บริษัทลิทัวเนีย companies operating in one industry: อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทลิทัวเนีย ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น SNAIGE หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง SNAIGE ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
SNG1LSNAIGE
4.913 M EUR0.129 EUR+4.03%11.324 K3.450.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร