ตลาดหลักทรัพย์สวีเดน

เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์ม มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า แนสแด็กสต็อกโฮล์ม เป็นตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศสวีเดน ซึ่งเริ่มก่อตั้งในปี 1863 และถูกซื้อกิจการโดย ตลาดซื้อขายล่วงหน้า OM ในปี 1998 ซึ่งได้ควบรวมกับตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิในปี 2003 จนกลายมาเป็น OMX โดยต่อมา OMX ได้ถูกซื้อกิจการโดยแนสแด็กในปี 2008 ตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์มเป็นหนึ่งในแปดตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นของแนสแด็กนอร์ดิก ซึ่งเป็นบริษัทลูกของแนสแด็กที่ประกอบการในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศในแถบนอร์ดิก และบัลติก โดยเข้าถึงกว่า 80% ของตลาดหลักทรัพย์ในแถบนอร์ดิก และบัลติกนี้ ตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์มมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองสต็อกโฮล์ม ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่มีชื่อเสียงสูงสุดของสวีเดน โดยมีบริษัทจดทะเบียนกว่า 310 บริษัท ซึ่งมีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดสูงถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ และยังให้บริการ ตราสารหนี้ และอนุพันธ์อีกด้วย

ในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ บริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ The Volvo Group, Nordea, Ericsson, Hennes & Mauritz และ Electrolux ตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์มมีการจัดทำดัชนี OMX Stockholm 30 ซึ่งเป็นดัชนีที่เฉลี่ยตามมูลค่าราคาตลาดของหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด 30 ตัวแรก ดัชนีนี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวอ้างอิงสำหรับตลาดหลักทรัพย์สวีเดนอย่างกว้างขวาง โดยจะมีการคัดกรอง และอัพเดทหุ้นตามเงื่อนไขปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์สต็อกโฮล์มยังมีการจัดทำดัชนีของหุ้นทุกตัว และอีกหลายดัชนีที่สะท้อนถึงผลประกอบการในหลายๆ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมถึงดัชนีของกลุ่มหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง กลาง และต่ำอีกด้วย