ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทสวีเดน ที่มีรายได้สูงสุด

ใช้รายละเอียดจากรายการด้านล่าง: บริษัทสวีเดน แสดงรายได้สูงสุดและถูกจัดเรียงตามเมตริกนี้ อาจมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มีการเติบโตและกำลังมองหาบริษัทที่สร้างยอดขายได้มากกว่ารายอื่น
สัญลักษณ์
รายได้
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
VOLV_AVOLVO, AB SER. A
552.764B SEK279.2 SEK+0.65%182.104K2.56553.675B SEK11.3924.51 SEK+52.28%2.52%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
VOLCAR_BVOLVO CAR AB SER. B
399.343B SEK36.36 SEK−6.05%5.004M0.96115.308B SEK8.314.38 SEK−16.28%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
HM_BHENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
236.014B SEK142.46 SEK+0.28%2.438M0.72231.513B SEK26.525.37 SEK+149.90%4.58%การค้าปลีก
ปานกลาง
SHB_ASVENSKA HANDELSBANKEN SER. A
175.68B SEK124.35 SEK+0.69%3.985M0.52245.524B SEK8.4614.70 SEK6.48%การเงิน
ปานกลาง
SEB_ASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
174.356B SEK152.50 SEK+0.26%2.644M0.82321.465B SEK8.4418.07 SEK4.44%การเงิน
ปานกลาง
SKA_BSKANSKA AB SER. B
167.168B SEK184.35 SEK−0.35%530.492K0.4776.28B SEK15.2812.06 SEK−39.37%4.05%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SECU_BSECURITAS AB SER. B
157.249B SEK107.60 SEK+0.23%706.94K0.4561.503B SEK47.972.24 SEK−73.87%3.21%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
ESSITY_AESSITY AB SER. A
147.147B SEK244.0 SEK+1.24%6.684K1.01168.88B SEK3.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ELUX_AELECTROLUX, AB SER. A
134.451B SEK103 SEK−7.21%6532.1023.684B SEK−19.36 SEK−282.93%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
SSAB_ASSAB AB SER. A
119.489B SEK82.96 SEK−1.43%1.176M1.2386.439B SEK10.34%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SKF_ASKF, AB SER. A
103.881B SEK216.0 SEK−1.14%5.794K0.5599.153B SEK15.3814.04 SEK+43.10%3.20%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
TELIATELIA COMPANY AB
88.785B SEK25.00 SEK+1.54%8.442M0.9094.362B SEK324.250.08 SEK10.36%การสื่อสาร
ปานกลาง
AXFOAXFOOD AB
81.111B SEK282.0 SEK+1.00%218.372K0.9060.329B SEK25.9410.87 SEK−1.18%2.92%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
BOLBOLIDEN AB
78.554B SEK269.95 SEK−2.21%1.48M0.9475.503B SEK12.1622.20 SEK−51.06%5.43%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
SWED_ASWEDBANK AB SER A
75.536B SEK218.0 SEK−0.18%1.552M0.66244.921B SEK7.5328.95 SEK4.46%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALFAALFA LAVAL AB
63.598B SEK379.4 SEK+0.56%351.633K0.42155.382B SEK1.59%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
HEXA_BHEXAGON AB SER. B
62.38B SEK117.55 SEK−0.30%2.328M0.79316.488B SEK32.463.62 SEK−8.68%1.15%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
PEAB_BPEAB AB SER. B
61.6B SEK57.15 SEK−1.80%364.42K0.5917.167B SEK8.266.92 SEK+9.93%6.87%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
EPI_AEPIROC AB SER. A
60.343B SEK193.20 SEK−0.82%932.467K1.06226.789B SEK24.747.81 SEK+12.31%1.75%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
NCC_ANCC AB SER. A
56.932B SEK133.0 SEK−1.12%3060.2912.081B SEK8.2616.11 SEK+53.79%4.46%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
HUSQ_AHUSQVARNA AB SER. A
53.261B SEK76.8 SEK−1.79%6.101K0.1844.942B SEK20.233.80 SEK+12.74%3.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
SAAB_BSAAB AB SER. B
51.609B SEK799.6 SEK+0.33%568.667K0.92104.946B SEK31.8225.13 SEK+53.22%0.66%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
NIBE_BNIBE INDUSTRIER AB SER. B
46.649B SEK59.36 SEK+1.57%4.716M0.67117.819B SEK25.012.37 SEK+9.97%1.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
AAKAAK AB
46.028B SEK238.6 SEK+0.85%325.26K1.1061.412B SEK21.0311.34 SEK+66.24%1.16%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
SASSAS AB
42.043B SEK0.0159 SEK+3.25%26.037M0.86111.897M SEK−0.78 SEK+19.11%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงขายรุนแรง
BILLBILLERUD AKTIEBOLAG
41.573B SEK90.58 SEK+0.47%284.178K0.6522.383B SEK46.481.95 SEK−89.73%6.10%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
EMBRAC_BEMBRACER GROUP AB SER. B
37.665B SEK16.720 SEK−4.85%13.139M0.7723.537B SEK18.130.92 SEK−25.01%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
STOR_BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B
36.006B SEK5.558 SEK−5.67%23.974M1.649.837B SEK12.000.46 SEK−46.98%1.36%การเงิน
มีแรงซื้อ
BILI_ABILIA AB SER. A
35.345B SEK117.8 SEK+0.60%39.755K0.2710.662B SEK10.4411.29 SEK−33.85%7.51%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
TREL_BTRELLEBORG AB SER. B
34.286B SEK368.2 SEK+0.27%362.525K0.7093.682B SEK9.2139.97 SEK+100.66%1.63%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
RATO_ARATOS AB SER. A
33.748B SEK36.35 SEK−2.42%11.546K0.6111.408B SEK9.763.73 SEK+122.12%2.26%การเงิน
มีแรงซื้อ
BEIJ_BBEIJER REF AB SER. B
32.15B SEK145.8 SEK+0.28%565.858K0.6873.754B SEK30.254.82 SEK+55.47%0.65%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
LUND_BLUNDBERGFORETAGEN AB, L E SER. B
31.895B SEK559.4 SEK−0.11%59.922K0.86138.88B SEK17.0332.85 SEK+200.70%0.71%การเงิน
ปานกลาง
INDTINDUTRADE AB
31.835B SEK275.2 SEK−1.40%252.344K1.23101.683B SEK34.987.87 SEK+6.87%0.93%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
GETI_BGETINGE AB SER. B
31.827B SEK208.8 SEK+1.41%715.257K1.1256.081B SEK23.588.86 SEK−3.17%2.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
29.423B SEK83.80 SEK−1.24%166.574K0.3417.317B SEK13.936.02 SEK−3.14%3.83%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
TEL2_ATELE2 AB SER. A
29.099B SEK90.0 SEK−9.09%3640.2657.917B SEK16.715.39 SEK−28.87%6.87%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
SINCHSINCH AB
28.745B SEK27.505 SEK+0.38%6.081M0.5523.1B SEK573.020.05 SEK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
LOOMISLOOMIS AB
28.707B SEK278.4 SEK−1.42%66.402K0.6620.621B SEK13.2920.96 SEK−4.61%4.25%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
SWEC_ASWECO AB SER. A
28.523B SEK109.5 SEK+0.46%970.0638.933B SEK2.48%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
DOMDOMETIC GROUP AB
27.775B SEK79.48 SEK−1.51%413.897K1.1425.784B SEK19.084.17 SEK−25.39%1.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AFRYAFRY AB
26.978B SEK158.6 SEK−1.80%90.48K0.1218.177B SEK16.339.71 SEK+12.90%3.41%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
LATO_BLATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
25.55B SEK265.0 SEK−0.30%193.424K0.56157.32B SEK28.849.19 SEK+41.65%1.39%การเงิน
ปานกลาง
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
24.454B SEK275.9 SEK−0.22%297.179K0.69125.591B SEK38.277.21 SEK+17.63%0.65%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
EQTEQT AB
23.918B SEK279.8 SEK−0.18%447.939K0.85348.889B SEK221.751.26 SEK−86.59%1.07%การเงิน
มีแรงซื้อ
DUSTDUSTIN GROUP AB
23.577B SEK11.71 SEK−1.10%926.405K0.235.357B SEK14.820.79 SEK−54.87%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
HOLM_AHOLMEN AB SER. A
22.795B SEK400 SEK−0.74%1840.0864.326B SEK17.3923.00 SEK−36.58%1.99%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
GRNGGRANGES AB
22.518B SEK100.30 SEK−1.28%131.383K1.0010.801B SEK10.579.49 SEK+32.26%2.46%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SOBISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
22.123B SEK263.2 SEK+1.23%1.043M1.3088.411B SEK29.159.03 SEK+9.32%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
HPOL_BHEXPOL AB SER. B
22.046B SEK121.7 SEK−0.81%111.243K0.5342.262B SEK2.93%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SHOTSCANDIC HOTELS GROUP AB
21.935B SEK49.64 SEK+2.56%400.98K0.339.259B SEK24.522.02 SEK+87.09%0.00%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
ALLEIALLEIMA AB
20.669B SEK68.94 SEK−0.55%528.165K1.4317.362B SEK10.996.27 SEK+7.00%2.02%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
EVOEVOLUTION AB
20.643B SEK1350.0 SEK+3.78%657.013K1.84280.459B SEK23.8456.63 SEK+37.48%1.74%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MCOV_BMEDICOVER AB SER. B
20.044B SEK142.5 SEK−2.86%75.34K0.4121.955B SEK105.941.35 SEK+56.88%0.93%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
INTRUMINTRUM AB
19.879B SEK36.99 SEK−2.76%703.7K0.224.595B SEK−0.61 SEK+98.37%35.49%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
ADDT_BADDTECH AB SER. B
18.714B SEK233.4 SEK−1.44%224.057K0.5263.78B SEK38.346.09 SEK+20.38%1.06%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
SCA_ASVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A
18.081B SEK141.8 SEK+0.14%4.562K0.6299.803B SEK27.105.23 SEK−45.84%1.77%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ATTATTENDO AB
17.287B SEK37.45 SEK−2.73%233.186K0.846.195B SEK16.032.34 SEK0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
EWRKEWORK GROUP AB
17.247B SEK144.0 SEK+1.55%9.319K0.802.445B SEK19.297.46 SEK−7.40%4.58%บริการเชิงพาณิชย์
EKTA_BELEKTA AB SER. B
16.869B SEK77.02 SEK−0.88%568.869K0.7029.688B SEK21.943.51 SEK+62.42%3.09%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
MEKOMEKO AB
16.762B SEK113.7 SEK+0.53%50.93K0.726.37B SEK15.167.50 SEK−7.67%2.92%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
JMJM AB
15.969B SEK169.6 SEK−1.74%135.932K0.5711.134B SEK10.6815.89 SEK−30.31%8.11%การเงิน
ปานกลาง
VPLAY_AVIAPLAY GROUP AB SER. A
15.691B SEK1.80 SEK−10.00%7602.48919.485M SEK−90.98 SEK−1278.31%0.00%บริการผู้บริโภค
ACADACADEMEDIA AB
14.949B SEK48.70 SEK−2.60%433.871K0.555.279B SEK9.455.15 SEK+4.21%3.50%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
INSTALINSTALCO AB
14.279B SEK38.96 SEK−1.17%321.649K0.7910.409B SEK16.892.31 SEK+14.02%1.67%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
MTRSMUNTERS GROUP AB
13.93B SEK166.5 SEK+0.30%333.37K1.3130.319B SEK38.694.30 SEK+35.76%0.57%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ELAN_BELANDERS AB SER. B
13.867B SEK102.0 SEK+2.72%5.487K0.783.511B SEK14.547.01 SEK−47.12%4.18%บริการเชิงพาณิชย์
NOBINOBIA AB
13.373B SEK7.510 SEK−28.00%7.536M13.441.755B SEK−2.07 SEK−16992.56%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
AMBEAAMBEA AB
13.312B SEK57.85 SEK−2.12%302.058K0.755.012B SEK11.415.07 SEK+30.44%2.12%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BONAV_ABONAVA AB SER. A
13.269B SEK8.66 SEK0.00%2.562K0.702.91B SEK−15.35 SEK−278.22%0.00%การเงิน
LIABLINDAB INTERNATIONAL AB
13.114B SEK216.2 SEK−0.28%81.577K0.5116.578B SEK19.5311.07 SEK−12.79%2.40%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SCSTSCANDI STANDARD AB
13.014B SEK67.2 SEK+1.20%61.269K0.614.338B SEK16.324.12 SEK+163.41%1.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
COORCOOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB
12.443B SEK43.90 SEK−0.86%138.261K0.474.21B SEK27.171.62 SEK−39.94%10.84%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
SYSRSYSTEMAIR AB
12.058B SEK76.8 SEK−3.52%37.276K0.9216.557B SEK12.596.10 SEK+156.30%1.38%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
BALD_BFASTIGHETS AB BALDER SER. B
11.944B SEK65.26 SEK−1.03%1.177M0.5676.095B SEK−5.85 SEK0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
EPRO_BELECTROLUX PROFESSIONAL AB SER. B
11.848B SEK66.40 SEK+0.68%300.512K1.0218.424B SEK24.662.69 SEK+12.83%1.06%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
BHGBHG GROUP AB
11.79B SEK16.40 SEK+2.24%429.194K1.132.875B SEK−8.73 SEK−1857.13%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ARJO_BARJO AB SER. B
10.98B SEK50.15 SEK−0.59%498.543K0.8413.741B SEK28.701.75 SEK+6.48%1.68%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
BETS_BBETSSON AB SER. B
10.883B SEK108.0 SEK+0.37%1.045M0.9614.72B SEK0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
CASTCASTELLUM AB
9.806B SEK124.85 SEK−0.76%1.48M0.8959.789B SEK−25.36 SEK−703.51%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
ELTELELTEL AB
9.757B SEK7.42 SEK−2.37%24.681K0.291.191B SEK−0.73 SEK+28.47%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALIF_BADDLIFE AB SER. B
9.685B SEK100.8 SEK−2.04%115.783K0.5012.549B SEK64.421.56 SEK−60.17%1.17%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
HUMHUMANA AB
9.638B SEK26.80 SEK−0.74%101.114K0.401.177B SEK7.243.70 SEK−15.98%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
NOLA_BNOLATO AB SER. B
9.546B SEK43.66 SEK−1.58%672.186K0.6411.95B SEK27.041.61 SEK−37.59%4.28%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
NEWA_BNEW WAVE GROUP AB SER. B
9.513B SEK117.16 SEK+5.02%1.077M1.4014.803B SEK11.5910.11 SEK−30.11%2.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ALLIGO_BALLIGO AB SER. B
9.335B SEK158.0 SEK+0.64%64.499K1.087.925B SEK1.91%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
THULETHULE GROUP AB
9.132B SEK285.1 SEK−2.16%182.151K0.8430.81B SEK27.2210.47 SEK−13.42%3.16%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
CLAS_BCLAS OHLSON AB SER. B
9.024B SEK168.7 SEK−0.88%40.865K0.4210.782B SEK37.924.45 SEK−10.93%0.88%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
INWIINWIDO AB
8.97B SEK136.2 SEK−1.02%173.265K1.907.976B SEK11.6311.72 SEK−14.73%4.72%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AQAQ GROUP AB
8.968B SEK554 SEK+2.40%52.162K1.759.897B SEK0.62%การผลิตของผู้ผลิต
BUFABBUFAB AB
8.68B SEK387.2 SEK−2.22%20.228K0.3214.763B SEK25.7315.05 SEK−5.92%1.20%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
IPCOINTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
8.615B SEK113.55 SEK−3.57%194.023K0.6415.154B SEK8.5713.25 SEK−41.58%0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
FAGFAGERHULT GROUP AB
8.56B SEK62.8 SEK−2.03%180.666K0.9511.291B SEK20.353.09 SEK−5.69%2.50%การผลิตของผู้ผลิต
FOI_BFENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER. B
8.486B SEK654 SEK+1.55%23.757K6.498.591B SEK23.4227.93 SEK−41.76%2.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
CLA_BCLOETTA AB SER. B
8.301B SEK18.28 SEK−0.49%342.828K0.755.302B SEK11.971.53 SEK+59.22%5.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
VOLOVOLATI AB
7.796B SEK103.0 SEK0.00%26.359K0.368.179B SEK28.023.68 SEK−17.29%1.75%การเงิน
ปานกลาง
BOOZTBOOZT AB
7.755B SEK127.8 SEK−1.39%69.172K0.248.444B SEK37.793.38 SEK+20.97%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
DUNIDUNI AB
7.718B SEK104.4 SEK−0.19%16.946K0.254.916B SEK12.588.30 SEK+95.98%2.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
OX2OX2 AB
7.644B SEK44.80 SEK−2.40%444.398K1.4712.509B SEK9.104.92 SEK+93.08%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SBB_BSAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
7.43B SEK3.5645 SEK−1.84%10.28M0.355.358B SEK−11.31 SEK36.35%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง