หุ้นฝรั่งเศส ที่ราคาต่ำสุดของปี

ด้านล่างคือ หุ้นฝรั่งเศส ที่ราคาลงไปทำระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในรายการเดียว: ศึกษาผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อดูว่าตัวใดมีศักยภาพที่จะพลิกฟื้นกลับมา
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
AALADOADOMOS
0.0006 EUR+50.00%1.034 M0.1735.013 K EUR0.00%การเงิน
AALAGOE-PANGO
0.2920 EUR−21.08%13.883 K1.801.905 M EUR0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงขาย
AALALOACHETER-LOUER.FR
0.0004 EUR0.00%8.81 M2.04369.312 K EUR0.00%การเงิน
AALBLUBLUELINEA
1.06 EUR0.00%1.004 K2.5713.017 M EUR−0.13 EUR+76.09%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AALBOOBOOSTHEAT
0.0002 EUR0.00%27.978 M0.62227.6 K EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ALCOGCOGRA
6.60 EUR+2.48%5.284 K1.0822.068 M EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AALDEVDEVERNOIS
10.2 EUR−7.27%180.173.29 M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AALEO2EO2
4.41 EUR−2.00%8871.2811.823 M EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AALEUPEUROPLASMA
0.0004 EUR−20.00%53.688 M0.541.428 M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AALGREALGREEN
0.0002 EUR0.00%11.221 M0.3010.409 K EUR0.00%การค้าปลีก
ALHPIHOPIUM
0.0307 EUR−18.13%4.658 M1.271.908 M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AALHUNHUNYVERS
10.65 EUR−1.39%2.774 K3.4541.759 M EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ALHYGHYBRIGENICS
0.0119 EUR+0.85%125.16 K0.444.582 M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALINTINTEGRAGEN
0.635 EUR+5.83%1.301 K0.174.002 M EUR−0.03 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
AALMUNMUNIC
0.660 EUR−0.90%6750.415.975 M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALNEVNEOVACS
0.3000 EUR−11.50%26.968 K2.57119.159 K EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AALQPQUADPACK
13.9 EUR−4.14%310.1763.178 M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ALTDTONNER DRONES S.A.
0.0142 EUR−7.79%7.468 M0.853.091 M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AALTTITRAVEL TECHNOLOGY
2.26 EUR−28.93%100.0229.874 M EUR4.06%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CNVCNOVA
1.200 EUR−13.04%2600.42476.39 M EUR−0.36 EUR0.00%การค้าปลีก
EGRTRANSITION EVERGREEN
1.750 EUR−1.69%2.365 K0.3671.363 M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
GDSRAMSAY GENERALE DE SANTE
12.45 EUR−2.73%2900.231.413 B EUR−0.11 EUR−115.26%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
GEAGEA GRENOBL.ELECT.
78.0 EUR−3.70%1280.6188.782 M EUR1.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MMLSMLSMALTO
0.0130 EUR−13.33%1070.03329.244 K EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PWGPRODWAYS GROUP
0.690 EUR−1.29%11.234 K0.5836.054 M EUR−0.27 EUR−2352.89%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
SACIFIDUCIAL OFF.SOL.
27.6 EUR0.00%10.6759.871 M EUR22.821.21 EUR+9.05%1.67%การค้าปลีก