หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นฝรั่งเศส

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
ALNLF NEOLIFE
0.12-16.11%-0.02ขาย223.342K3.894M-0.10วัสดุพื้นฐาน
COM CNIM CONSTR.FRF 10
76.20-15.89%-14.40แนะนำให้ขาย4.933K256.314M2477.00ในทางอุตสาหกรรม
ALOSM OSMOZIS
9.45-4.55%-0.45ขาย3.416K9.018M-0.78บริการโทรคมนาคม
SIGHT GENSIGHT BIOLOGICS
1.54-11.81%-0.21แนะนำให้ขาย1.473M73.672M-0.9937.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GKTX GENKYOTEX
5.20-10.65%-0.62ขาย27.867K101.742M-0.1312.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VLAP VALNEVA PREF
0.07-0.67%-0.00ขาย15.100K290.462M-0.09433.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VRNL VERNEUIL FINANCE
1.52-15.56%-0.28แนะนำให้ขาย9411.451M-1.79869.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SSI SUPERSONIC IMAGINE
1.1811.36%0.12ซื้อ359.761K32.213M-0.52164.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ALACT ACTIPLAY (GROUPE)
0.2519.42%0.04ขาย1764.917M-0.7826.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALTHE THERACLION
1.46-9.32%-0.15ซื้อ105.642K6.653M32.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PARRO PARROT
2.9611.70%0.31ขาย53.999K48.613M-0.85597.00เทคโนโลยี
MAGIS YMAGIS
1.193.48%0.04ซื้อ147.241K13.931M40.780.04726.00เทคโนโลยี
ALSPW SPINEWAY
0.094.87%0.00ขาย6.034M2.780M-0.7946.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ALM ALPHA MOS
0.09-0.54%-0.00ขาย3.818K16.880M-0.1177.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GID EGIDE
1.02-10.53%-0.12แนะนำให้ขาย94.343K12.246M-0.06295.00ในทางอุตสาหกรรม
VTX VOLUNTIS
3.14-7.65%-0.26ขาย3.698K46.465M-2.90104.00เทคโนโลยี
FALG FERMENTALG
2.14-5.31%-0.12ขาย35.012K50.438M-0.5164.00วัสดุพื้นฐาน
ALKKO KKO INTERNATIONAL
0.072.15%0.00ขาย395.926K4.338M-0.26
ALGEP GLOBAL ECOPOWER
1.62-8.22%-0.14ขาย35.818K8.046M-0.169.00พลังงาน
ALHYG HYBRIGENICS
0.10-7.53%-0.01ขาย228.502K2.581M-0.1617.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ALUCI LUCIBEL
0.88-3.93%-0.04ขาย10.441K18.877M-0.18147.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HIPAY HIPAY GROUP
5.1811.88%0.55ขาย7.049K53.514M-1.29ในทางอุตสาหกรรม
ABVX ABIVAX
9.45-5.41%-0.54ขาย17.450K70.576M-1.2925.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SEC SODITECH
0.9411.90%0.10ซื้อ281.984M3.970.20191.00ในทางอุตสาหกรรม
ALMDT MEDIANTECHNOLOGIES
1.62-2.99%-0.05ขาย19.975K29.086M-1.43119.00เทคโนโลยี
ALHSW HORIZONTALSOFTWARE
0.56-5.08%-0.03ขาย1.500K1.866M-2.9589.00เทคโนโลยี
VK VALLOUREC
2.448.44%0.19ซื้อ23.158M884.547M-1.2419500.00พลังงาน
MLOCT OCTOPUS ROBOTS
5.784.71%0.26แนะนำให้ขาย317
MLBAT BATLA MINERALS
0.57-8.80%-0.06ขาย13.959M199.00วัสดุพื้นฐาน
ALKLK KERLINK
1.758.02%0.13ขาย42.968K22.887M-0.28118.00เทคโนโลยี
ALERS EUROBIO-SCIENTIFIC
3.406.25%0.20ซื้อ48.283K37.189M-0.58125.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SESL SES IMAGOTAG
27.957.09%1.85ซื้อ8.129K256.711M-1.91373.00เทคโนโลยี
ALTER THERADIAG
1.27-4.51%-0.06ขาย29.448K9.445M-0.6161.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ALMLB MILIBOO
2.920.69%0.02ซื้อ10.260K7.918M-0.58สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALENE ENERTIME
1.35-5.59%-0.08แนะนำให้ขาย27.178K6.172M-0.1323.00พลังงาน
DGM DIAGNOSTIC MEDICAL
1.161.75%0.02ซื้อ22.654K11.897M-0.22134.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CNV CNOVA
3.30-1.20%-0.04ขาย5361.367B-0.303.00เทคโนโลยี
ALMND MND
0.89-5.85%-0.06ขาย289.548K16.252M-0.18371.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AURS AURES TECHNOLOGIES
26.406.67%1.65ขาย6.212K111.207M12.062.32133.00เทคโนโลยี
ALMED MEDICREA INTERNAT.
2.90-3.97%-0.12ซื้อ7.911K32.567M-0.87172.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ANTA ANTALIS
0.86-6.91%-0.06ขาย23.916K75.544M5561.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MKEA MAUNA KEA TECH
1.723.61%0.06ขาย91.218K61.378M-0.4898.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
FLO GROUPE FLO
0.230.43%0.00ซื้อ13.380K182.490M-0.044369.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MLARI SILKAN RT
0.307.91%0.02แนะนำให้ขาย110.398K13.00เทคโนโลยี
ALBLU BLUELINEA
3.620.56%0.02ขาย1.684K20.456M-0.867.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AURE AUREA
5.824.68%0.26ขาย5.771K75.505M15.250.43535.00ในทางอุตสาหกรรม
ALNOV NOVACYT
0.144.65%0.01ขาย263.876K13.107M-0.21121.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ODET FINANCIERE ODET
884.00-1.12%-10.00ขาย575.308B14.2657.1781420.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AVT AVENIR TELECOM
0.09-0.78%-0.00ขาย312.750K24.134M0.790.281271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ECP EUROPACORP
0.72-5.26%-0.04ขาย112.020K50.352M-2.15118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALBPS BIOPHYTIS
1.22-1.30%-0.02ราบเรียบ53.193K21.057M-1.15ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
STNT STENTYS
0.52-4.95%-0.03ขาย171.766K14.345M-0.2925.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TOU TOUPARGEL GROUPE
0.42-6.22%-0.03ขาย4.001K30.521M-0.823081.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
IMDA IMMOB.DASSAULT
61.00-0.81%-0.50ขาย573352.269M16.613.227.00ไฟแนนซ์
NEX NEXANS
28.38-3.99%-1.18ขาย267.605K1.211B17.291.7126308.00ในทางอุตสาหกรรม
CRLO CRCAM LOIRE HTE L.
104.383.35%3.38ซื้อ65991.893M7.5712.101168.00ไฟแนนซ์
ALGAU GAUSSIN
0.20-5.16%-0.01ขาย2.360M43.375M-0.1343.00ในทางอุตสาหกรรม
ALVER VERGNET
0.31-4.02%-0.01ซื้อ222.704K13.889M-0.14221.00พลังงาน
PHA PHARMAGEST INTER.
56.404.83%2.60ซื้อ4.286K778.929M32.361.63904.00เทคโนโลยี
PID PARAGON ID
30.50-1.93%-0.60ซื้อ1.497K29.492M-1.77571.00เทคโนโลยี
ALANV ANEVIA
1.53-1.92%-0.03ขาย1.882K9.447M-0.5081.00เทคโนโลยี
LDL GROUPE LDLC
6.76-3.43%-0.24ขาย11.265K62.566M11.250.88932.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GPE GPE GROUP PIZZORNO
14.80-1.00%-0.15ขาย2.037K60.081M7.222.153436.00ในทางอุตสาหกรรม
GV GENOMIC VISION
0.250.00%0.00แนะนำให้ขาย138.814K4.305M-1.2235.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ALTBG THE BLOCKCHAIN GP
0.19-2.04%-0.00ซื้อ110.553K4.058M-0.1634.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ADOC ADOCIA
18.164.85%0.84ซื้อ24.621K78.049M-0.73129.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
OPN GROUPE OPEN
17.900.22%0.04ซื้อ19.801K163.971M13.831.423700.00เทคโนโลยี
CEREN CERENIS
0.43-0.12%-0.00ซื้อ89.429K27.909M-0.4214.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GECP GECI INTL
0.11-4.70%-0.01แนะนำให้ขาย2.205M18.703M-0.03323.00ในทางอุตสาหกรรม
ALPRI PRISMAFLEX INTL
5.223.16%0.16แนะนำให้ขาย60117.585M9.011.50330.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PSB PSB INDUSTRIES
29.40-2.00%-0.60ขาย2.245K174.966M22.592.152080.00วัสดุพื้นฐาน
ALAUP AUPLATA
0.482.13%0.01ขาย147.142K44.508M-0.1563.00วัสดุพื้นฐาน
EDEN EDENRED
41.28-1.88%-0.79ซื้อ826.226K7.594B30.001.077782.00ในทางอุตสาหกรรม
ALMEC MECELEC COMPOSITES
1.92-2.54%-0.05ขาย7.142K6.431M4.650.34250.00ในทางอุตสาหกรรม
MF WENDEL
120.10-2.91%-3.60ซื้อ64.391K4.978B-3.40124118.00ในทางอุตสาหกรรม
ALLEX LEXIBOOK LINGUIST.
0.680.00%0.00แนะนำให้ขาย10.778K6.860M-0.17120.00เทคโนโลยี
ALALO ACHETER-LOUER.FR
0.02-1.83%-0.00ขาย1.807M3.499M33.120.0027.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NRO NEURONES
21.501.42%0.30ซื้อ7.938K493.003M18.831.095083.00เทคโนโลยี
POXEL POXEL
7.32-1.88%-0.14ซื้อ116.172K138.557M-0.2534.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
DNX DNXCORP
4.55-2.15%-0.10แนะนำให้ขาย3.200K15.701M4.781.1778.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NAVYA NAVYA
1.442.13%0.03ขาย5.487K82.570Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FPG UNION TECH.INFOR.
0.57-0.69%-0.00ขาย6.401K5.329M58.100.01290.00เทคโนโลยี
ALDR DELTA DRONE
0.080.79%0.00แนะนำให้ขาย509.750K10.710M-0.1732.00ในทางอุตสาหกรรม
ALNOX NOXXON
0.79-1.25%-0.01ซื้อ42.108K17.427M-3.0510.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CLA CLARANOVA
0.82-2.44%-0.02ขาย1.570M301.359M-0.02294.00เทคโนโลยี
BUP BIOM UP SA
2.092.96%0.06ขาย12.455K63.219M-4.51110.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CARM CARMILA
18.08-2.69%-0.50ขาย52.863K2.593B11.781.62196.00ไฟแนนซ์
ALDIE DIETSWELL
1.301.56%0.02แนะนำให้ซื้อ26.546K5.346M-0.1939.00พลังงาน
LIN LINEDATA SERVICES
30.103.79%1.10ซื้อ9.894K216.176M9.473.191267.00เทคโนโลยี
NTG NETGEM
1.04-2.80%-0.03แนะนำให้ขาย33.060K25.661M4.530.2184.00เทคโนโลยี
LOCAL SOLOCAL GROUP
0.780.32%0.00ซื้อ2.039M340.240M-0.104403.00เทคโนโลยี
DPAM DOCK.PETR.AMBES AM
640.004.92%30.00ซื้อ1246.944M12.8937.2546.00พลังงาน
LFDE FRANCAISE ENERGIE
15.502.31%0.35ขาย2.561K47.573M-0.259.00พลังงาน
LYS LYSOGENE
1.79-0.56%-0.01ขาย12.608K21.171M-1.3712.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ALFPC FOUNTAINE PAJOT
111.501.36%1.50ซื้อ1.646K161.358M25.523.80379.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ERYP ERYTECH PHARMA
6.52-4.40%-0.30แนะนำให้ขาย12.625K116.847M135.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SAFOR SAFE ORTHOPAEDICS
0.160.32%0.00ขาย119.794K6.273M-0.2237.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TFI TF1
9.23-1.28%-0.12ซื้อ448.061K1.802B13.500.643078.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GLO GL EVENTS
22.15-3.28%-0.75แนะนำให้ซื้อ14.456K507.768M11.401.524298.00ในทางอุตสาหกรรม
ALDEI DEINOVE
1.201.52%0.02ซื้อ91.634K28.275M-0.6762.00พลังงาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ