แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน

บริษัท

บริษัทสวีเดน engaged in one sector: Non-Energy Minerals

These บริษัทสวีเดน operate in the same sector, Non-Energy Minerals. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
AFRIAFRICA RESOURCES
1.310 SEK−6.43%5.974K0.2916.174M SEK−0.16 SEK−38.66%0.00%
ALLEIALLEIMA AB
67.34 SEK−1.43%347.224K0.8917.112B SEK10.736.27 SEK+7.00%2.05%
มีแรงซื้อ
ALONNR.BARCHELON NATURAL RESOURCES B
0.471 SEK+2.39%103.48K11.905.352M SEK−0.59 SEK−17772.73%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
ARCTARCTIC MINERALS AB
0.2900 SEK−3.49%68.509K0.6050.029M SEK−0.12 SEK+46.84%0.00%
AURAURIANT MINING AB
1.100 SEK0.00%6280.03108.645M SEK−1.26 SEK−209.91%0.00%
BATEUROBATTERY MINERALS
0.443 SEK+0.45%121.337K0.0945.481M SEK−0.46 SEK+14.92%0.00%
BEO.SDBBEOWULF MINING PLC SDB
DR
0.1679 SEK−4.98%1.718M0.44166.968M SEK−0.04 SEK−85.13%0.00%
BLUEBLUELAKE MINERAL
1.118 SEK0.00%78.654K0.3392.89M SEK0.00%
BOLBOLIDEN AB
264.10 SEK−2.42%2.091M1.7074.026B SEK11.8922.20 SEK−51.06%5.54%
ปานกลาง
BOTXBOTNIA EXPLORATION HOLDING AB
7.92 SEK+0.25%9.549K0.68312.632M SEK−0.18 SEK+23.63%0.00%
COPPCOPPERSTONE RESOURCES AB
24.70 SEK+5.33%92.657K1.072.112B SEK−0.06 SEK+69.32%0.00%
DRILDRILLCON AB
6.30 SEK+0.64%5.293K0.18279.196M SEK0.00%
ELKOELKEM ASA
19.27 NOK−1.28%450.0312.183B SEK181.960.11 SEK−99.30%30.67%
มีแรงซื้อ
FILFILO CORP.
161 SEK+1.26%14.917K1.1020.955B SEK−6.69 SEK−77.45%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
GRANGXGRANGEX
12.00 SEK−5.88%55.091K1.34184.766M SEK
GREATGREATER THAN AB
67.8 SEK0.00%160.01855.919M SEK−2.55 SEK+42.40%0.00%
GRNGGRANGES AB
99.6 SEK−0.85%85.738K0.8310.673B SEK10.499.49 SEK+32.26%2.49%
มีแรงซื้อ
HANZAHANZA AB
69.4 SEK+2.51%115.748K0.642.898B SEK12.995.34 SEK+62.32%1.11%
มีแรงซื้อรุนแรง
INWIINWIDO AB
135.1 SEK0.00%47.625K0.537.831B SEK11.5311.72 SEK−14.73%4.81%
มีแรงซื้อรุนแรง
KOPYKOPY GOLDFIELDS AB
0.351 SEK−6.15%65.093K1.41337.798M SEK−0.25 SEK−12.11%0.00%
LATF.BLATVIAN FOREST COMPANY AB SER. B
8.80 SEK−4.76%112.617K37.69338.771M SEK29.520.30 SEK−76.61%0.00%
LOVILOVISAGRUVAN AB
22.0 SEK+1.85%24.548K13.0773.796M SEK9.26%
LUCLUCARA DIAMOND CORP
2.940 SEK+0.68%88.974K0.651.302B SEK−0.47 SEK−154.11%0.00%
ปานกลาง
LUGLUNDIN GOLD INC.
119.2 SEK+1.53%29.182K0.6827.727B SEK26.654.47 SEK−40.04%3.55%
มีแรงซื้อ
LUMILUNDIN MINING CORPORATION
82.80 SEK+0.85%285.087K1.3363.631B SEK25.623.23 SEK−43.62%3.36%
มีแรงซื้อ
MAHVIEMAHVIE MINERALS
0.3300 SEK0.00%42.025K0.177.447M SEK0.00%
NGNORTHGOLD AB
4.970 SEK+3.87%9200.2958.686M SEK−1.41 SEK0.00%
NHYONORSK HYDRO
56.00 NOK−2.78%100.00113.474B SEK32.051.74 SEK−85.16%9.92%
ปานกลาง
NIONORDIC IRON ORE AB
4.49 SEK0.00%42.087K0.34166.736M SEK−0.35 SEK−23.47%0.00%
NOMONORDIC MINING ASA
0.728 NOK−2.54%1.542K0.371.56B SEK−0.07 SEK−113.09%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
NWGNORDIC WATERPROOFING HOLDING AB
169.8 SEK+0.35%3.875K0.254.06B SEK19.308.80 SEK−35.88%4.14%
ปานกลาง
PROF_BPROFILGRUPPEN AB SER. B
115.6 SEK−1.70%1.091K0.35870.096M SEK9.4212.27 SEK−2.37%3.40%
RANAORANA GRUBER ASA
69.5 NOK−0.57%3300.282.529B SEK5.2613.14 SEK+1.18%16.00%
มีแรงซื้อ
SOSISOTKAMO SILVER
0.770 SEK−1.03%163.794K1.38222.32M SEK9.820.08 SEK0.00%
มีแรงซื้อ