หุ้นฝรั่งเศส ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทฝรั่งเศส สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
TTETOTALENERGIES
19.53B EUR61.55 EUR−1.22%3.758M0.83146.236B EUR8.257.46 EUR4.16%4.59%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
STLAPSTELLANTIS NV
16.799B EUR18.104 EUR−0.54%2.4M0.8057.258B EUR2.896.26 EUR7.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MCLVMH
14.084B EUR714.9 EUR−0.21%308.586K0.78358.971B EUR22.3631.98 EUR70.25%1.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BNPBNP PARIBAS ACT.A
9.618B EUR59.69 EUR−1.22%2.062M0.7470.856B EUR6.359.41 EUR6.45%การเงิน
มีแรงซื้อ
SANSANOFI
8.371B EUR101.82 EUR0.34%1.858M1.38127.487B EUR14.856.86 EUR48.87%3.51%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CSAXA
6.494B EUR27.685 EUR−1.76%3.897M1.2862.633B EUR10.042.76 EUR18.74%6.03%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CDICHRISTIAN DIOR
5.797B EUR694.0 EUR−0.43%7.245K1.48125.746B EUR18.9036.71 EUR70.13%1.72%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ORL'OREAL
5.707B EUR393.70 EUR0.13%244.42K0.69209.573B EUR36.2110.87 EUR48.88%1.53%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
ACACREDIT AGRICOLE
5.025B EUR11.536 EUR−1.33%3.447M0.7333.752B EUR5.901.95 EUR49.56%8.98%การเงิน
ปานกลาง
DGVINCI
4.26B EUR103.72 EUR−1.24%736.324K1.1960.195B EUR13.347.78 EUR97.95%3.81%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
AIRAIRBUS SE
4.247B EUR125.56 EUR−1.12%769.422K0.81100.265B EUR25.564.91 EUR−0.51%1.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
STMPASTMICROELECTRONICS
3.768B EUR41.050 EUR0.16%1M0.7537.081B EUR9.224.45 EUR44.21%0.55%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
KERKERING
3.614B EUR429.30 EUR−0.60%209.279K0.9753.457B EUR15.4327.82 EUR3.54%3.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SUSCHNEIDER ELECTRIC SE
3.477B EUR154.78 EUR−1.40%719.293K0.9687.924B EUR22.017.03 EUR35.16%2.01%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
RMSHERMES INTL
3.367B EUR1725.8 EUR−0.23%46.276K0.70181.013B EUR45.7637.71 EUR77.94%0.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
AIAIR LIQUIDE
2.759B EUR157.28 EUR−1.60%500.385K0.8383.529B EUR25.956.06 EUR21.84%1.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
RIPERNOD RICARD
2.262B EUR157.00 EUR−0.54%500.965K0.8540.193B EUR17.838.81 EUR76.46%2.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ELESSILORLUXOTTICA
2.153B EUR163.66 EUR−0.91%679.039K1.6274.718B EUR31.385.22 EUR70.11%1.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MLMICHELIN
1.999B EUR29.15 EUR0.28%805.979K0.6120.759B EUR8.813.31 EUR32.49%4.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ORAORANGE
1.946B EUR10.896 EUR0.33%4.3M0.8828.876B EUR18.160.60 EUR58.46%6.45%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
CAPCAPGEMINI
1.547B EUR164.70 EUR−0.66%228.735K0.6628.713B EUR17.259.55 EUR51.63%1.96%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
GLESOCIETE GENERALE
1.422B EUR22.855 EUR−0.82%2.501M0.3717.211B EUR4.594.98 EUR37.36%7.38%การเงิน
มีแรงซื้อ
CACARREFOUR
1.348B EUR16.125 EUR−0.98%1.311M0.9011.571B EUR6.072.66 EUR123.49%3.44%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
PUBPUBLICIS GROUPE SA
1.222B EUR70.64 EUR−1.56%352.711K0.7918.142B EUR13.725.15 EUR48.10%4.04%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
ALDALD
1.203B EUR7.305 EUR−0.41%640.922K0.495.985B EUR3.462.11 EUR42.88%14.45%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
HOTHALES
1.121B EUR131.85 EUR−0.94%231.683K1.1927.922B EUR23.075.71 EUR43.04%2.21%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AMUNAMUNDI
1.074B EUR52.85 EUR−0.94%133.553K1.1310.884B EUR9.415.62 EUR−8.54%7.69%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
LRLEGRAND
999.5M EUR87.24 EUR−0.07%506.032K1.0323.23B EUR21.204.12 EUR13.76%2.18%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
ENBOUYGUES
973M EUR32.78 EUR−1.09%713.379K0.9812.579B EUR11.872.76 EUR22.68%5.43%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
AKEARKEMA
949M EUR91.08 EUR−2.65%161.168K0.796.988B EUR13.446.77 EUR−52.44%3.63%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BNDANONE
945M EUR51.57 EUR−1.32%1.015M1.0833.517B EUR25.392.03 EUR−33.75%3.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
DSYDASSAULT SYSTEMES
931.5M EUR35.705 EUR1.16%1.158M1.2447.151B EUR46.450.77 EUR26.76%0.59%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
RXLREXEL
922.3M EUR21.01 EUR−1.36%742.317K0.966.438B EUR7.142.94 EUR99.22%5.63%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
BAINBAINS MER MONACO
896.215M EUR112.5 EUR0.90%5850.572.734B EUR3.0836.56 EUR0.90%บริการผู้บริโภค
FGREIFFAGE
896M EUR88.02 EUR−2.24%230.876K1.108.722B EUR9.069.71 EUR48.95%4.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
DIMSARTORIUS STED BIO
876.1M EUR224.4 EUR−0.71%48.792K1.1020.832B EUR32.556.89 EUR−0.84%0.64%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ERAERAMET
740M EUR70.50 EUR−2.42%38.181K0.922.066B EUR12.585.60 EUR4.84%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AFAIR FRANCE -KLM
728M EUR11.944 EUR0.39%1.031M0.603.044B EUR2.834.22 EUR0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
ESESSO
719.2M EUR59.90 EUR−2.20%11.542K0.94787.343M EUR−6.99 EUR−173.15%3.27%แร่พลังงาน
AMDASSAULT AVIATION
716.225M EUR176.1 EUR−1.29%47.055K1.1014.36B EUR18.069.75 EUR68.02%1.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
VIEVEOLIA ENVIRON.
715.8M EUR26.56 EUR−3.17%2.192M1.5519.334B EUR19.131.39 EUR58.22%4.08%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
SWSODEXO
695M EUR94.34 EUR−3.26%295.952K2.5714.266B EUR17.465.40 EUR2.46%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
IPNIPSEN
648.6M EUR123.8 EUR−0.32%70.949K1.0410.274B EUR22.815.43 EUR−28.09%0.97%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TEPTELEPERFORMANCE
645M EUR116.75 EUR−2.22%276.152K1.217.107B EUR10.8110.80 EUR23.27%3.22%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
ERFEUROFINS SCIENT.
610.2M EUR52.34 EUR−2.17%422.587K1.1610.316B EUR22.932.28 EUR−47.23%1.87%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
RFEURAZEO SE
594.652M EUR55.10 EUR−2.39%89.533K0.784.335B EUR3.90%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ADPAEROPORTS DE PARIS
516M EUR109.0 EUR−2.59%61.363K0.5411.072B EUR19.005.74 EUR2.80%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
BVIBUREAU VERITAS
466.7M EUR23.26 EUR−1.06%677.627K1.2610.619B EUR22.401.04 EUR31.96%3.28%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
ATEALTEN
457.567M EUR120.9 EUR−2.97%44.177K0.764.261B EUR9.7612.39 EUR237.46%1.20%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
BIMBIOMERIEUX
452.3M EUR91.24 EUR−0.63%116.274K1.4610.853B EUR28.023.26 EUR−24.04%0.93%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ENXEURONEXT
437.827M EUR64.65 EUR−2.05%134.078K1.017.056B EUR17.663.66 EUR−24.90%3.36%การเงิน
มีแรงซื้อ
EDENEDENRED
386M EUR52.78 EUR−10.96%2.387M5.7114.755B EUR33.401.58 EUR47.96%1.69%การเงิน
มีแรงซื้อ
CAFCRCAM PARIS ET IDF
369.773M EUR68.04 EUR0.06%5002.26555.393M EUR6.869.91 EUR−3.89%4.49%การเงิน
ACACCOR
367M EUR31.70 EUR−0.75%579.887K0.938.461B EUR14.342.21 EUR2.22%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
VRLAVERALLIA
342.1M EUR36.26 EUR−2.74%186.81K1.124.559B EUR8.894.08 EUR93.91%3.76%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ECTOTALENERGIES EP GABON
323.869M EUR168.6 EUR−0.24%3550.59760.5M EUR2.1877.37 EUR46.01%แร่พลังงาน
TKOTIKEHAU CAPITAL
320.166M EUR20.50 EUR−1.68%7.973K0.483.598B EUR32.380.63 EUR−53.21%3.36%การเงิน
มีแรงซื้อ
SKS.E.B.
316.2M EUR89.00 EUR0.39%33.633K0.794.888B EUR15.285.82 EUR−28.55%2.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ETLEUTELSAT COMMUNIC.
315M EUR5.490 EUR−1.79%350.692K0.721.39B EUR4.331.27 EUR36.20%16.64%การสื่อสาร
ปานกลาง
FDJLA FRANCAISE DES
307.9M EUR30.40 EUR−1.30%149.014K1.105.883B EUR17.611.73 EUR6.63%4.45%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
RECOLAS
301M EUR173.5 EUR0.00%13.488K2.915.662B EUR19.139.07 EUR6.84%4.24%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TETECHNIP ENERGIES N.V.
300.7M EUR23.01 EUR−2.38%402.437K1.024.237B EUR13.341.72 EUR49.41%2.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
WLNWORLDLINE
299.2M EUR25.80 EUR−3.19%658.152K0.987.531B EUR17.901.44 EUR68.23%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
RCOREMY COINTREAU
293.8M EUR113.20 EUR−2.12%62.664K0.575.758B EUR19.885.69 EUR107.44%1.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
VACPIERRE VACANCES
291.095M EUR1.264 EUR0.96%115.305K0.94568.832M EUR0.0621.80 EUR0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
COFACOFACE
283.108M EUR11.65 EUR−3.56%281.786K1.601.8B EUR6.501.79 EUR9.09%12.58%การเงิน
มีแรงซื้อ
RUIRUBIS
262.896M EUR20.90 EUR−1.60%290.875K1.702.191B EUR8.182.56 EUR−3.97%9.04%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
GETGETLINK SE
252.008M EUR14.830 EUR−1.85%714.387K0.748.147B EUR22.360.66 EUR3.31%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SOPSOPRA STERIA GROUP
247.8M EUR191.1 EUR−2.45%49.861K1.583.973B EUR15.7812.11 EUR65.65%2.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
NEXNEXANS
245M EUR76.30 EUR−0.97%91.598K1.073.369B EUR19.064.00 EUR−17.26%2.73%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
DBGDERICHEBOURG
237.6M EUR4.672 EUR−2.26%158.897K0.82761.92M EUR3.891.20 EUR163.87%6.69%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
PEUGPEUGEOT INVEST
237.357M EUR98.7 EUR−1.20%2.158K0.592.477B EUR8.2311.99 EUR−44.39%2.85%การเงิน
มีแรงซื้อ
NKIMERYS
237.2M EUR27.02 EUR−3.50%117.028K1.542.373B EUR12.172.22 EUR66.51%5.36%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SOISOITEC
233.035M EUR157.60 EUR−0.10%51.789K0.895.633B EUR25.196.26 EUR201.50%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
FRVALEO
230M EUR16.030 EUR−1.84%983.026K0.783.962B EUR9.801.64 EUR82.93%2.33%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
CRLACRCAM LANGUED CCI
217.73M EUR50.00 EUR−0.99%8271.9492.903M EUR5.499.11 EUR−14.46%5.50%การเงิน
IPSIPSOS
215.16M EUR43.00 EUR−1.24%59.234K1.101.926B EUR10.434.12 EUR3.16%3.10%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
BBBIC
208.884M EUR62.05 EUR−0.64%25.115K0.882.712B EUR14.274.35 EUR−35.14%4.10%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ELISELIS
204.6M EUR16.63 EUR−0.18%485.239K1.253.885B EUR14.321.16 EUR534.30%2.46%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
MAUMAUREL ET PROM
194.883M EUR4.752 EUR−2.86%137.617K0.46962.267M EUR8.190.58 EUR195.87%4.70%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
NXINEXITY
187.77M EUR13.75 EUR−1.57%94.305K0.69777.825M EUR6.192.22 EUR−65.18%17.90%การเงิน
ปานกลาง
CRBP2CRCAM BRIE PIC2CCI
187.456M EUR18.420 EUR−0.16%1.983K0.42307.246M EUR5.863.15 EUR−15.62%5.53%การเงิน
JCQJACQUET METALS
179.64M EUR16.48 EUR2.36%14.028K0.98365.203M EUR3.674.49 EUR48.13%6.21%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
TFITF1
176.1M EUR7.100 EUR−2.00%90.569K0.661.528B EUR9.980.71 EUR−31.23%6.90%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
CNDFCRCAM NORD CCI
169.77M EUR13.120 EUR−0.02%5370.25224.515M EUR5.732.29 EUR−18.22%4.04%การเงิน
POMPLASTIC OMNIUM
167.606M EUR15.48 EUR0.52%38.537K0.552.215B EUR13.671.13 EUR−43.95%2.53%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
MMTMETROPOLE TV
161.5M EUR11.87 EUR−0.92%43.681K0.851.513B EUR8.661.37 EUR−25.87%8.35%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
MMBLAGARDERE SA
161M EUR18.88 EUR−1.46%19.961K1.202.683B EUR10.631.78 EUR6.78%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
VCTVICAT
156.087M EUR28.75 EUR−0.69%27.024K1.221.278B EUR7.393.89 EUR−22.79%5.70%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SPIESPIE
151.539M EUR27.38 EUR−0.51%240.525K1.174.529B EUR29.640.92 EUR−3.31%2.80%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
STFSTEF
146.358M EUR106.2 EUR0.19%7070.401.312B EUR8.3512.72 EUR53.75%3.77%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
CRAPCRCAM ALP.PROV.CCI
145.076M EUR81.00 EUR−1.34%1980.8959.195M EUR4.9716.28 EUR8.54%4.96%การเงิน
ENGIENGIE
140M EUR14.278 EUR−1.73%4.854M1.2635.116B EUR−2.33 EUR−819.35%9.64%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
CRAVCRCAM ATL.VEND.CCI
132.902M EUR91.51 EUR−1.07%540.17115.296M EUR6.7213.62 EUR4.66%4.35%การเงิน
DECJCDECAUX SE
132.1M EUR15.54 EUR−3.00%65.831K0.863.414B EUR18.210.85 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
GTTGTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ) EUR0.01
128.259M EUR116.0 EUR−0.43%80.737K1.214.292B EUR28.924.01 EUR−6.73%2.66%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
BURBURELLE
126.173M EUR469 EUR0.21%70.07820.419M EUR6.8868.20 EUR−45.06%3.42%การผลิตของผู้ผลิต
VIRPVIRBAC
121.967M EUR260.0 EUR1.56%10.353K1.542.161B EUR0.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
CRSUCRCAM SUD R.A.CCI
118.211M EUR124.50 EUR−0.40%1351.4881.054M EUR5.4322.94 EUR10.54%4.98%การเงิน
CDAALPES (COMPAGNIE)
114.4M EUR12.92 EUR−0.62%19.046K0.78656.618M EUR6.38%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง