Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นฝรั่งเศส

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

            
ALADV ADVENIS
2.802.19%0.06แนะนำให้ซื้อ37.303K104448.4034.153M-0.20การเงิน
ALBIO BIOSYNEX
21.2412.32%2.33แนะนำให้ซื้อ431.030K9155077.20208.279M9.59200.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALBLD BILENDI
20.30-0.98%-0.20ซื้อ13.563K275328.9090.135Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
ALERS EUROBIO-SCIENTIFIC
21.444.28%0.88แนะนำให้ซื้อ241.012K5167297.28222.941M2.917.17เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALHGO HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES PLC
49.010.00%0.00ขาย149.01การเงิน
ALMKS MAKING SCIENCE GROUP S.A.
28.900.00%0.00ซื้อ128.90184.379Mบริการเชิงพาณิชย์
ALNOV NOVACYT
5.0828.71%1.13แนะนำให้ซื้อ9.211M46829796.72278.974Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALPRO PRODWARE
8.64-0.69%-0.06ซื้อ142.210K1228694.4063.826M0.071060.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALUVI UV GERMI
8.7517.77%1.32แนะนำให้ซื้อ70.025K612718.7519.046Mการผลิตของผู้ผลิต
ALVIA VIALIFE
17.9019.33%2.90แนะนำให้ซื้อ1071915.305.939Mการค้าปลีก
BIM BIOMERIEUX
130.454.82%6.00แนะนำให้ซื้อ350.277K45693634.6514.710B29.034.3012756.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CNP CNP ASSURANCES
21.600.00%0.00ซื้อ1.212M26183952.0014.821B10.832.005156.00การเงิน
DPT ST DUPONT
0.140.36%0.00ซื้อ1.098M154201.5673.399M-0.03บริการการกระจายสินค้า
DVT DEVOTEAM
168.000.00%0.00ซื้อ3.143K528024.001.382B27.416.147623.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
OPN GROUPE OPEN
25.30-0.39%-0.10ซื้อ18455.40205.005M28.890.883784.00บริการการกระจายสินค้า
RCO REMY COINTREAU
213.400.66%1.40ซื้อ147.442K31464122.8010.485B1832.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
โหลดเพิ่ม