อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
268.522M0.00%5.273Mบริการเชิงพาณิชย์6
241.947M-2.44%686.700Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
180.274B-0.45%1.189Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.414B-0.03%303.256Kระบบขนส่ง6
6.024B-1.11%1.028Mระบบขนส่ง2
423.991M-0.50%98.049Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.887B0.65%4.859Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.400B0.05%97.268Kการค้าปลีก2
1.336B-0.05%28.542Kการผลิตของผู้ผลิต10
345.631M-2.11%20.643Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.578B3.53%180.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.854B0.57%724.951Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.154B-0.26%762.241Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.611B-0.94%117.371Kบริการผู้บริโภค2
2.926B-0.80%127.051Kการผลิตของผู้ผลิต19
50.522B-1.01%1.792Mบริการผู้บริโภค6
936.998M-0.35%12.900Kการค้าปลีก1
683.139M0.73%549.307Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
149.253M-1.50%36.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
69.397B-1.58%488.644Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
986.124M0.26%32.781Kบริการเชิงพาณิชย์6
104.748M0.00%60.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
599.897M-0.56%154.235Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
179.825M0.72%124.550Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.308B-0.69%53.930Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.084B0.00%78.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.717B-0.56%43.247Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%520.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
180.002M0.00%0บริการทางด้านเทคโนโลยี2
801.292M0.00%12.196Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%34.300Kการค้าปลีก1
94.145B-1.45%1.574Mสาธารณูปโภค5
2.263B0.76%6.266Mการผลิตของผู้ผลิต9
4.102B-0.12%667.530Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4.174B0.08%384.263Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.113B0.97%1.396Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
60.949M15.22%2.842Mบริการการกระจายสินค้า2
258.634M0.00%0การค้าปลีก1
2.877B-0.41%104.748Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.552B-0.55%401.925Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
877.712M0.36%120.323Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.513B0.08%119.538Kการเงิน4
1.459B0.05%17.239Kการเงิน7
666.266M-0.43%1.848Kบริการการกระจายสินค้า2
3.666B-1.10%121.655Kการค้าปลีก2
34.221B0.41%28.416Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.945B-1.30%5.946Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.771B0.39%149.470Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.473B-0.13%507.997Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.570B-1.08%1.200Kสาธารณูปโภค1
2.586B-0.85%27.829Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.620B-0.03%284.623Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
52.513B-0.52%118.980Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.372B-0.34%33.966Kบริการผู้บริโภค7
954.867M0.93%70.377Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.128B-1.11%672.935Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.877B0.20%141.580Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.039B-0.48%124.471Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.707B-0.68%1.900Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.115B1.58%395.309Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.076B-0.19%85.014Kการเงิน8
121.824M-1.49%63.837Kอื่นๆ2
52.058B-0.26%32.696Kการเงิน2
92.721B0.72%308.654Kการสื่อสาร3
37.314B-0.27%83.576Kระบบขนส่ง6
1.138B-1.27%700บริการการกระจายสินค้า1
36.545B3.40%5.593Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.677B0.09%153.712Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.638B-1.43%45.898Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.037B-0.42%32.560Kอื่นๆ2
1.447B-0.35%406.849Kบริการเชิงพาณิชย์8
17.767B0.46%473.011Kการผลิตของผู้ผลิต25
10.493B-0.37%167.906Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
413.468M-0.91%340.000Kการเงิน1
426.854M-2.68%34.682Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.451B-0.12%300บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.775B-1.24%1.635Mแร่พลังงาน2
2.549B-0.44%12.354Kแร่พลังงาน2
38.243B-0.27%2.823Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
663.659M-0.64%228.067Kบริการผู้บริโภค9
346.059M-0.61%295.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
927.160M2.13%1.675Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
37.785B1.21%779.540Kระบบขนส่ง16
1.679B-0.28%620.958Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M0.00%64.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
112.931M-2.34%31.792Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.531B-1.08%28.140Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
332.210M3.00%15.800Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.801B-3.14%248.175Kการเงิน9
105.219M4.10%260.484Kบริการผู้บริโภค2
761.667M-2.75%84.048Kบริการผู้บริโภค3
684.961M-0.16%12.307Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.473B-0.22%275.778Kการเงิน68
29.952B-0.19%160.075Kการเงิน17
380.831M-1.35%205.434Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
275.143B0.47%1.049Mการเงิน9
880.860M-2.94%139.455Kบริการผู้บริโภค4
16.234B2.02%4.730Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.329B-2.14%31.300Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.222B-0.58%366.454Kการค้าปลีก6
6.660B-0.34%89.069Kการสื่อสาร7
2.347B0.15%138.799Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
835.531M-1.94%1.452Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1.002B-0.12%482.505Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.438B-5.19%1.235Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.847B1.74%495.816Kระบบขนส่ง3
2.643B0.47%149.733Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.561B-0.30%92.101Kสาธารณูปโภค4
69.457B-0.00%234.684Kบริการการกระจายสินค้า31
38.806B-0.48%95.379Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ