บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

190
หุ้น
774.707B
เงินทุนของตลาด
1.315M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.45%
เปลี่ยนแปลง
+10.86%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.48%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
24724SEVENOFFICE
9.94 SEK+3.11%16.668K0.93675.55M SEK−2.50 SEK+0.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ACASTACAST AB
8.75 SEK−3.63%288.362K3.391.644B SEK−0.75 SEK+43.32%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ACROUDACROUD AB
1.685 SEK−3.44%5540.01301.208M SEK−3.58 SEK−3068.96%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ADTRADTRACTION GROUP AB
42.0 SEK+1.94%260.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ADVBOXADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB
0.195 SEK−7.82%80.779K0.363.18M SEK−0.93 SEK+62.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ADVEADVENICA AB
8.58 SEK−1.83%19.195K0.69384.437M SEK5047.060.00 SEK−98.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ADVTADVERTY
5.96 SEK−0.33%18.338K0.45189.598M SEK−0.50 SEK+41.32%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AIXIA.BAIXIA B
73.0 SEK+1.39%1.173K0.90115.048M SEK−1.58 SEK−225.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALBERTEEDUCATION ALBERT AB
6.54 SEK−1.51%12.881K0.85166.856M SEK−3.81 SEK+24.76%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AMIDOAMIDO
2.25 SEK−2.60%17.071K2.5560.467M SEK−0.53 SEK−82.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ANOD_BADDNODE GROUP AB SER. B
72.90 SEK−2.28%156.499K0.4910.036B SEK35.272.07 SEK−23.03%1.34%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
APTRAPPSPOTR AB
0.600 SEK−14.29%132.967K0.576.074M SEK−10.76 SEK+4.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARCAARCARIO AB
0.0183 SEK+67.89%49.279M4.4395.581M SEK−0.01 SEK+35.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARROARRIBATEC GROUP ASA
4.08 NOK−20.78%30.00279.492M SEK−0.79 SEK+44.55%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ASAIARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB
0.542 SEK−1.45%121.803K1.2156.336M SEK−1.49 SEK+65.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ATEAOATEA
123.0 NOK−0.65%500.1113.405B SEK16.147.80 SEK+0.41%5.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AUTOOOAUTOSTORE HOLDINGS LTD.
15.905 NOK−1.55%1030.0257.21B SEK−0.17 SEK−179.43%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
B3B3 CONSULTING GROUP AB
86.2 SEK+0.82%19.169K0.67758.367M SEK8.959.63 SEK−13.52%9.36%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BEYONDBEYOND FRAMES
22.2 SEK+0.91%2.682K0.25380.946M SEK−0.77 SEK+38.20%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BFGBYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB
28.05 SEK+2.56%14.986K0.685.981B SEK81.330.34 SEK+49.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BIMBIMOBJECT AB
2.97 SEK+1.37%115.38K0.60410.923M SEK−0.17 SEK+60.70%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BINEROBINERO GROUP AB
1.90 SEK−8.25%3610.3171.476M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BOGIOBOGIO TECHNOLOGIES
0.560 SEK+42.86%14.863K0.825.363M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BOMILLBOMILL AB
0.774 SEK+11.21%243.121K2.9764.768M SEK−0.35 SEK+38.98%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BOUVOBOUVET ASA
57.1 NOK−4.83%1030.055.735B SEK18.073.24 SEK+8.04%5.26%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BRILLBRILLIANT FUTURE AB
5.02 SEK−3.09%5.49K1.0671.448M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BRIXBRIOX
2.48 SEK+4.20%6.37K0.28142.066M SEK−0.41 SEK+6.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BUSERBAMBUSER AB
1.010 SEK+1.10%279.085K1.35211.024M SEK−0.83 SEK+27.44%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CAGCAG GROUP AB
98.4 SEK+1.44%4.025K0.79695.257M SEK13.377.36 SEK+46.17%3.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CARAOCARASENT ASA
10.40 NOK−0.57%41.038K4.70801.339M SEK−0.62 SEK−437.38%17.83%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CDMILCODEMILL AB
5.70 SEK+3.64%4.935K0.4574.919M SEK−0.46 SEK+67.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CFISHCRUNCHFISH AB
4.95 SEK+11.74%413.599K2.02175.636M SEK−0.96 SEK−1.94%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CHECKCHECKIN.COM GROUP AB
39.5 SEK−1.25%8.859K1.271.172B SEK854.980.05 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
COMINTCOMINTELLI
2.26 SEK+2.73%1000.1020.223M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
COMPDMCOMPODIUM INTERNATIONAL AB
3.52 SEK+1.15%3.419K0.6035.931M SEK−2.35 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CONTXOCONTEXTVISION AB
7.74 NOK+2.38%4880.11587.016M SEK16.630.48 SEK+125.64%3.93%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CRAYNOCRAYON GROUP HOLDING ASA
80.75 NOK−5.72%5.066K1.067.311B SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CSCOINSHARES INTERNATIONAL LTD
40.35 SEK+7.03%44.412K1.552.55B SEK0.4492.69 SEK−61.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
DEVP_BDEVPORT AB SER. B
34.2 SEK−0.29%8.208K0.65337.425M SEK9.373.65 SEK+22.37%2.92%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DIAHDIADROM HOLDING AB
12.60 SEK+3.28%5830.4388.836M SEK10.031.26 SEK−13.29%10.66%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DISTDISTIT AB
4.72 SEK+2.16%40.845K0.34129.734M SEK−8.11 SEK−841.01%43.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DIVIO_BDIVIO TECHNOLOGIES AB SER. B
0.1975 SEK−3.66%291.55K2.7638.169M SEK−0.07 SEK+35.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DLABDLABORATORY SWEDEN AB
1.510 SEK−5.92%49.846K1.1427.197M SEK−0.61 SEK+23.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EDYOUEDYOUTEC
1.210 SEK−5.10%254.26K41.944M SEK−1.36 SEK+36.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EFFHEFFNETPLATTFORMEN HOLDING AB
5.72 SEK−3.05%180.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
EG7ENAD GLOBAL 7 AB
17.84 SEK−2.73%300.482K1.111.625B SEK13.171.35 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
EMBRAC_BEMBRACER GROUP AB SER. B
24.430 SEK+3.94%8.89M1.2031.484B SEK7.333.33 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ENEAENEA AB
55.3 SEK−0.18%21.184K0.841.193B SEK−25.45 SEK−511.08%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ENERSENERSIZE OYJ
0.0089 SEK−3.26%4.938M0.6413.876M SEK−0.03 SEK+60.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EOIDEYEONID GROUP
1.840 SEK+2.22%5.256K0.2252.275M SEK−1.07 SEK+93.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EVERYEVERYSPORT
16.0 SEK+1.27%7.488K3.10100.103M SEK−1.66 SEK+72.61%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EVOEVOLUTION AB
1103.8 SEK+0.82%623.874K1.06236.044B SEK20.8852.86 SEK+40.09%2.07%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
EXALTEXALT
0.416 SEK−11.49%900.0022.484M SEK−0.30 SEK−5469.81%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EXSEXSITEC HOLDING AB
149.0 SEK+0.68%2.462K1.141.907B SEK36.524.08 SEK1.18%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FGGFUTURE GAMING GROUP
6.34 SEK+10.84%2750.07215.374M SEK5.431.17 SEK+65.85%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FLOWSFLOWSCAPE TECHNOLOGY AB
3.39 SEK+0.89%44.759K1.9665.826M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FNOXFORTNOX AB
54.92 SEK−2.62%1.003M0.9534.39B SEK70.750.78 SEK+50.69%0.21%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
FOUTFASTOUT INT
0.0880 SEK−2.22%10.614K0.0921.495M SEK−0.00 SEK−152.94%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FPIPFORMPIPE SOFTWARE AB
24.5 SEK−1.61%6.428K0.321.35B SEK56.810.43 SEK+57.06%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FRACTLFRACTAL GAMING GROUP AB
35.8 SEK−2.45%18.463K0.561.069B SEK11.653.07 SEK+1468.40%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FRAGFRAGBITE GROUP AB
1.800 SEK+4.29%54.426K0.36187.314M SEK−1.09 SEK−6.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FRAM_BFRAM SKANDINAVIEN AB SER. B
31.7 SEK+3.59%5.921K5.76110.621M SEK−4.30 SEK−254.60%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FREETRFREETRAILER
25.3 DKK−2.69%4.742K0.63366.093M SEK43.820.90 SEK−40.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FSPORTFSPORT AB
0.1810 SEK−1.90%2.887K0.028.71M SEK−0.80 SEK+51.92%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FXIFX INTERNATIONAL
0.450 SEK−2.17%20.713K0.2625.638M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
G5ENG5 ENTERTAINMENT AB
150.7 SEK−0.66%17.592K0.911.242B SEK7.4820.14 SEK+126.11%5.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
GAMECGAME CHEST GROUP
0.532 SEK−5.00%8.064K0.1617.921M SEK−0.09 SEK+76.55%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GATEJUMPGATE
0.1660 SEK+1.22%110.032K0.3378.45M SEK−0.14 SEK+22.72%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GBKGOODBYE KANSAS GROUP AB
0.3400 SEK−3.00%285.473K0.64202.059M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GCORGAMING CORPS AB
1.445 SEK+0.35%20.85K0.6283.74M SEK−0.34 SEK+32.18%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GTGGOLD TOWN GAMES
0.331 SEK−1.78%43.01K0.3219.399M SEK−0.33 SEK−1568.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GTG.BTGOLD TOWN GAMES BT
0.330 SEK0.00%019.399M SEKบริการทางด้านเทคโนโลยี
HILB_BHILBERT GROUP AB SER. B
5.16 SEK+3.61%180.614K3.00257.813M SEK−0.86 SEK−163.92%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HMSHMS NETWORKS AB
426.2 SEK−0.79%33.358K0.8420.046B SEK32.6013.07 SEK+37.97%0.93%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
HOODINHOODIN
0.740 SEK+8.03%4.065K0.6322.003M SEK−0.32 SEK−1.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HOYLUHOYLU AB
2.00 SEK−6.13%1600.07104.325M SEK−4.30 SEK+36.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HUBSHUBBSTER GROUP
0.900 SEK−4.26%5.444K0.2822.386M SEK−0.61 SEK+42.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IAR_BI.A.R SYSTEMS GROUP AB SER. B
117.8 SEK+4.06%4.278K0.931.546B SEK39.382.99 SEK1.33%บริการทางด้านเทคโนโลยี
IMINTIMINT IMAGE INTELLIGENCE
6.04 SEK+3.07%17.365K0.7955.312M SEK11.800.51 SEK−77.99%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
INFRAINFRACOM
33.0 SEK−0.60%3.847K0.531.121B SEK16.112.05 SEK+24.28%1.67%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ISIMAGE SYSTEMS AB
0.970 SEK+1.04%61.928K0.9185.639M SEK−0.01 SEK−119.44%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
JSSECJS SECURITY
0.1380 SEK−7.38%159.821K1.115.607M SEK−0.31 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KAMBIKAMBI GROUP PLC
155.7 SEK0.00%63.858K0.614.858B SEK18.608.37 SEK−4.83%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
KILIKILIARO AB
0.334 SEK−4.30%53.041K0.6710.226M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KLIMATKLIMATOR AB
1.445 SEK+5.09%58.3K0.9639.634M SEK−1.00 SEK+43.58%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KOLLKOLLECT ON DEMAND HOLDING AB
1.780 SEK−0.28%5.072K2.2617.014M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KVIXKVIX
1.21 SEK0.00%00.0010.544M SEK−0.14 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LADYLULL LUCKY GAMES AB
0.524 SEK−2.96%437.423K1.4472.952M SEK−0.50 SEK+28.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LIMELIME TECHNOLOGIES AB
290.5 SEK+1.04%3.111K1.003.819B SEK49.375.88 SEK+22.62%0.97%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
LINKOLINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA
16.66 NOK+5.31%27.857K1.084.657B SEK−0.69 SEK−415.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
LITILITIUM AB
8.08 SEK−0.98%6.293K0.44135.343M SEK−0.36 SEK+52.37%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LOYALLOYAL SOLUTIONS A/S
7.40 SEK0.00%2200.2170.3M SEK−2.71 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
M8GMGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
9.75 SEK−2.50%301.863K1.301.592B SEK12.680.77 SEK−29.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MAGIMAG INTERACTIVE AB
13.46 SEK+1.51%4.396K0.07351.319M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MAVMAVSHACK AB
0.285 SEK−13.51%281.455K2.337.072M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MAXENT_BMAXIMUM ENTERTAINMENT AB SER. B
4.235 SEK−5.36%129.468K4.02228.718M SEK−3.99 SEK−2584.02%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
MEDHLPMEDHELP CARE AB
3.45 SEK+1.47%50.723K2.40บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
MESTROMESTRO AB
10.40 SEK0.00%3910.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
MNDRKMINDARK
2.79 SEK0.00%14.177K0.5287.954M SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MOBAM.O.B.A. NETWORK AB
12.85 SEK+1.98%2.04K0.32282.061M SEK−0.28 SEK−126.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี