หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์สวีเดน

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
HDW_B H&D WIRELESS SWEDEN HOLDING AB SER. B
1.74-46.97%-1.54แนะนำให้ขาย2.113M57.182M-1.20เทคโนโลยี
GABA GABATHER AB
6.14-43.93%-4.81แนะนำให้ขาย599.228K
SALT_B SALTX TECHNOLOGY HOLDING AB SER. B
11.7031.46%2.80ซื้อ24.908M849.367M-2.78ในทางอุตสาหกรรม
NBZ NORTHBAZE GROUP AB
0.54-2.18%-0.01ขาย577.241K52.636M-0.5114.00เทคโนโลยี
PRIME PRIME LIVING AB
0.60-1.64%-0.01ขาย162.740K27.794M-42.8321.00ไฟแนนซ์
NJOB NETJOBS GROUP AB
0.440.00%0.00ขาย5.356K11.366M-0.1447.00ในทางอุตสาหกรรม
BIOS BIOSERVO TECHNOLOGIES AB
17.7510.94%1.75ซื้อ162.581K253.795M-2.68ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NXTMS NEXSTIM OYJ
1.54-6.08%-0.10ขาย109.983K55.605M-5.1934.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
KLAR KLARIA PHARMA HOLDING AB
7.56-2.83%-0.22ขาย3.750K232.788M-0.94ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TEONE TARGETEVERYONE AB
0.187.29%0.01ซื้อ1.718M28.693M-1.3012.00เทคโนโลยี
SPIFF SPIFFBET AB
0.81-6.94%-0.06ขาย172.655K37.056M-0.24เทคโนโลยี
GPX GASPOROX AB
9.6013.74%1.16ซื้อ13.905K59.847M-1.06เทคโนโลยี
TANGI TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
1.706.58%0.10ซื้อ1.242M70.903M-0.78เทคโนโลยี
BIM BIMOBJECT AB
6.82-12.56%-0.98แนะนำให้ขาย738.694K820.580M-0.99238.00เทคโนโลยี
PRIME_PREF_B PRIME LIVING AB PREF SER. B
8.0010.19%0.74ขาย8.782K27.794M-42.8321.00ไฟแนนซ์
ANNX ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB
1.51-2.26%-0.04ขาย50.670K26.791M-1.344.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ANOT ANOTO GROUP AB
1.00-7.04%-0.08ซื้อ3.463M121.095M-1.0946.00เทคโนโลยี
GOMX GOMSPACE GROUP AB
11.9613.26%1.40ซื้อ687.090K625.207M-3.86176.00ในทางอุตสาหกรรม
HLDX HALDEX AB
53.10-10.46%-6.20ขาย4.168M2.347B16.303.262283.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EWP EWPG HOLDING AB
9.6010.34%0.90ซื้อ32.330K335.973M-0.27สาธารณูปโภค
TERRNT_B TERRANET HOLDING AB SER. B
2.12-6.19%-0.14ขาย62.305K51.806M-2.3414.00เทคโนโลยี
OP_PREFB OSCAR PROPERTIES HOLDING AB PREFB
180.504.94%8.50ขาย59378.829M-17.10104.00ไฟแนนซ์
POLYG POLYGIENE AB
4.988.26%0.38ซื้อ15.490K102.170M-0.3219.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ENERS ENERSIZE OYJ
0.98-2.00%-0.02แนะนำให้ขาย84.245K17.893M-0.75เทคโนโลยี
IVACC INTERVACC AB
16.457.52%1.15ซื้อ162.964K619.592M-0.6913.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
IMMU IMMUNICUM AB
6.13-1.61%-0.10ขาย1.643M565.539M-1.7211.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ENZY ENZYMATICA AB
2.805.26%0.14ขาย75.441K399.906M-0.3720.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AXOLOT AXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB
4.19-2.56%-0.11ซื้อ65.632K111.052M-0.90ในทางอุตสาหกรรม
INISS_B INISSION AB SER. B
125.0011.61%13.00ซื้อ5.970K511.958M15.258.24เทคโนโลยี
WESC WESC AB
0.011.85%0.00ขาย4.789M61.999M-0.0330.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CHRO CHROMOGENICS AB
0.397.73%0.03แนะนำให้ขาย13.097M146.154M-0.80สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EXPRS2 EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB
4.55-5.01%-0.24ซื้อ5.547K61.889M-1.53ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SPEC SPECTRACURE AB
26.006.78%1.65ซื้อ590.206K2.123B-0.1412.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
A1M A1M PHARMA AB
1.59-6.19%-0.10ขาย2.943M206.172M-1.8014.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MANTEX MANTEX AB
0.49-3.92%-0.02แนะนำให้ขาย4.774K13.607M-1.23ในทางอุตสาหกรรม
TRANS TRANSTEMA GROUP AB
7.145.00%0.34ขาย26.316K195.537M-3.14358.00บริการโทรคมนาคม
MIPS MIPS AB
161.80-4.15%-7.00ขาย230.844K4.094B54.613.0241.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ORTI_A ORTIVUS AB SER. A
4.51-8.15%-0.40แนะนำให้ขาย1.102K153.344M-0.4823.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AUR AURIANT MINING AB
3.50-3.05%-0.11ขาย58.101K345.270M-0.44496.00วัสดุพื้นฐาน
POLY POLYPLANK AB
0.16-7.06%-0.01ขาย700.915K39.891M-0.0420.00ในทางอุตสาหกรรม
XINT XINTELA AB
4.443.50%0.15ขาย14.592K175.250M-0.89ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
INDEX INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB
7.203.15%0.22ขาย2.796M495.225M-1.087.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
HOYLU HOYLU AB
3.100.00%0.00ขาย102.691K77.533M-2.1229.00เทคโนโลยี
AAC AAC MICROTEC AB
3.854.05%0.15ขาย474.605K370.400M-0.4989.00ในทางอุตสาหกรรม
ARCT ARCTIC MINERALS AB
0.700.29%0.00แนะนำให้ขาย39.018K64.056M-0.051.00วัสดุพื้นฐาน
INCOAX INCOAX NETWORKS AB
9.25-1.07%-0.10ขาย58.113K114.343M-6.72เทคโนโลยี
CYXO CYXONE AB
6.096.84%0.39ซื้อ374.649K228.116M-0.51ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SANION SANIONA AB
27.35-2.32%-0.65ซื้อ625.117K658.212M-2.1921.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ODD ODD MOLLY INTERNATIONAL AB
3.001.35%0.04ขาย29.291K44.597M-8.4665.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GIGSEK GAMING INNOVATION GROUP INC.
9.50-2.06%-0.20ขาย160.624K968.878M-3.41709.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MVIR_B MEDIVIR AB SER. B
22.205.46%1.15ขาย68.382K539.194M-10.4616.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TRAD TRADEDOUBLER AB
3.203.90%0.12ขาย3.888K144.437M-0.08250.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CFISH CRUNCHFISH AB
10.45-4.13%-0.45แนะนำให้ขาย83.203K269.308M-1.03เทคโนโลยี
JDT JONDETECH SENSORS AB
9.801.03%0.10ซื้อ154.640K177.586M-0.97เทคโนโลยี
IMPC IMPACT COATINGS AB
5.684.41%0.24ซื้อ19.266K241.695M-0.7633.00ในทางอุตสาหกรรม
STAR_B STARBREEZE AB SER. B
1.17-1.34%-0.02ขาย494.009K386.678M-4.94221.00เทคโนโลยี
CORE_A COREM PROPERTY GROUP AB SER. A
21.407.00%1.40ซื้อ2.101K7.795B5.274.0661.00ไฟแนนซ์
CLIME_B CLIMEON AB SER. B
74.305.99%4.20ซื้อ201.581K2.604B-1.7582.00ในทางอุตสาหกรรม
DEFL_B DEFLAMO AB SER. B
0.36-7.69%-0.03ซื้อ151.779K28.291M-0.180.00วัสดุพื้นฐาน
CYB1 CYBER SECURITY 1 AB
0.136.56%0.01ขาย262.985K420.461M-0.04239.00เทคโนโลยี
ACCON ACCONEER AB
21.35-3.39%-0.75ขาย121.921K410.742M-2.9330.00เทคโนโลยี
ADVE ADVENICA AB
3.582.29%0.08ซื้อ58.065K79.130M-2.6949.00เทคโนโลยี
ZUTEC ZUTEC HOLDING AB
1.90-7.56%-0.15ขาย77.494K13.423M0.752.54เทคโนโลยี
CCOR_B CONCORDIA MARITIME AB SER. B
10.95-1.35%-0.15ขาย52.141K522.641M-2.606.00พลังงาน
CBTT_B CHRISTIAN BERNER TECH TRADE AB SER. B
25.10-3.46%-0.90ซื้อ25.896K470.861M11.282.23168.00ในทางอุตสาหกรรม
FLEXQ FLEXQUBE AB
32.60-2.69%-0.90ขาย648242.327M-1.69สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FLEXM FLEXION MOBILE PLC
11.80-2.88%-0.35ซื้อ15.086K485.369M-0.59เทคโนโลยี
IRIS IRISITY AB
14.400.70%0.10ขาย31.306K274.599M-0.7034.00เทคโนโลยี
AVT_B AVTECH SWEDEN AB B
2.67-1.84%-0.05แนะนำให้ขาย50.283K150.800M312.280.018.00ในทางอุตสาหกรรม
BIOVIC_B BIOVICA INTERNATIONAL AB SER. B
13.00-2.99%-0.40ซื้อ58.087K211.587M-1.2617.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NEWTON NEWTON NORDIC AB
0.327.28%0.02190.322K18.650M-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TSEC TEMPEST SECURITY AB
23.00-2.54%-0.60ซื้อ9.525K190.669M-3.05ในทางอุตสาหกรรม
NVP NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB
1.600.25%0.00ขาย1.559M298.268M-0.598.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SIMRIS_B SIMRIS ALG AB SER. B
6.42-2.43%-0.16ขาย9.819K86.309M-1.88สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LLSW_B LIGHTLAB SWEDEN AB SER. B
3.86-3.02%-0.12แนะนำให้ขาย17.891K101.082M-0.9718.00ในทางอุตสาหกรรม
UNIBAP UNIBAP AB
30.905.10%1.50แนะนำให้ซื้อ55.322K226.188M-2.67เทคโนโลยี
NETM_B NETMORE GROUP AB SER. B
0.950.00%0.00ซื้อ13.010K29.716M-1.0720.00บริการโทรคมนาคม
GREAT GREATER THAN AB
75.00-3.85%-3.00ซื้อ4.598K758.430M-2.1420.00เทคโนโลยี
PCELL POWERCELL SWEDEN AB
98.803.35%3.20ซื้อ360.506K5.125B11.068.9647.00ในทางอุตสาหกรรม
FERRO FERROAMP ELEKTRONIK AB
30.95-2.06%-0.65ซื้อ8.601K253.069M-2.24ในทางอุตสาหกรรม
ACARIX ACARIX AB
4.204.48%0.18แนะนำให้ขาย23.337K96.715M-2.1711.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RNBS RNB RETAIL AND BRANDS AB
4.190.96%0.04ซื้อ18.957K142.091M-1.441024.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IRLAB_A IRLAB THERAPEUTICS AB SER. A
40.002.56%1.00ซื้อ21.299K1.620B-2.0426.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AINO AINO HEALTH AB
3.80-1.81%-0.07ซื้อ16560.550M-1.7337.00ในทางอุตสาหกรรม
FIL FILO MINING CORP
18.101.12%0.20ขาย1191.696B-2.7941.00วัสดุพื้นฐาน
EFFP EFFNETPLATTFORMEN AB
6.50-3.85%-0.26ขาย420
TEQ TEQNION AB
22.75-5.21%-1.25ขาย17.776K366.951M9.932.29ในทางอุตสาหกรรม
ALCA ALCADON GROUP AB
17.65-1.94%-0.35ขาย16.344K297.566M11.301.6067.00ในทางอุตสาหกรรม
SEDANA SEDANA MEDICAL AB
134.80-0.88%-1.20ซื้อ29.995K2.647B-0.5540.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ZAPLOX ZAPLOX AB
1.03-3.74%-0.04ขาย83.529K40.918M-0.94เทคโนโลยี
LAUR LAURITZ.COM GROUP A/S
1.49-2.61%-0.04ขาย27.219K60.645M-2.47เทคโนโลยี
XMR XMREALITY AB
5.680.35%0.02ขาย23.020K96.844M-1.7023.00เทคโนโลยี
ALZ ALZINOVA AB
10.70-0.47%-0.05ขาย11.230K81.678M-0.61ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
LIVI LIV IHOP AB
8.802.80%0.24ซื้อ15.284K72.856M-1.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BUSER BAMBUSER AB
1.082.86%0.03ซื้อ11.936K69.592M-1.0115.00เทคโนโลยี
CE CORTUS ENERGY AB
0.453.69%0.02ซื้อ3.349M560.482M-0.2825.00พลังงาน
OVZON OVZON AB
65.603.47%2.20ซื้อ437.456K2.203B80.750.8123.00เทคโนโลยี
ACTI ACTIVE BIOTECH AB
2.73-1.97%-0.06ขาย67.374K396.496M-0.2112.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NICO NICOCCINO HOLDING AB
5.363.88%0.20ขาย9.284K74.129M-0.309.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NILS NILSSON SPECIAL VEHICLES AB
6.757.14%0.45ขาย1031.679M-2.6651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ