หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

            
G4Z TV AZTECA S.A.B. DE C.V. REG.CPOS(1SHA,1SHD-A,1SHD-L)ON
0.01-50.00%-0.01ขาย032.743M-0.02บริการผู้บริโภค
NIIN NIIIO FINANCE GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.4620.42%0.08ซื้อ8.190K10.182M-0.18บริการทางด้านเทคโนโลยี
NIIN NIIIO FIN.GRP AG NA O.N.
0.458.25%0.03ซื้อ29.720K10.182M-0.18บริการทางด้านเทคโนโลยี
FEV FORTEC ELEKTRONIK AG INHABER-AKTIEN O.N.
17.8013.38%2.10ซื้อ1.916K61.758M9.961.58บริการการกระจายสินค้า
I7N ITN NANOVATION
0.239.52%0.02ซื้อ5013.402Mบริการเชิงพาณิชย์
FEV FORTEC ELEKTRO. O.N.
19.0023.38%3.60ซื้อ30.465K61.758M9.771.58บริการการกระจายสินค้า
CURK CURASAN AG INH O.N.
0.12-25.47%-0.04แนะนำให้ขาย01.296M38.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NMI ALADDIN HLTHC.TECH. O.N.
1.97-18.60%-0.45ขาย33.070K24.812M3.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
HKP JOY CITY PROPERTY LTD. REGISTERED SHARES HD -,10
0.06-23.08%-0.02ขาย0977.696M5.160.014382.00การเงิน
PDA PRO DV AG O.N.
0.4914.49%0.06แนะนำให้ซื้อ1001.772Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
BJI DATANG INTL POW.GE.-H-YC1
0.1328.85%0.03ซื้อ3.000K2.232B35.950.0032976.00สาธารณูปโภค
TLI TELES AG INFORMATIONSTECHNOL. INHABER-AKTIEN O.N.
0.146.06%0.01ซื้อ20.040K3.636M-0.0420.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
TUF TUFF GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.350.00%0.00ซื้อ50018.960Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ICP PANAMAX AG
0.19-21.43%-0.05ขาย4.102K348.400K-0.21เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TUI1 TUI AG NA O.N.
4.85-16.58%-0.96ซื้อ17.052M2.855B-0.1671473.00บริการผู้บริโภค
MGNK MOLOGEN AG INH O.N.
0.10-2.38%-0.00ขาย33.430K1.271M-1.2850.00บริการเชิงพาณิชย์
NIIN NIIIO FIN.GRP AG NA O.N.
0.5023.38%0.09ซื้อ8.822K10.182M-0.18บริการทางด้านเทคโนโลยี
TUI1 TUI AG NA O.N.
4.92-14.16%-0.81ซื้อ611.586K2.855B-0.1671473.00บริการผู้บริโภค
FEV FORTEC ELEKTRO. O.N.
18.8016.05%2.60แนะนำให้ซื้อ6061.758M10.271.58บริการการกระจายสินค้า
DT7 CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H
0.0822.22%0.01แนะนำให้ซื้อ11.000K548.366M4.230.013070.00สาธารณูปโภค
BRE BANCO BRADESCO S.A BBD REG. PREFERRED SHARES O.N.
2.94-17.88%-0.64ขาย027.715B8.370.4397329.00การเงิน
TUI1 TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N.
5.02-10.61%-0.60ซื้อ831.214K2.855B-0.1671473.00บริการผู้บริโภค
SHX HUADIAN POWER INTL H YC 1
0.3019.05%0.05ซื้อ1.001K2.723B6.740.0427287.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
8.72-15.14%-1.56ซื้อ2.033K1.106B-4.201646.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BJI DATANG INTL POWER GEN. CO.LTD.REGISTERED SHARES H YC 1
0.11-17.19%-0.02ขาย02.232B44.250.0032976.00สาธารณูปโภค
ULC UNITED LABELS AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.960.00%0.00ซื้อ06.826M-0.3634.00การค้าปลีก
NMI ALADDIN HLTHC.TECH. O.N.
2.14-13.01%-0.32ซื้อ9.045K24.812M3.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
TLI TELES AG INFORM.TECHN.
0.15-11.24%-0.02ซื้อ64.000K3.636M-0.0420.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
GH3 GREENHILL + CO.INC.DL-,01
8.95-15.57%-1.65ซื้อ0168.354M15.450.69405.00การเงิน
DFTK DF DT.FORFAIT AG NA O.N.
1.29-12.24%-0.18ซื้อ42.925K15.335M5.380.27การเงิน
KEC KECK SENG INV.
0.3617.65%0.05ซื้อ8.215K124.293M165.210.001931.00บริการผู้บริโภค
GIO GIORDANO INTERNATIONAL LTD. REGISTERED SHARES HD -,05
0.1415.00%0.02ขาย38.000K203.220M7.200.027900.00การค้าปลีก
44I CNB FINANCIAL CORP. DL 1
15.69-15.79%-2.94ซื้อ0245.272M7.922.35559.00การเงิน
HN9 HANESBRANDS INC. DL -,01
8.65-16.02%-1.65ขาย03.085B7.971.3063000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ICP PANAMAX AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.20-0.99%-0.00ขาย0348.400K-0.21เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
C3M CN.MACH.ENGI.CORP. H YC 1
0.20-3.81%-0.01ขาย400880.474M3.070.075322.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MA1 MAX21 AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.140.00%0.00ขาย03.064M-0.11อื่นๆ
VBX VOLTABOX AG INH. O.N.
5.00-6.72%-0.36ซื้อ2.281K81.024M-0.58235.00การผลิตของผู้ผลิต
HXCK ERNST RUSS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.62-4.62%-0.03ซื้อ021.569Mอื่นๆ
CO3A COTY INC.CL.A DL -,01
3.43-15.31%-0.62ขาย7.380K2.490B-3.6819000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GKE HISENSE HOME APP.GR.H YC1
1.0617.78%0.16แนะนำให้ซื้อ5001.494B6.540.1434500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
WHT1 WHITING PETROLEUM CORP. REGISTERED SHARES DL -,001
0.63-14.38%-0.11แนะนำให้ขาย057.517M-37.90505.00แร่พลังงาน
2XT DXC TECHNOLOGY CO. REGISTERED SHARES DL -,01
13.59-9.09%-1.36แนะนำให้ขาย603.241B-19.18บริการทางด้านเทคโนโลยี
FPB BANC OF CALIFORNIA
9.45-14.86%-1.65ขาย0493.757M-0.18660.00การเงิน
B3O NORDIC AMER.TANKER.DL-,01
3.98-12.46%-0.57ขาย1.800K604.887M32.200.1420.00ระบบขนส่ง
EXJ READCREST CAPITAL AG O.N.
0.36-14.29%-0.06ซื้อ01.314M-0.09บริการเชิงพาณิชย์
I7N ITN NANOVATION
0.210.00%0.00ขาย1163.402Mบริการเชิงพาณิชย์
2HQ TILRAY INC. CL.2 DL-,0001
8.56-14.05%-1.40ซื้อ5.345K1.106B-4.201646.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
99SC STARAMBA SE INHABER-AKTIEN O.N.
5.7511.65%0.60แนะนำให้ซื้อ1.700K13.180M-5.70เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CO3A COTY INC. REGISTERED SHARES CL.A DL -,01
3.29-12.39%-0.46ขาย35.143K2.490B-3.6819000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WHT1 WHITING PETROLEUM DL-,001
0.64-13.45%-0.10แนะนำให้ขาย2.000K57.517M-37.90505.00แร่พลังงาน
CO3A COTY INC.CL.A DL -,01
3.42-13.99%-0.56ขาย4.738K2.490B-3.6819000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LUS LANG+SCHWARZ AG NA
21.80-8.02%-1.90ซื้อ34.595K68.583M52.00การเงิน
FDO MACY'S, INC. REGISTERED SHARES DL -,01
5.80-13.03%-0.87ซื้อ2.300K1.771B4.081.64123000.00การค้าปลีก
KK6 KNOLL INC. DL -,01
9.75-13.72%-1.55ขาย745480.818M10.171.133734.00การผลิตของผู้ผลิต
M8H MBH CORP. PLC EO 1
0.44-2.22%-0.01ขาย188.135K17.592M0.12การเงิน
T6A TRIPADVISOR INC. DL -,001
18.30-13.68%-2.90ซื้อ2152.326B39.610.544194.00บริการผู้บริโภค
EG0 ESSENT GROUP LTD DL-,015
29.20-13.61%-4.60ซื้อ02.930B6.315.38387.00การเงิน
FDO MACYS, INC. DL-,01
5.71-13.57%-0.90ซื้อ4.010K1.771B4.041.64123000.00การค้าปลีก
DBD DIEBOLD NIXDORF INC. REGISTERED SHARES DL 1,25
4.42-13.41%-0.69ขาย0333.695M-3.5722000.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
E8X ELEXXION AG
0.310.00%0.00ขาย5003.068Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
POH1 CARNIVAL PLC DL 1,66
11.93-11.54%-1.55ซื้อ125.504K8.045B5.302.55บริการผู้บริโภค
7781 MAVERIX METALS
4.18-9.13%-0.42ขาย5.760K493.089M-0.069.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
690D HAIER SMART HOME CO. LTD. REGISTERED SHARES D YC 1
0.6915.38%0.09ซื้อ30.000K4.602B4.220.1499757.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GKE HISENSE HOME APPLIANCES GRP COREGISTERED SHARES H YC 1
1.0817.39%0.16ซื้อ4991.494B6.690.1434500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EUK3 EUROKAI KGAA VZO
26.804.69%1.20ซื้อ6.670K360.942M6.993.661323.00ระบบขนส่ง
LH1 LIFETIME BRANDS DL-,01
5.00-4.76%-0.250109.906M-2.991400.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
S9Q SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01
20.60-12.71%-3.00ซื้อ02.056B13.361.8018200.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2WI YUNNAN WATER INV. H YC 1
0.14-0.70%-0.00ขาย0202.056M3.320.046666.00สาธารณูปโภค
2XT DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
14.40-10.20%-1.64ขาย1.900K3.241B-19.18บริการทางด้านเทคโนโลยี
YEL1 YRC WORLDWIDE DL ,-01
1.39-12.58%-0.20ขาย049.423M-1.3929000.00ระบบขนส่ง
9AA AIRTEL AFRICA PLC DL -,50
0.35-11.41%-0.04แนะนำให้ขาย25.500K1.420B4.240.09บริการทางด้านเทคโนโลยี
LUS LANG+SCHWARZ AG NA
21.90-8.75%-2.10ซื้อ3.225K68.583M52.00การเงิน
SQ6B E.W. SCRIPPS CO., THE REG. SHARES CL.A NEW DL -,01
7.40-12.43%-1.05ซื้อ0634.375M-0.265900.00บริการผู้บริโภค
185 ALCOA CORP. O.N.
8.33-12.42%-1.18ซื้อ7061.539B-4.1513800.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DJ4A KINGSTONE CO.INC. DL 1
3.76-7.39%-0.30ขาย042.694M-0.3497.00การเงิน
UMDK UMT UTD MOB.TECHN. O.N.
2.14-1.38%-0.03แนะนำให้ขาย20.527K5.013Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EK7 AGRICULT.BNK OF CN H YC 1
0.3810.47%0.04ซื้อ1.000K127.056B4.240.08464011.00การเงิน
BWQ ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON
3.327.10%0.22ซื้อ4.291K7.300Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
VQT VA-Q-TEC AG NAMENS-AKTIEN O.N.
15.759.38%1.35ซื้อ12.078K208.561M-0.15464.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
55M CHINA MEIDONG AUTO HLDGS LTD. REGISTERED SHARES HD -,10
2.1413.83%0.26แนะนำให้ซื้อ25.000K2.403B30.740.064746.00การค้าปลีก
FDO MACYS, INC. DL-,01
5.69-11.93%-0.77ซื้อ4.013K1.771B3.961.64123000.00การค้าปลีก
NN6 NANOREPRO AG
2.063.52%0.07ซื้อ35.351K19.221M-0.1415.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
690D HAIER SMART HOME CO.D YC1
0.7012.14%0.08ซื้อ136.879K4.602B4.400.1499757.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BJ3 BEIJING NORTH STAR CO. LTD. REGISTERED SHARES H YC 1
0.21-11.86%-0.03ซื้อ0738.089M3.390.075440.00การเงิน
WD5 WYNDHAM DESTINATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,01
28.40-11.80%-3.80ซื้อ02.434B12.122.6722500.00บริการผู้บริโภค
HOC HOLIDAYCHECK GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.50-9.88%-0.17ซื้อ7.350K90.995M-1.13บริการผู้บริโภค
HHH HOMES & HOLIDAY AG NAMENS-AKTIEN O.N.
0.310.00%0.00ซื้อ04.842Mการเงิน
SAV SAVANNAH RES PLC LS -,01
0.0314.68%0.00แนะนำให้ซื้อ043.311M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MAK MATERNUS-KLINIKEN AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.0012.36%0.22ซื้อ50042.779M-0.492638.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SDF1 K+S AKTIENGESELLSCHAFT NAMENS-AKT.(SP.ADRS) 1/2/O.N.
2.74-11.61%-0.36ขาย1001.136B13.140.2414868.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VBX VOLTABOX AG INH. O.N.
5.12-6.74%-0.37ซื้อ34.694K81.024M-0.58235.00การผลิตของผู้ผลิต
I7N ITN NANOVATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
0.1911.11%0.02เป็นกลาง03.402Mบริการเชิงพาณิชย์
OFP OFG BANCORP. DL 1
10.80-10.74%-1.30ขาย0560.784M26.770.462431.00การเงิน
FI5 FIRST FINL BANCORP
11.50-11.54%-1.50ขาย01.170B7.801.682123.00การเงิน
CMAB MAPFRE S.A. ACCIONES NOM. EO -,10
1.53-9.64%-0.16ขาย04.832B35390.00การเงิน
G5N GROUPON INC. DL-,0001
1.09-3.54%-0.04ขาย4.650K650.968M-0.036345.00บริการเชิงพาณิชย์
U9R UNDER ARMOUR A DL-,000333
7.87-11.28%-1.00ขาย1.732K3.572B-1.0516400.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NGLD ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2
9.1011.66%0.95ซื้อ10023.453B6.601.26แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WD5 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01
28.60-11.18%-3.60ซื้อ02.434B12.122.6722500.00บริการผู้บริโภค
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ