วิศวกรรมและก่อสร้าง (อุตสาหกรรม)

74
หุ้น
41.993B
เงินทุนของตลาด
5.641M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.92%
เปลี่ยนแปลง
−2.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
+25.79%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ADVCONADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.315 MYR−1.56%135.1K1.37184.112M MYR−0.04 MYR−862.26%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขายรุนแรง
ANEKAANEKA JARINGAN HOLDINGS BERHAD
0.170 MYR0.00%41.7K0.12110.952M MYR−0.04 MYR46.63%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.320 MYR0.00%00.0022.273M MYR−0.01 MYR63.23%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.225 MYR−4.26%2.184M0.49140.119M MYR−0.14 MYR−42.20%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BDBBINA DARULAMAN BHD
0.285 MYR0.00%102.3K0.2686.599M MYR−0.00 MYR−107.28%1.61%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BENALECBENALEC HOLDINGS BERHAD
0.100 MYR−4.76%195K0.40106.983M MYR−0.05 MYR−0.65%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.075 MYR−6.25%16.29M3.9575.076M MYR−0.07 MYR−880.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.040 MYR0.00%360.5K0.31134.789M MYR−0.05 MYR−23.28%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
0.235 MYR0.00%00.0042.006M MYR−0.01 MYR−214.94%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CITAGLBCITAGLOBAL BERHAD
1.420 MYR0.71%2.758M2.33588.808M MYR−0.13 MYR−359.96%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CRESBLDCREST BUILDER HOLDINGS BHD
0.470 MYR0.00%00.0076.191M MYR−0.14 MYR37.53%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ECOHLDSECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.085 MYR0.00%205K3.8835.761M MYR−0.08 MYR−149.52%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ECONBHDECONPILE HOLDINGS BHD
0.280 MYR−3.45%8.804M0.92411.075M MYR−0.01 MYR61.67%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขาย
EIBECOSCIENCE INTERNATIONAL BERHAD
0.410 MYR2.50%81.4K0.46136M MYR−0.03 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EKOVESTEKOVEST BHD
0.535 MYR0.94%55.737M0.821.572B MYR−0.04 MYR11.42%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FAJARFAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.290 MYR1.75%389.3K0.54210.677M MYR−0.02 MYR−371.08%3.51%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GADANGGADANG HOLDINGS BHD
0.335 MYR1.52%528.3K0.25240.26M MYR−0.04 MYR−170.58%2.12%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขายรุนแรง
GAMUDAGAMUDA BHD
4.400 MYR−0.23%3.869M0.7811.893B MYR6.370.69 MYR118.64%1.36%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
GBGAQRSGABUNGAN AQRS BERHAD
0.345 MYR−2.82%4.827M0.70192.684M MYR13.690.03 MYR−12.50%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
GKENTGEORGE KENT (M) BHD
0.480 MYR−2.04%106.9K0.63255.76M MYR−0.01 MYR−116.37%4.08%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GLXTGLOSTREXT BERHAD
0.205 MYR−2.38%3.611M1.3985.479M MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HANDALHANDAL ENERGY BERHAD
0.095 MYR−5.00%1.935M0.7526.643M MYR4.300.02 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HSSEBHSS ENGINEERS BERHAD
0.795 MYR−0.63%2.242M0.72396.784M MYR21.660.04 MYR205.83%1.15%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
IJMIJM CORPORATION BHD
1.830 MYR−1.61%3.21M0.476.706B MYR28.500.06 MYR−69.60%3.23%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
INGENIEUINGENIEUR GUDANG BERHAD
0.115 MYR0.00%1.01M3.23165.909M MYR4.560.03 MYR22.93%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IREKAIREKA CORPORATION BHD
0.490 MYR0.00%00.00111.614M MYR1.380.35 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IWCITYISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
0.700 MYR−2.10%25.622M0.70658.606M MYR−0.03 MYR4.64%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
JAKSJAKS RESOURCES BERHAD
0.205 MYR−2.38%22.091M1.56497.668M MYR8.510.02 MYR28.88%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KABKINERGY ADVANCEMENT BERHAD
0.340 MYR0.00%14.807M0.87614.688M MYR136.000.00 MYR150.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KENKEN HOLDINGS BHD
0.605 MYR0.00%954.5K6.29108.499M MYR17.590.03 MYR5.52%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
1.310 MYR1.55%955K1.051.629B MYR14.350.09 MYR14.70%5.43%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
KGBKELINGTON GROUP BERHAD
1.470 MYR−0.68%1.608M0.98954.279M MYR14.050.10 MYR65.24%2.03%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
KIMLUNKIMLUN CORPORATION BERHAD
0.815 MYR0.62%133K1.04286.221M MYR−0.03 MYR−2.28%1.23%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
KNUSFORKNUSFORD BHD
0.895 MYR8.48%662.1K1.1282.207M MYR−0.03 MYR48.16%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LFECORPLFE CORPORATION BHD
0.175 MYR−2.78%97K0.60199.553M MYR76.090.00 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
M&GMARINE & GENERAL BERHAD
0.245 MYR−7.55%8.744M1.78191.828M MYR9.920.02 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MELATIMELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.525 MYR0.00%00.0061.113M MYR3.750.14 MYR−13.84%1.90%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MENANGMENANG CORPORATION (M) BHD
0.730 MYR−0.68%118.1K0.59378.488M MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MERCURYMERCURY INDUSTRIES BHD
0.990 MYR0.00%3.5K0.2363.657M MYR−0.08 MYR84.08%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MINETECMINETECH RESOURCES BHD
0.045 MYR−10.00%313.6K0.0776.445M MYR−0.01 MYR70.79%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MITRAMITRAJAYA HOLDINGS BHD
0.270 MYR−1.82%193.7K0.52209.269M MYR8.010.03 MYR1.82%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MNHLDGMN HOLDINGS BERHAD
0.320 MYR−3.03%7.898M1.95134.888M MYR17.020.02 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MPIREMPIRE GLOBAL BERHAD
0.145 MYR−3.33%48.3K1.7838.861M MYR−0.05 MYR−7.14%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MUDAJYAMUDAJAYA GROUP BHD
0.180 MYR0.00%2.046M2.43337.636M MYR−0.00 MYR−114.56%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MUHIBAHMUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
0.700 MYR−2.78%1.832M1.05522.121M MYR−0.02 MYR−4.76%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
NAIMNAIM HOLDINGS BHD
0.835 MYR−4.02%1.814M0.28435.647M MYR26.850.03 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OCKOCK GROUP BERHAD
0.415 MYR−1.19%1.38M0.83442.971M MYR11.760.04 MYR36.29%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
OIBORIENTAL INTEREST BHD
1.210 MYR0.00%32.4K2.14562.136M MYR9.100.13 MYR7.44%4.13%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PESONAPESONA METRO HOLDINGS BHD
0.175 MYR0.00%993.1K0.90121.623M MYR−0.00 MYR79.89%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PESTECHPESTECH INTERNATIONAL BERHAD
0.335 MYR−4.29%15.107M1.82345.912M MYR−0.26 MYR−1930.07%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PGBPROPEL GLOBAL BERHAD
0.165 MYR−2.94%15.1K0.24102.738M MYR13.100.01 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PLSPLS PLANTATIONS BERHAD
0.895 MYR−1.65%1.455M0.83400.056M MYR−0.08 MYR−222.20%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PRTASCOPROTASCO BHD
0.190 MYR0.00%3.6K0.0191.531M MYR−0.06 MYR−2569.57%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PTARASPINTARAS JAYA BHD
1.600 MYR−1.23%36.4K0.77268.701M MYR−0.01 MYR−105.15%4.94%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
RENEUCORENEUCO BERHAD
0.195 MYR−2.50%2.08M0.63124.749M MYR16.530.01 MYR−9.92%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RPLANETREDPLANET BERHAD
0.200 MYR0.00%031.879M MYR7.660.03 MYR−29.27%3.80%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SCBUILDSC ESTATE BUILDER BERHAD
0.040 MYR0.00%80K0.0142.964M MYR−0.00 MYR64.71%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SENDAIEVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.140 MYR0.00%503.2K1.22109.34M MYR−0.33 MYR−9.46%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SFPTECHSFP TECH HOLDINGS BERHAD
0.910 MYR−2.15%3.612M0.662.232B MYR58.330.02 MYR0.39%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SGBHDSUPERGENICS BERHAD
0.230 MYR0.00%021.39M MYR63.890.00 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SIABSIAB HOLDINGS BERHAD
0.125 MYR4.17%68K0.0758.756M MYR−0.05 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SLVESTSOLARVEST HOLDINGS BERHAD
1.310 MYR0.77%681.7K0.28868.679M MYR39.940.03 MYR100.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.840 MYR−2.65%1.081M1.012.437B MYR18.360.10 MYR−14.36%2.91%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SUNMOWSUNMOW HOLDING BERHAD
1.100 MYR0.00%00.00257.334M MYR34.590.03 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SUNVIEWSUNVIEW GROUP BERHAD
0.755 MYR−0.66%2.455M0.83355.68M MYR21.450.04 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
TJSETIATUJU SETIA BERHAD
0.215 MYR0.00%41.2K0.2568.118M MYR−0.10 MYR−751.57%4.65%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRCTRC SYNERGY BHD
0.365 MYR−1.35%1.424M2.90170.97M MYR6.910.05 MYR13.79%3.24%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
TSRCAPTSR CAPITAL BHD
0.260 MYR0.00%115K1.0345.357M MYR32.500.01 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
0.065 MYR−7.14%166.3K0.0567.837M MYR−0.07 MYR−1930.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VIZIONEVIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.045 MYR0.00%243.9K0.6092.068M MYR−0.02 MYR78.10%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VLBVESTLAND BERHAD
0.345 MYR0.00%784.8K0.60325.786M MYR10.680.03 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
WCTWCT HOLDINGS BERHAD
0.545 MYR−0.91%9.197M1.10771.683M MYR17.750.03 MYR−58.51%0.91%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ZECONZECON BHD
0.395 MYR0.00%00.0058.224M MYR−0.01 MYR92.82%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ZELANZELAN BHD
0.030 MYR−14.29%41K0.0929.572M MYR10.000.00 MYR−68.42%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม