อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ลิธัวเนีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร263.9M EUR1.58%+0.09%59.646Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
การผลิตพลังงานทางเลือก1.391B EUR6.59%−0.10%16.727Kสาธารณูปโภค1
เสื้อผ้า/รองเท้า4.732M EUR0.00%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า147.077M EUR10.53%+0.38%2.633Kการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า361.375M EUR0.39%0.00%25สาธารณูปโภค2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า5.468M EUR0.00%46สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง7.652M EUR+1.28%14.041Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง9.665M EUR+1.77%100การเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน119.447M EUR+2.51%1.575Kการเงิน1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม276.526M EUR3.04%+0.86%1.362Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ205.14M EUR5.88%0.00%548สาธารณูปโภค1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย24.289M EUR0.00%75สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ22.159M EUR+2.20%3บริการทางด้านเทคโนโลยี1
โทรคมนาคมรายใหญ่1.002B EUR3.49%−1.16%15.974Kการสื่อสาร1
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ78.742M EUR−0.97%66.651Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ25.919M EUR0.00%−0.30%5.153Kบริการผู้บริโภค2
เยื่อกระดาษและกระดาษ128.772M EUR5.10%+0.41%19.795Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์39.326M EUR3.05%−0.41%67การเงิน2
ธนาคารในภูมิภาค854.456M EUR3.72%−0.77%1.34Mการเงิน2
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง15.785M EUR3.75%+0.58%4บริการการกระจายสินค้า1