อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
268.522M0.00%5.618Mบริการเชิงพาณิชย์6
241.947M-2.44%760.900Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
180.274B-0.52%1.231Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.414B0.44%993.106Kระบบขนส่ง6
6.024B-0.55%1.277Mระบบขนส่ง2
423.991M-0.20%61.821Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.887B2.61%4.988Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.400B0.05%145.710Kการค้าปลีก2
1.336B-0.34%34.373Kการผลิตของผู้ผลิต10
345.631M-1.42%10.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.578B3.07%258.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.854B0.57%737.167Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.154B-0.09%766.899Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.611B-0.86%209.634Kบริการผู้บริโภค2
2.926B-0.56%140.584Kการผลิตของผู้ผลิต19
50.522B-1.31%2.867Mบริการผู้บริโภค6
936.998M0.00%2.500Kการค้าปลีก1
683.139M1.35%581.370Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
149.253M-0.75%147.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
69.397B-1.15%828.994Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
986.124M0.00%55.190Kบริการเชิงพาณิชย์6
104.748M0.00%166.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
599.897M-0.56%191.965Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
179.825M0.72%148.421Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.308B-0.77%84.829Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.084B0.00%234.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.717B-0.48%71.712Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%720.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
180.002M0.00%0บริการทางด้านเทคโนโลยี2
801.292M0.00%49.478Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%34.300Kการค้าปลีก1
94.145B-1.46%1.707Mสาธารณูปโภค5
2.263B0.90%7.977Mการผลิตของผู้ผลิต9
4.102B-0.03%1.031Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4.174B0.36%653.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.113B-0.15%338.628Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
60.949M11.39%3.063Mบริการการกระจายสินค้า2
258.634M0.00%0การค้าปลีก1
2.877B-0.56%265.334Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.552B-0.89%537.215Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
877.712M-0.34%158.281Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.513B0.15%135.863Kการเงิน4
1.459B-0.23%26.671Kการเงิน7
666.266M-0.43%1.848Kบริการการกระจายสินค้า2
3.666B-1.49%365.981Kการค้าปลีก2
34.221B0.41%28.416Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.945B-1.15%11.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.771B0.11%187.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.473B-0.24%589.042Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.570B-1.08%1.200Kสาธารณูปโภค1
2.586B-0.77%35.873Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.620B0.17%350.209Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
52.513B-0.52%363.364Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.372B0.29%50.709Kบริการผู้บริโภค7
954.867M-0.10%163.695Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.128B-1.30%707.717Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.877B0.05%338.384Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.039B-0.33%130.831Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.707B-0.63%2.388Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.115B2.65%506.155Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.076B-0.27%115.842Kการเงิน8
121.824M-1.49%63.837Kอื่นๆ2
52.058B-0.18%36.399Kการเงิน2
92.721B0.00%52.643Kการสื่อสาร3
37.314B-1.35%1.171Mระบบขนส่ง6
1.138B-1.27%700บริการการกระจายสินค้า1
36.545B3.20%7.810Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.677B-0.38%407.363Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.638B-1.32%377.173Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.037B0.00%240.953Kอื่นๆ2
1.447B-0.10%654.118Kบริการเชิงพาณิชย์8
17.767B0.92%820.872Kการผลิตของผู้ผลิต25
10.493B-0.52%238.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
413.468M-0.91%452.000Kการเงิน1
426.854M-0.50%40.034Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.451B-0.12%4.200Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.775B-1.24%1.735Mแร่พลังงาน2
2.549B-1.17%74.052Kแร่พลังงาน2
38.243B-1.12%3.867Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
663.659M-0.64%256.261Kบริการผู้บริโภค9
346.059M0.61%657.925Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
927.160M0.43%2.172Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
37.785B0.89%978.584Kระบบขนส่ง16
1.679B-0.09%763.904Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M0.00%64.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
112.931M-2.34%31.792Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.531B-0.77%34.187Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
332.210M3.00%15.800Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.801B-2.85%319.905Kการเงิน9
105.219M4.10%260.484Kบริการผู้บริโภค2
761.667M-1.62%117.170Kบริการผู้บริโภค3
684.961M-0.16%12.307Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.473B-0.63%357.716Kการเงิน68
29.952B-0.22%336.266Kการเงิน17
380.831M-1.35%431.067Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
275.143B0.35%1.455Mการเงิน9
880.860M-2.94%143.428Kบริการผู้บริโภค4
16.234B1.89%6.151Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.329B-2.14%31.300Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.222B-0.72%456.429Kการค้าปลีก6
6.660B-0.25%111.005Kการสื่อสาร7
2.347B-0.07%169.599Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
835.531M-0.92%1.858Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1.002B-0.83%973.534Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.438B-6.37%2.120Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.847B1.62%808.444Kระบบขนส่ง3
2.643B0.21%210.861Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.561B-1.09%103.741Kสาธารณูปโภค4
69.457B-0.03%257.398Kบริการการกระจายสินค้า31
38.806B-0.94%253.625Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ