ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด295.937M MYR−0.68%126.157Kบริการเชิงพาณิชย์5
ยานอวกาศและการป้องกัน2.524B MYR0.54%−0.21%128Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร150.69B MYR4.45%0.28%1.785Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ3.914B MYR2.15%0.72%559.758Kระบบขนส่ง13
สายการบิน4.031B MYR4.54%13.01Mระบบขนส่ง2
การผลิตพลังงานทางเลือก3.714B MYR1.90%0.61%3.559Mสาธารณูปโภค3
อะลูมินั่ม786.37M MYR2.43%0.14%731.502Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
เสื้อผ้า/รองเท้า1.404B MYR2.30%−0.35%274.369Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า3.024B MYR2.91%−0.22%308.727Kการค้าปลีก4
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM5.766B MYR3.61%−2.41%2.901Mการผลิตของผู้ผลิต9
ตลาดหลังการขายของยานยนต์153.397M MYR1.25%−4.21%42.775Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์14.409B MYR4.74%−0.91%156.584Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์500.202M MYR2.66%0.00%218.1Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การออกอากาศกระจายเสียง454.772M MYR3.66%1.23%53Kบริการผู้บริโภค1
วัสดุก่อสร้าง7.723B MYR0.74%−0.11%866.387Kการผลิตของผู้ผลิต19
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม3.572B MYR4.38%2.24%4.188Mบริการผู้บริโภค1
เกมและบ่อนคาสิโน2.956B MYR0.98%1.672Mบริการผู้บริโภค2
เคมีทางการเกษตร3.392B MYR3.57%0.58%4.929Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์943.643M MYR1.03%1.513Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมีพิเศษเฉพาะ64.532B MYR6.29%0.85%3.807Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์470.375M MYR6.07%2.75%2.834Mบริการเชิงพาณิชย์3
การสื่อสารคอมพิวเตอร์70.423M MYR−3.61%2Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์2.954B MYR3.11%0.51%2.563Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์141.645M MYR6.12%18.989Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง6.508B MYR0.71%2.85%1.415Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ9.967B MYR2.35%−0.04%186.678Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
ขุดเจาะตามสัญญา1.849B MYR−2.17%44.048Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการประมวลผลข้อมูล24.936M MYR0.00%0บริการทางด้านเทคโนโลยี1
ห้างสรรพสินค้า2.25B MYR2.50%2.18%1.74Mการค้าปลีก3
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า78.567B MYR4.69%−0.19%8.354Mสาธารณูปโภค6
เครื่องใช้ไฟฟ้า4.349B MYR1.25%0.47%1.054Mการผลิตของผู้ผลิต14
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์617.945M MYR0.85%2.234Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์3.536B MYR3.50%1.60%1.083Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์7.233B MYR0.50%0.19%918.019Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์1.313B MYR0.05%0.00%3.379Mบริการการกระจายสินค้า4
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์1.051B MYR1.71%2.46%559.722Kการค้าปลีก2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า2.914B MYR4.36%−1.03%401.074Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
วิศวกรรมและก่อสร้าง40.036B MYR2.24%0.63%2.577Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม70
บริการด้านสิ่งแวดล้อม479.266M MYR0.73%0.00%1.144Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง4.826B MYR4.35%0.55%214.516Kการเงิน4
กลุ่มบริษัททางการเงิน2.353B MYR2.49%0.07%324.619Kการเงิน12
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน3.257B MYR1.41%0.71%1.277Mบริการเชิงพาณิชย์1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร804.31M MYR3.54%0.87%3.291Mบริการการกระจายสินค้า3
ค้าปลีกอาหาร2.78B MYR3.06%−0.11%154.392Kการค้าปลีก2
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์30.907B MYR1.99%−1.93%51.2Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม26.652B MYR1.02%−1.50%1.156Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม7.361B MYR2.20%−0.79%375.032Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า4.56B MYR5.05%−0.73%415.758Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ36.947B MYR4.65%0.72%778.726Kสาธารณูปโภค2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย4.42B MYR1.92%−0.14%1.443Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
สร้างบ้าน10.512B MYR2.86%−2.23%1.667Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล56.377B MYR0.18%−0.45%5.114Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ32.732B MYR4.47%1.08%5.134Mบริการผู้บริโภค12
การดูแลครัวเรือน/บุคคล596.808M MYR3.01%−3.59%708.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม930.852M MYR5.93%−1.12%127.755Kการผลิตของผู้ผลิต2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม16.302B MYR0.99%0.81%2.587Mการผลิตของผู้ผลิต25
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.234B MYR0.86%0.36%305.15Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ13.801B MYR1.27%3.20%68.391Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
บริการน้ำมันครบวงจร1.872B MYR0.00%0.54%4.344Mแร่พลังงาน1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต1.254B MYR3.10%6.86%723.151Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์7.206B MYR4.20%0.51%730.021Kการเงิน4
ผู้จัดการด้านการลงทุน89.863M MYR2.36%200การเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ19
ประกันชีวิต/สุขภาพ297.044M MYR0.00%585.7Kการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่140.911B MYR4.20%−1.08%14.264Mการเงิน5
โทรคมนาคมรายใหญ่94.442B MYR4.75%0.44%3.296Mการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล36.11B MYR4.27%0.79%2.169Mระบบขนส่ง8
กลุ่มบริษัทสื่อ34.071M MYR20.00%1.436Mบริการผู้บริโภค1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์5.554B MYR5.47%1.12%4.72Mบริการการกระจายสินค้า7
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์9.54B MYR1.81%15.787Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
บริการทางการแพทย์/พยาบาล1.219B MYR1.44%0.58%149.971Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
การผลิตโลหะ43.011B MYR1.63%1.03%3.495Mการผลิตของผู้ผลิต12
อื่นๆ4.467B MYR5.00%0.69%17.441Kอื่นๆ4
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด6.647B MYR1.58%0.13%1.389Mบริการเชิงพาณิชย์26
การผลิตเบ็ดเตล็ด20.404B MYR10.86%0.15%4.224Mการผลิตของผู้ผลิต28
ยานพาหนะใช้มอเตอร์6.626B MYR2.95%0.58%490.398Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
ภาพยนต์/บันเทิง4.256B MYR4.74%0.32%1.776Mบริการผู้บริโภค4
ชุดประกันภัยรวม3.264B MYR3.93%−0.76%84.439Kการเงิน3
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา390.91M MYR5.42%0.00%98.592Kการผลิตของผู้ผลิต2
การผลิตน้ำมันและก๊าซ3.899B MYR0.02%1.54%7.693Mแร่พลังงาน3
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน2.29B MYR4.26%1.65%429.886Kแร่พลังงาน3
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน16.343B MYR1.63%1.32%7.249Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.746B MYR0.07%1.68%40.221Mบริการผู้บริโภค7
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ794.497M MYR2.26%3.08%733.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ218.137M MYR−6.89%794.018Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
การขนส่งอื่นๆ28.27B MYR2.52%0.61%1.639Mระบบขนส่ง12
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป2.86B MYR1.13%2.80%3.949Mบริการทางด้านเทคโนโลยี22
บริการด้านบุคลากร195.042M MYR4.00%7.14%75.5Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยารายใหญ่4.346B MYR2.42%−0.19%661.021Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
ยาอื่นๆ3.615B MYR0.29%−0.21%5.199Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
โลหะมีค่า309.945M MYR2.04%26.321Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย5.719B MYR4.86%0.84%87.05Kการเงิน3
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร77.662M MYR0.00%0.00%4.483Mบริการผู้บริโภค1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์611.786M MYR3.04%0.60%3.116Mบริการผู้บริโภค2
เยื่อกระดาษและกระดาษ448.894M MYR2.05%−0.86%643.486Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์58.713B MYR2.93%−0.26%1.526Mการเงิน93
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์41.348B MYR5.13%0.37%1.167Mการเงิน19
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ793.78M MYR0.19%2.48%6.675Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ธนาคารในภูมิภาค198.773B MYR7.77%−0.47%8.319Mการเงิน6
ร้านอาหาร1.865B MYR3.50%−0.85%13.912Mบริการผู้บริโภค5