ตลาดหุ้นฝรั่งเศส

หุ้นฝรั่งเศสรวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นฝรั่งเศสเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

ทิกเกอร์
Perf 1 ปี
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
ALVMGVISIOMED GROUP
340.16%0.4450EUR−0.11%−0.0005EUR
มีแรงซื้อ
405.604K180.494K131.121MEURเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ESESSO
234.53%46.5EUR−0.64%−0.3EUR
มีแรงขาย
6.321K293.927K601.594MEUR0.42110.33EUR1.11Kแร่พลังงาน
SXCS GROUP.
115.52%11.25EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
73821275.789MEUR235.360.05EUR2.241Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
ALPJTPOUJOULAT
105.94%26.0EUR4.00%1.0EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
2.908K75.608K195.414MEUR13.871.80EUR1.704Kการผลิตของผู้ผลิต
ALPERLA PERLA FASHION
98.86%7.00EUR0.72%0.05EUR
มีแรงซื้อ
1561.092K730.522MEURสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BERRFIN.IMMOB.ETANG BERRE MEDIT.
93.00%9.65EUR6.04%0.55EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
10399419.06MEURการเงิน
SESLSES IMAGOTAG
83.94%130.6EUR−0.15%−0.2EUR
มีแรงซื้อ
20.269K2.647M2.072BEUR314.570.42EUR553เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MLSGTSMART GOOD THINGS HOLDING SA
72.92%166.00EUR19.63%27.24EUR
มีแรงซื้อ
376.142K148.922MEUR3การเงิน
ALMERSAPMER
68.75%13.5EUR1.50%0.2EUR
มีแรงซื้อ
751.013K46.531MEURอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBWSMARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS
68.50%2.30EUR1.77%0.04EUR
มีแรงซื้อ
9.746K22.416K252.721MEUR38.700.06EUR618สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AMDASSAULT AVIATION
66.60%156.1EUR−0.13%−0.2EUR
มีแรงซื้อ
45.962K7.175M13.001BEUR19.558.00EUR12.371Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MAUMAUREL ET PROM
65.37%3.820EUR−1.67%−0.065EUR
มีแรงขาย
190.069K726.064K764.188MEUR3.821.02EUR595แร่พลังงาน
ALOSMOSMOZIS
65.19%8.92EUR1.59%0.14EUR
มีแรงซื้อ
1.539K13.728K18.461MEURการสื่อสาร
HOTHALES
61.07%120.00EUR−2.24%−2.75EUR
มีแรงขาย
291.769K35.012M26.144BEUR21.395.74EUR81.098Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MLMFICONDOR TECHNOLOGIES
54.67%23.2EUR0.00%0.0EUR
มีแรงซื้อ
44010.208K53.8MEUR3เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALBOABOA CONCEPT
53.81%31.3EUR−1.57%−0.5EUR
มีแรงขาย
76023.788K30.807MEUR10.652.99EURบริการเชิงพาณิชย์
SECSODITECH ING.
52.94%1.17EUR−10.00%−0.13EUR
มีแรงขาย
4.495K5.259K3.158MEUR0.22EUR52บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
COHCOHERIS
51.55%2.94EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
3471.02K16.716MEUR4.950.59EUR75บริการทางด้านเทคโนโลยี
EXPLEXPLOSIFS PROD.CHI
50.77%98.0EUR0.51%0.5EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
171.666K204.926MEUR16.705.84EUR2.468Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALCOGCOGRA
50.57%13.10EUR−3.68%−0.50EUR
มีแรงขายรุนแรง
9.647K126.376K46.604MEUR0.85EURแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MLZAMZCCM
50.00%1.50EUR7.14%0.10EUR
มีแรงซื้อ
6.818K10.227K20.936MEURแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALMTAMETADVERTISE
48.87%0.591EUR−0.34%−0.002EUR
มีแรงซื้อ
7.193K4.251K11.027MEUR−0.05EURบริการเชิงพาณิชย์
TFFTFF GROUP
48.68%39.4EUR−5.06%−2.1EUR
มีแรงซื้อ
10.202K401.959K899.371MEUR1.65EURอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABEOABEO
47.39%19.75EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
1.453K28.697K148.741MEUR1.26EUR1.413Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ALKEYKEYRUS
47.37%4.76EUR1.06%0.05EUR
มีแรงซื้อ
3.754K17.869K74.797MEUR2.995Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
MLHPEHOPENING
47.06%5.00EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
5002.5K3.605MEURบริการเชิงพาณิชย์
SQISQLI
46.58%45.0EUR0.22%0.1EUR
มีแรงซื้อ
32714.715K205.018MEUR40.091.12EUR2.047Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
AMPLIAMPLITUDE SURGICAL
46.34%3.00EUR−0.99%−0.03EUR
มีแรงขาย
302906145.503MEURเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALMUNMUNIC
45.00%3.77EUR1.89%0.07EUR
มีแรงซื้อ
3.905K14.722K33.195MEURบริการทางด้านเทคโนโลยี
GTTGTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ) EUR0.01
42.54%102.2EUR−0.20%−0.2EUR
มีแรงขาย
438.891K44.855M3.772BEUR31.283.29EUR556สาธารณูปโภค
MANMANUTAN INTL
42.27%103.0EUR0.00%0.0EUR
มีแรงซื้อ
10.264K1.057M782.536MEURบริการการกระจายสินค้า
IPSIPSOS
41.24%54.8EUR0.18%0.1EUR
มีแรงซื้อ
47.26K2.59M2.43BEUR12.634.45EUR18.266Kบริการเชิงพาณิชย์
ALOPMONCODESIGN PRECISION MEDICINE
40.40%1.3900EUR9.45%0.1200EUR
ปานกลาง
9.65K13.414K1.27KEUR23เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALCJCROSSJECT
40.33%3.385EUR1.35%0.045EUR
ปานกลาง
27.222K92.146K121.35MEUR−0.37EUR94เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MLAAHAMATHEON AGRI HOLDING N.V.
40.19%0.150EUR2.74%0.004EUR
ปานกลาง
1001587.29MEURบริการการกระจายสินค้า
BBBIC
34.84%63.40EUR0.08%0.05EUR
มีแรงซื้อ
59.33K3.762M2.797BEUR12.665.04EUR14.113Kการผลิตของผู้ผลิต
ALGTRGROUPE TERA
34.62%6.30EUR−0.79%−0.05EUR
มีแรงขาย
1621.027MEUR396.880.02EURเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ALACTACTICOR BIOTECH
33.21%7.46EUR−0.27%−0.02EUR
มีแรงซื้อ
2.489K18.568K78.882MEUR−1.75EURเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALESEENTECH
32.00%9.24EUR−0.11%−0.01EUR
มีแรงซื้อ
5.001K46.209K134.413MEURสาธารณูปโภค
EDENEDENRED
31.58%52.50EUR−0.08%−0.04EUR
มีแรงซื้อ
280.301K14.716M13.078BEUR39.631.41EUR9.161Kการเงิน
SCHPSECHE ENVIRONNEM.
30.69%87.3EUR1.16%1.0EUR
ปานกลาง
6.923K604.378K673.179MEUR16.795.14EUR4.667Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FDEFRANCAISE ENERGIE
30.14%38.00EUR−3.31%−1.30EUR
มีแรงขายรุนแรง
22.126K840.788K203.365MEUR27.771.42EUR45สาธารณูปโภค
FLOGROUPE FLO
29.98%20.8EUR−0.95%−0.2EUR
ปานกลาง
20416160.683MEUR15.021.40EURบริการผู้บริโภค
ALSERSERMA GROUP
29.94%408EUR−6.85%−30EUR
มีแรงซื้อ
104.08K503.935MEUR22.1219.80EUR1.203Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DKUPLDEKUPLE
29.60%28.9EUR1.05%0.3EUR
มีแรงขาย
1.74K50.286K113.082MEUR11.262.59EUR658บริการเชิงพาณิชย์
ALBIGASCOGNE
29.07%4.44EUR0.45%0.02EUR
มีแรงซื้อ
2.338K10.381K107.317MEUR4.831.04EUR1.453Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BOIBOIRON
28.87%45.75EUR1.10%0.50EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
5.428K248.331K792.715MEUR15.642.89EUR2.769Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BSDBOURSE DIRECT
27.91%3.30EUR0.00%0.00EUR
ปานกลาง
9363.089K174.895MEUR26.740.12EUR124การเงิน
TTETOTALENERGIES
27.76%56.29EUR−0.92%−0.52EUR
ปานกลาง
5.352M301.248M145.081BEUR6.888.35EUR101.309Kแร่พลังงาน
TETECHNIP ENERGIES N.V.
26.33%15.160EUR1.07%0.160EUR
มีแรงซื้อ
327.862K4.97M2.67BEUR10.701.42EUR14.657Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALEXAEXACOMPTA CLAIREFONTAINE
26.04%121EUR0.83%1EUR
มีแรงซื้อ
8410.164K135.778MEUR6.1319.58EUR3.549Kการผลิตของผู้ผลิต
UFFUNION FIN.FRANCE BANQUE
25.37%21.0EUR0.00%0.0EUR
มีแรงซื้อ
6.786K142.506K340.412MEUR49.690.42EUR1.249Kการเงิน
OLGOL GROUPE
25.24%2.58EUR10.73%0.25EUR
มีแรงขาย
175.375K452.468K131.639MEUR−0.92EUR579บริการผู้บริโภค
PWGPRODWAYS GROUP
24.96%3.780EUR1.34%0.050EUR
มีแรงซื้อ
10.108K38.208K191.053MEUR43.520.09EUR460การผลิตของผู้ผลิต
ALTURALTUR INVESTISSEMENT
24.52%7.16EUR−1.10%−0.08EUR
ปานกลาง
12589530.514MEUR2.043.55EURการเงิน
VKVALLOUREC
24.00%10.435EUR−0.10%−0.010EUR
มีแรงขาย
769.342K8.028M2.391BEUR−1.61EUR16.685Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SWSODEXO
23.94%95.78EUR1.70%1.60EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
302.571K28.98M13.777BEUR20.064.75EUR421.991Kบริการผู้บริโภค
ADPAEROPORTS DE PARIS
23.09%133.80EUR0.98%1.30EUR
มีแรงขาย
216.171K28.924M13.11BEUR156.070.85EUR22.269Kระบบขนส่ง
BAINBAINS MER MONACO
22.97%84.6EUR0.24%0.2EUR
ปานกลาง
211.777K2.069BEURบริการผู้บริโภค
GNFTGENFIT
21.70%3.410EUR2.96%0.098EUR
มีแรงขาย
91.556K312.206K164.706MEUR4.090.96EUR122เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GPEGPE GROUP PIZZORNO
21.68%34.8EUR0.00%0.0EUR
มีแรงขาย
1053.654K134.271MEUR11.193.11EUR2.252Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GOEGROUPE GORGE
20.70%19.36EUR−1.22%−0.24EUR
ปานกลาง
6.786K131.377K337.396MEUR8.372.34EUR1.282Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ATIACTIA GROUP
19.89%4.280EUR2.15%0.090EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
4.32K18.49K84.205MEUR−0.64EUR3.685Kการผลิตของผู้ผลิต
TOUPTOUAX
19.30%8.90EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
7816.951K62.366MEUR3.432.59EUR246การเงิน
PARPGROUPE PARTOUCHE
18.36%21.6EUR2.86%0.6EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.815K39.204K201.893MEUR3.755.60EURบริการผู้บริโภค
ALFOCFOCUS ENTERTAINMENT
17.50%49.35EUR−0.30%−0.15EUR
มีแรงซื้อ
2.5K123.375K314.959MEURบริการทางด้านเทคโนโลยี
LINLINEDATA SERVICES
17.09%45.9EUR0.22%0.1EUR
มีแรงซื้อ
5.206K238.955K286.649MEUR4.68EURบริการทางด้านเทคโนโลยี
MLHKHK
16.84%111EUR0.00%0EUR
มีแรงซื้อ
33333.068BEUR116.290.95EUR1.086Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
WAGAWAGA ENERGY
16.10%30.65EUR−0.16%−0.05EUR
ปานกลาง
53916.52K628.623MEUR−0.56EUR79อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALLANLANSON-BCC
15.58%31.9EUR0.63%0.2EUR
มีแรงขาย
1063.381K213.771MEUR9.113.51EUR492สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PARROPARROT
15.28%4.640EUR2.88%0.130EUR
มีแรงซื้อ
9.32K43.245K137.322MEUR−0.44EUR440บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALDNXDNXCORP
15.00%11.50EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
1001.15K22.763MEUR2.16EURบริการทางด้านเทคโนโลยี
ALMOUMOULINVEST
14.95%36.90EUR1.51%0.55EUR
มีแรงขาย
56820.959K110.017MEURแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LPELAURENT-PERRIER
14.85%116.0EUR2.65%3.0EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.949K226.084K669.311MEUR10.5010.79EUR406สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GETGETLINK SE
14.83%15.755EUR0.48%0.075EUR
มีแรงขาย
823.186K12.969M8.454BEUR−0.10EUR3.447Kระบบขนส่ง
ODETODET(COMPAGNIE DE L-)
14.83%1332EUR−1.19%−16EUR
มีแรงซื้อ
117155.844K5.722BEUR551.42EUR73.407Kบริการผู้บริโภค
ALWITWITBE
14.41%7.94EUR−0.25%−0.02EUR
มีแรงซื้อ
4.088K32.459K32.753MEUR0.58EURบริการทางด้านเทคโนโลยี
SPELFONCIERE VOLTA
13.87%7.80EUR4.00%0.30EUR
มีแรงขาย
2802.184K82.744MEUR10.720.70EUR3การเงิน
ALAGPAGRIPOWER
13.70%8.30EUR−0.60%−0.05EUR
มีแรงขายรุนแรง
2.213K18.368K29.239MEUR0.10EURสาธารณูปโภค
RNORENAULT
13.55%34.405EUR0.75%0.255EUR
มีแรงซื้อ
1.196M41.163M9.889BEUR−3.14EUR156.466Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ALHOPHOPSCOTCH GROUPE
13.19%16.30EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
3150543.487MEUR5.912.85EUR545บริการเชิงพาณิชย์
DGVINCI
13.15%98.62EUR0.69%0.68EUR
มีแรงซื้อ
672.785K66.35M56.207BEUR14.716.72EUR219.299Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IPNIPSEN
12.72%102.6EUR−4.20%−4.5EUR
มีแรงขาย
124.961K12.821M8.86BEUR12.048.93EUR5.744Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ECTOTALENERGIES EP GABON
12.59%161.0EUR−0.31%−0.5EUR
มีแรงขาย
23838.318K726.75MEUR18.388.79EUR222แร่พลังงาน
MLMADMADE
12.57%9.40EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
5349812.048MEURเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ERAERAMET
12.44%84.05EUR0.78%0.65EUR
มีแรงซื้อ
96.054K8.073M2.384BEUR2.6232.27EUR13.048Kการผลิตของผู้ผลิต
EAPIEUROAPI SA
12.36%14.045EUR0.18%0.025EUR
มีแรงขาย
455.631K6.399M1.318BEUR3.342Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
FGREIFFAGE
12.16%96.10EUR0.08%0.08EUR
มีแรงซื้อ
245.278K23.571M9.302BEUR10.719.02EUR73.5Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BOLBOLLORE SE
12.10%5.280EUR0.28%0.015EUR
มีแรงซื้อ
920.987K4.863M15.453BEUR2.412.18EUR73.407Kบริการผู้บริโภค
NRGNRJ GROUP
11.70%6.30EUR−1.25%−0.08EUR
มีแรงขาย
2.117K13.337K493.626MEUR0.46EUR1.546Kบริการผู้บริโภค
LOUPL.D.C.
11.05%105.5EUR1.44%1.5EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
88192.946K1.829BEURอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALINTINTEGRAGEN
11.01%1.210EUR−0.82%−0.010EUR
มีแรงซื้อ
1.117K1.352K8.137MEUR49บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CACARREFOUR
10.76%16.525EUR−0.12%−0.020EUR
มีแรงซื้อ
1.945M32.136M12.123BEUR12.511.33EUR319.565Kการค้าปลีก
SAFSAFRAN
10.03%117.18EUR0.34%0.40EUR
มีแรงซื้อ
446.294K52.297M49.779BEUR−10.29EUR76.765Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ENGIENGIE
9.95%14.384EUR0.64%0.092EUR
มีแรงซื้อ
4.503M64.768M34.541BEUR5.552.61EUR171.474Kสาธารณูปโภค
NRONEURONES
9.91%38.25EUR−0.65%−0.25EUR
มีแรงซื้อ
85232.589K932.786MEUR22.541.71EUR5.869Kบริการเชิงพาณิชย์
ALVDMVOYAGEURS DU MONDE
9.88%87.9EUR2.57%2.2EUR
มีแรงซื้อ
37733.138K321.53MEUR138.360.62EURบริการผู้บริโภค
LTAALTAMIR
8.60%25.900EUR0.39%0.100EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
47312.251K941.465MEUR6.104.23EUR0การเงิน
SPIESPIE
7.74%24.22EUR0.41%0.10EUR
มีแรงซื้อ
231.095K5.597M3.93BEUR21.261.14EURบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NKIMERYS
7.34%37.74EUR1.51%0.56EUR
มีแรงซื้อ
75.943K2.866M3.151BEUR10.953.43EUR16.908Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน