บริษัทมาเลเซีย companies operating in one industry: อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทมาเลเซีย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น PANASONIC MANUFACTURING MSIA หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง KHIND HOLDINGS BHD ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
PANAMYPANASONIC MANUFACTURING MSIA
1.164 B MYR18.900 MYR−1.36%36 K0.5613.931.36 MYR−6.95%6.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
EEGEG INDUSTRIES BHD
612.294 M MYR1.300 MYR−4.41%976.8 K1.0313.310.10 MYR+119.55%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MILUXMILUX CORPORATION BHD
122.23 M MYR0.520 MYR0.00%103.8 K1.11−0.02 MYR−258.46%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
KKHINDKHIND HOLDINGS BHD
114.766 M MYR2.800 MYR+2.56%2.6 K0.922.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GUHGUH HOLDINGS BHD
111.371 M MYR0.385 MYR−2.53%544.1 K1.00−0.06 MYR−274.51%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PPENSONIPENSONIC HOLDINGS BHD
95.54 M MYR0.610 MYR−1.61%306.5 K7.37−0.01 MYR−120.43%2.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BBCMALLBCM ALLIANCE BERHAD
30.512 M MYR0.015 MYR0.00%78.2 K0.35−0.02 MYR−41.67%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MMLABMLABS SYSTEMS BHD
14.494 M MYR0.190 MYR−5.00%330 K0.34−0.16 MYR−2.71%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร