อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
256.654M-0.99%1.566Mบริการเชิงพาณิชย์6
241.947M0.00%2.205Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
178.996B-2.39%2.332Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
1.392B0.87%2.306Mระบบขนส่ง6
5.836B-4.15%20.032Mระบบขนส่ง2
418.176M-4.26%1.409Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.002B-1.76%13.339Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.372B-1.60%350.639Kการค้าปลีก2
1.340B-0.25%102.852Kการผลิตของผู้ผลิต10
338.322M-0.34%167.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
18.106B-2.35%104.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.713B-2.58%646.753Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.180B0.76%2.260Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.669B-0.95%1.199Mบริการผู้บริโภค2
2.914B-1.68%376.962Kการผลิตของผู้ผลิต19
48.924B-2.72%13.268Mบริการผู้บริโภค6
936.998M0.00%12.700Kการค้าปลีก1
686.443M-1.08%190.386Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
149.253M-2.99%364.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
69.086B-3.41%2.157Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
983.553M-0.49%211.049Kบริการเชิงพาณิชย์6
102.312M-2.38%938.600Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
596.555M-3.61%759.619Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
170.544M-2.72%1.808Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.154B-1.97%402.031Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.084B0.00%148.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.687B-2.06%449.117Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%2.483Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
183.547M-1.96%70.815Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
795.956M-0.67%574.840Kการค้าปลีก2
548.619M0.00%18.000Kการค้าปลีก1
94.084B-1.71%2.351Mสาธารณูปโภค5
2.318B-4.39%7.925Mการผลิตของผู้ผลิต9
4.180B-2.72%2.362Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
4.231B-3.05%2.186Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.170B-1.36%291.958Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
81.159M-9.89%1.908Mบริการการกระจายสินค้า2
261.097M-7.55%3.900Kการค้าปลีก1
2.845B-1.64%1.516Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
60.373B-2.46%2.676Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม78
859.498M-2.87%974.003Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.524B1.63%768.929Kการเงิน4
1.458B-0.17%34.298Kการเงิน7
672.072M-1.30%49.351Kบริการการกระจายสินค้า2
3.584B-0.72%326.995Kการค้าปลีก2
34.361B-0.68%16.850Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.835B-2.26%43.778Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.783B-2.00%808.408Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.457B-3.66%4.224Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.531B0.00%46.200Kสาธารณูปโภค1
2.574B-0.98%113.246Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.605B-2.15%1.024Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
51.890B2.08%3.069Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.375B-2.80%144.612Kบริการผู้บริโภค7
957.432M8.41%4.326Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.087B-1.80%907.313Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.939B-2.85%1.264Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.024B0.78%746.998Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.638B-2.69%9.206Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.115B-3.01%1.306Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
10.052B-1.49%511.093Kการเงิน8
120.842M-0.69%37.357Kอื่นๆ2
51.672B-1.75%285.578Kการเงิน2
92.908B-1.20%1.087Mการสื่อสาร3
37.202B-2.95%3.636Mระบบขนส่ง6
1.114B2.54%249.000Kบริการการกระจายสินค้า1
36.849B6.78%20.671Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.595B3.82%6.626Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
24.348B-3.18%2.408Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.037B-1.59%35.464Kอื่นๆ2
1.448B-2.11%884.906Kบริการเชิงพาณิชย์8
17.789B0.35%3.671Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.444B-3.88%579.468Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
413.468M-4.55%2.464Mการเงิน1
424.672M0.16%900.772Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.451B-0.85%182.200Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.693B-4.87%12.616Mแร่พลังงาน2
2.506B-2.94%142.830Kแร่พลังงาน2
38.488B-4.27%16.771Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
651.626M0.34%10.031Mบริการผู้บริโภค9
335.006M4.13%2.927Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
935.905M4.35%20.684Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
38.075B-2.98%2.566Mระบบขนส่ง16
1.678B-3.55%4.061Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M-1.38%10.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
109.210M-3.41%245.197Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.501B0.13%1.995Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
326.627M3.85%205.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.328B-1.95%703.323Kการเงิน9
105.219M-1.99%880.920Kบริการผู้บริโภค2
749.540M-3.73%274.105Kบริการผู้บริโภค3
685.163M1.07%7.075Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
59.273B-2.15%1.507Mการเงิน68
29.830B-0.49%672.049Kการเงิน17
375.688M-2.98%1.024Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
275.808B-1.17%5.185Mการเงิน9
896.780M-4.25%456.267Kบริการผู้บริโภค4
16.681B-3.86%5.771Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.279B1.82%59.900Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.127B-1.58%775.567Kการค้าปลีก6
6.623B-1.12%469.603Kการสื่อสาร7
2.326B-3.56%1.322Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
830.918M-2.71%645.009Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1.005B2.67%6.312Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
3.181B-6.46%2.414Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.818B-1.93%1.721Mระบบขนส่ง3
2.639B-3.33%684.919Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.519B-1.00%73.659Kสาธารณูปโภค4
69.303B-1.86%578.101Kบริการการกระจายสินค้า31
38.894B-0.48%392.202Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ