หุ้นฝรั่งเศสรวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นฝรั่งเศสเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

สัญลักษณ์
ประสิทธิภาพ % 1 ปี
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
MEMSMEMSCAP REGPT
387.50%5.46 EUR2.25%14.336K39.869M EUR15.000.36 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
ALTTITRAVEL TECHNOLOGY
225.00%7.80 EUR−7.14%34165.857M EUR41.820.19 EUR1.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALAGOE-PANGO
183.73%1.430 EUR−1.04%11.164K7.441M EUR−0.37 EUR0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงขายรุนแรง
HDPHOTELS DE PARIS
125.33%3.38 EUR3.68%25424.082M EUR−0.64 EUR67.38%0.00%บริการผู้บริโภค
ALOPMONCODESIGN PRECISION MEDICINE
124.71%1.910 EUR−2.30%2.722K32.468M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
COHCOHERIS
112.18%5.05 EUR0.00%2.8K28.712M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ALPCVCERINNOV GROUP
109.26%2.44 EUR−2.01%7.386K11.196M EUR48.320.05 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ESIESI GROUP
108.45%150.5 EUR0.00%971859.706M EUR119.411.26 EUR98.52%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ALCORBIOCORP
105.88%35.0 EUR0.00%1.292K154.002M EUR−0.48 EUR−24.47%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
NANONANOBIOTIX
104.02%8.12 EUR4.50%124.2K281.079M EUR−1.64 EUR−18.83%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ALVUVENTE UNIQUE.COM
100.00%11.00 EUR−2.22%515107.851M EUR66.830.16 EUR−86.82%1.96%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
TETECHNIP ENERGIES N.V.
96.62%23.28 EUR−0.34%380.629K4.2B EUR13.501.72 EUR49.41%2.23%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ABVXABIVAX
93.10%16.22 EUR−0.49%27.972K689.855M EUR−3.04 EUR−13.50%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ADOCADOCIA
92.44%7.89 EUR3.95%163.134K88.339M EUR−2.31 EUR26.53%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
SCRSCOR SE
84.69%29.80 EUR−1.88%296.059K5.377B EUR4.61%การเงิน
มีแรงซื้อ
EXPLEXPLOSIFS PROD.CHI
76.12%118 EUR0.00%7248.014M EUR14.048.41 EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALOKWGROUPE OKWIND
73.77%21.2 EUR3.92%4.033K167.788M EUR0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ALKLAKLARSEN
69.34%3.59 EUR1.70%12.596K11.697M EUR31.570.11 EUR133.95%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALLOGLOGIC INSTRUMENT
67.52%0.526 EUR1.15%39.121K4.721M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ALCLACLASQUIN
67.05%88.2 EUR0.00%6.392K205.218M EUR7.37%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
BSDBOURSE DIRECT
66.26%5.42 EUR0.37%2.831K286.192M EUR28.570.19 EUR60.22%1.48%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GPEGPE GROUP PIZZORNO
66.09%57.8 EUR−1.03%161225.328M EUR12.114.77 EUR1.71%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
XFABX-FAB SILICON FOUNDRIES SE
64.12%9.650 EUR−0.92%100.401K1.272B EUR12.500.77 EUR63.20%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
VRLAVERALLIA
63.95%38.20 EUR0.53%192.566K4.647B EUR9.364.08 EUR93.91%3.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ALHYPHIPAY GROUP
62.92%7.82 EUR−1.01%43339.192M EUR−0.99 EUR−478.59%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MLIMPIMPRIMERIE CHIRAT
62.50%6.50 EUR0.00%15.473M EUR6.15%บริการผู้บริโภค
PIDPARAGON ID
61.06%38.01 EUR0.00%1.265K75.251M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ALDNXDNXCORP
59.60%15.8 EUR−2.47%11832.066M EUR7.752.04 EUR71.84%5.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TRITRIGANO
55.16%124.9 EUR−0.48%14.571K2.42B EUR9.2213.55 EUR38.88%2.79%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SAFSAFRAN
53.32%147.20 EUR−0.57%428.891K63.107B EUR20.067.34 EUR134.60%0.91%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ALSENSENSORION
53.17%0.700 EUR2.94%40.496K127.169M EUR−0.29 EUR−112.42%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
RECOLAS
53.07%174.5 EUR0.58%8.09K5.662B EUR19.249.07 EUR6.84%4.24%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALTVOEVOLIS
51.75%43.4 EUR0.00%2226.584M EUR14.493.00 EUR169.09%5.16%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
VILVIEL ET COMPAGNIE
51.09%8.28 EUR0.24%2.202K515.362M EUR6.391.30 EUR114.45%4.24%การเงิน
VACPIERRE VACANCES
49.88%1.280 EUR−2.88%108.53K598.818M EUR0.0621.80 EUR0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ALKEYKEYRUS
49.32%6.54 EUR0.31%1103.541M EUR27.430.24 EUR387.53%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALTERTHERADIAG
49.13%2.24 EUR−2.61%5.084K30.012M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ACACCOR
48.03%32.98 EUR−0.66%490.138K8.794B EUR14.922.21 EUR2.14%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
ESESSO
47.79%63.55 EUR4.78%17.187K779.63M EUR−6.99 EUR−173.15%3.30%แร่พลังงาน
MTUMANITOU BF
47.56%24.20 EUR−0.41%1.974K929.936M EUR10.502.30 EUR−1.96%2.59%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
LINLINEDATA SERVICES
47.37%56.0 EUR3.70%156261.371M EUR3.24%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ALNFLNFL BIOSCIENCES S.A.
47.09%2.780 EUR−1.77%46.306K14.814M EUR−0.47 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ALNSENSE
47.04%23.6 EUR−1.67%37976.209M EUR0.92%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
IDIPIDI
46.32%67.6 EUR−1.17%399495.081M EUR5.8911.48 EUR158.39%3.65%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MLMABMAISON ANTOINE BAUD
45.45%192 EUR−0.52%137.35M EUR2.59%การเงิน
RMSHERMES INTL
44.31%1793.0 EUR1.49%55.6K184.863B EUR47.5537.71 EUR77.94%0.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
FRVIAFORVIA
43.73%19.705 EUR0.05%524.962K3.817B EUR−0.29 EUR−121.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ELISELIS
42.87%16.13 EUR0.37%240.836K3.747B EUR13.891.16 EUR534.30%2.55%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
PUBPUBLICIS GROUPE SA
42.49%71.16 EUR−1.17%359.149K18.203B EUR13.825.15 EUR48.10%4.03%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
ALTURALTUR INVESTISSEMENT
42.30%9.05 EUR1.69%81934.888M EUR1.69%การเงิน
ALTXCTXCOM
42.01%12.0 EUR0.00%6114.719M EUR2.92%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SKS.E.B.
40.03%88.85 EUR0.79%31.842K4.86B EUR15.265.82 EUR−28.55%2.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
STLAPSTELLANTIS NV
40.00%18.284 EUR0.71%3.2M57.107B EUR2.926.26 EUR7.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ORAPORAPI
39.89%6.40 EUR0.00%6.659K42.353M EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SOPSOPRA STERIA GROUP
39.26%188.0 EUR−1.26%32.609K3.862B EUR15.5312.11 EUR65.65%2.26%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
AMDASSAULT AVIATION
38.35%178.2 EUR−1.05%44.187K14.497B EUR18.289.75 EUR68.02%1.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BENBENETEAU
37.09%13.64 EUR−0.29%45.776K1.114B EUR3.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CRTOCRCAM TOURAINE CCI
36.09%83.00 EUR1.22%2187.306M EUR5.5814.88 EUR105.44%4.00%การเงิน
ALDLSD.L.S.I.
35.74%12.95 EUR1.57%36832.404M EUR3.14%บริการเชิงพาณิชย์
ALPARGROUPE PAROT
35.59%2.40 EUR7.14%10.321K14.375M EUR0.00%บริการการกระจายสินค้า
AIRAIRBUS SE
35.40%123.88 EUR−1.31%1.212M99.112B EUR25.224.91 EUR−0.51%1.43%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
SCHPSECHE ENVIRONNEM.
35.17%113.0 EUR0.36%3.491K878.33M EUR20.805.43 EUR50.34%0.98%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
MMBLAGARDERE SA
34.73%20.25 EUR0.00%1.23K2.835B EUR11.401.78 EUR6.42%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
STFSTEF
34.68%106.8 EUR−0.19%1.167K1.324B EUR8.4012.72 EUR53.75%3.74%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
ALHUNHUNYVERS
33.94%14.80 EUR−1.00%1957.918M EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AIAIR LIQUIDE
33.92%160.54 EUR−0.04%499.996K83.926B EUR26.486.06 EUR21.84%1.84%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
MRNMERSEN
33.55%37.50 EUR−0.53%30.071K918.577M EUR11.043.40 EUR3.32%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SUSCHNEIDER ELECTRIC SE
33.55%154.14 EUR−0.55%759.933K86.815B EUR21.927.03 EUR35.16%2.03%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
VIEVEOLIA ENVIRON.
33.33%28.52 EUR−2.36%1.571M20.588B EUR20.551.39 EUR58.22%3.83%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
ITPINTERPARFUMS
33.29%53.8 EUR0.37%23.024K3.708B EUR28.511.89 EUR78.21%1.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KOFKAUFMAN ET BROAD
32.60%27.05 EUR−1.28%7.859K524.626M EUR8.673.12 EUR50.10%8.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
QDTQUADIENT S.A.
32.02%18.80 EUR−0.42%81.409K646.402M EUR31.360.60 EUR−61.13%3.18%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ALECPEUROPACORP
31.92%0.686 EUR6.19%38.517K79.483M EUR980.000.00 EUR−99.93%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
RXLREXEL
31.85%21.67 EUR−2.03%717.693K6.686B EUR7.362.94 EUR99.22%5.42%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
ALLEXLEXIBOOK LINGUIST.
31.28%2.560 EUR−1.35%6.259K20.146M EUR6.530.39 EUR93.30%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
SDGSYNERGIE
30.43%31.50 EUR0.00%1.099K755.482M EUR2.54%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
IPNIPSEN
29.84%124.0 EUR−0.64%54.018K10.324B EUR22.855.43 EUR−28.09%0.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
RNORENAULT
29.74%38.350 EUR−2.11%1.231M11.344B EUR3.4611.10 EUR0.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SANSANOFI
29.65%102.10 EUR−0.39%1.522M128.768B EUR14.896.86 EUR48.87%3.47%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
VCTVICAT
29.41%29.70 EUR−2.14%13.713K1.34B EUR7.633.89 EUR−22.79%5.44%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
BNPBNP PARIBAS ACT.A
29.19%60.74 EUR−1.48%2.669M76.042B EUR6.469.41 EUR6.33%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALDLTDELTA PLUS GROUP
28.47%75.8 EUR−1.04%841548.357M EUR14.095.38 EUR26.35%1.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ALVDMVOYAGEURS DU MONDE
28.42%117.5 EUR0.43%354504.705M EUR14.867.91 EUR2.56%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
INFEINDLE FIN.ENTREPRISES
28.41%56.5 EUR−5.83%11670.193M EUR9.036.25 EUR3.33%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LPELAURENT-PERRIER
27.86%123.0 EUR−0.40%101731.503M EUR12.459.88 EUR132.27%1.62%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
ALGILGROUPE GUILLIN
27.84%24.80 EUR2.48%1.987K447.361M EUR3.31%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ACACREDIT AGRICOLE
27.80%11.502 EUR−1.56%4.415M33.729B EUR5.891.95 EUR49.56%8.99%การเงิน
ปานกลาง
EDENEDENRED
27.72%59.66 EUR−0.33%346.78K14.9B EUR37.751.58 EUR47.96%1.67%การเงิน
มีแรงซื้อ
AELISAELIS FARMA
27.59%13.55 EUR−0.37%361170.016M EUR−1.25 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ALDELDELFINGEN INDUSTRY
27.54%51.4 EUR1.98%431132.437M EUR11.334.54 EUR−81.15%1.27%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ALKALKALRAY
27.35%21.65 EUR−1.81%82.128K186.898M EUR−1.27 EUR50.13%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
TTETOTALENERGIES
27.22%61.91 EUR0.05%3.664M150.55B EUR8.307.46 EUR4.16%4.54%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ALOALSTOM
26.95%23.34 EUR−1.02%832.833K9.062B EUR−0.34 EUR−139.61%1.06%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ODETODET(COMPAGNIE DE L-)
26.86%1436 EUR0.84%1156.045B EUR−412.40 EUR−860.47%0.25%ระบบขนส่ง
ALEXAEXACOMPTA CLAIREFONTAINE
26.85%137 EUR1.48%309152.75M EUR3.26%การผลิตของผู้ผลิต
ALINSINTRASENSE
26.83%0.494 EUR−0.80%7.167K25.793M EUR−0.10 EUR−108.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
DECJCDECAUX SE
26.58%16.19 EUR−0.25%46.95K3.459B EUR18.970.85 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
CMOCRCAM MORBIHAN CCI
26.47%74.00 EUR0.00%57117.434M EUR5.4813.50 EUR5.08%3.97%การเงิน
FIILISI
26.41%22.40 EUR−0.88%14.266K1.028B EUR30.740.73 EUR0.66%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
LACRLACROIX GROUP
26.13%39.1 EUR−1.01%1.004K184.946M EUR2.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง