เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ

บริษัทสวีเดน engaged in one sector: เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ

บรรดา บริษัทสวีเดน ที่ดำเนินงานในหมวดธุรกิจเดียวกัน เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมด้วยราคา การเปลี่ยนแปลง และสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับรายละเอียดมากที่สุด รายชื่อประกอบด้วยหุ้นสำหรับทุกกลยุทธ์: ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงเช่น ASTRAZENECA PLC หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดเช่น DUEARITY AB และอื่นๆ ช่วยให้คัดกรองรายชื่อและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างสะดวก
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
AZNASTRAZENECA PLC
2.318 T SEK1494.5 SEK−0.17%230.033 K0.8437.7039.65 SEK+78.11%2.09%
มีแรงซื้อ
SOBISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
88.207 B SEK261.0 SEK+0.62%314.854 K1.0234.387.59 SEK−10.79%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
GETI_BGETINGE AB SER. B
57.17 B SEK212.8 SEK+1.38%622.579 K0.8424.038.86 SEK−3.17%2.02%
ปานกลาง
EKTA_BELEKTA AB SER. B
28.656 B SEK74.45 SEK−0.73%1.265 M1.3519.883.74 SEK+75.96%3.20%
ปานกลาง
CCAMXCAMURUS AB
27.291 B SEK485.0 SEK+2.41%50.547 K0.7264.717.49 SEK+676.65%0.00%
มีแรงซื้อ
VITRVITROLIFE AB
22.755 B SEK163.7 SEK−2.56%135.913 K1.04−28.33 SEK−1031.05%0.51%
มีแรงซื้อ
BIOA_BBIOARCTIC AB SER. B
17.066 B SEK196.7 SEK+1.50%99.139 K0.4776.572.57 SEK0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
BONEXBONESUPPORT HOLDING AB
15.615 B SEK246.6 SEK+3.79%111.139 K1.2266.323.72 SEK0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
VIMIANVIMIAN GROUP AB
15.516 B SEK30.40 SEK−0.16%243.116 K0.70126.610.24 SEK0.00%
มีแรงซื้อ
BIOTBIOTAGE AB
13.081 B SEK158.5 SEK−3.06%107.883 K1.4248.793.25 SEK−19.48%0.98%
มีแรงซื้อ
BIOG_BBIOGAIA AB SER. B
11.966 B SEK119.5 SEK+0.84%60.228 K0.5133.033.62 SEK−2.20%1.22%
มีแรงซื้อ
XVIVOXVIVO PERFUSION AB
10.111 B SEK316.5 SEK−1.40%27.963 K0.34107.102.96 SEK+374.82%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
SECARESWEDENCARE AB
9.484 B SEK55.00 SEK−7.95%129.494 K1.3899.890.55 SEK−38.12%0.37%
มีแรงซื้อ
SUSSURGICAL SCIENCE SWEDEN AB
7.552 B SEK144.7 SEK−2.23%345.648 K1.7731.534.59 SEK+24.29%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
MMCAPMEDCAP AB
5.953 B SEK399.0 SEK−0.75%5.306 K0.3334.4511.58 SEK+45.96%0.00%
ปานกลาง
CALTXCALLIDITAS THERAPEUTICS AB
5.475 B SEK100.50 SEK−1.47%67.039 K0.31−8.69 SEK−11.21%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
CEVICELLAVISION AB
5.247 B SEK224.5 SEK+2.05%6.409 K0.6241.095.46 SEK+10.12%1.02%
มีแรงซื้อ
NYKDONYKODE THERAPEUTICS ASA
4.072 B SEK13.05 NOK−4.04%1 K0.38−1.27 SEK+10.96%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
MEDIOMEDISTIM ASA
3.278 B SEK176.0 NOK−5.38%930.0631.015.65 SEK−8.98%2.49%
มีแรงขาย
BICOBICO GROUP AB
3.177 B SEK44.24 SEK−1.73%157.314 K0.87−28.10 SEK−120.10%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
SEYESMART EYE AB
2.753 B SEK78.1 SEK+0.26%138.062 K0.75−2.65 SEK+78.61%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
PROBPROBI AB
2.518 B SEK207 SEK−6.33%1.948 K6.13140.231.48 SEK−58.60%0.59%
BBACTI_BBACTIGUARD HOLDING AB SER. B
2.334 B SEK69.0 SEK+3.60%47.179 K5.71−3.95 SEK−161.70%0.00%
NANOFSNANOFORM FINLAND OYJ
2.266 B SEK30.15 SEK+0.50%4.828 K0.34−2.96 SEK+7.06%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
GENOGENOVIS AB
1.872 B SEK28.10 SEK−1.75%256.521 K1.6329.910.94 SEK+449.68%0.00%
มีแรงซื้อ
EEGTXEGETIS THERAPEUTICS AB
1.811 B SEK6.37 SEK+2.91%184.007 K0.38−1.28 SEK−35.56%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
VICOVICORE PHARMA HOLDING AB
1.797 B SEK16.32 SEK+1.49%186.472 K0.72−3.24 SEK+18.93%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
DDVYSRDEVYSER DIAGNOSTICS AB
1.695 B SEK104.0 SEK−0.95%3.864 K0.39−3.54 SEK−28.08%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
IMP_A_SDBIMPLANTICA AG SDB
DR
1.664 B SEK29.00 SEK+1.22%11.452 K0.43−3.93 SEK−23.36%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
SSTILSTILLE AB
1.613 B SEK180.5 SEK+0.56%1.601 K0.2138.874.64 SEK−14.79%1.00%
DDOXADOXA AB
1.602 B SEK2.750 SEK+0.36%457.855 K0.452.101.31 SEK0.00%
BINVBIOINVENT INTERNATIONAL AB
1.576 B SEK23.70 SEK−1.04%111.372 K1.22−5.02 SEK−902.70%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
HNSAHANSA BIOPHARMA AB
1.531 B SEK29.30 SEK+0.83%259.357 K1.26−16.08 SEK−11.82%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
SEDANASEDANA MEDICAL AB
1.442 B SEK14.34 SEK−1.24%173.652 K0.87−0.60 SEK+18.91%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
CCRAD_BC-RAD AB SER. B
1.351 B SEK40.10 SEK+0.25%22.791 K0.6329.441.36 SEK+538.98%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
SSYNTSYNTHETICMR AB
1.25 B SEK29.8 SEK−0.67%34.951 K1.40129.340.23 SEK+55.47%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
XSPRAYXSPRAY PHARMA AB
1.241 B SEK39.45 SEK−0.63%27.398 K2.28−7.22 SEK−17.90%0.00%
EEQLEQL PHARMA AB
1.226 B SEK42.7 SEK+1.18%7.394 K0.2557.910.74 SEK+13.94%0.00%
IIBT_BINFANT BACTERIAL THERAPEUTICS AB SER. B
1.177 B SEK84.4 SEK−3.43%1.902 K0.30−9.91 SEK−70.04%0.00%
MSON_AMIDSONA AB SER. A
1.109 B SEK10.3 SEK0.00%100.02−0.36 SEK+94.69%0.00%
MSON_BMIDSONA AB SER. B
1.109 B SEK7.61 SEK−0.13%12.033 K0.41−0.36 SEK+94.70%0.00%
IINTEG_BINTEGRUM AB SER. B
1.054 B SEK59.2 SEK+3.50%26.27 K0.72132.440.45 SEK0.00%
DDMYD_BTU_BDIAMYD MEDICAL AB BTU B
1.021 B SEK12.00 SEK−2.44%7.919 K1.00−1.21 SEK+15.47%0.00%
DDMYD_BDIAMYD MEDICAL AB SER. B
1.021 B SEK9.72 SEK−0.82%110.395 K0.56−1.21 SEK+15.47%0.00%
CCRNO_BCERENO SCIENTIFIC AB SER. B
1.009 B SEK4.340 SEK+0.60%347.112 K0.57−0.27 SEK−17.64%0.00%
ONCOONCOPEPTIDES AB
958.057 M SEK4.000 SEK−11.89%1.534 M1.85−1.97 SEK+32.93%0.00%
ปานกลาง
OOSSDOSSDSIGN AB
939.479 M SEK9.47 SEK−1.56%124.226 K0.69−1.58 SEK+5.95%0.00%
MMNTCMENTICE AB
933.263 M SEK36.0 SEK−1.37%5.559 K0.44−0.11 SEK+91.07%0.00%
มีแรงซื้อ
MMOBMOBERG PHARMA AB
731.764 M SEK30.72 SEK+13.11%704.321 K0.83−1.04 SEK+8.55%0.00%
CCANTACANTARGIA AB
698.377 M SEK3.728 SEK−1.95%267.532 K0.31−1.65 SEK+40.63%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
AATORX_BTUALLIGATOR BIOSCIENCE AB BTU
684.272 M SEK1.060 SEK−1.85%9.333 K0.06−0.55 SEK+23.39%0.00%
AATORXALLIGATOR BIOSCIENCE AB
684.272 M SEK1.018 SEK−2.12%597.748 K0.27−0.55 SEK+23.39%0.00%
มีแรงซื้อ
PPAXPAXMAN AB
665.438 M SEK34.9 SEK−0.29%1.606 K0.1280.100.44 SEK0.00%
IIRLAB_AIRLAB THERAPEUTICS AB SER. A
658.729 M SEK13.20 SEK+3.94%43.535 K1.08−3.43 SEK−56.75%0.00%
SEZISENZIME AB
609.434 M SEK5.96 SEK−1.65%84.933 K0.50−1.50 SEK+34.46%0.00%
ORXOREXO AB
589.872 M SEK16.52 SEK−3.95%25.541 K2.90−3.73 SEK+27.82%0.00%
EENZYENZYMATICA AB
586.032 M SEK3.39 SEK+0.30%47.573 K0.54−0.30 SEK+31.73%0.00%
XBRANEXBRANE BIOPHARMA AB
553.4 M SEK0.3520 SEK−3.30%20.969 M0.51−1.52 SEK−100.01%0.00%
ปานกลาง
FFLUOFLUOGUIDE A/S
545.256 M SEK44.75 SEK+0.11%6.701 K1.07−4.96 SEK−47.31%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
PPROPROMIMIC AB
525.036 M SEK28.4 SEK−0.35%2.561 K0.74−0.50 SEK+46.68%0.00%
IIMMUMENDUS AB
512.661 M SEK0.500 SEK−1.77%1.21 M0.44−0.25 SEK+60.46%0.00%
มีแรงซื้อ
AACEASCELIA PHARMA AB
468.558 M SEK13.18 SEK−5.04%103.82 K0.37−3.20 SEK+17.31%0.00%
IINITINITIATOR PHARMA A/S
467.797 M SEK8.98 SEK+1.58%12.462 K0.60−0.67 SEK+41.72%0.00%
BOULBOULE DIAGNOSTICS AB
383.671 M SEK9.86 SEK−0.20%3.085 K0.3115.320.64 SEK+46.48%0.00%
ปานกลาง
MMPOSMICROPOS MEDICAL AB
349.431 M SEK2.30 SEK0.00%139.645 K2.17−0.17 SEK−13.29%0.00%
MMAGLEMAGLE CHEMOSWED HOLDING AB
326.16 M SEK31.0 SEK+2.65%1.022 K0.6127.381.13 SEK+40.61%0.00%
IIVACCINTERVACC AB
316.956 M SEK4.140 SEK−1.08%62.286 K0.42−1.51 SEK−36.17%0.00%
BBRAINBRAINCOOL AB
314.01 M SEK1.982 SEK+10.73%1.295 M1.57−0.30 SEK+41.25%0.00%
CCURASCURASIGHT A/S
313.332 M SEK10.05 DKK0.00%1.167 K0.23−1.97 SEK−42.61%0.00%
MVIRMEDIVIR AB
300.265 M SEK2.67 SEK−0.37%129.408 K0.67−1.35 SEK+0.18%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
GGUARDGUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB
299.836 M SEK32.0 SEK+7.38%31.695 K1.54−11.26 SEK+29.04%0.00%
ULTIOULTIMOVACS ASA
285.923 M SEK8.90 NOK−6.81%7.031 K2.14−5.47 SEK−12.34%0.00%
มีแรงขาย
HHAMLET.BHAMLET BIOPHARMA AB SER. B
278.525 M SEK2.20 SEK+0.92%24.942 K0.24−0.21 SEK+0.37%0.00%
LLUMITOLUMITO
272.497 M SEK1.314 SEK−0.45%252.833 K1.010.00%
NNICANANOLOGICA AB
252.702 M SEK5.68 SEK−0.70%3.52 K0.14−2.05 SEK−12.42%0.00%
LLIPUMLIPUM AB
244.045 M SEK6.70 SEK+2.29%11.692 K0.390.00%
SSYNACTSYNACT PHARMA AB
238.503 M SEK6.765 SEK+0.89%58.519 K0.45−6.54 SEK−82.62%0.00%
ปานกลาง
QQLINEAQ-LINEA AB
238.349 M SEK2.065 SEK+1.23%112.137 K3.15−5.35 SEK+41.91%0.00%
CCLBIOCORLINE BIOMEDICAL AB
234.25 M SEK10.90 SEK0.00%4.964 K0.53−0.08 SEK−177.65%0.00%
SSANIONSANIONA AB
209.795 M SEK1.850 SEK−1.91%320.759 K1.77−1.28 SEK+61.40%0.00%
ACTIACTIVE BIOTECH AB
208.125 M SEK0.553 SEK+0.55%403.159 K1.92−0.17 SEK+29.35%0.00%
BBIOVIC_BBIOVICA INTERNATIONAL AB SER. B
193.328 M SEK2.210 SEK−3.91%95.115 K0.30−2.49 SEK+8.90%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
EEPIS_BEPISURF MEDICAL AB B
189.349 M SEK0.710 SEK+0.14%123.838 K0.44−0.36 SEK−22.49%0.00%
KKANKANCERA AB
181.295 M SEK1.486 SEK−0.67%351.035 K0.59−0.79 SEK0.00%0.00%
PPHIPHASE HOLOGRAPHIC IMAGING PHI AB
180.207 M SEK6.74 SEK−2.03%10.485 K0.67−1.01 SEK+31.12%0.00%
AACARIXACARIX AB
179.874 M SEK0.2450 SEK+0.41%666.679 K0.26−0.16 SEK+38.84%0.00%
DDICOTDICOT AB
179.046 M SEK0.2125 SEK−2.97%1.543 M0.480.00%
IINDEXINDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB
175.254 M SEK0.329 SEK0.00%1.089 M0.23−0.18 SEK+5.10%0.00%
CCESSACESSATECH A/S
172.042 M SEK6.30 DKK0.00%34.527 K1.98−3.08 SEK+4.88%0.00%
ABLIABLIVA AB
171.12 M SEK0.1596 SEK−1.48%627.727 K0.41−0.09 SEK+41.41%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
ABLI_BTAABLIVA AB BTA
171.12 M SEK0.1800 SEK+13.92%15.365 K0.01−0.09 SEK+41.41%0.00%
VIVEVIVESTO AB
170.291 M SEK0.3150 SEK−0.47%54.322 K0.13−0.24 SEK+25.68%0.00%
NNEOLANEOLA MEDICAL AB
169.764 M SEK2.14 SEK−11.57%66.5 K2.59−0.16 SEK+61.42%0.00%
SSENZASENZAGEN AB
156.422 M SEK6.20 SEK−4.62%23.249 K0.77−0.91 SEK+36.23%0.00%
XINTXINTELA AB
154.793 M SEK0.265 SEK−2.93%71.165 K0.50−0.16 SEK+69.52%0.00%
AARCOMAARCOMA AB
154.271 M SEK11.60 SEK−0.85%8.235 K0.2360.730.19 SEK+31.27%0.00%
BBIOWKSBIO-WORKS TECHNOLOGIES AB
152.021 M SEK3.80 SEK−2.56%9.948 K0.50−1.53 SEK−281.71%0.00%
EERMAENORAMA PHARMA AB
138.892 M SEK2.45 SEK−5.41%45.416 K4.45−1.18 SEK+72.24%0.00%
CCLS_BCLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB SER. B
136.62 M SEK0.0940 SEK+8.05%6.181 M0.62−0.31 SEK+47.41%0.00%
EEXPRS2EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB
131.083 M SEK2.720 SEK+6.67%157.26 K0.94−2.12 SEK+30.78%0.00%