อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
138.837M0.00-0.38%60.824Kบริการเชิงพาณิชย์5
242.598M0.002.38%2.363Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
179.204B1.370.15%5.384Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.348B2.381.14%486.417Kระบบขนส่ง6
6.170B61.750.34%8.633Mระบบขนส่ง2
409.317M1.95-1.56%576.577Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.154B0.350.20%2.818Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.215B2.970.13%333.244Kการค้าปลีก2
1.304B4.071.11%77.553Kการผลิตของผู้ผลิต10
338.223M1.283.05%35.339Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
16.389B3.520.52%57.946Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
13.078B1.74-0.01%110.559Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.017B3.360.83%499.478Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
7.367B5.31-0.08%1.328Mบริการผู้บริโภค2
2.990B1.590.49%1.168Mการผลิตของผู้ผลิต19
49.192B2.730.05%4.074Mบริการผู้บริโภค6
948.505M3.47-0.87%2.500Kการค้าปลีก1
749.559M0.370.77%292.644Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
134.152M0.00-0.85%1.311Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
69.503B4.260.15%3.000Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
1.011B4.72-0.43%252.839Kบริการเชิงพาณิชย์6
135.198M0.000.90%633.700Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
576.165M4.340.00%715.883Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
176.016M0.000.85%790.584Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
7.944B1.45-0.21%310.604Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.072B1.912.33%1.140Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.596B2.360.41%774.772Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.000.00%2.997Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
202.486M0.000.00%69.934Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
879.942M0.00-0.61%1.334Mการค้าปลีก2
555.150M2.350.39%7.200Kการค้าปลีก1
94.151B4.37-0.98%6.273Mสาธารณูปโภค5
1.774B1.181.34%9.469Mการผลิตของผู้ผลิต8
3.708B2.53-0.76%880.757Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.677B0.34-0.46%971.088Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
4.239B0.890.49%192.174Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
61.277M0.000.00%26.966Kบริการการกระจายสินค้า2
238.928M4.12-0.00%17.000Kการค้าปลีก1
2.907B5.39-0.67%275.538Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
56.758B2.180.21%2.602Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
858.416M2.77-0.36%471.818Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.874B3.46-0.15%64.285Kการเงิน4
1.489B1.97-0.23%67.783Kการเงิน7
705.886M5.630.16%38.295Kบริการการกระจายสินค้า2
3.798B2.22-0.74%557.713Kการค้าปลีก2
34.096B1.93-0.28%29.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.344B1.910.04%21.381Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.724B1.79-1.85%988.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.491B1.360.89%1.833Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.454B5.13-0.37%304.100Kสาธารณูปโภค1
2.655B3.34-0.70%139.061Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.573B0.79-0.01%2.723Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
47.143B0.572.87%1.811Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.518B3.10-0.86%125.811Kบริการผู้บริโภค7
1.032B3.13-0.45%623.481Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.091B3.38-0.31%753.828Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.655B1.47-0.35%723.927Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.155B2.250.05%135.475Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
10.935B1.33-0.48%13.483Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
1.850B0.891.00%948.236Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
9.859B3.010.21%162.088Kการเงิน8
98.927M0.00-0.89%8.382Kอื่นๆ2
53.227B2.82-0.40%135.360Kการเงิน2
89.606B3.95-0.04%1.648Mการสื่อสาร3
38.072B3.54-0.02%4.159Mระบบขนส่ง6
1.606B3.530.42%39.741Kบริการการกระจายสินค้า2
30.695B1.550.54%1.320Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.397B1.970.49%574.558Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
21.953B1.661.92%1.329Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.059B3.22-0.75%296.108Kอื่นๆ2
1.390B1.51-1.02%571.604Kบริการเชิงพาณิชย์8
16.192B2.190.31%974.246Kการผลิตของผู้ผลิต25
10.716B1.060.06%727.302Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
413.468M5.450.91%452.700Kการเงิน1
455.191M0.000.21%46.727Kการผลิตของผู้ผลิต4
30.512B4.67-0.52%800.700Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.611B0.00-0.34%7.675Mแร่พลังงาน2
2.606B2.07-0.55%85.340Kแร่พลังงาน2
37.271B0.63-0.30%15.138Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
652.229M2.03-0.28%246.629Kบริการผู้บริโภค8
304.230M2.070.23%36.821Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
866.944M4.45-0.22%510.925Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
40.060B2.560.78%2.458Mระบบขนส่ง16
1.623B0.381.73%4.396Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
199.745M2.760.00%15.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
99.620M0.001.08%293.773Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.114B0.49-0.27%59.426Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
325.231M3.000.00%24.900Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
233.493M0.000.00%265.500Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
15.944B2.470.26%266.071Kการเงิน9
105.219M0.46-1.99%418.294Kบริการผู้บริโภค2
697.349M12.123.63%11.542Mบริการผู้บริโภค3
712.459M4.98-0.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
58.174B2.612.51%5.504Mการเงิน68
29.962B4.57-0.20%1.633Mการเงิน17
361.072M3.000.00%1.280Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
275.852B5.180.28%4.327Mการเงิน9
688.315M2.08-0.07%548.398Kบริการผู้บริโภค3
15.471B2.880.08%2.130Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.437B4.783.41%10.600Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.320B4.61-1.72%2.339Mการค้าปลีก6
6.616B1.930.05%741.912Kการสื่อสาร7
2.257B0.85-2.55%1.400Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
922.570M0.290.33%1.636Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
994.848M0.25-1.27%1.302Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.397B8.57-1.95%605.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.783B0.87-1.71%929.855Kระบบขนส่ง3
2.395B1.60-0.60%228.069Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.683B4.97-1.17%388.847Kสาธารณูปโภค4
68.774B3.400.89%1.105Mบริการการกระจายสินค้า30
38.615B2.25-0.01%1.416Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ