อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.693B-0.17%2.742Mบริการเชิงพาณิชย์6
1.321B-1.23%543.765Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
173.571B-0.04%1.593Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
9.390B-1.64%3.144Mระบบขนส่ง8
4.454B-2.25%13.900Mระบบขนส่ง2
604.781M0.16%5.220Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
2.924B2.49%9.178Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
2.312B-0.28%68.399Kการค้าปลีก2
1.250B0.31%96.688Kการผลิตของผู้ผลิต10
213.157M0.00%8.578Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
20.816B2.34%562.872Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.169B-3.49%227.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.109B0.62%1.188Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
205.202M2.70%1.885Mบริการผู้บริโภค1
2.682B-0.61%947.207Kการผลิตของผู้ผลิต18
46.889B0.72%5.506Mบริการผู้บริโภค6
—%การค้าปลีก
669.208M3.80%1.685Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
167.075M-2.00%772.900Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
66.491B-1.13%3.536Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
803.061M-1.49%230.395Kบริการเชิงพาณิชย์5
898.242M2.58%18.699Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
14.550M0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
114.688M-2.60%568.300Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
8.493B1.57%1.716Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5.846B-0.55%595.984Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
129.983M-3.54%21.142Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
99.278M3.57%99.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
759.950M-2.63%283.919Kการค้าปลีก2
559.504M0.00%55.200Kการค้าปลีก1
93.893B-0.05%5.530Mสาธารณูปโภค6
2.005B0.81%5.664Mการผลิตของผู้ผลิต13
891.657M3.75%2.583Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
4.166B2.25%4.469Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
3.935B-0.15%493.470Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
24.500M0.00%274.500Kบริการการกระจายสินค้า1
251.244M0.00%90.000Kการค้าปลีก1
2.692B5.03%321.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
52.958B0.01%3.657Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม64
762.854M0.45%389.766Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
5.495B-1.49%295.147Kการเงิน4
2.225B-1.74%7.605Mการเงิน16
1.114B0.75%121.255Kบริการการกระจายสินค้า3
3.677B-0.08%515.601Kการค้าปลีก3
33.705B-0.42%68.993Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.993B2.45%40.431Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.816B0.16%2.104Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
4.929B0.24%1.994Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
6.474B0.15%688.428Kสาธารณูปโภค2
2.017B-0.37%167.791Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
2.047B-0.28%1.544Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
52.083B-1.13%5.214Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.425B-2.96%62.555Kบริการผู้บริโภค6
922.440M1.79%809.730Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
826.140M-0.56%177.414Kการผลิตของผู้ผลิต2
6.137B5.04%9.714Mการผลิตของผู้ผลิต20
8.073B-1.12%1.214Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
10.234B1.58%14.088Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.767B1.59%818.226Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
11.026B0.47%301.201Kการเงิน10
1.274B-0.19%631.034Kการเงิน2
97.240M-13.13%500อื่นๆ1
372.121M0.00%541.100Kการเงิน1
49.730B-0.29%766.598Kการเงิน2
90.864B-0.35%2.748Mการสื่อสาร4
35.551B-1.38%3.759Mระบบขนส่ง5
1.124B0.84%246.100Kบริการการกระจายสินค้า1
35.629B-0.09%7.669Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
4.628B0.00%2.753Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
23.895B-1.45%1.531Mการผลิตของผู้ผลิต16
12.349B0.78%610.704Kอื่นๆ41
7.687B0.73%325.324Kบริการเชิงพาณิชย์14
14.783B0.34%2.790Mการผลิตของผู้ผลิต18
9.903B-1.22%1.379Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4.477B0.92%889.144Kการเงิน2
429.741M0.76%435.163Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.609B-0.12%615.800Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.613B-1.17%1.803Mแร่พลังงาน2
2.538B1.76%637.473Kแร่พลังงาน2
35.452B-1.03%9.210Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
556.489M5.89%15.256Mบริการผู้บริโภค8
361.815M3.98%4.898Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
887.025M0.00%2.481Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
31.329B-0.95%4.349Mระบบขนส่ง14
2.855B0.77%7.505Mบริการทางด้านเทคโนโลยี18
192.857M1.43%14.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
5.173B-0.74%569.910Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
321.043M-1.74%71.800Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.832B0.25%55.527Kการเงิน5
99.097M1.46%145.974Kบริการผู้บริโภค2
650.529M7.05%1.296Mบริการผู้บริโภค2
761.918M-0.62%15.568Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
56.425B-0.41%2.850Mการเงิน67
30.086B-0.60%1.187Mการเงิน17
414.394M-3.34%5.418Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
268.399B0.03%4.644Mการเงิน9
676.777M5.60%1.151Mบริการผู้บริโภค3
14.083B-0.10%5.814Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
—%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9.191B-0.42%1.206Mการค้าปลีก8
761.216M-1.36%8.373Mการสื่อสาร6
2.570B-0.56%604.820Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
184.461M-2.13%1.971Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
790.369M0.32%1.850Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3.626B12.91%6.302Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.592B0.29%1.754Mระบบขนส่ง3
2.297B-1.01%657.121Kการผลิตของผู้ผลิต8
2.524B-0.39%280.365Kสาธารณูปโภค4
65.439B-0.80%1.619Mบริการการกระจายสินค้า27
44.584B0.01%3.579Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ