อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
138.313M0.000.87%537.851Kบริการเชิงพาณิชย์5
248.374M0.000.00%3.563Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
179.470B1.370.52%3.356Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.364B2.368.90%7.556Mระบบขนส่ง6
6.191B61.54-0.54%3.804Mระบบขนส่ง2
402.927M1.980.57%299.804Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.160B0.350.08%2.893Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.218B2.97-4.24%1.025Mการค้าปลีก2
1.318B4.030.42%124.492Kการผลิตของผู้ผลิต10
348.525M1.241.31%21.106Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
16.474B3.50-0.00%104.509Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
13.076B1.740.01%114.718Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.026B3.341.13%738.613Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
7.361B5.31-0.78%2.892Mบริการผู้บริโภค2
3.004B1.590.31%462.832Kการผลิตของผู้ผลิต19
49.219B2.730.06%4.698Mบริการผู้บริโภค6
940.286M3.500.35%13.000Kการค้าปลีก1
755.297M0.37-2.27%236.489Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
133.005M0.00-3.45%398.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
69.606B4.260.98%1.175Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
1.007B4.74-1.44%105.797Kบริการเชิงพาณิชย์6
136.416M0.00-0.89%1.079Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
576.165M4.34-0.58%568.755Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M0.000.47%419.910Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
7.927B1.450.31%405.677Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.120B1.87-1.70%195.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.619B2.351.41%989.813Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.000.00%1.052Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
202.486M0.00-3.50%17.434Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
874.606M0.00-1.68%372.106Kการค้าปลีก2
557.327M2.34-0.39%9.300Kการค้าปลีก1
93.226B4.410.27%2.874Mสาธารณูปโภค5
1.798B1.160.75%10.822Mการผลิตของผู้ผลิต8
3.680B2.55-0.12%1.268Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.660B0.341.38%2.814Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
4.260B0.890.42%47.199Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
61.277M0.00-0.34%32.963Kบริการการกระจายสินค้า2
238.928M4.12-2.06%28.500Kการค้าปลีก1
2.888B5.430.69%1.734Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
56.880B2.180.37%4.822Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
855.364M2.780.01%161.848Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.866B3.47-0.36%96.819Kการเงิน4
1.487B1.97-2.34%208.359Kการเงิน7
708.790M5.61-0.66%24.600Kบริการการกระจายสินค้า2
3.770B2.24-0.74%518.323Kการค้าปลีก2
34.002B1.930.62%65.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.345B1.91-0.08%16.254Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.599B1.820.77%601.619Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.539B1.34-0.70%1.055Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.441B5.150.37%2.100Kสาธารณูปโภค1
2.636B3.36-0.95%165.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.572B0.790.11%2.213Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
48.494B0.55-0.40%3.800Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.479B3.13-0.99%143.584Kบริการผู้บริโภค7
1.027B3.14-2.00%196.644Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.079B3.390.96%2.413Mการผลิตของผู้ผลิต4
4.639B1.470.59%698.544Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.158B2.252.04%427.270Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
10.939B1.340.47%10.330Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1.869B0.88-0.28%1.303Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
9.880B3.010.12%125.366Kการเงิน8
98.047M0.001.90%33.128Kอื่นๆ2
53.013B2.830.09%187.293Kการเงิน2
89.566B3.950.61%1.427Mการสื่อสาร3
38.066B3.541.66%12.061Mระบบขนส่ง6
1.613B3.520.32%53.829Kบริการการกระจายสินค้า2
30.861B1.540.07%853.097Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.419B1.96-0.00%305.602Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
22.374B1.63-0.09%1.053Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.051B3.250.00%467.286Kอื่นๆ2
1.376B1.531.75%1.082Mบริการเชิงพาณิชย์8
16.242B2.180.60%1.517Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.723B1.060.73%4.350Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
417.227M5.412.70%1.291Mการเงิน1
456.152M0.00-0.50%42.864Kการผลิตของผู้ผลิต4
30.354B4.696.39%5.225Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.605B0.00-0.49%3.751Mแร่พลังงาน2
2.592B2.080.09%73.268Kแร่พลังงาน2
37.160B0.630.55%18.646Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
650.380M2.04-1.60%198.303Kบริการผู้บริโภค8
304.923M2.071.35%285.204Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
865.022M4.45-0.56%343.516Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
40.371B2.54-0.70%2.540Mระบบขนส่ง16
1.651B0.37-1.31%3.549Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M2.760.00%26.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
100.693M0.002.13%3.436Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.106B0.49-0.88%64.168Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
325.231M3.000.86%74.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
233.493M0.000.00%2.348Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
15.986B2.46-0.17%359.489Kการเงิน9
103.124M0.472.03%459.645Kบริการผู้บริโภค2
722.657M11.691.39%2.454Mบริการผู้บริโภค3
712.459M4.98-0.86%8.586Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.631B2.540.74%8.680Mการเงิน68
29.902B4.580.21%1.759Mการเงิน17
361.072M3.000.72%376.285Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
276.617B5.17-0.15%5.180Mการเงิน9
687.844M2.090.07%148.105Kบริการผู้บริโภค3
15.483B2.882.11%2.964Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.520B4.62-0.66%28.200Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.177B4.690.27%862.762Kการค้าปลีก6
6.620B1.930.17%1.186Mการสื่อสาร7
2.199B0.87-0.91%1.037Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
868.592M0.23-0.14%1.582Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
982.223M0.250.38%1.726Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.311B8.74-1.32%478.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.753B0.891.87%2.893Mระบบขนส่ง3
2.380B1.61-1.28%560.605Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.652B5.030.30%597.384Kสาธารณูปโภค4
69.384B3.371.03%1.830Mบริการการกระจายสินค้า30
38.612B2.25-0.23%1.902Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ