บริษัทมาเลเซีย companies operating in one industry: Real Estate Development

The list below has บริษัทมาเลเซีย that operate under the same industry, Real Estate Development. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACMEACME HOLDINGS BERHAD
0.195 MYR0.00%194.3K0.2369.958M MYR13.360.01 MYR0.00%การเงิน
ASIAPACASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.100 MYR0.00%98.2K0.18156.329M MYR17.860.01 MYR0.00%การเงิน
AVALANDAVALAND BERHAD
0.300 MYR−1.64%6.673M0.59444.384M MYR6.620.05 MYR+11225.00%0.00%การเงิน
AXTERIAAXTERIA GROUP BERHAD
0.130 MYR0.00%42.7K0.14100.347M MYR−0.01 MYR−264.71%0.00%การเงิน
AYERAYER HOLDINGS BERHAD
7.080 MYR0.00%00.00529.96M MYR11.850.60 MYR+48.39%2.82%การเงิน
BCBBCB BHD
0.280 MYR0.00%30K0.46111.894M MYR6.000.05 MYR−37.82%0.00%การเงิน
CHHBCOUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD
0.275 MYR0.00%83.5K0.3880.417M MYR−0.28 MYR−329.49%0.00%การเงิน
CRESNDOCRESCENDO CORPORATION BHD
2.560 MYR+1.99%170.8K0.90720.9M MYR22.480.11 MYR−1.89%1.94%การเงิน
CVIEWCOUNTRY VIEW BHD
1.260 MYR−3.08%9.1K1.71130M MYR15.870.08 MYR+161.18%6.54%การเงิน
DPSDPS RESOURCES BHD
0.525 MYR+0.96%284.8K0.60111.088M MYR15.860.03 MYR+113.55%0.00%การเงิน
E&OEASTERN & ORIENTAL BHD
0.860 MYR−0.58%6.215M0.391.745B MYR19.550.04 MYR−40.78%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ECOFIRSECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.340 MYR0.00%7.6K0.01406.527M MYR−0.00 MYR+93.65%0.00%การเงิน
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
1.280 MYR−1.54%2.423M0.473.857B MYR19.910.06 MYR+20.41%4.58%การเงิน
มีแรงซื้อ
EKSONSEKSONS CORPORATION BHD
0.505 MYR0.00%5K0.4582.377M MYR14.510.03 MYR0.00%การเงิน
ENCORPENCORP BHD
0.255 MYR0.00%35K0.8783.819M MYR−0.05 MYR−121.70%0.00%การเงิน
EUPEEUPE CORPORATION BHD
0.865 MYR−1.14%12K0.39124.608M MYR3.440.25 MYR+46.16%1.70%การเงิน
EWEINEWEIN BERHAD
0.965 MYR+0.52%325.2K0.56271.428M MYR260.810.00 MYR0.56%การเงิน
EWINTECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
0.330 MYR+1.54%885.3K0.67780.001M MYR−0.04 MYR+63.56%120.00%การเงิน
ปานกลาง
FARLIMFARLIM GROUP (M) BHD
0.215 MYR−6.52%45K1.3735.196M MYR−0.05 MYR+18.02%0.00%การเงิน
GLBHDGOLDEN LAND BERHAD
0.275 MYR0.00%8.6K0.1158.991M MYR−0.07 MYR+45.56%0.00%การเงิน
GLOMACGLOMAC BHD
0.350 MYR−1.41%534.3K1.36268.823M MYR14.230.02 MYR−53.05%3.57%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GMUTUALGROMUTUAL BHD
0.315 MYR−1.56%38.1K0.37120.195M MYR7.540.04 MYR+72.73%3.13%การเงิน
GOBGLOBAL ORIENTAL BERHAD
0.195 MYR0.00%1K0.0090.935M MYR−0.01 MYR−141.25%0.00%การเงิน
GUOCOGUOCOLAND (MALAYSIA) BHD
0.750 MYR+1.35%273.9K2.15495.711M MYR14.530.05 MYR−14.85%2.70%การเงิน
HCKHCK CAPITAL GROUP BERHAD
2.110 MYR−0.47%132.9K0.671.154B MYR47.520.04 MYR+85.00%0.00%การเงิน
HOHUPHO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.175 MYR−10.26%1.302M4.43101.061M MYR−0.05 MYR+48.30%0.00%การเงิน
HUAYANGHUA YANG BHD
0.300 MYR−3.23%475.3K1.33136.4M MYR18.750.02 MYR−71.07%0.00%การเงิน
IBHDI-BHD
0.240 MYR+2.13%58K0.32436.465M MYR38.100.01 MYR−62.94%0.85%การเงิน
ปานกลาง
IBRACOIBRACO BHD
0.890 MYR0.00%13K0.05507.823M MYR9.680.09 MYR+92.66%3.76%การเงิน
IDEALIDEAL CAPITAL BERHAD
3.500 MYR0.00%00.001.75B MYR0.29%การเงิน
IGBBIGB BERHAD
2.380 MYR0.00%18.5K0.763.209B MYR13.130.18 MYR−32.80%2.10%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
IOIPGIOI PROPERTIES GROUP BERHAD
2.160 MYR−6.09%4.922M0.5112.499B MYR12.830.17 MYR−17.09%3.96%การเงิน
มีแรงซื้อ
IVORYIVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
0.070 MYR0.00%90K0.4834.306M MYR−0.13 MYR+42.32%0.00%การเงิน
JKGLANDJKG LAND BERHAD
0.095 MYR0.00%120K0.35216.118M MYR9.310.01 MYR−8.11%0.00%การเงิน
KPPROPKERJAYA PROSPEK PROPERTY BERHAD
0.745 MYR0.00%186.1K0.42407.807M MYR7.260.10 MYR+5.88%3.97%การเงิน
KSLKSL HOLDINGS BHD
1.480 MYR−3.27%1.261M0.671.556B MYR4.430.33 MYR+93.52%0.00%การเงิน
KUCHAIKUCHAI DEVELOPMENT BHD
1.640 MYR0.00%18K0.75202.946M MYR7.170.23 MYR1.52%การเงิน
L&GLAND & GENERAL BHD
0.125 MYR0.00%2.556M0.85371.642M MYR10.420.01 MYR+150.00%4.80%การเงิน
LAGENDALAGENDA PROPERTIES BERHAD
1.450 MYR0.00%986.1K0.641.214B MYR9.180.16 MYR−10.58%4.48%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
LBICAPLBI CAPITAL BHD
0.525 MYR−5.41%11.1K0.0754.49M MYR−0.01 MYR−129.12%3.96%การเงิน
LBSLBS BINA GROUP BHD
0.705 MYR+0.71%2.079M0.611.101B MYR9.160.08 MYR−5.06%3.48%การเงิน
มีแรงซื้อ
M&AM & A EQUITY HOLDINGS BERHAD
0.380 MYR0.00%3.996M0.58759.515M MYR0.00%การเงิน
MAGMAMAGMA GROUP BERHAD
0.215 MYR−2.27%1.7M0.64207.953M MYR−0.03 MYR−218.81%0.00%การเงิน
MAGNAMAGNA PRIMA BHD
0.550 MYR−2.65%14K0.55229.513M MYR−0.03 MYR−114.81%0.00%การเงิน
MAHSINGMAH SING GROUP BHD
0.970 MYR−1.02%3.814M0.502.355B MYR10.960.09 MYR+36.15%3.09%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MALTONMALTON BHD
0.390 MYR−1.27%398.8K0.82213.897M MYR−0.14 MYR−214.63%0.00%การเงิน
MATRIXMATRIX CONCEPTS HOLDINGS BHD
1.770 MYR+0.57%970.9K1.022.265B MYR9.140.19 MYR+3.09%5.11%การเงิน
มีแรงซื้อ
MERIDIANMERIDIAN BERHAD
0.085 MYR0.00%56K0.4319.698M MYR−0.05 MYR+20.68%0.00%การเงิน
MJPERAKMAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.295 MYR0.00%20.3K1.5788.171M MYR−0.04 MYR+9.41%0.00%การเงิน
MKHMKH BERHAD
1.330 MYR+0.76%107.9K0.52756.415M MYR10.290.13 MYR−31.13%3.05%การเงิน
มีแรงซื้อ
MKLANDMK LAND HOLDINGS BHD
0.220 MYR−2.22%304.3K0.45271.033M MYR20.950.01 MYR−23.91%0.00%การเงิน
MPHBCAPMPHB CAPITAL BERHAD
1.050 MYR0.00%9.6K0.11750.75M MYR30.430.03 MYR−87.69%9.52%การเงิน
MRCBMALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.585 MYR0.00%14.173M0.662.636B MYR76.970.01 MYR−73.24%1.69%การเงิน
มีแรงซื้อ
MUHMULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.495 MYR+1.02%20K0.6728.492M MYR26.610.02 MYR−88.95%0.00%การเงิน
MUIPROPMUI PROPERTIES BHD
0.195 MYR0.00%380K2.29148.183M MYR4.350.04 MYR+180.00%5.00%การเงิน
MULPHAMULPHA INTERNATIONAL BHD
2.330 MYR−0.85%6000.02711.434M MYR12.730.18 MYR−2.45%0.00%การเงิน
NCTNCT ALLIANCE BERHAD
0.325 MYR0.00%1.286M0.75518.379M MYR13.000.03 MYR−38.27%0.00%การเงิน
NGGBNEXTGREEN GLOBAL BERHAD
0.955 MYR−1.04%381.5K0.32975.819M MYR93.630.01 MYR−32.89%0.00%การเงิน
OCROCR GROUP BERHAD
0.055 MYR−8.33%419K0.7476.23M MYR−0.00 MYR−25.71%0.00%การเงิน
OSKOSK HOLDINGS BHD
1.390 MYR−1.42%1.638M0.673.011B MYR6.140.23 MYR+9.27%4.79%การเงิน
มีแรงซื้อ
PARAMONPARAMOUNT CORPORATION BHD
1.050 MYR−2.78%954.9K2.91635.181M MYR8.940.12 MYR+13.09%6.37%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PARKWDPARKWOOD HOLDINGS BERHAD
0.135 MYR0.00%10K0.6437.148M MYR−0.02 MYR−277.65%0.00%การเงิน
PASDECPASDEC HOLDINGS BHD
0.310 MYR+5.08%2K0.08122.113M MYR−0.02 MYR−477.19%0.00%การเงิน
PGLOBEPARAGON GLOBE BERHAD
0.210 MYR0.00%22K0.21156.791M MYR−0.00 MYR−131.58%0.00%การเงิน
PLBPLB ENGINEERING BHD
1.030 MYR0.00%00.00115.767M MYR−0.18 MYR−15.41%0.00%การเงิน
PLENITUPLENITUDE BHD
1.350 MYR−0.74%5.7K0.07530.332M MYR7.320.18 MYR+147.52%2.16%การเงิน
RADIUMRADIUM DEVELOPMENT BERHAD
0.390 MYR0.00%85.4K0.111.37B MYR75.000.01 MYR0.00%การเงิน
RAPIDRAPID SYNERGY BHD
0.875 MYR−0.57%1.425M0.4196.741M MYR7.580.12 MYR+253.99%0.00%การเงิน
SAPRESSAPURA RESOURCES BHD
0.330 MYR−2.94%21.2K1.4551.652M MYR1.010.33 MYR0.00%การเงิน
SBCCORPSBC CORPORATION BHD
0.350 MYR−2.78%11K0.1492.905M MYR−0.02 MYR−131.21%0.00%การเงิน
SDREDSELANGOR DREDGING BHD
0.600 MYR−0.83%13.1K0.08257.807M MYR9.690.06 MYR4.13%การเงิน
SEALSEAL INCORPORATED BHD
0.530 MYR0.00%248.9K0.36221.706M MYR16.670.03 MYR+536.00%0.00%การเงิน
SHLSHL CONSOLIDATED BHD
2.150 MYR+1.42%24.4K32.11513.302M MYR8.620.25 MYR+24.03%5.66%การเงิน
SIMEPROPSIME DARBY PROPERTY BERHAD
0.755 MYR−1.95%10.135M0.435.169B MYR12.580.06 MYR+29.03%2.63%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SKYWLDSKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD
0.555 MYR−1.77%823K0.53565M MYR3.840.14 MYR7.52%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SNTORIASENTORIA GROUP BERHAD
0.065 MYR+8.33%2.459M0.5942.937M MYR−0.07 MYR+75.18%0.00%การเงิน
SPSETIASP SETIA BHD
0.870 MYR+2.96%32.364M3.283.761B MYR32.830.03 MYR−48.24%1.74%การเงิน
ปานกลาง
SUNSURIASUNSURIA BERHAD
0.490 MYR−1.01%225.1K0.55443.479M MYR30.430.02 MYR+29.84%0.00%การเงิน
ปานกลาง
SYMLIFESYMPHONY LIFE BERHAD
0.295 MYR0.00%451.7K1.79201.569M MYR−0.10 MYR−227.79%0.00%การเงิน
TALAMTTALAM TRANSFORM BERHAD
0.020 MYR+33.33%67.2K0.0785.853M MYR−0.00 MYR−28.57%0.00%การเงิน
TAMBUNTAMBUN INDAH LAND BERHAD
0.895 MYR0.00%49.6K0.45397.577M MYR9.390.10 MYR−46.25%6.19%การเงิน
ปานกลาง
TANCOTANCO HOLDINGS BHD
0.675 MYR+3.05%7.085M1.031.349B MYR127.360.01 MYR+278.57%0.00%การเงิน
TELADANTELADAN GROUP BERHAD
1.010 MYR0.00%00.00818.289M MYR35.190.03 MYR−19.15%0.50%การเงิน
THRIVENTHRIVEN GLOBAL BERHAD
0.105 MYR0.00%920.4K0.6854.694M MYR−0.06 MYR−129.82%0.00%การเงิน
TITIJYATITIJAYA LAND BERHAD
0.260 MYR−1.89%21K0.17332.542M MYR104.000.00 MYR−19.35%0.00%การเงิน
TROPTROPICANA CORPORATION BERHAD
1.260 MYR0.00%6.6K0.062.837B MYR−0.08 MYR+67.13%0.00%การเงิน
UEMSUEM SUNRISE BERHAD
1.010 MYR−2.88%2.164M0.135.109B MYR67.330.02 MYR−5.66%0.50%การเงิน
มีแรงขาย
UOADEVUOA DEVELOPMENT BERHAD
1.840 MYR−3.66%522.9K1.494.732B MYR16.110.11 MYR+23.19%15.79%การเงิน
ปานกลาง
VARIAVARIA BERHAD
0.900 MYR−6.25%23K0.66381.555M MYR29.030.03 MYR2.73%การเงิน
WMGWMG HOLDINGS BERHAD
0.150 MYR−3.23%1.952M0.6264.465M MYR−0.01 MYR+42.93%0.00%การเงิน
Y&GY&G CORPORATION BHD
0.720 MYR0.00%00.00157.304M MYR30.900.02 MYR−63.65%0.00%การเงิน
YNHPROPYNH PROPERTY BHD
0.545 MYR+2.83%6.881M0.46297.73M MYR−0.06 MYR−850.85%0.00%การเงิน
YONGTAIYONG TAI BHD
0.235 MYR−4.08%322.5K0.3792.639M MYR−0.08 MYR+90.99%0.00%การเงิน