หุ้นสวีเดน ความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของตลาดนำมาซึ่งความเสี่ยงซึ่งเทรดเดอร์จำนวนมากคาดหวังผลกำไร หุ้นสวีเดน ในรายชื่อด้านล่างมีความผันผวนมากที่สุดในตลาด ถูกจัดเรียงตามความผันผวนรายวันและมาพร้อมกับตัวชี้วัดที่สำคัญ
สัญลักษณ์
ความผันผวน
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
FFRNT.BFRONT VENTURES B
117.74%0.1040 SEK+48.57%582.481 K3.193.163 M SEK−1.34 SEK−5350.00%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
EEPIS_BEPISURF MEDICAL AB B
113.21%0.4000 SEK−43.66%7.681 M28.30189.616 M SEK−0.36 SEK−22.49%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TRIBO_BTRIBORON INTERNATIONAL AB SER. B
89.10%0.290 SEK−3.33%44.687 K0.3029.237 M SEK−0.15 SEK+66.02%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
XMRXMREALITY AB
82.51%0.1490 SEK−9.15%163.729 K0.6417.218 M SEK−0.35 SEK+56.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HHOODINHOODIN AB
68.91%0.396 SEK+67.80%66.537 K3.207.017 M SEK−0.47 SEK−49.59%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
XBRANEXBRANE BIOPHARMA AB
67.62%0.2350 SEK−33.24%198.129 M5.33535.156 M SEK−1.52 SEK−100.01%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
EECTIN.BECTIN RESEARCH AB SER. B
66.90%0.456 SEK−2.15%24.412 K1.086.694 M SEK−1.36 SEK−29.14%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VPLAY_AVIAPLAY GROUP AB SER. A
66.67%1.50 SEK−40.00%1.018 K1.613.297 B SEK−124.61 SEK−3127.24%0.00%บริการผู้บริโภค
EEUCIEUROCINE VACCINES AB
58.73%0.0570 SEK−12.31%8.105 M0.4112.474 M SEK−0.15 SEK+58.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VULTSVULTUS AB
54.72%0.800 SEK+52.67%18.185 K0.58การสื่อสาร
BBOGIOBOGIO TECHNOLOGIES AB
50.30%0.166 SEK−33.47%12.209 K0.602.375 M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EECO.BECORUB AB SER. B
50.00%0.1415 SEK−2.75%2.229 M5.8950.305 M SEK−0.03 SEK+34.49%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BBRANDBBRANDBEE
50.00%0.0020 SEK−33.33%4.764 M0.9012.496 M SEK−0.08 SEK+43.90%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
LLAIRLIGHTAIR
49.00%0.124 SEK−16.78%58.749 K1.0712.553 M SEK−0.20 SEK−80.64%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MMIRMIRIS HOLDING AB
47.76%0.159 SEK+19.55%189.113 K1.2638.168 M SEK−0.33 SEK+0.72%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DDANCANDANCANN PHARMA A/S
43.33%0.0428 DKK+42.67%5.44 M3.077.805 M SEK−0.21 SEK+71.50%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
EEEVIAEEVIA HEALTH PLC
42.06%1.790 SEK+25.17%15.555 K0.8151.071 M SEK−0.17 SEK+82.61%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
IIMMNOVIMMUNOVIA AB
41.88%2.065 SEK+17.73%3.202 M1.3479.434 M SEK−8.27 SEK−20.01%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PPOLARPOLARCOOL AB
41.18%0.1155 SEK+13.24%491.464 K1.195.576 M SEK−0.44 SEK+37.36%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
STRLNGSWEDISH STIRLING AB
39.50%0.0229 SEK−10.20%1.33 M0.294.951 M SEK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
AAMNOAMNODE AB
38.79%2.92 SEK−9.32%1.336 K0.6810.919 M SEK−0.77 SEK+22.25%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SSELARMSENSOR ALARM NORDEN AB
38.19%0.0765 SEK−23.12%15.485 K0.155.219 M SEK−0.06 SEK+95.09%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
QQBRICKQBRICK
36.45%0.240 SEK−17.81%244.469 K3.8122.752 M SEK−0.34 SEK+7.65%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
WPAYWESTPAY AB
36.29%0.700 SEK+12.00%144.594 K2.1645.127 M SEK−0.56 SEK−152.01%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BBIOWKSBIO-WORKS TECHNOLOGIES AB
36.20%2.90 SEK−23.68%241.749 K16.49148.123 M SEK−1.53 SEK−281.71%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SSYNC.BSYNCRO GROUP AB SER. B
35.79%0.0214 SEK−1.83%81.685 M1.2912.756 M SEK0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SSTREAMSTREAMIFY AB
34.97%0.1775 SEK+8.56%324.885 K2.575.559 M SEK−0.40 SEK+70.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSECISECITS HOLDING AB
34.74%0.0750 SEK0.00%57.496 K0.0732.578 M SEK−0.44 SEK+36.46%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
TENDOTENDO AB
34.52%0.1890 SEK+21.94%128.865 K0.2821.344 M SEK−0.41 SEK−16.81%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SSOZAPSOZAP AB
33.64%0.535 SEK−13.01%3.01 K0.026.987 M SEK−0.89 SEK+41.04%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RRAYTLRAYTELLIGENCE
33.33%0.0040 SEK0.00%263.666 K0.072.286 M SEK−0.19 SEK+49.78%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
IIMSYSIMSYS
33.33%0.0150 SEK−6.25%4.79 M0.76874.682 K SEK0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AAINOAINO HEALTH AB
31.09%0.406 SEK−9.17%307.077 K3.6037.803 M SEK−0.19 SEK+41.57%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
QQLOSR_BQLOSR GROUP AB SER. B
30.67%1.470 SEK+0.34%68.557 K1.1887.081 M SEK−1.34 SEK−63.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CRETCRETURNER GROUP
30.59%0.1750 SEK+2.34%784.097 K0.739.857 M SEK−0.24 SEK−341.41%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
TTAUR.BTAURUS ENERGY AB SER. B
30.53%0.0310 SEK0.00%587.485 K1.356.221 M SEK−0.01 SEK+30.96%0.00%แร่พลังงาน
MMONIMONIVENT AB
29.71%0.489 SEK+29.37%14.018 K0.3012.194 M SEK−1.27 SEK+21.90%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HHYCOHYBRICON
29.70%1.27 SEK−2.31%1.667 K0.8110.353 M SEK−0.32 SEK+75.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EEASY.BEASYFILL AB SER. B
29.63%0.202 SEK+19.53%66.042 K1.1535.571 M SEK−0.15 SEK−5.33%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
RRECY.BRECYCTEC HOLDING AB SER. B
29.55%0.840 SEK−3.23%20.916 K0.9911.352 M SEK−0.84 SEK+74.84%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DDEARDUEARITY AB
28.49%0.420 SEK−22.17%370.066 K1.1314.196 M SEK−1.48 SEK−15.16%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
QQUIAQUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB
28.32%0.0685 SEK−15.54%3.817 M1.296.042 M SEK−1.53 SEK+90.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ZENZIP.BZENERGY AB SER. B
28.21%0.0195 SEK−22.00%1.753 M1.6667.332 M SEK−0.00 SEK+80.10%0.00%บริการการกระจายสินค้า
EEKOBOTEKOBOT AB
28.18%0.228 SEK−5.79%69.324 K0.963.69 M SEK−1.67 SEK+31.77%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
RRIGHTBRIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB
27.86%0.0294 SEK−17.42%12.826 M1.53การเงิน
AEGIRAEGIRBIO AB
27.66%0.528 SEK+5.39%287.23 K1.1715.469 M SEK−3.96 SEK+21.06%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NNOSIUM.BNOSIUM B
27.27%0.0140 SEK0.00%2.533 M0.969.696 M SEK−0.25 SEK−3504.05%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BBIOSGNBIOSERGEN AB
27.22%0.344 SEK−14.43%397.958 K3.6557.24 M SEK−0.36 SEK+53.88%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
WNTWNTRESEARCH AB
27.00%0.1130 SEK−1.74%4.308 M1.1197.642 M SEK−0.10 SEK+50.18%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NNGENICNGENIC AB
25.77%8.08 SEK+1.00%2.663 K0.3054.724 M SEK−2.94 SEK+38.04%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NNGSNGS GROUP AB
24.69%3.25 SEK0.00%19.267 K0.8864.514 M SEK−12.10 SEK−3522.26%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
DDISTDISTIT AB
24.65%4.29 SEK+8.33%25.718 K3.94111.2 M SEK−15.93 SEK−1498.36%50.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TOPRTOPRIGHT NORDIC
24.56%0.0620 SEK−10.14%2.547 M0.4514.87 M SEK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
GGTAB.BGLYCOREX TRANSPLANTATION B
24.16%0.890 SEK−3.26%22.005 K0.3267.946 M SEK−0.41 SEK−254.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AALZALZINOVA AB
23.70%1.872 SEK+7.96%205.936 K1.5577.217 M SEK−0.41 SEK+9.67%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GGAMECGAME CHEST GROUP
23.66%0.630 SEK−2.78%10.24 K0.2021.828 M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCYXOCYXONE AB
23.52%0.0890 SEK+2.53%1.569 M3.628.545 M SEK−0.23 SEK+53.55%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CCSMEDCS MEDICA A/S
23.51%4.36 DKK+9.82%4.384 K0.7576.385 M SEK−1.83 SEK−47.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SSILEONSILEON AB
23.28%1.065 SEK+5.97%3.025 K0.2050.944 M SEK−1.45 SEK−6.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BBAWATBAWAT WATER TECHNOLOGIES AB
23.08%1.58 SEK−1.25%2.01 K0.28การผลิตของผู้ผลิต
AAEROSVENSKA AEROGEL HOLDING AB
22.99%0.1258 SEK−8.18%7.607 M9.37129.275 M SEK−0.09 SEK+50.83%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ORTI_AORTIVUS AB SER. A
22.81%5.60 SEK+8.74%5.158 K2.99123.277 M SEK−0.41 SEK−409.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSFLSAFELLO GROUP AB
22.75%4.85 SEK+10.48%82.284 K1.0889.774 M SEK−0.04 SEK+96.41%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
STRAXSTRAX AB
22.61%0.544 SEK−10.23%1.305 M0.2473.079 M SEK−3.77 SEK−384.50%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TRAN.ATRANSFERATOR AB SER. A
22.47%3.59 SEK−7.24%11.345 K0.49368.234 M SEK6.20%อื่นๆ
TOURNTOURN INTERNATIONAL AB
22.38%11.80 SEK+6.79%7200.03107.775 M SEK−1.90 SEK−4.13%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MMEDFMEDFIELD DIAGNOSTICS AB
21.88%0.200 SEK−11.50%126.619 K1.1717.932 M SEK−0.26 SEK−26.55%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
FFXIFX INTERNATIONAL AB
21.67%0.120 SEK−17.81%227.226 K0.3511.375 M SEK−0.76 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AATANAATTANA
21.54%0.0750 SEK+15.38%265.434 K0.7325.218 M SEK−0.05 SEK+24.45%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
QQIIWIQIIWI GAMES AB
21.43%1.83 SEK−9.85%18.646 K2.1818.776 M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSHT.BSHT SMART HIGH-TECH AB SER. B
21.35%27.9 SEK−1.76%68.305 K0.85504.635 M SEK−2.18 SEK−11.93%0.00%บริการการกระจายสินค้า
AAPTAAPTAHEM AB
21.33%0.0310 SEK+2.65%2.688 M2.0213.634 M SEK−0.05 SEK0.00%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ONCOONCOPEPTIDES AB
21.25%3.570 SEK−10.75%763.366 K0.79844.103 M SEK−1.97 SEK+32.93%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
MMEDIMIMEDIMI AB
20.99%0.0174 SEK−4.40%690.027 K1.5718.342 M SEK−0.02 SEK+45.52%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SOSISOTKAMO SILVER
20.91%1.428 SEK−16.00%608.925 K0.80485.789 M SEK18.210.08 SEK0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
GGTGGOLD TOWN GAMES
20.86%0.1590 SEK−5.36%4.103 K0.119.846 M SEK−0.33 SEK−1568.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PPILAPILA PHARMA AB
20.50%2.39 SEK−15.55%36.187 K0.4067.335 M SEK−0.53 SEK+67.12%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MMFAMYFIRSTAPP SWEDEN AB
20.49%1.445 SEK−11.35%4.415 K0.116.144 M SEK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SS2MS2MEDICAL AB SER. B
20.41%0.0783 SEK−4.04%1.26 M0.5522.23 M SEK−0.46 SEK+42.51%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BUSERBAMBUSER AB
20.34%0.667 SEK+21.27%1.915 M3.04116.179 M SEK−1.32 SEK−37.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CICELL IMPACT AB
20.16%0.1306 SEK−11.04%9.101 M4.2986.825 M SEK−1.28 SEK−84.45%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PPEXA.BPEXA AB
20.00%0.360 SEK−14.29%40.962 K1.6617.938 M SEK−0.15 SEK+4.32%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MAXENT_BMAXIMUM ENTERTAINMENT AB SER. B
20.00%2.64 SEK+5.60%6640.05127.775 M SEK−3.63 SEK−91.84%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FFRAGFRAGBITE GROUP AB
20.00%1.200 SEK−7.69%466.268 K2.92141.083 M SEK−0.62 SEK+46.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NNATTANATTARO LABS AB
20.00%0.595 SEK−0.83%60.84 K0.6312.14 M SEK−0.52 SEK+47.20%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NNISNISCHER PROPERTIES
20.00%0.500 SEK−16.67%51.429 K3.3844.734 M SEK−2.17 SEK+10.57%0.00%การเงิน
LLCTLC-TEC HOLDING
20.00%0.660 SEK+20.00%121.553 K2.0843.45 M SEK−0.23 SEK+26.64%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
LLADYLULL LUCKY GAMES AB
20.00%0.480 SEK+6.67%92.896 K0.5771.231 M SEK−0.38 SEK+47.59%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SSPERMSPERMOSENS AB
19.64%0.1400 SEK−6.04%715.435 K1.6449.103 M SEK−0.16 SEK+51.63%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OOMNIOMNICAR HOLDING AB
19.60%0.0598 SEK+19.60%29.922 K0.1712.728 M SEK−0.20 SEK+67.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BBIOVITBIO VITOS PHARMA AB
19.50%0.2070 SEK−5.48%240.817 K2.947.526 M SEK−0.27 SEK+54.40%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NNFONFO DRIVES AB
19.46%35.6 SEK+8.54%10.5 K3.64100.429 M SEK−1.00 SEK−242.72%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TERRNT_BTERRANET AB SER. B
19.28%0.1900 SEK−4.04%14.552 M2.19177.59 M SEK−0.09 SEK−1.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BBRAINBRAINCOOL AB
19.21%2.230 SEK+12.51%950.846 K1.03347.692 M SEK−0.30 SEK+41.25%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HHDW_BH&D WIRELESS SWEDEN HOLDING AB SER. B
18.93%0.0227 SEK−2.58%1.762 M0.6015.153 M SEK−0.10 SEK+40.68%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AANTCO.BANTCO. INVESTMENT GROUP B
18.88%0.1430 SEK−14.37%32.95 K0.703.563 M SEK−2.36 SEK0.00%การเงิน
AALMALM EQUITY AB
18.85%260 SEK−2.26%2121.242.927 B SEK−194.66 SEK−146.59%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
XINTXINTELA AB
18.85%0.277 SEK+4.53%44.218 K0.33150.257 M SEK−0.16 SEK+69.52%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PPLUNPROSTALUND AB
18.76%1.000 SEK+6.38%61.494 K0.6571.993 M SEK−0.25 SEK−20.91%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SSOUNDSOUND DIMENSION AB
18.63%0.0510 SEK−15.70%208.898 K0.813.035 M SEK−0.53 SEK+66.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี