อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.685B-0.15%2.738Mบริการเชิงพาณิชย์6
1.304B-1.22%549.687Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
173.498B-0.03%1.584Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
9.236B-1.62%3.151Mระบบขนส่ง8
4.354B-2.24%13.891Mระบบขนส่ง2
605.732M0.17%5.213Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
2.997B2.57%9.459Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
2.306B-0.28%68.394Kการค้าปลีก2
1.254B0.36%100.251Kการผลิตของผู้ผลิต10
213.157M0.00%8.578Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
21.303B2.34%562.946Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
11.744B-3.49%229.985Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.116B0.62%1.188Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
210.748M2.70%1.885Mบริการผู้บริโภค1
2.666B-0.56%916.559Kการผลิตของผู้ผลิต18
47.228B0.73%5.486Mบริการผู้บริโภค6
694.628M3.84%1.703Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
163.733M-2.00%772.900Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
65.740B-1.12%3.524Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
790.739M-1.47%232.991Kบริการเชิงพาณิชย์5
921.401M2.58%18.732Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
14.550M-0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
111.710M-2.60%568.300Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
8.628B1.63%1.717Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
5.816B-0.51%598.423Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
125.376M-3.53%21.076Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
102.824M3.57%99.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
739.952M-2.63%283.919Kการค้าปลีก2
559.504M0.00%55.200Kการค้าปลีก1
93.819B-0.05%5.532Mสาธารณูปโภค6
2.022B1.42%5.630Mการผลิตของผู้ผลิต13
925.113M3.77%2.598Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
4.260B2.29%4.455Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
3.929B-0.12%489.486Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
24.500M0.00%274.500Kบริการการกระจายสินค้า1
251.244M0.00%90.000Kการค้าปลีก1
2.827B5.13%307.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
52.964B0.03%3.663Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม64
766.268M0.45%390.540Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
5.413B-1.46%293.526Kการเงิน4
2.213B-1.49%6.948Mการเงิน16
1.124B0.79%122.259Kบริการการกระจายสินค้า3
3.674B-0.08%515.857Kการค้าปลีก3
33.564B-0.42%68.992Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.067B2.46%40.429Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.828B0.20%2.076Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
4.941B0.45%1.746Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
6.483B0.18%701.979Kสาธารณูปโภค2
2.009B-0.32%167.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
2.041B-0.27%1.535Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
51.495B-1.13%5.212Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.324B-2.92%62.500Kบริการผู้บริโภค6
938.932M1.86%813.382Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
821.540M-0.56%178.194Kการผลิตของผู้ผลิต2
6.446B5.55%10.552Mการผลิตของผู้ผลิต20
7.982B-1.12%1.218Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
10.396B1.68%14.069Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
1.795B1.59%818.631Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
11.077B0.51%301.868Kการเงิน10
1.272B-0.18%630.211Kการเงิน2
84.471M-13.13%500อื่นๆ1
372.121M0.00%541.100Kการเงิน1
49.584B-0.29%765.996Kการเงิน2
90.548B-0.34%2.740Mการสื่อสาร4
35.062B-1.38%3.758Mระบบขนส่ง5
1.133B0.84%246.100Kบริการการกระจายสินค้า1
35.596B-0.09%7.671Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
4.628B-0.00%2.753Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
23.550B-1.44%1.529Mการผลิตของผู้ผลิต16
12.446B0.85%613.992Kอื่นๆ41
7.744B0.74%324.097Kบริการเชิงพาณิชย์14
14.837B0.37%2.794Mการผลิตของผู้ผลิต18
9.783B-1.19%1.387Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4.519B0.92%890.093Kการเงิน2
433.158M0.78%422.624Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.570B-0.12%615.800Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.594B-1.14%1.791Mแร่พลังงาน2
2.582B1.79%647.755Kแร่พลังงาน2
35.092B-1.02%9.226Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม18
589.285M6.34%16.722Mบริการผู้บริโภค8
376.205M4.00%4.940Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
887.025M0.00%2.481Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
31.032B-0.94%4.336Mระบบขนส่ง14
2.877B0.93%7.754Mบริการทางด้านเทคโนโลยี18
195.612M1.43%14.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
5.139B-0.67%542.371Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
315.467M-1.74%71.800Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.852B0.26%55.725Kการเงิน5
100.546M1.51%144.013Kบริการผู้บริโภค2
696.399M7.30%1.294Mบริการผู้บริโภค2
757.161M-0.61%15.662Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
56.193B-0.34%2.847Mการเงิน67
29.905B-0.59%1.187Mการเงิน17
400.536M-2.97%5.605Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
268.467B0.03%4.646Mการเงิน9
714.689M5.89%1.201Mบริการผู้บริโภค3
14.074B-0.05%5.872Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
9.152B-0.41%1.191Mการค้าปลีก8
751.132M-1.32%8.398Mการสื่อสาร6
2.641B-0.59%584.181Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
180.528M-2.11%1.973Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
792.936M0.38%1.884Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
4.095B12.91%6.302Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.596B0.29%1.749Mระบบขนส่ง3
2.274B-0.99%635.381Kการผลิตของผู้ผลิต8
2.514B-0.39%279.632Kสาธารณูปโภค4
64.915B-0.78%1.608Mบริการการกระจายสินค้า27
44.587B0.01%3.579Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ