หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
TTI TOM TAILOR HOLDING SE NAMENS-AKTIEN O.N.
1.6267.11%0.65ขาย19.456K41.074M4.260.236112.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TTI TOM TAILOR HLDG NA O.N.
1.6468.94%0.67ขาย42.678K41.074M4.260.236112.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TTI TOM TAILOR HLDG NA O.N.
1.7883.51%0.81ขาย574.485K41.074M4.260.236112.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ATN ADTRAN INC. REGISTERED SHARES DL -,01
10.40-26.56%-3.76แนะนำให้ขาย0677.848M-0.221900.00เทคโนโลยี
DFTK DF DEUTSCHE FORFAIT AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.47-14.55%-0.08ขาย11.250K6.835M-0.1030.00ไฟแนนซ์
PDA PRO DV AG O.N.
0.36-24.58%-0.12ขาย01.840M25.00เทคโนโลยี
ATN ADTRAN INC. DL-,01
10.71-23.29%-3.25แนะนำให้ขาย0670.935M-0.221900.00เทคโนโลยี
GWI1 GERRY WEBER INTERNAT.O.N.
0.05-9.26%-0.01ขาย17.404K2.821M-0.186487.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GWI1 GERRY WEBER INTERNATIONAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.05-12.74%-0.01ขาย11.350K2.821M-0.186487.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FF24 FAST FIN24 HLDG INH O.N.
0.1321.90%0.02แนะนำให้ซื้อ4.900K1.506M5.100.03ไฟแนนซ์
PDA PRO DV AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.4517.80%0.07แนะนำให้ซื้อ1001.840M25.00เทคโนโลยี
SEN SENVION S.A. EUR -,01
0.60-9.16%-0.06ขาย79.166K48.273M-0.964100.00พลังงาน
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
4.08-3.55%-0.15ซื้อ112.949K52.138M-1.4747.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ICP PANAMAX AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.0523.53%0.20ซื้อ4.000K1.677M-0.121.00ไฟแนนซ์
GWI1 GERRY WEBER INTERNAT.O.N.
0.06-5.16%-0.00ขาย374.154K2.821M-0.186487.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
I7N ITN NANOVATION
0.482.99%0.01ซื้อ5.100K7.729M30.210.0223.00สาธารณูปโภค
DFTK DF DT.FORFAIT AG NA O.N.
0.51-12.17%-0.07ขาย9.265K6.835M-0.1030.00ไฟแนนซ์
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.1521.14%0.03แนะนำให้ซื้อ1.111K3.169M-0.1160.00เทคโนโลยี
BTBB SLEEPZ AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.16-12.30%-0.02แนะนำให้ขาย03.882M-0.4957.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HDD HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.
1.00-11.76%-0.13ขาย5.566M344.204M15.180.0711851.00ในทางอุตสาหกรรม
TUF TUFF GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.808.11%0.06ขาย50036.000M-1.6223.00ในทางอุตสาหกรรม
HDD HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.
1.01-11.43%-0.13ขาย249.005K344.204M15.180.0711851.00ในทางอุตสาหกรรม
T5O CYTOTOOLS AG INHABER-AKTIEN O.N.
10.009.65%0.88ขาย2.396K25.302M-0.541.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
HDD HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AGINHABER-AKTIEN O.N.
0.99-12.11%-0.14ขาย275.656K344.204M15.180.0711851.00ในทางอุตสาหกรรม
SOW SOFTWARE AG NA O.N.
25.76-11.87%-3.47ขาย1.122M2.162B13.142.224737.00เทคโนโลยี
4DS DALDRUP+SOEHNE AG
3.562.01%0.07ขาย8.685K20.889M-2.86157.00พลังงาน
SVAB STOCKHOLM IT VENTURES AB
0.00-6.67%-0.00แนะนำให้ขาย01.097M-0.00ไฟแนนซ์
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.3512.78%0.04ซื้อ30.300K111.929M-0.30270.00เทคโนโลยี
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
4.231.20%0.05ซื้อ15.861K52.138M-1.4747.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MPRK MAIER + PARTNER O.N.
0.4717.50%0.07ซื้อ1.000K482.500K2.00ไฟแนนซ์
SOW SOFTWARE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
25.86-11.26%-3.28แนะนำให้ขาย11.128K2.162B13.142.224737.00เทคโนโลยี
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.336.43%0.02ซื้อ110111.929M-0.30270.00เทคโนโลยี
SOW SOFTWARE AG NA O.N.
25.89-10.72%-3.11ขาย14.169K2.162B13.142.224737.00เทคโนโลยี
99SC STARAMBA SE O.N.
2.51-12.54%-0.36ขาย5006.462M-18.3073.00เทคโนโลยี
SHF SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
24.757.61%1.75ขาย15.478K151.353M-0.251225.00เทคโนโลยี
SVAB STOCKHOLM IT VENTURES AB
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย807.000K1.097M-0.00ไฟแนนซ์
ELB ELUMEO SE INHABER-AKTIEN O.N.
0.911.69%0.01ขาย05.555M-3.73280.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.454.21%0.02ซื้อ07.729M30.210.0223.00สาธารณูปโภค
PAL PANTAFLIX AG INH. O.N.
2.714.44%0.12ซื้อ12.305K38.894M-0.21154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2GB 2G ENERGY AG
36.70-8.25%-3.30ขาย907172.770M22.981.70627.00ในทางอุตสาหกรรม
T5O CYTOTOOLS O.N.
9.925.31%0.50ขาย13.977K25.302M-0.541.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NOEJ NORMA GROUP SE NA O.N.
31.02-8.98%-3.06แนะนำให้ขาย406.079K1.086B12.612.706998.00ในทางอุตสาหกรรม
SHF SNP SCHNEI.NEUREITH.&PARTN.SE INHABER-AKTIEN O.N.
24.457.24%1.65ขาย0151.353M-0.251225.00เทคโนโลยี
PAL PANTAFLIX AG INH. O.N.
2.696.52%0.17ซื้อ48.006K38.894M-0.21154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
T5O CYTOTOOLS O.N.
10.4010.17%0.96ขาย10025.302M-0.541.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NOEJ NORMA GROUP SE NAMENS-AKTIEN O.N.
31.24-8.17%-2.78แนะนำให้ขาย1.070K1.086B12.612.706998.00ในทางอุตสาหกรรม
ICP PANAMAX AG
0.900.00%0.00ขาย1.925K1.677M-0.121.00ไฟแนนซ์
GGS GIGASET AG O.N.
0.393.43%0.01ซื้อ1.551K50.201M53.160.01891.00เทคโนโลยี
DEX DELTICOM AG NA O.N.
3.95-2.47%-0.10ขาย4.941K50.476M-0.12346.00เทคโนโลยี
MBC MYBUCKS S.A. ACTIONS NOMINATIVES EUR 1
0.71-8.72%-0.07ขาย09.867M-1.04328.00ไฟแนนซ์
GGS GIGASET AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.370.54%0.00ขาย94550.201M53.160.01891.00เทคโนโลยี
AM3D SLM SOLUTIONS GRP AG
10.80-9.55%-1.14ขาย31.124K236.161M-0.96422.00ในทางอุตสาหกรรม
AOF ATOSS SOFTWARE AG
121.00-0.82%-1.00ขาย4.938K485.141M43.292.82465.00เทคโนโลยี
PAL PANTAFLIX AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.654.33%0.11ซื้อ038.894M-0.21154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MGNK MOLOGEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.06-2.40%-0.10ซื้อ1.840K52.138M-1.4747.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PB9 VIVORYON THERAPEUTICS AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.87-5.37%-0.39แนะนำให้ซื้อ2.850K87.709M-0.9415.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TQIR TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI PORT.RISP.NON CNV. O.N.
0.46-2.46%-0.01ซื้อ010.662B-0.0757540.00บริการโทรคมนาคม
UMD UMT UTD MOB.TECHN.AG
0.45-5.65%-0.03ขาย15.633K11.227M18.540.031.00เทคโนโลยี
PB9 VIVORYON AG O.N.
7.00-1.69%-0.12ซื้อ13.510K87.709M-0.9415.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VSC 4SC AG
2.20-5.58%-0.13ขาย24.888K82.308M-0.5042.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NOEJ NORMA GROUP SE NA O.N.
31.20-8.45%-2.88แนะนำให้ขาย4971.086B12.612.706998.00ในทางอุตสาหกรรม
2GB 2G ENERGY AG
36.10-7.44%-2.90ขาย16.367K172.770M22.981.70627.00ในทางอุตสาหกรรม
HXCK ERNST RUSS AG NA O.N.
0.855.59%0.04ซื้อ11.798K26.109M4.200.19165.00ไฟแนนซ์
IVU IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.
8.604.37%0.36ซื้อ27.082K146.006M23.800.35588.00เทคโนโลยี
AAQ AAP IMPLANTATE AG
0.87-5.84%-0.05ขาย2.595K27.512M-0.23128.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VBX VOLTABOX AG INH. O.N.
13.648.60%1.08ซื้อ31.312K198.762M45.980.27243.00ในทางอุตสาหกรรม
AM3D SLM SOLUTIONS GRP AG
10.78-7.86%-0.92ขาย733236.161M-0.96422.00ในทางอุตสาหกรรม
I7N ITN NANOVATION
0.480.00%0.00ซื้อ2.000K7.729M30.210.0223.00สาธารณูปโภค
PDA PRO DV AG O.N.
0.430.93%0.00ขาย1001.840M25.00เทคโนโลยี
WEW WESTWING GROUP INH. O.N.
5.70-1.37%-0.08ขาย7.696K119.729M-148.671136.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AM3D SLM SOLUTIONS GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
10.86-7.97%-0.94ขาย1.038K236.161M-0.96422.00ในทางอุตสาหกรรม
DEX DELTICOM AG NA O.N.
3.91-8.22%-0.35ขาย050.476M-0.12346.00เทคโนโลยี
ISH2 INTERSHOP COMM.
1.334.72%0.06ซื้อ9.507K54.080M-0.22341.00เทคโนโลยี
FAA FABASOFT AG INHABER-AKTIEN O.N.
17.95-6.99%-1.35ขาย240199.979M33.950.55236.00เทคโนโลยี
C1C CARGOTEC CORP. REGISTERED SHARES CLASS B O.N.
28.66-6.89%-2.12ขาย01.821B13.912.0412194.00ในทางอุตสาหกรรม
APM AD PEPPER MEDIA INTL N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO 0,05
2.82-5.69%-0.17ซื้อ2.950K60.272M130.690.02200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VBX VOLTABOX AG INHABER-AKTIEN O.N.
13.204.76%0.60ขาย3.550K198.762M45.980.27243.00ในทางอุตสาหกรรม
BST BASTEI LUEBBE AG O.N.
2.53-7.66%-0.21ขาย033.792M50.660.05324.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LMI LION E-MOBILITY AG SF-,13
2.855.56%0.15ซื้อ1.390K24.092Mในทางอุตสาหกรรม
V3V VITA 34 AG NAMENS-AKTIEN O.N.
11.804.89%0.55ขาย20047.375M48.250.24118.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
99SC STARAMBA SE INHABER-AKTIEN O.N.
2.665.56%0.14ขาย4006.462M-18.3073.00เทคโนโลยี
VSC 4SC AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.16-6.49%-0.15แนะนำให้ขาย082.308M-0.5042.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
2GB 2G ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N.
36.10-6.48%-2.50ขาย1.387K172.770M22.981.70627.00ในทางอุตสาหกรรม
KWG KHD HUMBOLDT WEDAG INTL AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.181.72%0.02ซื้อ4.000K60.638M-0.51703.00ในทางอุตสาหกรรม
HHH HOMES+HOLIDAY AG NA O.N.
0.53-7.02%-0.04แนะนำให้ขาย05.637Mไฟแนนซ์
G4L ALFA S.A.B. DE C.V. REGISTERED SHARES CLASS A O.N.
0.68-7.01%-0.05แนะนำให้ขาย04.035B7.870.1086486.00ในทางอุตสาหกรรม
HAE HAEMATO AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.354.69%0.15ขาย2.718K74.262M11.450.28194.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CE2 CROPENERGIES AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.94-5.11%-0.32ซื้อ2.873K549.675M18.670.34433.00พลังงาน
TUI1 TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N.
8.966.11%0.52ซื้อ46.690K4.992B7.991.0660135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SHF SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
24.304.29%1.00ขาย50151.353M-0.251225.00เทคโนโลยี
CYR CYAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
24.141.84%0.43ขาย1.866K231.168M-0.630.00เทคโนโลยี
PB9 VIVORYON AG O.N.
6.97-2.52%-0.18ซื้อ6.165K87.709M-0.9415.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
HAE HAEMATO AG O.N.
3.403.66%0.12ขาย2.819K74.262M11.450.28194.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TUI1 TUI AG NA O.N.
8.945.28%0.45ซื้อ2.604M4.992B7.991.0660135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ECX EPIGENOMICS AG NA O.N.
1.800.00%0.00ขาย24.625K63.758M-0.4343.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MUM MENSCH UND MASCH.O.N.
30.60-4.08%-1.30ขาย21.303K521.721M44.600.72821.00เทคโนโลยี
SFD1 SOFTLINE AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.40-5.88%-0.40แนะนำให้ขาย011.572M-0.13190.00เทคโนโลยี
30L3 SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
9.846.27%0.58ซื้อ350994.789M50.060.195061.00เทคโนโลยี
V3V VITA 34 AG NA O.N.
12.003.45%0.40แนะนำให้ขาย13.865K47.375M48.250.24118.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
HXCK ERNST RUSS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.833.73%0.03ซื้อ026.109M4.200.19165.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ