อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — มาเลเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.070B3.64-0.12%252.499Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1.260B1.02-1.18%55.361Kวัสดุพื้นฐาน4
4.076B2.392.92%2.637Mในทางอุตสาหกรรม11
10.566B7.590.52%6.706Mในทางอุตสาหกรรม2
15.377B1.760.44%2.133Mในทางอุตสาหกรรม3
18.749B1.400.50%566.974Kวัสดุพื้นฐาน6
2.502B1.280.37%286.223Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3.139B2.490.03%249.572Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
3.121B4.870.01%429.641Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
13.148B1.660.35%1.645Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
3.083B5.36-2.85%2.498Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5.374B3.000.47%58.461Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
353.088B4.230.28%3.371Mไฟแนนซ์10
82.969M0.00%8.108Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
14.506B3.57-0.04%116.221Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
537.962M1.04%2.229Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4.435B0.822.07%4.521Mในทางอุตสาหกรรม12
1.533B1.912.72%1.710Mในทางอุตสาหกรรม11
8.883B4.950.81%531.424Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1.423B4.77-0.36%745.811Kในทางอุตสาหกรรม6
77.479B4.322.08%7.609Mวัสดุพื้นฐาน18
524.551M1.002.51%42.903Mเทคโนโลยี3
276.392M2.75%1.057Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.490B7.212.06%2.031Mเทคโนโลยี5
49.387B2.270.65%2.948Mในทางอุตสาหกรรม69
7.876B1.22-0.44%80.485Kวัสดุพื้นฐาน17
2.188B1.730.01%435.748Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
10.978B4.370.23%703.860Kไฟแนนซ์4
930.908M11.66-0.31%377.482Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
962.627M-0.56%471.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
20.040M0.00%331.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
33.851M3.23%295.000Kวัสดุพื้นฐาน1
1.021B4.18-0.31%20.737Kในทางอุตสาหกรรม6
1.428B1.880.33%18.206Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
77.569B4.861.64%2.593Mสาธารณูปโภค1
2.999B1.400.83%749.911Kในทางอุตสาหกรรม23
6.800B3.190.81%5.434Mเทคโนโลยี12
293.153M1.880.00%7.685Kในทางอุตสาหกรรม2
7.509B5.900.70%468.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1.072B2.53-0.15%171.905Kในทางอุตสาหกรรม6
5.651B3.660.72%890.600Kไฟแนนซ์1
67.416B1.730.09%973.706Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร39
144.583B1.88-0.14%812.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร43
5.776B1.820.73%759.723Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
202.560M1.12%2.777Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4.829B2.95-0.17%728.687Kวัสดุพื้นฐาน26
173.035M1.93%4.696Kในทางอุตสาหกรรม2
56.488B0.630.25%4.413Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
301.899M3.293.26%7.346Kในทางอุตสาหกรรม2
747.904M4.030.75%304.268Kในทางอุตสาหกรรม3
3.294B4.03-0.11%382.955Kในทางอุตสาหกรรม4
1.958B0.692.86%79.578Kไฟแนนซ์2
2.944B2.540.25%452.792Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
345.653M1.160.35%1.255Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
51.026B2.82-0.05%3.860Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
500.309M4.94-0.06%162.038Kเทคโนโลยี2
5.813B1.852.97%5.134Mเทคโนโลยี48
5.719B4.861.94%3.007Mสาธารณูปโภค3
47.843B3.200.64%1.511Mในทางอุตสาหกรรม10
7.899B1.890.36%1.022Mในทางอุตสาหกรรม36
1.661B3.250.82%45.200Kพลังงาน1
23.297B0.592.35%5.862Mบริการโทรคมนาคม11
1.246B2.750.67%118.972Kไฟแนนซ์4
247.133M3.972.81%2.198Mไฟแนนซ์3
205.421M0.60-0.60%9.000Kไฟแนนซ์1
1.266B0.391.20%1.153Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
576.755M2.460.00%0ไฟแนนซ์1
9.369B0.72-1.22%2.980Mในทางอุตสาหกรรม9
52.389B3.710.96%1.344Mในทางอุตสาหกรรม6
37.289B1.670.24%3.145Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
8.640B2.51-0.84%598.924Kไฟแนนซ์3
17.588B4.590.61%1.174Mสาธารณูปโภค2
37.219B4.290.89%830.502Kสาธารณูปโภค2
13.847B1.800.01%352.906Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
10.315B2.62-0.46%66.326Kวัสดุพื้นฐาน17
51.794M0.00%404.700Kเทคโนโลยี1
4.521B1.18%22.151Mพลังงาน3
26.045B2.770.10%412.597Kพลังงาน4
38.509B0.851.86%29.608Mพลังงาน21
2.345B5.830.66%493.841Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
1.041B1.94-0.07%33.388Kวัสดุพื้นฐาน8
333.154M3.760.97%7.195Kวัสดุพื้นฐาน2
74.548M2.70%7.756Mในทางอุตสาหกรรม2
1.229B3.130.51%1.543Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
980.778M4.200.40%72.980Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
2.590B4.130.33%95.991Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
7.842B4.070.19%54.017Kไฟแนนซ์4
72.601B3.270.90%1.724Mไฟแนนซ์84
882.108M2.68%1.013Mไฟแนนซ์1
912.826M2.11-0.13%793.534Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
6.328B3.411.25%2.339Mเทคโนโลยี5
10.150B1.840.78%598.083Kเทคโนโลยี12
960.882M0.910.94%362.749Kในทางอุตสาหกรรม4
5.633B1.181.89%12.995Mเทคโนโลยี4
405.666M2.730.42%139.359Kวัสดุพื้นฐาน3
352.000M2.270.00%70.000Kวัสดุพื้นฐาน1
5.111B3.360.89%2.111Mวัสดุพื้นฐาน25
810.623M2.200.16%58.718Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
774.702M4.66-0.64%105.262Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
8.692B4.990.79%310.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
3.857B4.060.66%1.378Mสาธารณูปโภค4
129.909B3.010.53%4.561Mบริการโทรคมนาคม7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ