อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.023B3.810.00%57.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1.180B1.09-0.18%174.973Kวัสดุพื้นฐาน4
3.988B1.671.91%3.445Mในทางอุตสาหกรรม11
6.775B11.840.50%5.449Mในทางอุตสาหกรรม2
15.222B1.78-1.40%1.805Mในทางอุตสาหกรรม3
20.812B1.22-0.09%519.304Kวัสดุพื้นฐาน6
2.651B1.220.35%180.890Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3.204B2.251.23%197.912Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
3.004B4.960.20%46.402Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
13.310B1.730.32%1.279Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.906B5.691.25%1.283Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.263B3.060.17%45.799Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
331.175B4.620.14%5.186Mไฟแนนซ์10
77.733M0.00%32.356Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
15.234B3.760.73%41.641Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
526.870M-1.04%1.034Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4.402B0.94-0.19%2.390Mในทางอุตสาหกรรม13
1.525B1.792.57%989.158Kในทางอุตสาหกรรม11
9.118B5.140.13%1.176Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.357B5.001.29%127.118Kในทางอุตสาหกรรม5
25.079B5.33-0.12%2.686Mไฟแนนซ์14
73.406B4.23-1.13%5.979Mวัสดุพื้นฐาน18
743.507M0.702.32%13.721Mเทคโนโลยี3
295.660M11.82%3.356Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.412B7.491.28%2.217Mเทคโนโลยี5
46.517B2.470.43%2.568Mในทางอุตสาหกรรม69
7.087B1.340.88%108.571Kวัสดุพื้นฐาน17
2.123B1.650.07%334.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
10.597B4.720.70%452.067Kไฟแนนซ์4
841.679M12.93-0.24%176.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
47.250M1.850.00%0ไฟแนนซ์1
807.038M1.86%237.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
26.720M0.00%272.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
30.677M3.57%14.000Kวัสดุพื้นฐาน1
999.813M4.270.35%6.337Kในทางอุตสาหกรรม6
1.433B1.89-1.30%775.829Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
78.365B3.85-0.14%1.624Mสาธารณูปโภค1
2.801B1.500.54%436.417Kในทางอุตสาหกรรม23
6.821B2.960.99%7.126Mเทคโนโลยี13
199.788M2.764.32%3.000Kในทางอุตสาหกรรม1
7.144B5.842.24%5.450Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
951.194M2.850.43%369.194Kในทางอุตสาหกรรม6
5.013B3.550.16%749.600Kไฟแนนซ์1
65.842B1.430.28%674.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร40
145.538B1.870.31%684.074Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร43
5.304B1.980.20%227.330Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
199.930M0.00%58.667Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4.625B3.080.42%2.734Mวัสดุพื้นฐาน26
167.097M1.17%1.280Mในทางอุตสาหกรรม2
55.043B0.65-0.44%4.054Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
296.547M4.220.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
748.161M4.03-0.30%87.586Kในทางอุตสาหกรรม3
3.084B4.32-0.67%39.411Kในทางอุตสาหกรรม4
1.880B0.360.00%0ไฟแนนซ์2
2.831B2.621.06%347.803Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
330.094M1.22-1.12%814.680Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
46.031B3.06-0.63%5.253Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
475.660M5.20-0.52%139.953Kเทคโนโลยี2
5.922B1.720.62%3.697Mเทคโนโลยี49
5.691B5.38-0.57%527.173Kสาธารณูปโภค3
47.919B3.590.98%2.139Mในทางอุตสาหกรรม10
8.370B1.731.29%2.235Mในทางอุตสาหกรรม36
1.482B3.640.92%12.900Kพลังงาน1
20.192B0.693.13%4.225Mบริการโทรคมนาคม11
3.786B2.19-0.43%21.153Kไฟแนนซ์5
251.814M3.900.76%771.163Kไฟแนนซ์3
228.933M0.541.09%15.500Kไฟแนนซ์1
1.195B0.41-0.16%720.470Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
550.446M2.570.00%0ไฟแนนซ์1
9.081B0.750.28%2.005Mในทางอุตสาหกรรม9
54.063B3.70-0.27%2.443Mในทางอุตสาหกรรม6
38.148B1.52-0.01%2.054Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
7.881B2.76-0.02%840.301Kไฟแนนซ์3
16.138B5.020.98%3.385Mสาธารณูปโภค2
35.768B4.48-0.98%500.953Kสาธารณูปโภค2
14.283B1.760.36%271.163Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
9.807B2.820.74%158.582Kวัสดุพื้นฐาน17
46.614M-10.00%1.361Mเทคโนโลยี1
4.190B0.00%9.973Mพลังงาน3
24.826B2.821.06%317.544Kพลังงาน4
38.801B0.901.26%21.964Mพลังงาน21
2.310B5.110.17%140.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
959.569M2.021.25%147.958Kวัสดุพื้นฐาน7
323.723M3.87-0.24%520วัสดุพื้นฐาน2
58.932M0.00%590.169Kในทางอุตสาหกรรม2
1.118B2.630.00%955.121Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
1.023B4.020.59%625.560Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
2.488B4.18-0.67%737.873Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
7.637B4.180.06%13.211Kไฟแนนซ์4
64.919B3.000.26%1.552Mไฟแนนซ์85
859.097M-0.88%155.900Kไฟแนนซ์1
867.951M2.21-1.22%3.329Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
6.889B2.910.85%7.978Mเทคโนโลยี5
9.934B1.840.77%275.201Kเทคโนโลยี12
1.018B0.85-0.45%950.496Kในทางอุตสาหกรรม4
5.214B1.272.75%14.030Mเทคโนโลยี4
5.740B5.480.05%2.049Mไฟแนนซ์3
383.317M3.17-1.45%35.444Kวัสดุพื้นฐาน3
326.000M2.450.62%79.500Kวัสดุพื้นฐาน1
4.834B3.54-0.22%929.963Kวัสดุพื้นฐาน26
943.187M1.893.38%795.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
785.961M4.740.64%16.463Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
6.139B6.658.59%1.240Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
3.749B4.181.33%2.481Mสาธารณูปโภค4
119.839B3.270.47%3.179Mบริการโทรคมนาคม7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ