ตลาดหลักทรัพย์สวีเดน

หุ้นสามัญหุ้นสวีเดน

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นสวีเดน ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
24724SEVENOFFICE5.22SEK−5.09%−0.28SEK
มีแรงขายรุนแรง
28.007K146.197K354.766MSEK−1.94SEK181บริการทางด้านเทคโนโลยี
2CUREX2CUREX AB
8.89SEK−1.44%−0.13SEK
มีแรงขาย
7.623K67.768K156.49MSEK−1.64SEKบริการทางด้านเทคโนโลยี
4C4C GROUP AB
39.845SEK2.68%1.040SEK
มีแรงขาย
45.696K1.821M1.316BSEKบริการเชิงพาณิชย์
AACAAC CLYDE SPACE AB
1.535SEK1.32%0.020SEK
มีแรงขาย
2.083M3.198M305.513MSEK−0.19SEK172เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AAKAAK AB
177.70SEK0.57%1.00SEK
มีแรงซื้อ
212.11K37.692M46.124BSEK26.456.69SEKสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ABASABAS PROTECT10.85SEK5.85%0.60SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
9.51K103.184Kการผลิตของผู้ผลิต
ABERAABERA BIOSCIENCE5.46SEK0.37%0.02SEK
มีแรงขาย
2.991K16.331K63.197MSEK−1.53SEKเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ABIIGRENE0.452SEK−5.24%−0.025SEK
มีแรงขายรุนแรง
300.037K135.617K31.444MSEK−0.13SEK1แร่พลังงาน
ABIGABELCO INVESTMENT GROUP0.053SEK1.92%0.001SEK
มีแรงขาย
1.069M56.638K106.413MSEKการผลิตของผู้ผลิต
ABLIABLIVA AB
0.1628SEK−4.12%−0.0070SEK
มีแรงขาย
812.184K132.224K171.965MSEK−0.23SEK10เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ABSL.BABSOLICON B89.0SEK2.53%2.2SEK
มีแรงซื้อ
4.41K392.49K268.05MSEK−26.14SEKการผลิตของผู้ผลิต
ABSOABSOLENT AIR CARE GROUP AB
399SEK−1.24%−5SEK
มีแรงซื้อ
1.754K699.846K4.517BSEK21.1719.08SEK446การผลิตของผู้ผลิต
ACADACADEMEDIA AB
44.68SEK−0.36%−0.16SEK
มีแรงขายรุนแรง
198.088K8.851M4.718BSEK7.915.67SEK13.815Kบริการผู้บริโภค
ACARIXACARIX AB
0.3400SEK10.39%0.0320SEK
มีแรงขาย
3.024M1.028M85.671MSEK−0.31SEK8เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ACASTACAST AB
5.770SEK−2.20%−0.130SEK
มีแรงขาย
321.051K1.852M1.045BSEK−1.21SEKบริการทางด้านเทคโนโลยี
ACCONACCONEER AB
39.90SEK−1.12%−0.45SEK
มีแรงขายรุนแรง
46.03K1.837M1.051BSEK−2.16SEKเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ACEASCELIA PHARMA AB
25.25SEK0.00%0.00SEK
มีแรงซื้อ
16.454K415.464K873.055MSEK−3.30SEK21เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ACOSACOSENSE0.311SEK−2.81%−0.009SEK
มีแรงขาย
171.115K53.217K9.703MSEK−0.37SEKเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ACOUACOUSORT AB
19.62SEK−1.70%−0.34SEK
มีแรงซื้อ
5.337K104.712K259.029MSEK−1.09SEKบริการการกระจายสินค้า
ACQ_SPACACQ BURE AB SPAC
93.7SEK−0.11%−0.1SEK
มีแรงซื้อ
6.435K602.959K3.279BSEK−0.27SEKการเงิน
ACROUDACROUD AB
1.955SEK5.68%0.105SEK
มีแรงซื้อ
58.682K114.723K266.605MSEK15.350.12SEK108บริการทางด้านเทคโนโลยี
ACTIACTIVE BIOTECH AB
1.040SEK0.19%0.002SEK
ปานกลาง
153.729K159.878K275.482MSEK−0.26SEK8เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ACUCACUCORT1.930SEK−0.77%−0.015SEK
มีแรงซื้อ
96.144K185.558K60.373MSEK−0.45SEKเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ACUVIACUVI AB
20.00SEK−2.44%−0.50SEK
มีแรงขาย
38.564K771.28K500.324MSEK−3.89SEK58การผลิตของผู้ผลิต
ADDERAADDERACARE AB
3.59SEK0.56%0.02SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
38.271K137.393K121.043MSEK−0.79SEK109เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ADDT_BADDTECH AB SER. B
157.5SEK1.22%1.9SEK
มีแรงซื้อ
476.619K75.067M42.421BSEK33.454.66SEK3.556Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ADDV_AADDVISE GROUP AB A
7.13SEK0.42%0.03SEK
มีแรงซื้อ
24.656K175.797K1.299BSEK23.310.30SEK285บริการการกระจายสินค้า
ADTRADTRACTION GROUP AB
42.05SEK0.24%0.10SEK
มีแรงขาย
41617.493Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
ADVBOXADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB
1.060SEK−0.93%−0.010SEK
มีแรงขาย
73.692K78.114K15.974MSEK−2.50SEK11บริการทางด้านเทคโนโลยี
ADVEADVENICA AB
8.66SEK−1.14%−0.10SEK
ปานกลาง
28.688K248.438K380.918MSEK91.060.10SEK62บริการทางด้านเทคโนโลยี
ADVTADVERTY1.638SEK−1.21%−0.020SEK
ปานกลาง
51.577K84.483K52.108MSEK−0.86SEK25บริการทางด้านเทคโนโลยี
AEGIRAEGIRBIO AB
5.000SEK−0.40%−0.020SEK
มีแรงขาย
51.385K256.925K106.419MSEK−5.02SEKเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AEROSVENSKA AEROGEL HOLDING AB
0.3105SEK−8.68%−0.0295SEK
มีแรงซื้อ
14.022M4.354M123.525MSEK−0.21SEKอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AERW.BAEROWASH B8.88SEK−1.55%−0.14SEK
มีแรงขายรุนแรง
55.363K491.623K84.922MSEK−0.52SEKการผลิตของผู้ผลิต
AFRYAFRY AB
179.3SEK1.88%3.3SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
162.75K29.181M20.18BSEK22.727.75SEK17.019Kบริการเชิงพาณิชย์
AGES_BAGES INDUSTRI AB SER. B
38.4SEK−0.26%−0.1SEK
มีแรงขาย
47018.048K199.94MSEK14.112.85SEK524การผลิตของผู้ผลิต
AGROUPARLANDASTAD GROUP AB
44.20SEK0.45%0.20SEK
มีแรงซื้อ
40417.857Kการเงิน
AGTIRA.BAGTIRA B15.95SEK0.31%0.05SEK
มีแรงขาย
4.766K76.018K227.286MSEK−1.29SEK28อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIK.BAIK FOTBOLL B2.000SEK4.71%0.090SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
9.134K18.268K43.68MSEK1.851.03SEKบริการผู้บริโภค
AINOAINO HEALTH AB
1.810SEK20.67%0.310SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
700.905K1.269M76.537MSEK−0.40SEKบริการเชิงพาณิชย์
AJA_BBYGGMASTARE ANDERS J AHLSTROM HOLDING AB
283.5SEK−0.53%−1.5SEK
มีแรงซื้อ
908257.418K2.066BSEK89.78SEK374การเงิน
AKEL_DAKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D
1.806EUR0.44%0.008EUR
ปานกลาง
55.503K100.238K117.346BSEK5.543.55SEK865การเงิน
ALBERTEEDUCATION ALBERT AB
18.96SEK−0.11%−0.02SEK
มีแรงขาย
71513.556K336.003MSEK−5.07SEKบริการทางด้านเทคโนโลยี
ALCAALCADON GROUP AB
72.1SEK0.56%0.4SEK
มีแรงขาย
6.211K447.813K1.486BSEK40.721.80SEK95บริการการกระจายสินค้า
ALELIOALELION ENERGY SYSTEMS AB
0.506SEK−0.39%−0.002SEK
มีแรงขาย
418.821K211.923K152.472MSEK−0.26SEK39การผลิตของผู้ผลิต
ALFAALFA LAVAL AB
306.3SEK0.79%2.4SEK
มีแรงซื้อ
393.882K120.646M126.311BSEK26.6511.40SEK17.883Kการผลิตของผู้ผลิต
ALIF_BADDLIFE AB SER. B
118.4SEK3.05%3.5SEK
มีแรงซื้อ
335.581K39.733M14.439BSEK23.514.90SEK1.802Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ALIGALIMAK GROUP AB
78.6SEK0.77%0.6SEK
มีแรงซื้อ
9.781K768.787K4.233BSEK12.426.28SEK2.103Kการผลิตของผู้ผลิต
ALLEIALLEIMA AB
40.94SEK0.10%0.04SEK
มีแรงซื้อ
826.437K33.834M10.261BSEKแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALLIGO_BALLIGO AB SER. B
80.0SEK−1.84%−1.5SEK
มีแรงขายรุนแรง
66.054K5.284M4.038BSEK8.489.61SEK2.807Kบริการการกระจายสินค้า
ALLTALLTAINER4.45SEK−0.67%−0.03SEK
มีแรงซื้อ
6052.692K41.755MSEK−0.15SEKอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALMALM EQUITY AB
515SEK0.00%0SEK
มีแรงขาย
11257.68K5.518BSEK1.42364.54SEKการเงิน
ALONNR.BARCHELON NATURAL RESOURCES B0.012SEK0.00%0.000SEK
มีแรงขาย
17.357M208.288Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALPCOT_BALPCOT HOLDING AB SER. B
2.130SEK7.04%0.140SEK
มีแรงซื้อ
14.044K29.914K274.438MSEK31การเงิน
ALPHALPHAHELIX0.690SEK−6.25%−0.046SEK
มีแรงขาย
65.764K45.377K43.745MSEK−0.03SEK12บริการการกระจายสินค้า
ALTEALTECO0.440SEK−2.00%−0.009SEK
มีแรงขาย
36.362K15.999K25.163MSEK−0.08SEKบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ALZALZINOVA AB
2.52SEK−2.33%−0.06SEK
ปานกลาง
75.688K190.734K81.696MSEK−0.45SEKเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ALZCURALZECURE PHARMA AB
4.44SEK4.23%0.18SEK
มีแรงซื้อ
52.756K234.237K262.799MSEK−1.54SEK12เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AMBEAAMBEA AB
51.00SEK0.00%0.00SEK
มีแรงซื้อ
181.003K9.231M4.816BSEK15.663.26SEKบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
AMH2.BAMHULT 2 B66.6SEK0.00%0.0SEK
ปานกลาง
553.663K456.046MSEK4.4714.91SEK8การเงิน
AMNIAMNIOTICS AB
2.75SEK−2.48%−0.07SEK
มีแรงขายรุนแรง
32.434K89.194K44.182MSEK−2.78SEKเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AMNOAMNODE5.00SEK13.64%0.60SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
52.389K261.945K16.955MSEK−0.75SEKการผลิตของผู้ผลิต
ANGLANGLER GAMING4.834SEK−2.93%−0.146SEK
มีแรงขาย
152.629K737.809K362.477MSEK−0.12SEKบริการผู้บริโภค
ANIMA.BANIMA GROUP B2.000SEK4.71%0.090SEK
มีแรงขาย
11.877K23.754K9.476MSEK313.110.01SEK4การค้าปลีก
ANNE_BANNEHEM FASTIGHETER AB SER. B
20.15SEK−0.98%−0.20SEK
มีแรงขาย
105.214K2.12M1.189BSEK4.564.47SEK18การเงิน
ANNXANNEXIN PHARMACEUTICALS AB
1.015SEK−3.33%−0.035SEK
มีแรงซื้อ
3.578K3.632K156.815MSEK−0.39SEK5เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ANOD_BADDNODE GROUP AB SER. B
108.0SEK2.66%2.8SEK
มีแรงซื้อ
77.009K8.317M14.529BSEK39.182.69SEK1.897Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
ANOTANOTO GROUP AB
0.4700SEK−1.47%−0.0070SEK
มีแรงขาย
212.056K99.666K101.359MSEK32เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
APAC_SPAC_AALIGRO PLANET ACQUISITION AB SPAC A
94.0SEK0.64%0.6SEK
มีแรงซื้อรุนแรง
52249.068K1.175BSEK−0.77SEK3การเงิน
APRNDRAPRENDERE SKOLOR AB
11.85SEK1.72%0.20SEK
มีแรงซื้อ
6567.774Kบริการผู้บริโภค
APTAAPTAHEM0.400SEK2.56%0.010SEK
มีแรงขาย
500.038K200.015K83.924MSEK−0.09SEKเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
APTRAPPSPOTR AB
12.05SEK−0.41%−0.05SEK
ปานกลาง
5.142K61.961K23.066MSEK−11.31SEKบริการทางด้านเทคโนโลยี
AQAQ GROUP AB
301.5SEK1.86%5.5SEK
มีแรงซื้อ
7.013K2.114M5.516BSEK14.8819.90SEKการผลิตของผู้ผลิต
AQUATAQUATICUS REAL ESTATE88.0SEK−1.68%−1.5SEK
มีแรงขายรุนแรง
504.4Kการเงิน
ARBO.AARBONA A2.10SEK3.96%0.08SEK
มีแรงซื้อ
20.093K42.195K1.124BSEK−0.20SEKการเงิน
ARCANEARCANE CRYPTO AB
0.0368SEK6.05%0.0021SEK
มีแรงซื้อ
78.516M2.889M319.919MSEK−0.01SEKบริการทางด้านเทคโนโลยี
ARCEDEARCEDE PHARMA2.75SEK−0.72%−0.02SEK
ปานกลาง
6.857K18.857K16.077MSEKบริการเชิงพาณิชย์
ARCOMAARCOMA AB
7.80SEK1.04%0.08SEK
มีแรงขาย
8.89K69.342K101.806MSEK−0.43SEK31เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ARCTARCTIC MINERALS AB
0.536SEK−4.96%−0.028SEK
มีแรงขาย
43.969K23.567K79.82MSEK−0.12SEKแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ARCTICARCTIC BLUE BEVERAGES AB
0.9500SEK2.56%0.0238SEK
มีแรงขาย
10.097K9.592K16.476MSEKสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ARISEARISE AB
48.10SEK−0.10%−0.05SEK
มีแรงขาย
100.088K4.814M2.138BSEK2.8516.96SEK30สาธารณูปโภค
ARJO_BARJO AB SER. B
43.10SEK1.70%0.72SEK
ปานกลาง
792.686K34.165M11.739BSEK21.222.00SEK6.554Kบริการการกระจายสินค้า
AROCAROCELL AB (PUBL)
0.549SEK−2.14%−0.012SEK
มีแรงขาย
141.483K77.674K126.468MSEK−0.38SEKเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AROSAROS BOSTADSUTVECKLING AB
43.2SEK8.00%3.2SEK
มีแรงซื้อ
4.067K175.694K−1.56SEKการเงิน
ARPLARLA PLAST AB
37.95SEK−1.17%−0.45SEK
ปานกลาง
9.492K360.221K759MSEK23.521.71SEKการผลิตของผู้ผลิต
ASABADVANCED SOLTECH SWEDEN AB
17.89SEK−0.83%−0.15SEK
มีแรงขาย
18.061K323.111K715.113MSEK17.891.07SEK14สาธารณูปโภค
ASAIARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB
9.50SEK−5.00%−0.50SEK
มีแรงขายรุนแรง
10.091K95.865K62.42MSEKบริการทางด้านเทคโนโลยี
ASAPASARINA PHARMA AB
0.920SEK0.77%0.007SEK
มีแรงขาย
10.78K9.918K20.83MSEK−0.99SEK6เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ASSA_BASSA ABLOY AB SER. B
241.8SEK−0.04%−0.1SEK
มีแรงซื้อ
955.278K230.986M268.586BSEK21.3211.35SEK51Kการผลิตของผู้ผลิต
ATANAATTANA0.210SEK−0.47%−0.001SEK
มีแรงขาย
245.016K51.453K43.904MSEKบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ATCO_AATLAS COPCO AB SER. A
132.30SEK1.07%1.40SEK
มีแรงซื้อ
5.813M768.999M628.258BSEK28.624.58SEK42.862Kการผลิตของผู้ผลิต
ATICACTIC GROUP AB
5.70SEK3.26%0.18SEK
มีแรงขาย
15.517K88.447K126.858MSEK−3.31SEKบริการผู้บริโภค
ATINATHANASE INNOVATION AB
26.8SEK−2.19%−0.6SEK
มีแรงขายรุนแรง
58615.705K831.917MSEK−3.71SEKสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ATORXALLIGATOR BIOSCIENCE AB
1.760SEK0.57%0.010SEK
มีแรงซื้อ
204.066K359.156K388.229MSEK−0.81SEK46เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ATRLJ_BATRIUM LJUNGBERG AB SER. B
172.7SEK1.53%2.6SEK
มีแรงซื้อ
76.823K13.267M21.141BSEK3.1953.39SEK331การเงิน
ATTATTENDO AB
25.44SEK−0.16%−0.04SEK
มีแรงซื้อ
99.719K2.537M4.094BSEK−0.06SEK19.041Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
AUDNTSAUDIENTES1.430DKK−13.33%−0.220DKK
มีแรงขาย
38.611K55.214K19.528MSEK−2.63SEK14สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AUGEOAUGEO GROUP0.078SEK−4.88%−0.004SEK
มีแรงขาย
596.626K46.537K14.259MSEK−0.26SEKบริการทางด้านเทคโนโลยี
AURAURIANT MINING AB
1.455SEK3.93%0.055SEK
มีแรงซื้อ
18.873K27.46K143.708MSEK1.221.15SEK578แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AVENAVENSIA AB
13.50SEK−3.23%−0.45SEK
ปานกลาง
7239.761K501.164MSEK33.210.42SEK319การค้าปลีก