อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
145.207M0.00-3.45%724.997Kบริการเชิงพาณิชย์5
248.374M0.004.65%4.169Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
180.319B1.37-0.43%2.370Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.480B2.141.28%4.297Mระบบขนส่ง6
6.157B61.88-0.34%8.621Mระบบขนส่ง2
404.562M1.970.00%364.395Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.169B0.36-0.87%3.916Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.133B2.983.22%4.111Mการค้าปลีก2
1.322B4.03-0.19%79.178Kการผลิตของผู้ผลิต10
347.322M1.250.80%33.127Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
16.480B3.51-0.33%73.831Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
13.047B1.740.52%228.526Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.037B3.32-0.61%84.243Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
7.246B5.321.52%1.576Mบริการผู้บริโภค2
3.011B1.580.63%945.436Kการผลิตของผู้ผลิต19
49.207B2.730.24%5.458Mบริการผู้บริโภค6
943.574M3.470.35%52.600Kการค้าปลีก1
732.449M0.380.56%337.987Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
129.565M0.00-2.65%651.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
70.033B4.142.25%3.418Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
992.290M4.87-0.15%581.493Kบริการเชิงพาณิชย์6
136.416M0.000.00%765.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
569.490M4.390.00%1.372Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
176.016M0.000.85%984.328Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
7.952B1.450.21%282.013Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.096B1.871.15%600.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.701B2.34-0.76%698.769Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.000.00%611.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
195.394M0.000.00%3.266Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
859.943M0.000.00%796.144Kการค้าปลีก2
548.619M2.351.19%36.800Kการค้าปลีก1
93.427B4.390.23%2.517Mสาธารณูปโภค5
1.808B1.180.75%9.614Mการผลิตของผู้ผลิต8
3.684B2.530.65%1.779Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.693B0.341.14%1.324Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
4.292B0.88-0.16%46.195Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
58.268M0.00-3.68%199.410Kบริการการกระจายสินค้า2
234.002M4.083.16%13.900Kการค้าปลีก1
2.910B5.41-0.23%527.320Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
57.153B2.141.84%18.028Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
855.364M2.79-0.34%428.837Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.881B3.47-0.14%101.417Kการเงิน4
1.478B1.971.20%131.399Kการเงิน7
705.886M5.630.00%70.398Kบริการการกระจายสินค้า2
3.756B2.26-0.75%511.100Kการค้าปลีก2
34.194B1.93-0.55%55.142Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.343B1.93-0.40%7.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.666B1.800.37%414.670Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.492B1.35-0.07%1.462Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.454B5.15-0.37%6.800Kสาธารณูปโภค1
2.640B3.36-0.83%109.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.568B0.722.16%6.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
48.126B0.550.71%2.240Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.496B3.12-0.12%64.938Kบริการผู้บริโภค7
1.001B3.23-0.20%541.186Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.096B3.360.86%715.666Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.672B1.450.99%1.850Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.283B2.180.92%246.659Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
10.980B1.341.85%19.657Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1.860B0.880.56%1.048Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
9.895B2.990.32%236.797Kการเงิน8
99.029M0.000.00%85.751Kอื่นๆ2
53.054B2.801.00%361.424Kการเงิน2
89.992B3.96-0.60%2.904Mการสื่อสาร3
38.558B3.53-0.90%15.070Mระบบขนส่ง6
1.618B3.500.16%112.808Kบริการการกระจายสินค้า2
30.740B1.55-0.19%1.582Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.440B1.97-0.48%741.715Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
22.400B1.61-0.34%871.218Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.057B3.25-0.78%626.751Kอื่นๆ2
1.398B1.530.01%434.278Kบริการเชิงพาณิชย์8
16.364B2.160.25%2.139Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.765B1.05-0.24%1.311Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
424.744M5.41-1.77%1.267Mการเงิน1
456.498M0.000.37%165.446Kการผลิตของผู้ผลิต4
32.451B4.253.29%14.490Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.597B0.005.47%22.923Mแร่พลังงาน2
2.606B2.08-0.21%93.804Kแร่พลังงาน2
37.247B0.630.93%19.298Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
639.952M2.081.54%940.746Kบริการผู้บริโภค8
309.026M2.070.03%109.782Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
859.193M4.450.69%239.792Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
40.040B2.58-1.30%2.723Mระบบขนส่ง16
1.626B0.371.01%3.337Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M2.80-1.38%20.400Kบริการเชิงพาณิชย์1
100.693M0.000.00%171.795Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.073B0.49-0.13%68.585Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
328.022M3.02-1.28%37.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
233.493M0.000.00%4.315Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
16.006B2.440.38%95.413Kการเงิน9
105.219M0.46-1.99%280.210Kบริการผู้บริโภค2
741.104M10.535.62%4.486Mบริการผู้บริโภค3
706.346M5.030.00%1.828Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
60.083B2.510.11%3.611Mการเงิน68
30.005B4.56-0.17%1.136Mการเงิน17
363.670M2.980.00%215.892Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
276.079B5.160.28%6.666Mการเงิน9
689.269M2.08-0.62%118.502Kบริการผู้บริโภค3
15.886B2.771.38%4.518Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.511B4.73-1.99%85.100Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.206B4.650.46%472.143Kการค้าปลีก6
6.677B1.92-0.03%642.055Kการสื่อสาร7
2.185B0.863.54%4.098Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
867.338M0.230.23%679.522Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
984.595M0.24-0.04%1.248Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.254B9.03-1.88%675.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.788B0.860.36%1.115Mระบบขนส่ง3
2.369B1.620.61%251.044Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.660B5.010.12%827.463Kสาธารณูปโภค4
70.133B3.36-0.63%2.597Mบริการการกระจายสินค้า30
38.520B2.250.47%4.407Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ