เครื่องใช้ไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)

14
หุ้น
5.670B
เงินทุนของตลาด
2.866M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.75%
เปลี่ยนแปลง
+0.65%
ประสิทธิภาพ เดือน
+68.00%
ประสิทธิภาพ ปี
+73.90%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BMGREENBM GREENTECH BERHAD
0.915 MYR0.00%20K0.39472.14M MYR19.810.05 MYR+69.85%1.91%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
HWGBHO WAH GENTING BHD
0.215 MYR−4.44%2.312M0.6446.248M MYR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
METRODMETROD HOLDINGS BERHAD
1.240 MYR−0.80%19K2.71150M MYR9.830.13 MYR+7.50%4.80%การผลิตของผู้ผลิต
OPCOMOPCOM HOLDINGS BHD
0.605 MYR+0.83%295.4K0.19230.413M MYR59.900.01 MYR−71.63%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PASUKGBPASUKHAS GROUP BERHAD
0.130 MYR0.00%317.8K1.0924.769M MYR−0.03 MYR+87.90%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PEKATPEKAT GROUP BERHAD
0.425 MYR+1.19%462.3K0.66270.887M MYR21.910.02 MYR−7.62%2.38%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
PWRWELLPOWERWELL HOLDINGS BERHAD
0.225 MYR−4.26%1.15M1.04136.43M MYR16.070.01 MYR+268.42%2.55%การผลิตของผู้ผลิต
SCABLESARAWAK CABLE BERHAD
0.065 MYR−7.14%2.88M4.2427.929M MYR−0.27 MYR−155.10%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SCGBHDSOUTHERN CABLE GROUP BERHAD
0.370 MYR+1.37%2.059M0.74292.018M MYR13.700.03 MYR+67.70%0.77%การผลิตของผู้ผลิต
SCOMNETSUPERCOMNET TECHNOLOGIES BHD
1.260 MYR0.00%287.5K0.66993.433M MYR37.060.03 MYR−20.37%1.59%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SUCCESSSUCCESS TRANSFORMER CORP BHD
0.695 MYR0.00%45.8K0.21164.211M MYR7.920.09 MYR−6.79%1.94%การผลิตของผู้ผลิต
ULICORPUNITED U-LI CORPORATION BHD
1.440 MYR+1.41%308K0.11309.276M MYR7.480.19 MYR−9.16%4.93%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
UMSNGBUMS-NEIKEN GROUP BHD
0.920 MYR0.00%00.0072.436M MYR14.350.06 MYR−57.69%3.26%การผลิตของผู้ผลิต
WCEHBWCE HOLDINGS BERHAD
0.815 MYR−1.81%5.929M1.332.48B MYR30.750.03 MYR0.00%การผลิตของผู้ผลิต