บริษัทฝรั่งเศสที่ทำลายเป้าหมายการขายของพวกเขา

หุ้นฝรั่งเศสเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุนที่กำลังเติบโต ซึ่งโดยหลักแล้วมองหาบริษัทที่มียอดขายเติบโตได้เร็วกว่าใครๆ แต่ขอเตือนไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดวันรายรับจะนับว่าน้อยมาก หากธุรกิจไม่เคยสร้างผลกำไรเลย ดังนั้น อย่าลืมหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการซื้อขายในรายการนี้เสมอ

สัญลักษณ์
รายได้
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
TTETOTALENERGIES
250.539B EUR62.36 EUR+0.16%2.97M0.66146.119B EUR8.407.43 EUR−10.02%4.59%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
STLAPSTELLANTIS NV
179.592B EUR20.090 EUR+0.92%2.309M1.0762.578B EUR3.216.26 EUR6.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BNPBNP PARIBAS ACT.A
94.642B EUR57.80 EUR+0.05%1.337M0.8266.239B EUR6.149.41 EUR6.75%การเงิน
มีแรงซื้อ
ENGIENGIE
93.865B EUR16.046 EUR+0.80%2.609M0.9438.471B EUR−2.33 EUR−819.35%8.80%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CSAXA
92.124B EUR28.895 EUR+1.05%2.544M0.9463.964B EUR10.482.76 EUR+18.74%5.95%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CACARREFOUR
83.089B EUR17.295 EUR−0.57%994.923K0.7012.165B EUR6.512.66 EUR+123.49%3.22%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MCLVMH
79.184B EUR699.2 EUR−0.50%384.902K1.04352.106B EUR21.8631.98 EUR+70.25%1.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CDICHRISTIAN DIOR
79.184B EUR676.0 EUR−0.07%3.363K0.95122.048B EUR18.4136.71 EUR+70.13%1.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DGVINCI
62.265B EUR113.32 EUR+0.91%698.583K0.8564.368B EUR14.577.78 EUR+97.95%3.61%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
AIRAIRBUS SE
58.763B EUR138.08 EUR+1.38%1.031M1.16107.554B EUR27.155.09 EUR−3.48%1.32%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ACACREDIT AGRICOLE
48.823B EUR12.066 EUR+0.37%4.857M0.9234.705B EUR6.181.95 EUR8.73%การเงิน
ปานกลาง
RNORENAULT
46.391B EUR36.245 EUR+0.71%535.574K0.7310.422B EUR3.2711.10 EUR0.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ENBOUYGUES
44.322B EUR35.05 EUR+0.40%488.327K0.8113.255B EUR12.072.90 EUR+30.19%5.16%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ORAORANGE
43.471B EUR11.382 EUR+0.69%5.367M1.2130.056B EUR18.970.60 EUR+58.46%6.19%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
SANSANOFI
42.997B EUR85.78 EUR+0.37%1.286M0.85107.384B EUR12.516.86 EUR+48.87%4.17%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
VIEVEOLIA ENVIRON.
42.885B EUR28.96 EUR+0.17%1.171M0.9320.377B EUR20.861.39 EUR+58.22%3.87%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
GLESOCIETE GENERALE
39.039B EUR22.900 EUR−0.76%3.371M1.5816.823B EUR4.604.98 EUR7.37%การเงิน
มีแรงซื้อ
ORL'OREAL
38.261B EUR436.15 EUR+1.18%261.151K0.83229.748B EUR40.1210.87 EUR+48.88%1.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
SUSCHNEIDER ELECTRIC SE
34.176B EUR169.80 EUR+0.70%602.576K0.7094.572B EUR24.157.03 EUR+35.16%1.87%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
EURSFONCIERE EURIS
34.021B EUR0.156 EUR+0.65%50.001.453M EUR−146.01 EUR−420.53%0.00%การเงิน
RALRALLYE
33.615B EUR0.1750 EUR+1.04%1.461M0.719.167M EUR−45.50 EUR−471.84%0.00%การเงิน
COCASINO GUICHARD
33.61B EUR0.5960 EUR−8.31%1.212M1.5170.162M EUR−21.14 EUR0.00%การค้าปลีก
มีแรงขายรุนแรง
AIAIR LIQUIDE
29.934B EUR173.20 EUR−0.35%655.171K1.1190.812B EUR28.576.06 EUR+21.84%1.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
MLMICHELIN
28.59B EUR31.05 EUR+0.78%895.837K0.7322.028B EUR9.383.31 EUR+32.49%4.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BNDANONE
27.608B EUR58.59 EUR−0.64%1.181M1.2637.82B EUR28.852.03 EUR−33.75%3.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
AFAIR FRANCE -KLM
26.393B EUR11.980 EUR+2.99%1.554M1.162.976B EUR1.976.08 EUR0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
FRVIAFORVIA
25.458B EUR18.430 EUR+2.19%890.176K1.183.495B EUR−0.29 EUR−121.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ESESSO
24.936B EUR53.90 EUR+0.37%1.201K0.28690.291M EUR−6.99 EUR−173.15%3.72%แร่พลังงาน
ELESSILORLUXOTTICA
24.494B EUR178.12 EUR+1.71%401.073K0.9879.223B EUR34.155.22 EUR+70.11%1.84%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SWSODEXO
22.637B EUR98.86 EUR+0.47%139.846K0.9314.395B EUR18.395.38 EUR+470.92%2.44%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
CAPCAPGEMINI
21.995B EUR187.00 EUR−0.53%374.918K0.9932.558B EUR19.599.55 EUR+51.63%1.73%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FGREIFFAGE
20.867B EUR93.88 EUR+0.95%154.818K0.729.009B EUR9.669.71 EUR+48.95%3.87%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
BOLBOLLORE SE
20.677B EUR5.400 EUR+2.96%2.518M3.0715.399B EUR−0.15 EUR−193.14%1.14%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
ODETODET(COMPAGNIE DE L-)
20.676B EUR1388 EUR+1.17%3792.265.824B EUR−412.40 EUR−1454.96%0.26%ระบบขนส่ง
KERKERING
20.351B EUR392.90 EUR−0.20%215.906K1.3348.473B EUR14.1227.82 EUR+3.54%3.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
FRVALEO
20.037B EUR13.140 EUR−1.05%1.641M0.593.237B EUR8.031.64 EUR+82.93%2.86%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SAFSAFRAN
19.523B EUR163.14 EUR+1.32%737.16K1.3068.64B EUR22.237.34 EUR+134.60%0.84%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
RXLREXEL
18.702B EUR22.39 EUR+1.17%649.467K1.206.708B EUR7.602.94 EUR+99.22%5.42%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
HOTHALES
17.569B EUR139.15 EUR+1.61%169.018K0.7128.73B EUR24.355.71 EUR+43.04%2.15%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ALOALSTOM
16.507B EUR11.810 EUR+3.87%2.801M1.204.369B EUR−0.29 EUR−320.89%2.20%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SCRSCOR SE
16.085B EUR28.84 EUR−0.31%227.519K0.735.122B EUR4.84%การเงิน
มีแรงซื้อ
RECOLAS
15.529B EUR175.0 EUR0.00%17.047K0.305.711B EUR19.309.07 EUR+6.84%4.20%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
STMPASTMICROELECTRONICS
15.346B EUR43.730 EUR+0.63%1.082M0.8139.316B EUR10.024.37 EUR+14.66%0.52%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
PUBPUBLICIS GROUPE SA
14.196B EUR78.22 EUR+0.82%552.215K1.2119.614B EUR15.195.15 EUR+48.10%3.74%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
RIPERNOD RICARD
12.137B EUR158.15 EUR−0.25%418.589K0.8540.371B EUR17.968.81 EUR+76.46%2.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
RMSHERMES INTL
11.602B EUR1915.2 EUR+0.58%44.098K0.89199.262B EUR50.7937.71 EUR+77.94%0.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
AKEARKEMA
11.55B EUR93.04 EUR−0.24%103.06K0.966.966B EUR17.615.28 EUR−62.10%3.65%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ATOATOS
11.341B EUR5.890 EUR+0.72%1.395M0.86651.386M EUR−10.03 EUR−1287.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
ALDALD
11.172B EUR6.370 EUR+0.87%396.857K1.005.152B EUR3.012.11 EUR+42.88%16.79%การเงิน
มีแรงซื้อ
VIVVIVENDI SE
9.595B EUR8.708 EUR+0.25%1.839M1.438.242B EUR−1.30 EUR−223.14%2.88%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
MFWENDEL
8.7B EUR78.25 EUR+0.77%59.873K0.223.366B EUR15.934.91 EUR+239.90%4.12%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BURBURELLE
8.549B EUR405 EUR−1.22%1031.51718.743M EUR5.9468.20 EUR−45.06%3.90%การผลิตของผู้ผลิต
POMPLASTIC OMNIUM
8.538B EUR11.51 EUR+0.96%129.418K0.861.64B EUR10.161.13 EUR−43.95%3.42%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
NEXNEXANS
8.369B EUR72.75 EUR+0.90%76.592K0.993.153B EUR18.184.00 EUR−17.26%2.91%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
LRLEGRAND
8.339B EUR89.42 EUR+1.13%353.442K0.8823.282B EUR21.254.21 EUR+11.00%2.15%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
TEPTELEPERFORMANCE
8.154B EUR128.00 EUR−0.43%130.99K0.808.245B EUR11.8510.80 EUR+23.27%2.99%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
SPIESPIE
8.114B EUR27.26 EUR+1.56%215.801K1.304.417B EUR29.510.92 EUR−3.31%2.87%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SKS.E.B.
7.96B EUR106.0 EUR+1.44%36.909K0.825.762B EUR18.205.82 EUR−28.55%2.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
FNACFNAC DARTY
7.949B EUR26.24 EUR−0.38%25.134K0.84729.745M EUR−5.54 EUR−209.01%5.32%การค้าปลีก
ปานกลาง
RUIRUBIS
7.135B EUR22.54 EUR+1.08%121.555K1.002.3B EUR8.822.56 EUR−3.97%8.61%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
MMBLAGARDERE SA
6.977B EUR18.16 EUR+0.33%26.368K1.112.534B EUR10.221.78 EUR7.18%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
AMDASSAULT AVIATION
6.95B EUR184.1 EUR+0.93%30.892K0.8914.682B EUR18.889.75 EUR+68.02%1.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ERFEUROFINS SCIENT.
6.712B EUR53.84 EUR+0.90%330.643K0.9910.297B EUR23.592.28 EUR−47.23%1.87%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
SAVESAVENCIA S.A.
6.551B EUR53.6 EUR−0.74%3110.52740.611M EUR15.043.56 EUR−58.63%2.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
TETECHNIP ENERGIES N.V.
6.282B EUR21.30 EUR−0.14%156.323K0.563.835B EUR12.351.72 EUR+49.41%2.44%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
AMUNAMUNDI
5.933B EUR56.50 EUR0.00%120.425K1.1011.526B EUR10.065.62 EUR−8.54%7.26%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DSYDASSAULT SYSTEMES
5.665B EUR43.305 EUR+0.79%1.017M1.0957.246B EUR54.810.79 EUR+24.78%0.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BVIBUREAU VERITAS
5.651B EUR22.21 EUR0.00%1.229M2.2010.032B EUR21.391.04 EUR+31.96%3.47%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
RFEURAZEO SE
5.589B EUR70.15 EUR+1.89%167.416K1.055.287B EUR3.20%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DBGDERICHEBOURG
5.276B EUR4.834 EUR+1.26%106.463K0.52760.964M EUR4.031.20 EUR+163.87%6.70%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
ELIORELIOR GROUP
5.223B EUR2.330 EUR−0.85%548.308K0.48594.046M EUR−0.45 EUR+22.04%0.00%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
SOPSOPRA STERIA GROUP
5.101B EUR191.1 EUR+1.06%25.162K1.163.835B EUR15.7812.11 EUR+65.65%2.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ERAERAMET
5.014B EUR72.65 EUR+2.90%47.94K1.262.018B EUR12.965.60 EUR4.96%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
VKVALLOUREC
4.883B EUR13.990 EUR+3.59%1.041M1.113.096B EUR8.421.66 EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
GDSRAMSAY GENERALE DE SANTE
4.702B EUR20.0 EUR−0.99%1501.012.229B EUR44.440.45 EUR−23.60%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ADPAEROPORTS DE PARIS
4.688B EUR113.8 EUR+0.62%157.124K0.9911.19B EUR19.835.74 EUR2.77%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
ORPORPEA
4.681B EUR0.0164 EUR−9.89%358.637M3.911.177B EUR−4.11 EUR−2406.34%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขายรุนแรง
CLARICLARIANE SE
4.534B EUR2.190 EUR+1.30%879.699K0.82230.489M EUR49.770.04 EUR−90.43%11.56%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
WLNWORLDLINE
4.364B EUR15.070 EUR+5.87%4.535M2.594.023B EUR10.461.44 EUR+68.23%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
NXINEXITY
4.352B EUR14.09 EUR+1.66%76.84K0.70771.701M EUR6.342.22 EUR−65.18%18.04%การเงิน
ปานกลาง
NKIMERYS
4.282B EUR26.76 EUR+0.15%69.982K1.012.265B EUR12.052.22 EUR+66.51%5.61%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
STFSTEF
4.264B EUR105.0 EUR0.00%7841.201.3B EUR8.2512.72 EUR+53.75%3.81%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
ACACCOR
4.224B EUR32.46 EUR+2.04%886.018K1.418.427B EUR14.682.21 EUR2.23%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
ELISELIS
3.821B EUR17.76 EUR+0.45%206.12K0.854.135B EUR15.291.16 EUR+534.30%2.32%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ATEALTEN
3.783B EUR126.6 EUR+0.88%20.54K0.534.35B EUR10.2212.39 EUR+237.46%1.20%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
VCTVICAT
3.642B EUR33.75 EUR+2.43%36.469K1.561.455B EUR8.673.89 EUR−22.79%5.01%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
UNBLUNIBEL
3.595B EUR950 EUR0.00%151.441.99B EUR22.1142.96 EUR+25.60%1.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BIMBIOMERIEUX
3.589B EUR100.86 EUR+2.12%70.808K0.8411.674B EUR30.973.26 EUR−24.04%0.86%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
DIMSARTORIUS STED BIO
3.493B EUR202.0 EUR−2.13%59.487K1.1119.026B EUR40.784.95 EUR−34.54%0.70%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TRITRIGANO
3.48B EUR140.1 EUR−1.06%21.101K1.142.73B EUR8.7815.95 EUR+38.13%2.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
EXNEXCLUSIVE NETWORKS
3.404B EUR17.58 EUR+1.15%15.608K0.291.593B EUR38.380.46 EUR1.15%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TKTTTARKETT
3.359B EUR9.34 EUR+2.86%2.88K0.45591.948M EUR−0.56 EUR−179.42%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
VRLAVERALLIA
3.352B EUR32.70 EUR+0.06%163.926K1.243.996B EUR8.014.08 EUR+93.91%4.28%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
DECJCDECAUX SE
3.074B EUR17.86 EUR+2.12%88.596K1.083.728B EUR20.930.85 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
IPNIPSEN
3.025B EUR102.6 EUR−0.87%88.128K1.198.562B EUR18.905.43 EUR−28.09%1.16%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SDGSYNERGIE
2.916B EUR30.75 EUR+0.99%3450.08730.3M EUR8.743.52 EUR+35.96%2.63%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
VANTIVANTIVA S.A.
2.776B EUR0.1156 EUR+1.40%597.286K3.8340.509M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
AREITALTAREIT
2.73B EUR442 EUR0.00%11.00773.611M EUR27.6415.99 EUR−60.87%0.00%การเงิน
JCQJACQUET METALS
2.683B EUR18.32 EUR+0.22%9.241K0.73410.814M EUR4.084.49 EUR+48.13%5.47%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
TFITF1
2.508B EUR7.075 EUR0.00%82.518K1.041.492B EUR9.110.78 EUR−19.48%7.07%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ