
272.174B0.21%5.621Mการเงิน9
888.227M-3.89%448.091Kบริการผู้บริโภค4
15.984B2.25%7.049Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.304B-1.08%29.600Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.006B-0.01%504.533Kการค้าปลีก6
6.475B2.78%712.808Kการสื่อสาร7
2.224B1.47%1.131Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
826.886M-0.83%643.267Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1.025B-2.43%5.437Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
2.947B8.91%6.482Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.781B0.00%891.114Kระบบขนส่ง3
2.551B1.71%1.313Mการผลิตของผู้ผลิต9
2.476B0.22%295.916Kสาธารณูปโภค4
68.253B-1.19%640.174Kบริการการกระจายสินค้า31
38.618B2.86%1.770Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ