ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน

หุ้นเยอรมันที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นเยอรมัน ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
P4OPLAN OPTIK O.N.
84.404.50 EUR2.27%0.10 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
7.845K35.303K EUR18.775M EUR13.980.32 EUR108การผลิตของผู้ผลิต
GWI2GERRY WEBER INTL INH O.N.
81.965.40 EUR92.86%2.60 EUR
มีแรงซื้อ
1.849K9.985K EUR3.438M EUR0.182.198Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TLXTALANX AG NA O.N.
80.7853.65 EUR1.23%0.65 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
349.263K18.738M EUR13.428B EUR11.594.63 EUR23.669Kการเงิน
14DTOKENTUS INVESTMENT AG
78.871.1200 EUR10.89%0.1100 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
00 EURอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HYQHYPOPORT SE NA O.N.
78.07165.5 EUR4.61%7.3 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
16.442K2.721M EUR1.057B EUR157.291.05 EUR2.393Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
2GB2G ENERGY AG
76.5229.05 EUR0.17%0.05 EUR
มีแรงซื้อ
43.839K1.274M EUR520.26M EUR31.800.91 EUR868สาธารณูปโภค
WIG1SPORTTOTAL AG INH. O.N.
75.690.980 EUR5.38%0.050 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
19.829K19.432K EUR28.78M EUR−0.31 EURบริการเชิงพาณิชย์
WEWWESTWING GROUP INH. O.N.
75.389.20 EUR−0.22%−0.02 EUR
มีแรงซื้อ
22.155K203.826K EUR187.744M EUR−1.33 EUR1.729Kการค้าปลีก
FEVFORTEC ELEKTRO. O.N.
74.3729.7 EUR2.77%0.8 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
3.545K105.287K EUR93.938M EUR11.082.68 EURบริการการกระจายสินค้า
A7AFINLAB AG NA O.N.
74.2312.8 EUR−0.78%−0.1 EUR
มีแรงซื้อ
3003.84K EUR70.327M EUR34.220.37 EURการเงิน
MORMORPHOSYS AG O N
74.2124.45 EUR2.73%0.65 EUR
มีแรงซื้อ
124.582K3.046M EUR812.556M EUR−2.14 EUR647เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
G6PGOING PUBLIC MEDIA NA ON
73.872.28 EUR8.57%0.18 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
9.503K21.667K EUR1.89M EURบริการผู้บริโภค
HNR1HANNOVER RUECK SE NA O.N.
73.45205.2 EUR−0.10%−0.2 EUR
มีแรงซื้อ
171.667K35.226M EUR24.767B EUR15.2013.50 EUR3.433Kการเงิน
EVDCTS EVENTIM KGAA
73.4368.25 EUR2.71%1.80 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
182.042K12.424M EUR6.379B EUR27.702.46 EUR3.503Kบริการผู้บริโภค
WAFSILTRONIC AG NA O.N.
72.3780.70 EUR2.15%1.70 EUR
มีแรงซื้อ
46.168K3.726M EUR2.37B EUR6.8711.75 EUR4.488Kการผลิตของผู้ผลิต
HAEKHAEMATO AG INH O.N.
71.2122.4 EUR7.69%1.6 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
9.648K216.115K EUR108.376M EUR14.251.57 EURเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
14DTOKENTUS INVESTMENT AG
71.051.06 EUR2.91%0.03 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
5.003K5.303K EUR8.684M EURการเงิน
FAAFABASOFT AG
70.4918.00 EUR8.11%1.35 EUR
มีแรงซื้อ
10.299K185.382K EUR183.15M EUR30.310.59 EUR386บริการทางด้านเทคโนโลยี
AOFATOSS SOFTWARE AG
70.31206.0 EUR−0.72%−1.5 EUR
มีแรงซื้อ
4.738K976.028K EUR1.65B EUR84.552.44 EUR693เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ADLADLER REAL ESTATE AG
70.268.42 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อ
2.715K22.86K EUR921.29M EUR−2.84 EUR285การเงิน
EVTEVOTEC SE INH O.N.
70.1121.71 EUR3.98%0.83 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
436.266K9.471M EUR3.694B EUR−0.99 EUR4.952Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ