บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

79
หุ้น
211.995B
เงินทุนของตลาด
694.758K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.87%
เปลี่ยนแปลง
−4.44%
ประสิทธิภาพ เดือน
+18.60%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ADVBOX ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB
6.36-2.45%-0.16ขาย96.955K59.608Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ANOD_B ADDNODE GROUP AB SER. B
175.50-3.31%-6.00ขาย52.138K6.067B47.033.86บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ASAI ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB
7.14-5.56%-0.42ขาย185.940K326.922M-30.39บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ASPIRE ASPIRE GLOBAL PLC
15.90-3.05%-0.50ขาย258.727K748.088M186.580.11ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ATEAO ATEA
113.800.71%0.80แนะนำให้ขาย56011.835B22.685.15บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
B3 B3 CONSULTING GROUP AB
37.601.08%0.40ขาย25.387K279.814M25.881.44บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BETCO BETTER COLLECTIVE A/S
86.60-5.87%-5.40ซื้อ63.235K4.271B27.333.51บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BIM BIMOBJECT AB
9.38-2.39%-0.23ขาย530.379K1.156B-1.06ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
BINERO BINERO GROUP AB
15.204.83%0.70แนะนำให้ซื้อ87.395K288.385M-0.1671.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BOUVETO BOUVET ASA
390.00-15.22%-70.00ซื้อ3734.165B25.3518.76บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BUBL BUBLAR GROUP AB
3.79-10.71%-0.46ขาย744.842K233.381M-1.17ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
BUSER BAMBUSER AB
3.88-9.77%-0.42ขาย421.344K289.808M-0.61ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CAG CAG GROUP AB
53.00-3.64%-2.00ขาย3.172K365.200M13.834.17ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CEVI CELLAVISION AB
290.00-1.53%-4.50ขาย180.612K7.024B70.874.16ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CFISH CRUNCHFISH AB
15.20-6.75%-1.10เป็นกลาง215.935K420.069M-0.97ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CLAV CLAVISTER HOLDING AB
13.90-1.77%-0.25แนะนำให้ขาย83.594K363.082M-5.75บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CRAYONO CRAYON GROUP HOLDING ASA
48.10-7.50%-3.90แนะนำให้ขาย2433.670B-0.17บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CYB1 CYBER SECURITY 1 AB
0.05-6.06%-0.00ขาย197.656K166.152M-0.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DEVP_B DEVPORT AB SER. B
21.00-5.41%-1.20ขาย16.803K223.720M14.001.59ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DIST DISTIT AB
34.90-4.12%-1.50ขาย27.898K447.063M-0.44บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DIVIO_B DIVIO TECHNOLOGIES AB SER. B
0.68-13.04%-0.10ขาย489.425Kซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
EDGE EDGEWARE AB
4.49-6.07%-0.29ขาย248.571K143.606M-0.81ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EMBRAC_B EMBRACER GROUP AB SER. B
92.72-0.52%-0.48ซื้อ1.570M29.047B108.660.86ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EMPIR_B EMPIR GROUP AB SER. B
13.503.85%0.50ซื้อ19.690K71.969M-1.93บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ENERS ENERSIZE OYJ
0.44-1.33%-0.01ขาย1.477M32.153M-0.56ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EWP EWPG HOLDING AB
6.65-3.62%-0.25แนะนำให้ขาย22.962Kชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FING_B FINGERPRINT CARDS AB SER. B
14.00-5.37%-0.80ขาย12.422M4.645B-0.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FLEXM FLEXION MOBILE PLC
6.76-9.14%-0.68แนะนำให้ขาย46.073K308.541M-0.5838.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FPIP FORMPIPE SOFTWARE AB
18.50-0.54%-0.10แนะนำให้ขาย104.595K989.035M28.330.66บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
FRAM_B FRAM SKANDINAVIEN AB SER. B
44.40-6.33%-3.00ขาย12.688K171.355M-4.96ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FRISQ FRISQ HOLDING AB
10.40-0.95%-0.10ขาย17.911K326.484M-3.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GCOR GAMING CORPS AB
0.50-15.53%-0.09ขาย9.410M205.082M-0.0512.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
GLOBAL GLOBAL GAMING 555 AB
5.252.74%0.14แนะนำให้ขาย148.595K208.884M-2.98บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HIFA_B HIFAB GROUP AB SER. B
2.260.00%0.00ขาย11.100K137.496M-0.18บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HIQ HIQ INTERNATIONAL AB
46.15-0.86%-0.40ขาย280.643K2.599B3.15บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HMS HMS NETWORKS AB
126.60-2.62%-3.40ขาย129.352K6.060B29.514.42บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HOYLU HOYLU AB
2.00-5.21%-0.11ขาย53.751K58.160M-2.38บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
HUDYA HUDYA AB
3.00-12.28%-0.42แนะนำให้ขาย245.151Kซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
IAR_B I.A.R SYSTEMS GROUP AB SER. B
158.00-2.47%-4.00ขาย23.106K2.208B27.275.96ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
IRIS IRISITY AB
10.26-2.29%-0.24ขาย74.511K243.216M-0.94ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
IS IMAGE SYSTEMS AB
1.40-1.41%-0.02แนะนำให้ขาย123.424K126.675M-0.08ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KNOW KNOWIT AB
174.600.23%0.40ขาย83.745K3.354B14.4412.06บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
KOLL KOLLECT ON DEMAND HOLDING AB
9.60-0.21%-0.02ขาย326ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
LIME LIME TECHNOLOGIES AB
188.40-1.88%-3.60ซื้อ52.843K2.550B65.332.94ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MAGI MAG INTERACTIVE AB
12.452.05%0.25ขาย10.551K321.121M-0.4977.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MAV MAVSHACK AB
0.145.53%0.01ขาย3.200M40.304M-0.06ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MOBA M.O.B.A. NETWORK AB
103.20-14.85%-18.00ขาย837ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MSAB_B MICRO SYSTEMATION AB B
24.30-6.54%-1.70ขาย45.281K480.179M92.460.28ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
NEPA NEPA AB
30.00-6.25%-2.00ขาย23.307K251.622M-2.52ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
NETG NET GAMING EUROPE AB
3.12-4.88%-0.16แนะนำให้ขาย96.183K247.983M4.760.69ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
NET_B NETENT AB SER. B
24.30-2.99%-0.75ขาย3.691M6.015B14.011.79ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
NITRO NITRO GAMES OYJ
6.94-8.44%-0.64ขาย128.077K37.846M-9.33ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
OTELLOO OTELLO CORPORATION ASA
16.761.58%0.26ซื้อ1.006K2.296B-1.57บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
PDX PARADOX INTERACTIVE AB
134.00-2.55%-3.50ขาย129.677K14.520B38.823.54ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
PRCO_B PRECIO FISHBONE AB SER. B
43.101.41%0.60ขาย7.015K389.968M21.062.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
PREV_B PREVAS AB SER. B
35.20-5.38%-2.00ขาย77.695K375.808M11.773.16บริการประมวลผลข้อมูล
PRIC_B PRICER AB SER. B
22.55-5.25%-1.25ขาย2.027M2.624B27.070.89บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCOUT SCOUT GAMING GROUP AB
16.70-8.74%-1.60ขาย31.165K320.279M-4.28ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
SF STILLFRONT GROUP AB
421.50-2.20%-9.50ขาย160.210K12.488B32.4613.34ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
SOF_B SOFTRONIC AB SER. B
16.86-0.47%-0.08ขาย68.834K891.600M16.001.06ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
SPEQT SPEQTA AB
6.60-6.78%-0.48แนะนำให้ขาย221.639K466.697M429.090.0226.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
TANGI TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
1.10-4.35%-0.05ขาย3.889M62.649M-0.68ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
TECHO TECHSTEP ASA
2.85-1.72%-0.05เป็นกลาง1.913K466.567M-0.43ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
TEONE TARGETEVERYONE AB
0.81-11.57%-0.11ขาย12.672M150.327M-0.92ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
TERRNT_B TERRANET HOLDING AB SER. B
0.91-2.99%-0.03ขาย466.339K47.557M-2.1226.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
TIETOOO TIETOEVRY CORPORATION
266.000.15%0.404232.265B24.8510.96บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
TIETOS TIETOEVRY CORPORATION
270.00-0.88%-2.40ขาย46.865K32.265B24.9010.96บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
TOAD TOADMAN INTERACTIVE AB
30.107.12%2.00ซื้อ285.981K876.979M47.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
TRAD TRADEDOUBLER AB
2.70-0.37%-0.01แนะนำให้ขาย2.625K122.321M-0.26ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
UPSALE UPSALES TECHNOLOGY AB
23.10-6.85%-1.70แนะนำให้ขาย31.269K412.374M0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
URBIT URB-IT AB
1.50-3.23%-0.05แนะนำให้ซื้อ82.534K205.535M-0.5117.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
VERT_B VERTISEIT AB SER. B
17.80-1.11%-0.20ขาย4.765K229.629M49.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
VIT_B VITEC SOFTWARE GROUP AB SER. B
184.00-4.42%-8.50ขาย95.078K6.225B61.993.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
WPAY WESTPAY AB
2.88-5.57%-0.17แนะนำให้ขาย36.037K102.938M-0.88บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
WSTEPO WEBSTEP ASA
21.40-3.60%-0.80แนะนำให้ขาย886578.799M15.711.45ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
XMR XMREALITY AB
2.08-1.42%-0.03ขาย220.189K71.951M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ZAPLOX ZAPLOX AB
1.17-18.75%-0.27ขาย707.401K57.206M-0.97ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ZIGN ZIGNSEC AB
8.88-8.03%-0.78ขาย601.011K190.339Mซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
ZUTEC ZUTEC HOLDING AB
1.54-4.64%-0.07ขาย48.366K11.440M-4.57ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม Following ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ