ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทสวีเดน ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัทสวีเดน ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
VOLV_AVOLVO, AB SER. A
49.825B SEK288.8 SEK−0.14%322.346K2.48582.515B SEK11.7824.51 SEK+52.28%2.42%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SEB_ASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
38.116B SEK153.80 SEK+0.72%4.571M1.42322.79B SEK8.5118.07 SEK4.42%การเงิน
ปานกลาง
SHB_ASVENSKA HANDELSBANKEN SER. A
29.106B SEK123.80 SEK+0.24%5.946M1.24245.595B SEK8.4214.70 SEK6.48%การเงิน
ปานกลาง
INDU_AINDUSTRIVARDEN, AB SER. A
26.844B SEK353.3 SEK+0.11%448.967K4.33152.382B SEK5.6862.15 SEK2.05%การเงิน
ปานกลาง
SWED_ASWEDBANK AB SER A
21.877B SEK227.4 SEK+1.38%5.265M2.47251.538B SEK7.8628.95 SEK4.35%การเงิน
มีแรงซื้อ
SSAB_ASSAB AB SER. A
13.029B SEK81.00 SEK−1.22%2.441M2.3784.432B SEK10.61%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
EVOEVOLUTION AB
12.29B SEK1341.4 SEK−0.21%450.925K1.04289.816B SEK23.6956.63 SEK+37.48%1.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TREL_BTRELLEBORG AB SER. B
10.075B SEK376.1 SEK−0.69%855.513K1.9896.616B SEK9.4139.97 SEK+100.66%1.58%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
HEXA_BHEXAGON AB SER. B
9.858B SEK121.35 SEK+1.04%4.823M1.67322.394B SEK33.513.62 SEK−8.68%1.13%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
ESSITY_AESSITY AB SER. A
9.517B SEK241.0 SEK−0.21%11.699K1.58169.167B SEK3.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
EPI_AEPIROC AB SER. A
9.431B SEK187.75 SEK−1.70%2.076M2.16223.024B SEK24.047.81 SEK+12.31%1.78%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
LUND_BLUNDBERGFORETAGEN AB, L E SER. B
7.255B SEK563.0 SEK+0.39%195.529K2.00139.078B SEK19.2429.26 SEK+378.94%0.71%การเงิน
มีแรงขาย
SKF_ASKF, AB SER. A
6.395B SEK224.5 SEK−1.10%4.497K0.19102.981B SEK15.9914.04 SEK+43.10%3.08%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
ALFAALFA LAVAL AB
6.33B SEK389.7 SEK+1.46%1.015M2.11158.182B SEK1.56%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
BOLBOLIDEN AB
6.073B SEK262.35 SEK+1.59%1.958M1.5070.634B SEK11.8222.20 SEK−51.06%5.81%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
LATO_BLATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
5.894B SEK262.6 SEK+0.57%438.943K2.10154.538B SEK28.589.19 SEK+41.65%1.42%การเงิน
ปานกลาง
SKA_BSKANSKA AB SER. B
4.998B SEK191.00 SEK+0.84%930.127K1.7878.094B SEK15.8312.06 SEK−39.37%3.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
NIBE_BNIBE INDUSTRIER AB SER. B
4.785B SEK57.78 SEK−1.13%11.638M1.66117.819B SEK24.342.37 SEK+9.97%1.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BUREBURE EQUITY AB
4.753B SEK331.8 SEK+2.72%99.629K0.8623.949B SEK5.1963.89 SEK0.70%การเงิน
EMBRAC_BEMBRACER GROUP AB SER. B
4.454B SEK18.360 SEK+7.12%13.31M0.6922.958B SEK19.910.92 SEK−25.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TEL2_ATELE2 AB SER. A
3.731B SEK92.6 SEK−3.34%4460.4859.887B SEK17.195.39 SEK−28.87%7.10%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
HOLM_AHOLMEN AB SER. A
3.697B SEK412 SEK+0.49%8080.6665.623B SEK17.9123.00 SEK−36.58%1.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SCA_ASVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A
3.675B SEK146.2 SEK+0.27%1.516K0.28102.657B SEK27.945.23 SEK−45.84%1.71%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SAAB_BSAAB AB SER. B
3.381B SEK816.4 SEK+0.22%671.579K1.10107.263B SEK32.4925.13 SEK+53.22%0.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
3.274B SEK275.8 SEK+0.07%813.046K2.63125.182B SEK38.257.21 SEK+17.63%0.65%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
AAKAAK AB
2.946B SEK228.4 SEK−0.17%250.093K1.1459.387B SEK20.1311.34 SEK+66.24%1.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
INDTINDUTRADE AB
2.865B SEK274.0 SEK−0.80%444.715K1.94100.626B SEK34.837.87 SEK+6.87%0.94%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
HPOL_BHEXPOL AB SER. B
2.524B SEK120.1 SEK−0.91%576.627K2.5441.746B SEK2.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SAVENORDNET AB
2.457B SEK189.0 SEK+0.96%161.242K0.4546.98B SEK19.319.79 SEK+54.61%2.46%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
GETI_BGETINGE AB SER. B
2.412B SEK205.2 SEK+0.05%697.937K1.4355.863B SEK23.178.86 SEK−3.17%2.07%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BEIJ_BBEIJER REF AB SER. B
2.375B SEK145.6 SEK+0.41%812.47K1.5673.551B SEK30.214.82 SEK+55.47%0.65%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
AXFOAXFOOD AB
2.357B SEK289.4 SEK+0.24%232.192K1.1762.382B SEK26.6210.87 SEK−1.18%2.82%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
HUSQ_AHUSQVARNA AB SER. A
2.178B SEK79.4 SEK−1.98%6.108K0.1646.676B SEK20.923.80 SEK+12.74%3.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
PEAB_BPEAB AB SER. B
1.988B SEK57.05 SEK+1.06%370.592K0.8516.651B SEK8.256.92 SEK+9.93%7.09%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
BETS_BBETSSON AB SER. B
1.986B SEK102.4 SEK−1.54%1.125M0.8314.227B SEK0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
AZAAVANZA BANK HOLDING AB
1.982B SEK227.6 SEK+2.99%396.426K1.6734.749B SEK18.0412.62 SEK+18.76%3.39%การเงิน
มีแรงขาย
IPCOINTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
1.784B SEK108.95 SEK−0.09%232.015K1.1713.71B SEK8.2213.25 SEK−41.58%0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
SWEC_ASWECO AB SER. A
1.667B SEK111.0 SEK+3.74%3.833K11.0938.61B SEK2.52%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ALLEIALLEIMA AB
1.574B SEK68.10 SEK−0.99%580.284K1.3317.227B SEK10.866.27 SEK+7.00%2.04%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
NCC_ANCC AB SER. A
1.573B SEK138.5 SEK+1.09%2.788K2.5012.206B SEK8.6016.11 SEK+53.79%4.38%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ADDT_BADDTECH AB SER. B
1.495B SEK229.0 SEK−0.43%357.52K1.5561.949B SEK37.626.09 SEK+20.38%1.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
LOOMISLOOMIS AB
1.495B SEK279.8 SEK−0.64%103.959K1.4020.563B SEK13.3520.96 SEK−4.61%4.26%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
EQTEQT AB
1.492B SEK303.0 SEK+1.10%2.526M3.87373.405B SEK240.131.26 SEK0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
DOMDOMETIC GROUP AB
1.332B SEK82.80 SEK−1.90%395.915K1.3726.966B SEK19.884.17 SEK−25.39%1.54%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SECU_BSECURITAS AB SER. B
1.285B SEK111.35 SEK+0.13%1.393M1.4763.708B SEK49.652.24 SEK−73.87%3.10%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
NORIONNORION BANK AB
1.236B SEK43.80 SEK0.00%104.922K1.328.996B SEK7.296.01 SEK0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
1.227B SEK88.05 SEK+0.74%391.786K0.6317.838B SEK14.636.02 SEK−3.14%3.72%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
RATO_ARATOS AB SER. A
1.218B SEK36.40 SEK+0.14%4.25K0.3411.185B SEK9.773.73 SEK+122.12%2.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
NEWA_BNEW WAVE GROUP AB SER. B
1.119B SEK126.56 SEK+0.70%813.585K1.6816.676B SEK12.5210.11 SEK−30.11%2.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
AFRYAFRY AB
1.1B SEK162.9 SEK−0.24%175.545K1.3218.38B SEK16.789.71 SEK+12.90%3.37%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
THULETHULE GROUP AB
1.099B SEK281.5 SEK−0.71%300.496K2.5429.974B SEK26.8810.47 SEK−13.42%3.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
SYSRSYSTEMAIR AB
1.04B SEK81.3 SEK+2.26%42.148K0.6516.536B SEK13.336.10 SEK+156.30%1.38%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
JMJM AB
1.029B SEK161.1 SEK+0.69%597.262K2.7810.321B SEK10.1415.89 SEK−30.31%8.75%การเงิน
ปานกลาง
GRNGGRANGES AB
1.01B SEK100.80 SEK+1.82%218.116K2.4610.525B SEK10.639.49 SEK+32.26%2.53%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
OX2OX2 AB
1.008B SEK52.00 SEK−1.23%299.214K0.5914.348B SEK13.723.79 SEK−5.35%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
MYCRMYCRONIC AB
998M SEK341.0 SEK+2.16%235.748K1.6932.685B SEK33.3410.23 SEK+34.56%1.05%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
CATECATENA AB
986M SEK424.4 SEK0.00%72.475K1.6021.171B SEK21.6119.64 SEK−57.57%1.95%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EKTA_BELEKTA AB SER. B
943M SEK74.94 SEK+1.85%4.427M5.0028.114B SEK21.343.51 SEK+62.42%3.26%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BILI_ABILIA AB SER. A
931M SEK132.9 SEK+1.76%196.337K1.9511.891B SEK13.1510.11 SEK−41.74%6.74%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CIBUSCIBUS NORDIC REAL ESTATE AB
850.753M SEK116.35 SEK+4.58%761.881K4.206.369B SEK209.720.55 SEK−97.73%8.84%การเงิน
ปานกลาง
LIABLINDAB INTERNATIONAL AB
849M SEK217.2 SEK−0.46%115.304K1.3616.685B SEK19.6211.07 SEK−12.79%2.38%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
HTROHEXATRONIC GROUP AB
848M SEK31.62 SEK−2.50%1.696M1.396.563B SEK7.624.15 SEK+6.63%0.31%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
MTRSMUNTERS GROUP AB
784M SEK189.3 SEK+1.99%438.818K1.2833.899B SEK43.984.30 SEK+35.76%0.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
STOR_BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B
778M SEK5.178 SEK−1.93%9.725M0.538.815B SEK11.180.46 SEK−46.98%1.52%การเงิน
มีแรงซื้อ
EPRO_BELECTROLUX PROFESSIONAL AB SER. B
775M SEK65.90 SEK−0.45%917.927K2.8818.494B SEK24.472.69 SEK+12.83%1.06%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
LAGR_BLAGERCRANTZ GROUP AB SER B
758M SEK150.2 SEK+0.13%181.716K0.8930.53B SEK36.444.12 SEK+17.73%1.07%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
INWIINWIDO AB
679.2M SEK133.2 SEK−0.08%84.629K1.157.727B SEK11.3711.72 SEK−14.73%4.88%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AQAQ GROUP AB
636M SEK556 SEK−0.54%23.016K0.6910.226B SEK0.60%การผลิตของผู้ผลิต
LINCLINC AB
619.459M SEK66.5 SEK0.00%10.945K0.583.851B SEK6.2210.70 SEK0.00%การเงิน
ปานกลาง
SPLTNINVESTMENT AB SPILTAN
612.1M SEK211.0 SEK+1.93%50.452K0.686.553B SEK0.47%การเงิน
OEM_BOEM INTERNATIONAL AB SER. B
607M SEK98.7 SEK−0.30%42.435K0.3413.744B SEK22.524.38 SEK+5.71%1.52%บริการการกระจายสินค้า
INSTALINSTALCO AB
601M SEK37.70 SEK−3.43%511.506K1.5610.308B SEK16.342.31 SEK+14.02%1.69%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ACADACADEMEDIA AB
578M SEK47.34 SEK−0.08%356.836K0.615.003B SEK9.195.15 SEK+4.21%3.69%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
BUFABBUFAB AB
574M SEK396.2 SEK+0.30%72.939K2.5114.726B SEK26.3315.05 SEK−5.92%1.20%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
EOLU_BEOLUS VIND AB SER. B
573M SEK74.90 SEK+1.01%23.052K0.381.847B SEK3.2623.01 SEK2.02%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HMSHMS NETWORKS AB
571M SEK450.4 SEK+1.58%30.842K1.1020.69B SEK36.9612.19 SEK+12.08%0.90%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
FNOXFORTNOX AB
570M SEK72.14 SEK−2.51%974.131K0.5445.121B SEK77.180.93 SEK+64.39%0.16%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
VBG_BVBG GROUP AB SER. B
568.6M SEK277.5 SEK−0.72%52.108K0.926.989B SEK1.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
HOFIHOIST FINANCE AB
559M SEK43.00 SEK+1.06%196.976K1.453.8B SEK6.866.27 SEK+19.30%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
CRED_ACREADES AB A
558M SEK67.35 SEK−0.52%210.605K2.089.191B SEK16.394.11 SEK2.07%อื่นๆ
FAGFAGERHULT GROUP AB
543.5M SEK61.5 SEK−2.23%134.172K0.7511.08B SEK19.933.09 SEK−5.69%2.54%การผลิตของผู้ผลิต
DOXADOXA AB
542.9M SEK2.950 SEK−1.50%199.224K0.481.715B SEK2.261.31 SEK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TRUE_BTRUECALLER AB SER. B
536.333M SEK28.52 SEK−0.73%421.666K0.3010.791B SEK19.251.48 SEK+3.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SHOTSCANDIC HOTELS GROUP AB
532M SEK52.22 SEK+0.77%761.511K0.829.913B SEK25.792.02 SEK+87.09%0.00%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
PDXPARADOX INTERACTIVE AB
530.6M SEK191.5 SEK−0.62%71.747K1.1120.353B SEK38.335.00 SEK−25.47%1.04%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BEIA_BBEIJER ALMA AB SER. B
519M SEK174.4 SEK−1.91%36.369K0.4210.715B SEK2.11%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ALIGALIMAK GROUP AB
515M SEK93.9 SEK+1.51%63.814K1.169.923B SEK19.484.82 SEK−7.63%1.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ALLIGO_BALLIGO AB SER. B
491M SEK140.4 SEK−5.65%473.964K7.807.512B SEK2.02%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
CAT_ACATELLA AB SER. A
491M SEK29.6 SEK+4.23%4991.712.475B SEK17.691.67 SEK−69.00%4.05%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BILLBILLERUD AKTIEBOLAG
484M SEK88.22 SEK−0.79%2.589M6.7022.075B SEK45.271.95 SEK−89.73%6.19%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ARJO_BARJO AB SER. B
480M SEK49.00 SEK+0.20%625.85K1.2413.319B SEK28.041.75 SEK+6.48%1.74%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
BETCOBETTER COLLECTIVE A/S
457.189M SEK296.0 SEK+3.86%147.03K1.1416.28B SEK37.767.84 SEK−13.46%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
AMBEAAMBEA AB
455M SEK61.25 SEK+0.08%209.708K0.945.19B SEK12.095.07 SEK+30.44%2.04%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SDIP_BSDIPTECH AB SER. B
444.2M SEK249.6 SEK+0.24%60.32K1.869.603B SEK22.0311.33 SEK−1.36%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
CLA_BCLOETTA AB SER. B
437M SEK17.88 SEK−0.50%1.238M2.355.186B SEK11.711.53 SEK+59.22%5.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
NOLA_BNOLATO AB SER. B
435M SEK43.04 SEK+0.09%197.177K0.5611.583B SEK26.651.61 SEK−37.59%4.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
CAMXCAMURUS AB
431.442M SEK456.4 SEK+0.31%107.196K0.4226.219B SEK60.907.49 SEK+676.65%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MEKOMEKO AB
420M SEK116.2 SEK−0.26%50.985K1.226.562B SEK15.497.50 SEK−7.67%2.83%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
COICCONCENTRIC AB
417M SEK179.4 SEK−0.55%22.821K0.726.832B SEK16.3211.00 SEK−16.50%2.22%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
NPAPERNORDIC PAPER HOLDING AB
416M SEK42.85 SEK+1.18%84.745K0.712.834B SEK6.896.22 SEK−26.46%10.98%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง