อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
140.194M0.00-2.55%609.707Kบริการเชิงพาณิชย์5
259.927M0.000.00%10.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
179.536B1.37-0.24%76.398Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.499B2.140.33%142.225Kระบบขนส่ง6
6.136B62.091.09%59.258Kระบบขนส่ง2
404.562M1.970.00%140.698Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3.141B0.350.19%199.169Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
2.201B2.990.90%858การค้าปลีก2
1.320B4.02-0.46%33.676Kการผลิตของผู้ผลิต10
350.102M1.240.90%33.034Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
16.425B3.51-0.33%73.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
13.115B1.730.04%81.530Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.031B3.32-0.15%9.532Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
7.356B5.321.52%1.576Mบริการผู้บริโภค2
3.030B1.570.81%728.012Kการผลิตของผู้ผลิต19
49.323B2.730.26%103.870Kบริการผู้บริโภค6
946.861M3.470.00%200การค้าปลีก1
736.518M0.380.57%342.671Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
126.125M0.00-2.65%651.100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
71.610B4.140.28%14.128Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
990.830M4.82-0.11%597.490Kบริการเชิงพาณิชย์6
136.416M0.000.00%765.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
569.490M4.390.00%2.432Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
177.505M0.002.16%402.579Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
7.969B1.450.82%29.921Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.120B1.870.00%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.657B2.34-0.03%76.507Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.000.00%611.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
195.394M0.000.00%3.266Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
859.943M0.000.00%99.248Kการค้าปลีก2
555.150M2.351.19%36.800Kการค้าปลีก1
93.644B4.390.10%34.869Kสาธารณูปโภค5
1.822B1.151.01%9.628Mการผลิตของผู้ผลิต8
3.708B2.530.46%370.058Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.735B0.330.30%323.608Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
4.285B0.89-0.16%41.556Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
56.123M0.00-3.66%198.127Kบริการการกระจายสินค้า2
241.392M4.083.16%13.900Kการค้าปลีก1
2.903B5.410.33%20.814Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
58.203B2.130.18%550.388Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม76
852.451M2.790.24%417.297Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.874B3.470.14%72.868Kการเงิน4
1.495B1.961.24%130.121Kการเงิน7
705.886M5.630.00%70.398Kบริการการกระจายสินค้า2
3.728B2.26-0.74%510.054Kการค้าปลีก2
34.007B1.93-0.41%199สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.329B1.921.07%3.871Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.691B1.800.33%43.779Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.488B1.360.02%262.658Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.441B5.15-0.37%6.800Kสาธารณูปโภค1
2.619B3.38-0.72%41.621Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.602B0.780.76%367.160Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
48.468B0.55-0.74%3.520Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.490B3.120.02%58.602Kบริการผู้บริโภค7
—%บริการผู้บริโภค
999.297M3.230.39%278.876Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.131B3.340.23%118.501Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.719B1.450.17%312.920Kการผลิตของผู้ผลิต20
6.341B2.180.26%14.557Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.183B1.310.60%442.184Kบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1.870B0.880.28%430.164Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
9.926B2.990.04%6.958Kการเงิน8
99.029M0.000.00%85.751Kอื่นๆ2
53.586B2.80-0.14%165การเงิน2
89.451B3.960.13%2.025Mการสื่อสาร3
38.210B3.53-0.33%11.904Kระบบขนส่ง6
1.621B3.500.16%112.824Kบริการการกระจายสินค้า2
30.681B1.550.19%6.837Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.419B1.960.00%1.803Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
22.324B1.631.28%36.555Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.049B3.26-0.77%627.041Kอื่นๆ2
1.398B1.510.53%272.010Kบริการเชิงพาณิชย์8
16.405B2.160.31%262.077Kการผลิตของผู้ผลิต25
10.739B1.060.48%52.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
417.227M5.41-0.90%8.000Kการเงิน1
458.208M0.000.00%7.920Kการผลิตของผู้ผลิต4
33.520B4.25-1.42%600บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.685B0.00-0.47%671.052Kแร่พลังงาน2
2.600B2.08-0.21%93.940Kแร่พลังงาน2
37.594B0.630.47%1.993Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
646.098M2.051.70%992.226Kบริการผู้บริโภค8
309.128M2.040.16%117.456Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
865.086M4.450.69%239.736Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
39.521B2.60-0.44%208.649Kระบบขนส่ง16
1.642B0.370.04%627.813Kบริการทางด้านเทคโนโลยี9
196.990M2.80-1.38%20.400Kบริการเชิงพาณิชย์1
100.693M0.001.07%17.914Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.069B0.49-0.41%50.267Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
323.835M3.02-1.28%37.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
233.493M0.000.00%4.315Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
16.067B2.460.58%24.313Kการเงิน9
103.124M0.47-1.97%277.736Kบริการผู้บริโภค2
782.745M10.791.89%31.470Kบริการผู้บริโภค3
706.346M5.030.00%1.828Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
60.147B2.520.07%1.098Mการเงิน68
29.953B4.570.30%677.034Kการเงิน17
363.670M2.980.00%50.662Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
276.845B5.160.14%11.953Kการเงิน9
684.993M2.09-0.61%118.449Kบริการผู้บริโภค3
16.105B2.771.16%260.159Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.462B4.73-1.99%85.100Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.243B4.660.46%100.536Kการค้าปลีก6
6.675B1.920.24%30.307Kการสื่อสาร7
2.263B0.851.66%150.092Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
869.294M0.230.32%74.569Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
984.154M0.25-0.20%278.142Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
4.174B9.030.00%2.100Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.794B0.870.39%61.500Kระบบขนส่ง3
2.384B1.610.63%250.798Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.663B5.010.29%764.218Kสาธารณูปโภค4
69.692B3.36-0.71%26.178Kบริการการกระจายสินค้า30
38.700B2.25-0.22%711การสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ