ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4.903B0.59%592.754Kบริการเชิงพาณิชย์6
1.326B0.59%381.264Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
175.665B0.03%1.946Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
7.167B-1.26%1.127Mระบบขนส่ง8
2.676B-1.23%20.832Mระบบขนส่ง2
926.201M3.00%19.107Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
4.581B1.81%30.930Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
1.846B0.00%1.017Mการค้าปลีก2
1.487B0.57%714.267Kการผลิตของผู้ผลิต9
316.156M3.41%22.904Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
13.653B-0.04%138.091Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
11.929B0.74%215.177Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
2.436B-1.15%2.000Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
338.306M7.02%28.895Mบริการผู้บริโภค1
4.051B0.36%8.301Mการผลิตของผู้ผลิต19
36.734B-0.48%7.072Mบริการผู้บริโภค6
900.212M0.46%942.985Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
270.663M0.89%793.200Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
77.520B-0.23%2.179Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
1.412B0.38%1.189Mบริการเชิงพาณิชย์5
608.921M4.05%21.701Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
28.615M-6.35%141.800Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
239.058M0.94%3.537Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
7.503B0.55%2.918Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
6.749B0.24%607.381Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
230.189M-0.35%1.653Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
120.552M3.03%130.200Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
434.678M-4.39%8.890Mการค้าปลีก2
74.216B-0.87%8.495Mสาธารณูปโภค6
3.660B-0.93%2.482Mการผลิตของผู้ผลิต14
1.612B2.55%13.704Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
8.330B2.81%14.275Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
4.840B-0.92%5.693Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
17.500M0.00%67.000Kบริการการกระจายสินค้า1
280.968M-0.86%47.900Kการค้าปลีก1
3.165B-0.07%3.036Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
48.417B0.90%9.853Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม65
889.147M1.24%12.403Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4.667B0.56%58.594Kการเงิน4
1.929B-0.71%3.941Mการเงิน14
1.217B0.52%50.452Kบริการการกระจายสินค้า3
3.063B-1.44%1.130Mการค้าปลีก3
32.361B0.36%110.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.432B0.00%39.210Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.793B-0.66%587.234Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.868B0.67%2.714Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
5.783B-0.52%1.961Mสาธารณูปโภค2
3.027B0.26%1.555Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
2.242B1.95%1.841Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
46.965B-1.87%1.682Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.728B0.17%220.433Kบริการผู้บริโภค6
2.486B2.44%52.840Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
931.968M-1.24%933.745Kการผลิตของผู้ผลิต2
10.515B1.75%11.395Mการผลิตของผู้ผลิต20
12.309B-0.94%2.532Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
7.295B0.42%19.332Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
2.645B-2.32%1.063Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
11.767B0.18%2.609Mการเงิน9
974.445M-1.52%6.432Mการเงิน2
98.223M0.00%900อื่นๆ1
311.980M-1.19%501.300Kการเงิน1
54.862B0.09%793.187Kการเงิน2
92.802B-0.73%4.767Mการสื่อสาร4
29.474B-0.86%3.706Mระบบขนส่ง5
1.644B1.17%129.500Kบริการการกระจายสินค้า1
110.690B4.49%32.991Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.609B1.56%624.422Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
40.213B-0.12%1.899Mการผลิตของผู้ผลิต16
12.481B0.28%1.577Mอื่นๆ40
11.882B4.20%1.807Mบริการเชิงพาณิชย์13
26.323B1.92%9.611Mการผลิตของผู้ผลิต19
8.078B-1.33%1.895Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4.072B-0.61%922.242Kการเงิน2
4.126B4.61%3.880Mการผลิตของผู้ผลิต4
32.768B-0.12%841.100Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.090B-0.48%5.251Mแร่พลังงาน2
2.809B-0.22%658.945Kแร่พลังงาน2
27.423B0.79%9.605Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
736.292M0.69%4.829Mบริการผู้บริโภค8
637.156M-2.47%3.016Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
2.277B2.22%13.654Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
31.022B0.84%2.176Mระบบขนส่ง14
4.174B0.98%9.914Mบริการทางด้านเทคโนโลยี18
187.738M0.72%80.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
6.255B1.42%10.251Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
308.275M0.00%21.500Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.072B-0.31%111.551Kการเงิน5
92.000M2.36%176.481Kบริการผู้บริโภค2
521.191M0.00%2.192Mบริการผู้บริโภค2
781.023M1.95%42.963Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
50.740B-0.17%4.342Mการเงิน67
25.556B-0.30%954.251Kการเงิน17
328.730M2.44%449.954Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
266.284B-0.02%6.335Mการเงิน9
1.019B-3.09%1.330Mบริการผู้บริโภค3
33.794B4.43%20.232Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
7.962B-0.28%497.721Kการค้าปลีก8
876.156M1.05%4.610Mการสื่อสาร6
3.438B-3.32%15.170Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
191.139M4.84%14.784Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1.963B-1.10%13.869Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
3.809B1.37%488.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
2.615B-0.76%4.377Mระบบขนส่ง3
1.785B-0.37%1.277Mการผลิตของผู้ผลิต8
2.515B0.34%1.862Mสาธารณูปโภค4
85.360B-0.86%3.969Mบริการการกระจายสินค้า28
40.425B-2.35%4.809Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ