ตลาดหลักทรัพย์สวีเดน

หุ้นสวีเดน ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทสวีเดน สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

ทิกเกอร์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
INVE_AINVESTOR AB SER. A
228.065BSEK203.9SEK0.89%1.8SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
168.32K34.32M608.852BSEK−14.73SEKการเงิน
NDA_SENORDEA BANK ABP
38.609BSEK109.46SEK−0.05%−0.06SEK
มีแรงซื้อ
2.94M321.771M401.226BSEK12.109.14SEK26.894Kการเงิน
VOLV_AVOLVO, AB SER. A
32.787BSEK206.2SEK1.98%4.0SEK
มีแรงซื้อ
141.171K29.109M401.92BSEK12.0616.77SEK95.85Kการผลิตของผู้ผลิต
INDU_AINDUSTRIVARDEN, AB SER. A
26.594BSEK272.0SEK1.15%3.1SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
248.004K67.457M117.425BSEK−39.76SEKการเงิน
SEB_ASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
25.423BSEK119.40SEK0.13%0.15SEK
มีแรงซื้อ
1.561M186.398M256.994BSEK10.0112.00SEK15.5Kการเงิน
SBB_BSAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
24.087BSEK17.945SEK0.25%0.045SEK
มีแรงซื้อ
8.289M148.743M25.872BSEK6.73SEK289การเงิน
AKEL_DAKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D
23.662BSEK1.848EUR0.87%0.016EUR
มีแรงซื้อ
32.884K60.77K119.899BSEK5.643.55SEK865การเงิน
ERIC_AERICSSON, TELEFONAB. L M SER. A
22.694BSEK70.2SEK1.15%0.8SEK
ปานกลาง
5.735K402.597K219.631BSEK10.176.83SEK101.322Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SWED_ASWEDBANK AB SER A
20.871BSEK167.65SEK0.30%0.50SEK
มีแรงซื้อ
2.378M398.719M188.008BSEK9.4517.73SEK17.7Kการเงิน
SHB_ASVENSKA HANDELSBANKEN SER. A
19.527BSEK104.30SEK−0.86%−0.90SEK
ปานกลาง
3.376M352.095M207.226BSEK10.0310.49SEK10.793Kการเงิน
BALD_BFASTIGHETS AB BALDER SER. B
18.508BSEK47.745SEK0.45%0.215SEK
มีแรงซื้อ
2.299M109.748M53.427BSEK3.1814.94SEK1.04Kการเงิน
ATCO_AATLAS COPCO AB SER. A
18.13BSEK131.44SEK0.29%0.38SEK
มีแรงซื้อ
2.865M376.616M624.693BSEK28.654.58SEK42.862Kการผลิตของผู้ผลิต
KINV_AKINNEVIK AB SER. A
14.777BSEK169.6SEK1.31%2.2SEK
มีแรงซื้อ
12.588K2.135M46.062BSEK−64.14SEKการเงิน
SSAB_ASSAB AB SER. A
14.662BSEK58.50SEK−0.31%−0.18SEK
มีแรงซื้อ
736.242K43.07M59.171BSEK2.4623.85SEK14.235Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SANDSANDVIK AB
14.461BSEK194.40SEK0.21%0.40SEK
มีแรงซื้อ
939.345K182.609M243.853BSEK20.989.25SEK44.133Kการผลิตของผู้ผลิต
VOLCAR_BVOLVO CAR AB SER. B
12.546BSEK51.98SEK−0.10%−0.05SEK
ปานกลาง
1.581M82.17M154.876BSEK40.9Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CASTCASTELLUM AB
11.828BSEK133.65SEK−0.56%−0.75SEK
มีแรงซื้อ
822.851K109.974M43.891BSEK3.8534.93SEK427การเงิน
TELIATELIA COMPANY AB
11.505BSEK29.45SEK0.20%0.06SEK
ปานกลาง
5.776M170.089M117.513BSEK22.631.30SEK19.566Kการสื่อสาร
LUND_BLUNDBERGFORETAGEN AB, L E SER. B
11.367BSEK475.2SEK−0.08%−0.4SEK
มีแรงซื้อ
126.442K60.085M117.85BSEK10.92SEKการเงิน
HM_BHENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
11.01BSEK119.30SEK0.98%1.16SEK
มีแรงซื้อ
2.124M253.426M197.45BSEK21.605.47SEK155Kการค้าปลีก
ASSA_BASSA ABLOY AB SER. B
10.9BSEK243.6SEK0.37%0.9SEK
มีแรงซื้อ
800.537K195.011M270.585BSEK21.3911.35SEK51Kการผลิตของผู้ผลิต
SAGA_ASAGAX AB A
9.807BSEK230SEK0.00%0SEK
มีแรงซื้อ
6715.41K77.085BSEK14.1016.32SEK87การเงิน
EQTEQT AB
9.221BSEK242.9SEK−3.27%−8.2SEK
มีแรงซื้อ
858.055K208.422M287.843BSEK30.968.11SEK1.16Kการเงิน
BOLBOLIDEN AB
8.701BSEK369.40SEK−1.53%−5.75SEK
มีแรงซื้อ
681.59K251.779M101.035BSEK8.3045.22SEK6.167Kการผลิตของผู้ผลิต
ESSITY_AESSITY AB SER. A
8.62BSEK260.0SEK1.36%3.5SEK
มีแรงซื้อ
6.372K1.657M182.994BSEK33.747.60SEK46Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HEXA_BHEXAGON AB SER. B
8.134BSEK121.95SEK0.04%0.05SEK
มีแรงซื้อ
1.259M153.501M329.037BSEK36.773.33SEK22.097Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SKF_ASKF, AB SER. A
7.331BSEK180.8SEK0.56%1.0SEK
มีแรงซื้อ
2.872K519.258K80.624BSEK15.5011.60SEK42.602Kการผลิตของผู้ผลิต
EPI_AEPIROC AB SER. A
7.058BSEK198.75SEK0.38%0.75SEK
มีแรงซื้อ
824.208K163.811M229.35BSEK29.686.68SEK15.529Kการผลิตของผู้ผลิต
SKA_BSKANSKA AB SER. B
6.864BSEK172.65SEK−0.09%−0.15SEK
มีแรงขาย
817.562K141.152M71.185BSEK9.9617.48SEK28.699Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BUREBURE EQUITY AB
6.352BSEK242.0SEK1.34%3.2SEK
มีแรงซื้อ
49.517K11.983M17.944BSEK−139.86SEK8การเงิน
SWMASWEDISH MATCH AB
6.217BSEK115.05SEK0.00%0.00SEK
มีแรงซื้อ
12.42M1.429B174.957BSEK27.684.16SEKสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EVOEVOLUTION AB
6.143BSEK1034.8SEK1.05%10.8SEK
มีแรงซื้อ
515.076K533.001M222.597BSEK27.1438.69SEK13.41Kบริการผู้บริโภค
SCA_ASVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A
6.101BSEK140.6SEK−0.71%−1.0SEK
มีแรงขาย
5.01K704.406K98.271BSEK13.1810.74SEK3.373Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FABGFABEGE AB
5.4BSEK91.14SEK−0.42%−0.38SEK
มีแรงซื้อ
449.628K40.979M28.671BSEK3.9723.03SEK218การเงิน
ALFAALFA LAVAL AB
4.759BSEK302.8SEK1.44%4.3SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
366.527K110.984M124.868BSEK26.1811.40SEK17.883Kการผลิตของผู้ผลิต
WALL_BWALLENSTAM AB SER. B
4.717BSEK43.00SEK−1.83%−0.80SEK
ปานกลาง
800.922K34.44M28.38BSEK5.827.53SEKการเงิน
ELUX_AELECTROLUX, AB SER. A
4.678BSEK164SEK2.50%4SEK
ปานกลาง
548.856K39.639BSEK38.694.19SEKสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HUSQ_AHUSQVARNA AB SER. A
4.437BSEK80.4SEK0.63%0.5SEK
มีแรงซื้อ
5.223K419.929K46.452BSEK13.186.09SEK13.704Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CORE_ACOREM PROPERTY GROUP AB SER. A
4.408BSEK10.00SEK−0.20%−0.00SEK
มีแรงขาย
9.945K99.251K9.473BSEK3.143.19SEK368การเงิน
LATO_BLATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
4.377BSEK211.3SEK1.10%2.3SEK
มีแรงซื้อ
322.386K68.12M125.056BSEK36.455.75SEK7.684Kการเงิน
ORRONORRON ENERGY AB
4.239BSEK25.30SEK−1.40%−0.36SEK
มีแรงขาย
14.69M371.652M7.194BSEK0.9726.47SEKสาธารณูปโภค
CRED_ACREADES AB A
4.193BSEK87.55SEK1.21%1.05SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
43.788K3.834M11.886BSEK−24.70SEK6อื่นๆ
TEL2_ATELE2 AB SER. A
3.952BSEK98.0SEK0.00%0.0SEK
มีแรงซื้อ
3.109K304.682K65.983BSEK12.987.57SEK4.435Kการสื่อสาร
ATRLJ_BATRIUM LJUNGBERG AB SER. B
3.757BSEK174.4SEK0.17%0.3SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
92.645K16.157M21.35BSEK3.2653.39SEK331การเงิน
TREL_BTRELLEBORG AB SER. B
3.717BSEK256.8SEK0.51%1.3SEK
มีแรงซื้อ
264.275K67.866M69.611BSEK14.1518.05SEKการผลิตของผู้ผลิต
ALMALM EQUITY AB
3.386BSEK525SEK−1.87%−10SEK
มีแรงขายรุนแรง
192100.8K5.625BSEK1.48364.54SEKการเงิน
FPAR_AFASTPARTNER AB SER. A
3.368BSEK79.0SEK0.77%0.6SEK
มีแรงซื้อ
10.843K856.597K15.441BSEK7.1510.96SEK80การเงิน
WIHLWIHLBORGS FASTIGHETER AB
3.348BSEK84.45SEK−0.06%−0.05SEK
มีแรงซื้อ
456.55K38.556M25.962BSEK7.0911.92SEK250การเงิน
NIBE_BNIBE INDUSTRIER AB SER. B
3.32BSEK103.85SEK0.34%0.35SEK
มีแรงซื้อ
1.292M134.224M209.369BSEK53.861.92SEK20.583Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SECU_BSECURITAS AB SER. B
3.133BSEK89.22SEK−1.93%−1.76SEK
ปานกลาง
3.209M286.291M51.116BSEK11.637.82SEK345Kบริการเชิงพาณิชย์
INTRUMINTRUM AB
3.126BSEK134.60SEK−16.79%−27.15SEK
มีแรงขายรุนแรง
4.619M621.76M16.259BSEK80.752.01SEKบริการเชิงพาณิชย์
NYFNYFOSA AB
3.112BSEK77.90SEK0.32%0.25SEK
มีแรงซื้อ
209.244K16.3M14.881BSEK4.1019.01SEK67การเงิน
HOLM_AHOLMEN AB SER. A
3.004BSEK427SEK−1.84%−8SEK
มีแรงขาย
643274.561K68.711BSEK12.8733.80SEK3.474Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GETI_BGETINGE AB SER. B
2.97BSEK231.0SEK0.87%2.0SEK
ปานกลาง
384.843K88.899M62.917BSEK23.059.94SEK10.729Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HUFV_AHUFVUDSTADEN AB SER. A
2.955BSEK147.2SEK−0.41%−0.6SEK
มีแรงซื้อ
231.041K34.009M28.562BSEK10.9313.53SEK560การเงิน
CATECATENA AB
2.692BSEK409.0SEK−0.87%−3.6SEK
มีแรงซื้อ
36.442K14.905M18.548BSEK5.4875.23SEK47การเงิน
SOBISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
2.679BSEK218.0SEK0.74%1.6SEK
มีแรงซื้อ
260.32K56.75M65.068BSEK25.828.44SEK1.559Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
2.39BSEK182.50SEK0.83%1.50SEK
มีแรงซื้อ
184.72K33.711M82.894BSEK29.586.12SEK6.265Kการผลิตของผู้ผลิต
PEAB_BPEAB AB SER. B
2.377BSEK62.00SEK−0.40%−0.25SEK
มีแรงซื้อ
304.23K18.862M18.288BSEK7.648.15SEK14.895Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VEFABVEF AB
2.365BSEK2.960SEK0.75%0.022SEK
มีแรงซื้อ
938.2K2.777M3.085BSEK−1.29SEK7การเงิน
HPOL_BHEXPOL AB SER. B
2.358BSEK114.8SEK−0.52%−0.6SEK
มีแรงซื้อ
164.454K18.879M39.541BSEK17.246.69SEK4.771Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DIOSDIOS FASTIGHETER AB
2.306BSEK80.70SEK−0.98%−0.80SEK
มีแรงซื้อ
366.212K29.553M11.406BSEK5.9513.70SEK144การเงิน
AXFOAXFOOD AB
2.15BSEK286.1SEK0.25%0.7SEK
มีแรงซื้อ
178.074K50.947M61.82BSEK23.2512.32SEK14.427Kการค้าปลีก
INDTINDUTRADE AB
2.095BSEK226.9SEK1.43%3.2SEK
มีแรงซื้อ
159.424K36.173M82.665BSEK32.266.93SEK8.185Kการผลิตของผู้ผลิต
AZAAVANZA BANK HOLDING AB
2.047BSEK228.0SEK−3.14%−7.4SEK
มีแรงซื้อ
373.901K85.249M35.709BSEK22.3610.63SEK603การเงิน
NP3NP3 FASTIGHETER AB
2.016BSEK188.6SEK0.32%0.6SEK
มีแรงซื้อ
18.06K3.406M10.299BSEK37.37SEK54การเงิน
SAVENORDNET AB
1.947BSEK154.05SEK−1.03%−1.60SEK
มีแรงซื้อ
92.233K14.208M38.424BSEK25.156.20SEK648บริการทางด้านเทคโนโลยี
SAAB_BSAAB AB SER. B
1.926BSEK388.2SEK2.16%8.2SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
320.875K124.564M51.117BSEK27.9413.74SEK18.153Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
JMJM AB
1.804BSEK172.5SEK−0.40%−0.7SEK
ปานกลาง
272.249K46.963M11.778BSEK7.5623.07SEK2.453Kการเงิน
THULETHULE GROUP AB
1.79BSEK246.9SEK−0.76%−1.9SEK
มีแรงซื้อ
100.859K24.902M25.816BSEK18.1513.81SEKสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DOMDOMETIC GROUP AB
1.726BSEK73.64SEK1.10%0.80SEK
มีแรงซื้อ
578.733K42.618M23.528BSEK11.916.12SEK9.095Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PLAZ_BPLATZER FASTIGHETER HOLDING AB SER. B
1.706BSEK79.6SEK−1.36%−1.1SEK
มีแรงซื้อ
86.203K6.862M9.537BSEK2.3833.90SEK87การเงิน
NCC_ANCC AB SER. A
1.508BSEK117.5SEK−0.42%−0.5SEK
มีแรงขาย
1.174K137.945K11.08BSEK10.4011.35SEK12.401Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SWEC_ASWECO AB SER. A
1.492BSEK101.5SEK0.00%0.0SEK
มีแรงซื้อ
585.887K36.154BSEK22.654.48SEK17.802Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BILLBILLERUD AKTIEBOLAG
1.485BSEK143.20SEK−0.93%−1.35SEK
ปานกลาง
433.191K62.033M35.551BSEK8.6917.67SEK4.197Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HEBA_BHEBA FASTIGHETS AB SER. B
1.475BSEK34.35SEK−2.83%−1.00SEK
ปานกลาง
150.061K5.155M5.672BSEK8.724.06SEK51การเงิน
BILI_ABILIA AB SER. A
1.457BSEK126.4SEK1.20%1.5SEK
ปานกลาง
46.828K5.919M11.509BSEK7.3217.08SEK5.331Kการค้าปลีก
AAKAAK AB
1.437BSEK178.65SEK0.56%1.00SEK
มีแรงซื้อ
408.812K73.034M46.37BSEK26.596.69SEKสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TRAC_BTRACTION AB SER. B
1.344BSEK214SEK1.90%4SEK
มีแรงซื้อ
1.315K281.41K3.165BSEK−7.28SEKการเงิน
JOMAJOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAGEN AB
1.322BSEK69.5SEK−0.29%−0.2SEK
มีแรงขาย
7.553K524.934K2.527BSEK2.9024.06SEK45การเงิน
TRIAN_BFASTIGHETS AB TRIANON SER. B
1.305BSEK18.72SEK−3.80%−0.74SEK
มีแรงขาย
35.78K669.802K2.947BSEK2.996.53SEK89การเงิน
ORESINVESTMENT AB ORESUND
1.263BSEK113.6SEK0.89%1.0SEK
ปานกลาง
16.22K1.843M5.164BSEK−30.86SEK6การเงิน
IPCOINTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
1.254BSEK118.2SEK0.68%0.8SEK
มีแรงซื้อ
368.348K43.539M16.474BSEK5.3922.24SEK258แร่พลังงาน
STEF_BSTENDORREN FASTIGHETER AB SER. B
1.209BSEK203.5SEK−0.73%−1.5SEK
มีแรงซื้อ
8.166K1.662M5.785BSEK6.0434.02SEK54การเงิน
NOLA_BNOLATO AB SER. B
1.16BSEK57.55SEK1.41%0.80SEK
มีแรงซื้อ
498.17K28.67M15.503BSEK16.313.48SEKเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EKTA_BELEKTA AB SER. B
1.154BSEK58.78SEK−2.84%−1.72SEK
มีแรงขาย
1.822M107.122M22.459BSEK2.16SEK4.826Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
1.148BSEK108.6SEK0.09%0.1SEK
มีแรงซื้อ
201.003K21.829M22.121BSEK17.816.11SEKบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AFRYAFRY AB
1.13BSEK175.3SEK1.15%2.0SEK
มีแรงซื้อ
118.728K20.813M19.73BSEK22.387.75SEK17.019Kบริการเชิงพาณิชย์
LOOMISLOOMIS AB
1.104BSEK305.8SEK0.26%0.8SEK
มีแรงซื้อ
72.285K22.105M22.33BSEK15.4419.78SEK23.3Kบริการเชิงพาณิชย์
BETS_BBETSSON AB SER. B
1.08BSEK82.83SEK0.15%0.12SEK
มีแรงซื้อ
122.691K10.162M12.649BSEK12.666.53SEK1.955Kบริการผู้บริโภค
ADDT_BADDTECH AB SER. B
1.074BSEK149.2SEK−1.58%−2.4SEK
มีแรงซื้อ
500.615K74.692M40.186BSEK32.594.66SEK3.556Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KFAST_BK-FAST HOLDING AB B
1.044BSEK20.92SEK−3.68%−0.80SEK
มีแรงขาย
229.9K4.81M4.034BSEK3.985.46SEK691การเงิน
MCOV_BMEDICOVER AB SER. B
1.033BSEK161.1SEK−0.86%−1.4SEK
มีแรงซื้อ
66.688K10.743M23.996BSEK62.612.60SEK38.555Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RESURSRESURS HOLDING AB
1.029BSEK25.42SEK0.95%0.24SEK
มีแรงซื้อ
194.536K4.945M5.084BSEK6.114.12SEK617การเงิน
BEIJ_BBEIJER REF AB SER. B
979.392MSEK184.0SEK1.21%2.2SEK
มีแรงซื้อ
266.287K48.997M69.94BSEK51.193.56SEK4.134Kบริการการกระจายสินค้า
LIABLINDAB INTERNATIONAL AB
958MSEK134.8SEK−0.52%−0.7SEK
ปานกลาง
119.915K16.165M10.308BSEK10.0413.57SEK4.549Kการผลิตของผู้ผลิต
RATO_ARATOS AB SER. A
910MSEK48.0SEK−4.95%−2.5SEK
มีแรงขาย
66.546K3.194M15.069BSEK18.552.74SEKการเงิน
SINCHSINCH AB
907.116MSEK34.825SEK2.35%0.800SEK
มีแรงซื้อ
7.895M274.942M29.204BSEK−5.06SEK4.09Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
STOR_BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B
856MSEK8.572SEK−1.06%−0.092SEK
มีแรงขาย
6.658M57.07M14.262BSEK11.100.78SEK8.719Kการเงิน
MYCRMYCRONIC AB
828MSEK190.7SEK−0.78%−1.5SEK
มีแรงซื้อ
45.12K8.604M18.673BSEK28.006.86SEK1.771Kการผลิตของผู้ผลิต