อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
268.522M-4.16%795.572Kบริการเชิงพาณิชย์6
259.651M-2.27%2.183Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
180.607B0.08%2.393Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ53
1.477B-1.74%1.245Mระบบขนส่ง6
6.278B-1.93%7.180Mระบบขนส่ง2
437.433M-0.48%276.900Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
2.852B-0.35%1.727Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
2.199B6.88%2.596Mการค้าปลีก2
1.358B0.41%109.902Kการผลิตของผู้ผลิต10
341.931M0.74%72.715Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
17.307B0.97%102.060Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
12.783B0.06%557.674Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
1.163B-2.18%295.808Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
6.743B0.69%916.529Kบริการผู้บริโภค2
2.976B-1.22%314.835Kการผลิตของผู้ผลิต19
51.476B0.11%1.729Mบริการผู้บริโภค6
951.793M0.17%500การค้าปลีก1
695.449M-3.42%955.781Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
159.377M-4.32%723.200Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
70.483B-0.66%1.150Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
987.401M-0.31%134.114Kบริการเชิงพาณิชย์6
109.620M4.44%6.251Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
596.555M0.00%915.042Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
176.016M0.00%725.393Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
8.403B0.15%263.434Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2.144B0.00%320.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.666B0.21%321.826Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
78.310M0.00%2.380Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
170.407M-1.15%59.671Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
821.291M-2.44%134.371Kการค้าปลีก2
548.619M-0.79%1.200Kการค้าปลีก1
94.185B-0.01%2.994Mสาธารณูปโภค5
2.163B-0.29%11.243Mการผลิตของผู้ผลิต8
4.147B-1.47%3.396Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
3.871B0.72%3.886Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
5.014B0.54%1.283Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
61.813M-0.87%16.493Kบริการการกระจายสินค้า2
266.023M-4.63%3.000Kการค้าปลีก1
2.909B-0.33%4.069Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
59.647B0.57%6.323Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม77
896.410M-1.56%956.396Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
4.620B-0.47%86.771Kการเงิน4
1.469B-0.26%54.003Kการเงิน6
669.169M-0.87%80.676Kบริการการกระจายสินค้า2
3.593B-0.33%838.749Kการค้าปลีก2
34.218B0.00%46.267Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3.054B-0.75%9.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.703B1.38%1.057Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
5.481B-0.19%1.715Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
3.582B-0.36%126.000Kสาธารณูปโภค1
2.575B-0.19%222.796Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
1.614B-0.41%829.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
50.048B0.70%2.000Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
4.392B-0.05%69.336Kบริการผู้บริโภค7
—%บริการผู้บริโภค
949.925M0.73%301.008Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
4.101B0.40%209.359Kการผลิตของผู้ผลิต4
4.815B0.30%1.014Mการผลิตของผู้ผลิต20
6.099B-0.45%216.308Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
11.605B-0.31%6.006Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
2.228B-2.16%6.990Mบริการทางด้านเทคโนโลยี9
7.673B0.03%350.395Kการเงิน7
127.615M0.00%50.101Kอื่นๆ2
54.009B-0.89%75.227Kการเงิน2
94.231B1.20%5.344Mการสื่อสาร3
37.461B0.39%2.904Mระบบขนส่ง6
1.076B0.88%35.500Kบริการการกระจายสินค้า1
32.446B0.41%2.937Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
4.313B0.99%1.204Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
24.692B-0.39%2.773Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.041B-1.56%165.705Kอื่นๆ2
1.438B-0.15%510.526Kบริการเชิงพาณิชย์7
16.954B0.75%4.388Mการผลิตของผู้ผลิต25
10.649B0.50%783.974Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
424.744M-0.88%1.632Mการเงิน1
389.326M-1.18%229.868Kการผลิตของผู้ผลิต3
32.649B-0.61%496.900Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.735B-1.06%4.313Mแร่พลังงาน2
2.587B-0.45%59.860Kแร่พลังงาน2
38.233B-0.54%13.318Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม21
643.804M-0.74%337.054Kบริการผู้บริโภค9
348.804M-2.16%1.068Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
868.865M-0.67%334.743Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
39.048B-0.77%694.086Kระบบขนส่ง16
1.667B-1.84%2.808Mบริการทางด้านเทคโนโลยี8
199.745M-0.69%90.900Kบริการเชิงพาณิชย์1
103.915M0.00%189.831Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.514B-0.60%169.616Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
321.043M0.00%24.400Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.769B0.47%652.966Kการเงิน9
111.506M0.00%5.000Mบริการผู้บริโภค2
758.494M0.63%699.396Kบริการผู้บริโภค3
682.836M-0.79%20.419Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
60.089B-0.53%1.289Mการเงิน68
29.717B-0.02%1.752Mการเงิน17
386.081M0.00%83.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
279.684B0.12%2.436Mการเงิน9
921.110M-2.51%758.207Kบริการผู้บริโภค4
16.109B-0.07%4.395Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.287B0.00%482.100Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.276B0.02%529.988Kการค้าปลีก6
6.652B-0.25%665.931Kการสื่อสาร6
2.311B2.30%2.202Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
850.337M-2.08%1.721Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
985.517M-2.38%4.998Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.009B-2.42%1.024Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.879B1.50%1.974Mระบบขนส่ง3
2.620B-0.71%969.772Kการผลิตของผู้ผลิต9
2.595B0.10%301.602Kสาธารณูปโภค4
68.350B1.19%2.984Mบริการการกระจายสินค้า31
40.096B5.70%22.182Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ