สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
371.862M
เงินทุนของตลาด
76
ปริมาณการซื้อขาย
+0.81%
เปลี่ยนแปลง
−2.82%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.47%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.83%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
KNR1LKAUNO ENERGIJA
0.980 EUR4.26%0.040 EUR
มีแรงซื้อ
181818.83M EUR6.580.14 EUR
LGD1LLITGRID
0.706 EUR0.86%0.006 EUR
มีแรงขาย
8056353.032M EUR−0.10 EUR389