บริษัทมาเลเซีย companies operating in one industry: Real Estate Investment Trusts

The list below has บริษัทมาเลเซีย that operate under the same industry, Real Estate Investment Trusts. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ALAQARAL-AQAR HEALTHCARE REIT
REIT
1.270 MYR0.00%89.3K0.961.066B MYR6.30%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALSREITAL-SALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REIT
0.445 MYR0.00%1.3K0.04258.1M MYR5.84%การเงิน
ปานกลาง
AMEREITAME REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REIT
1.310 MYR0.00%205K0.53686.376M MYR9.690.14 MYR5.64%การเงิน
มีแรงซื้อ
AMFIRSTAMFIRST REITS
REIT
0.320 MYR−1.54%63.4K0.28223.081M MYR16.330.02 MYR7.32%การเงิน
ARREITAMANAHRAYA REITS
REIT
0.400 MYR−1.23%11.9K0.21232.154M MYR70.180.01 MYR−83.71%6.40%การเงิน
ATRIUMATRIUM REITS
REIT
1.350 MYR−1.46%109.9K5.81363.804M MYR13.860.10 MYR−2.89%5.18%การเงิน
AXREITAXIS REITS
REIT
1.760 MYR−0.56%2.012M0.933.093B MYR4.85%การเงิน
มีแรงซื้อ
CLMTCAPITALAND MALAYSIA TRUST
REIT
0.635 MYR−1.55%2.828M1.251.768B MYR10.410.06 MYR+158.47%6.19%การเงิน
ปานกลาง
HEKTARHEKTAR REITS
REIT
0.630 MYR0.00%197.2K0.37366.291M MYR6.350.10 MYR−37.37%12.70%การเงิน
ปานกลาง
IGBCRIGB COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REIT
0.490 MYR−1.01%145.1K0.561.171B MYR6.53%การเงิน
ปานกลาง
IGBREITIGB REAL ESTATE INV TRUST
REIT
1.750 MYR0.00%562.2K0.216.303B MYR5.85%การเงิน
มีแรงซื้อ
KIPREITKIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REIT
0.885 MYR−0.56%730.7K1.90550.581M MYR8.260.11 MYR−26.12%7.08%การเงิน
ปานกลาง
KLCCKLCC PROP&REITS-STAPLED SEC
TF
7.400 MYR+1.37%123.3K0.2513.179B MYR33.680.22 MYR+42.02%5.49%การเงิน
มีแรงซื้อ
PAVREITPAVILION REAL ESTATE INV TRUST
REIT
1.310 MYR−2.96%4.578M1.064.937B MYR9.990.13 MYR+0.61%6.44%การเงิน
มีแรงซื้อ
SENTRALSENTRAL REIT
REIT
0.805 MYR+0.63%454.6K1.49956.402M MYR8.26%การเงิน
มีแรงซื้อ
SUNREITSUNWAY REAL ESTATE INVT TRUST
REIT
1.570 MYR0.00%880.1K0.625.377B MYR16.900.09 MYR+4.74%6.13%การเงิน
มีแรงซื้อ
TWRREITTOWER REITS
REIT
0.355 MYR−1.39%29K2.95100.98M MYR−0.06 MYR−663.72%1.61%การเงิน
UOAREITUOA REITS
REIT
1.120 MYR0.00%188.8K0.72756.671M MYR7.39%การเงิน
มีแรงซื้อ
YTLREITYTL HOSPITALITY REIT
REIT
1.230 MYR−0.81%2.936M2.332.113B MYR12.960.09 MYR+41.43%6.00%การเงิน
มีแรงซื้อ