หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์สวีเดน

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
OPT OPTIMOBILE
0.738.96%0.06แนะนำให้ซื้อ756.601K33.766M-0.08บริการทางด้านเทคโนโลยี
TRAN.A TRANSFERATOR A
1.651.23%0.02แนะนำให้ซื้อ163.855K153.836M13.210.1213.00อื่นๆ
DMYD_B DIAMYD MEDICAL AB SER. B
25.86-11.32%-3.30แนะนำให้ขาย6.995M1.851B27.311.0711.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VO2 VO2 CAP HOLDING AB
0.6417.00%0.09ขาย7.546M1.414B-0.07บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
TRAN.B TRANSFERATOR B
1.53-6.99%-0.12ขาย88.837K153.836M13.330.1213.00อื่นๆ
KILI KILIARO AB
4.78%362.705K
ESEN ESEN ESPORTS
0.609.45%0.05แนะนำให้ซื้อ2.089M24.975M-0.29บริการผู้บริโภค
FREETR FREETRAILER
32.6010.14%3.00แนะนำให้ซื้อ54.145K413.301M0.66บริการทางด้านเทคโนโลยี
NTGR NET TRADING GROUP NTG
0.194.30%0.01ขาย3.068M177.390Mสาธารณูปโภค
ADDV_A ADDVISE GROUP AB A
9.1412.84%1.04แนะนำให้ซื้อ270.942K887.225M83.080.11108.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MYFC MYFC HOLDING AB
1.30-1.81%-0.02ขาย835.827K227.850M-0.2611.00การผลิตของผู้ผลิต
POLAR POLARCOOL
3.406.92%0.22ขาย82.955K29.017M-1.073.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LCLEAN LIFECLEAN INTERNATIONAL AB
7.313.54%0.25ขาย414.645K305.232Mบริการเชิงพาณิชย์
BUSER BAMBUSER AB
19.8023.29%3.74ซื้อ4.283M4.031B-0.82บริการทางด้านเทคโนโลยี
ABLI ABLIVA AB
0.623.05%0.02ขาย14.042M251.879M-0.239.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ME MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB
21.00-1.87%-0.40ขาย47.697K310.254Mบริการเชิงพาณิชย์
CLEMO CLEAN MOTION AB
3.15-12.50%-0.45ซื้อ583.561K153.581M0.35สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FOLLI FOLLICUM
0.4214.67%0.05ขาย2.085M34.477M-0.42เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VSD.B VIBROSENSE DYNAMICS B
7.52-9.40%-0.78แนะนำให้ขาย17.539K113.567M-0.52บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
GATE JUMPGATE
0.6012.20%0.07ขาย421.298K71.754M-0.2043.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
NXAR NEXAR GROUP
0.10-2.00%-0.00แนะนำให้ขาย3.746M13.958M-0.034.25บริการผู้บริโภค
PHAL PHARMALUNDENSIS
1.25-6.72%-0.09ซื้อ229.398K34.680M-0.11เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SCC.B SJÖSTRAND COFFEE B
2.98-4.18%-0.13ขาย213.435K75.182M-0.103.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HEMC HEMCHECK SWEDEN AB
2.215.24%0.11ขาย162.263K42.627M-0.76เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
RNBS RNB RETAIL AND BRANDS AB
2.26-7.76%-0.19ขาย4.968M229.925M4.010.61การค้าปลีก
CRVE.B CR VENTURES B
28.202.17%0.60ขาย2.985K82.512M2.5011.05บริการทางด้านเทคโนโลยี
SIVE SIVERS SEMICONDUCTORS AB
28.0015.23%3.70แนะนำให้ซื้อ1.624M4.386B-1.43103.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EKOBOT EKOBOT AB
14.76-0.94%-0.14ซื้อ4.295Kการผลิตของผู้ผลิต
GIAB GODSINLA¶SEN NORDIC AB
16.0012.28%1.75ขาย18.505Kบริการการกระจายสินค้า
FMM_B FM MATTSSON MORA GROUP AB, SER. B
270.00-8.16%-24.00ซื้อ43.803K3.808B23.3612.59การผลิตของผู้ผลิต
QBRICK QBRICK
6.2011.91%0.66ซื้อ89.451K261.352Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
MISE MISEN ENERGY AB
3.14-10.03%-0.35ขาย103.093K455.514M6.670.5236.00แร่พลังงาน
MAGLE MAGLE CHEMOSWED HOLDING AB
36.70-4.92%-1.90ซื้อ142396.360M670.140.07เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AEGIR AEGIRBIO AB
283.50-3.08%-9.00ขาย780.643K4.772B-3.18เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ARCANE ARCANE CRYPTO AB
0.18-12.00%-0.02แนะนำให้ขาย58.579M1.477Bบริการทางด้านเทคโนโลยี
ASAP ASARINA PHARMA AB
2.58-0.77%-0.02ขาย62.596K48.267M-3.067.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
JSSEC JS SECURITY
7.15-3.38%-0.25ขาย16.569Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
REDW REDWOOD PHARMA AB
4.05-2.76%-0.12ขาย121.803K84.096M-0.97เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
INIT INITIATOR PHARMA
10.051.72%0.17แนะนำให้ซื้อ459.955K439.913M-0.44เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ODI ODI PHARMA
6.247.96%0.46ซื้อ1.784K94.973M-0.26เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GTG GOLD TOWN GAMES
3.208.84%0.26ซื้อ241.362K115.427M13.640.2316.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
MAV MAVSHACK AB
0.175.54%0.01ซื้อ69.313M164.435M-0.11บริการทางด้านเทคโนโลยี
JOSA JOSAB WATER SOLUTIONS
0.902.86%0.03ซื้อ367.964K75.890M-0.15บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NOWO NOWONOMICS
36.403.70%1.30ซื้อ17.692K295.149Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
STVA.B STAR VAULT B
0.8510.39%0.08ขาย4.253M256.821M0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
FOUT FASTOUT INT
0.328.81%0.03ซื้อ650.028K21.630M0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
MONI MONIVENT
10.90-8.40%-1.00ซื้อ32.114K82.762M-1.61เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CRNO.B CERENO SCIENTIFIC B
4.586.88%0.29ซื้อ491.200K184.204M-0.27เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ELLWEE ELLWEE AB
1.201.27%0.01ขาย337.916K51.956Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FAGA FANTASMA GAMES AB
37.05-1.20%-0.45ซื้อ12.999K102.132M15.00บริการผู้บริโภค
BIOSGN BIOSERGEN AB
9.18-1.08%-0.10ขาย16.546Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NOVU NOVUS GROUP
6.35-8.63%-0.60ขาย37.944K65.864M16.770.41บริการเชิงพาณิชย์
CLS_B CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB SER. B
4.73-4.73%-0.23ขาย449.945K311.340M-1.098.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TAUR.B TAURUS ENERGY B
0.240.84%0.00ขาย172.826K44.735M-0.044.00แร่พลังงาน
MOMENT MOMENT GROUP AB
1.05-4.55%-0.05ซื้อ17.622M455.265M0.831.33บริการผู้บริโภค
WIL WILLAK
0.17-6.08%-0.01แนะนำให้ขาย190.046K8.191M-0.1612.00การผลิตของผู้ผลิต
BONG BONG AB
0.702.93%0.02ซื้อ324.039K148.266M-0.121155.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NETI_B NET INSIGHT AB SER. B
3.6910.64%0.35แนะนำให้ซื้อ6.168M1.412B-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
VICO VICORE PHARMA HOLDING AB
20.753.75%0.75ขาย513.123K1.489B-3.35เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
FREEM FREEMELT HOLDING AB
20.25-3.57%-0.75แนะนำให้ขาย42.805Kการผลิตของผู้ผลิต
AVT_B AVTECH SWEDEN AB B
1.432.51%0.04แนะนำให้ซื้อ47.598K81.195M-0.07เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NFO NFO DRIVES
23.200.00%0.00ขาย4.635K71.035M64.410.36เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ELIC ELICERA THERAPEUTICS AB
6.78-3.14%-0.22ขาย240.803Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ERMA ENORAMA PHARMA AB
30.403.58%1.05ซื้อ12.006K187.700M-4.347.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TOURN TOURN INTERNATIONAL AB
47.700.42%0.20ซื้อ21.168K417.535M-0.9015.00บริการเชิงพาณิชย์
SES SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB
2.047.47%0.14ซื้อ4.972M1.208B-0.0922.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RENT RENTUNDER HOLDING
0.962.79%0.03ขาย98.537K35.722M-0.11การผลิตของผู้ผลิต
INDEX INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB
1.50-1.70%-0.03แนะนำให้ขาย1.254M800.097M-0.177.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CSEC C SECURITY
0.323.23%0.01ขาย1.462M67.163M-0.07เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
WIG WICKET GAMING
37.005.11%1.80ซื้อ87.310Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
ALPH ALPHAHELIX
3.4510.58%0.33แนะนำให้ซื้อ365.490K218.726M36.880.08เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AXKID AXKID
38.00-0.52%-0.20ขาย718402.109M0.52การผลิตของผู้ผลิต
TESSIN TESSIN NORDIC HOLDING AB
2.47-1.20%-0.03ขาย118.524K287.084M-0.4210.00การเงิน
TANGI TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
0.50-0.40%-0.00ขาย400.573K47.762M-0.15บริการทางด้านเทคโนโลยี
SELARM SENSOR ALARM
5.10-0.39%-0.02ขาย6.782K41.476Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IMS INVENT MEDIC
2.408.60%0.19ขาย17.857K38.639M-1.11เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NORDIG NORD INSURETECH GROUP AB
0.960.42%0.00ซื้อ460.082K110.701M-0.35บริการทางด้านเทคโนโลยี
CLINE_B CLINE SCIENTIFIC AB SER. B
3.29-4.64%-0.16แนะนำให้ขาย307.465K48.463M-0.20เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NBZ NORTHBAZE GROUP AB
1.232.51%0.03ขาย233.514K119.849M-0.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CLIME_B CLIMEON AB SER. B
11.006.38%0.66ขาย280.285K620.847M-2.0376.00การผลิตของผู้ผลิต
ZENI ZENICOR
29.901.70%0.50ซื้อ14.713K168.520M296.670.10เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
KDEV KAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.B
3.95-6.62%-0.28ขาย2.864M692.913M6.870.62การเงิน
HMPLY HEMPLY BALANCE HOLDING
24.50-8.58%-2.30ซื้อ27.787Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MEDF MEDFIELD
8.36-2.11%-0.18ซื้อ35.398K297.142M-0.25เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
EURA EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB
9.720.52%0.05ซื้อ379.692K98.193Mบริการเชิงพาณิชย์
DLAB DLABORATORY SWEDEN AB
5.742.50%0.14ขาย76.572K97.264Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
WYLD WYLD NETWORKS AB
11.821.90%0.22ซื้อ15.681Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
GGEO GUIDELINE GEO AB
6.56-4.37%-0.30ขาย1.291K70.741M2.832.4374.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DEX DEXTECH MEDICAL
20.80-3.26%-0.70ขาย4.711K310.346M-0.44เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BRIX BRIOX
5.60-3.11%-0.18แนะนำให้ขาย21.969K254.601M-0.5815.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
COEGIN COEGIN PHARMA
0.536.85%0.03ซื้อ8.626M324.177Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SCOUT SCOUT GAMING GROUP AB
29.40-0.68%-0.20ขาย17.133K656.209M-2.6685.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ACAST ACAST AB
23.60-4.07%-1.00แนะนำให้ขาย849.194K4.145Bบริการทางด้านเทคโนโลยี
HOODIN HOODIN
2.950.85%0.03แนะนำให้ขาย33.898K39.238M-0.48บริการทางด้านเทคโนโลยี
ESGR.B ENERGY SAVE B
20.70-5.48%-1.20แนะนำให้ขาย8.672K72.163Mการเงิน
LAIR LIGHTAIR
2.10-9.09%-0.21แนะนำให้ขาย85.656K97.382Mการผลิตของผู้ผลิต
MSAB_B MICRO SYSTEMATION AB B
51.204.60%2.25ซื้อ45.854K945.582M50.230.97195.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
PRLD PROLIGHT DIAGNOSTICS
1.38-4.18%-0.06ขาย156.101K205.167M-0.03เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PROGEN PROSTATYPE GENOMICS AB
12.723.25%0.40ขาย26.075K191.929Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CMOTEC_B SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB B
23.50-0.63%-0.15ขาย32.312K202.886M-2.16บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
โหลดเพิ่ม